Houtwormen: herkennen, voorkomen & bestrijden

Met deze tips kun je veilig van houtworm afkomen. Alles over de houtwormplaag en de bestrijding ervan met de juiste producten vindt u hier.

De worm zit erin! We kunnen niet met zekerheid zeggen of het gezegde echt slaat op houtworm, maar we hebben wel allerlei nuttige tips over de houtplaag. De houtworm, eigenlijk een keverlarve, voelt zich vooral thuis in vochtig hout. Daar kan de plaag vele jaren overleven in het hout en zich steeds dieper een weg eten door zijn favoriete voedsel. Om dit te voorkomen moeten enkele belangrijke punten in acht worden genomen, die wij verderop in dit artikel voor u samenvatten. Is het al te laat en zit de worm al in het hout, dan hebben wij twee zeer effectieve middelen voor u om voorgoed van de houtworm af te komen. Bij de bestrijding van houtworm moet u er echter altijd rekening mee houden dat het houten voorwerp de desbetreffende middelen ook moet kunnen verdragen. Als u te maken hebt met zeer hoogwaardige meubelen of houten instrumenten, moet u altijd het advies van een specialist inwinnen.

Inhoud

 • Houtworm: profiel en eigenschappen
 • Houtworm aantasting herkennen
 • Houtwormen voorkomen
 • Bestrijding van houtworm
  • Bestrijding van houtwormen met de warmte methode
  • Houtwormen bestrijden met de alcoholmethode
  • Aantasting door houtworm op dragende houten voorwerpen

Houtworm: profiel en eigenschappen

De houtworm is eigenlijk de larve van de gewone of gewone nagelkever (Anobium punctatum). De volwassen kever is 2,5 tot 5 millimeter lang en licht behaard. Veel opvallender is echter dat zijn hoofd volledig verborgen wordt door zijn halsschild. Omdat de gewone nagelkever kan vliegen, kan hij zich ook relatief goed verspreiden. Hij valt echter bij voorkeur hout aan waarin de volwassen nagelkever al als larve heeft geleefd. De kevers brengen overigens geen schade toe aan het hout, ze zoeken alleen een copulatiepartner zodat ze vervolgens op een gunstige plaats eieren kunnen leggen. De 0,5 mm grote eieren komen even later uit in houtwormen, die dan het eigenlijke probleem vormen. De larven, die lijken op engerlingen, werken zich snel een weg naar het hout en ontwikkelen zich tijdens hun verblijf in het hout via verschillende larvale stadia tot ze volwassen kevers worden. Afhankelijk van hoe goed de omstandigheden voor de houtworm zijn, kan de volledige ontwikkeling slechts één jaar of zelfs tot acht jaar duren.

Houtworm graaft tunnels in planken
Houtwormen geven vooral de voorkeur aan zacht hout [Foto: Perutskyi Petro/ Shutterstock.com]

De houtworm boort zich echter niet zomaar blindelings in het hout en eet een willekeurig deel ervan op. Houtwormen zijn echte fijnproevers: hoewel ze ook hardhout aantasten, boort een houtworm meestal alleen door zachthoutgebieden, bijna zonder uitzondering. Daarom wordt het kernhout vaak gespaard, terwijl het zachtere spinthout gemakkelijk wordt weggevreten. Bovendien maakt de houtworm onderscheid tussen vroeg en laat hout. Zoals in de onderstaande afbeelding te zien is, zijn voorjaarshout en zomerhout niets anders dan de jaarringen van een boom. Het lichtgekleurde voorhout wordt in het voorjaar gevormd en door de snelle groei in dit seizoen is het voorhout over het geheel genomen zachter dan het late hout. Dit is precies waarom de houtworm de voorkeur geeft aan het vroege hout, dat gemakkelijker te kauwen is.

Houtworm aantasting herkennen

De houtworm behoort tot de droge houtplagen en tast dus alle houtsoorten aan. Hij vermijdt echter volledig vers hout. Bijna elke houtsoort kan door de houtworm worden aangetast, en daarom zijn dakspanten, houten ramen, allerlei soorten meubilair en andere voorwerpen voor dagelijks gebruik van hout potentieel voedsel voor de onwelkome worm. Een plaag wordt ook snel ontdekt als potentieel bedreigde houten voorwerpen regelmatig worden gecontroleerd op kleine gaatjes. De gaatjes van een houtworm hebben altijd een diameter van 1 tot 2 mm en verschijnen, afhankelijk van de ernst van de aantasting, slechts sporadisch. Het is echter ook mogelijk dat de kleine beestjes een houten voorwerp letterlijk volledig doorboren. Deze gaten zijn dan een echt zeker teken van houtschade veroorzaakt door houtworm. Op dit moment is het echter nog niet duidelijk of een houtworm nog steeds in het houten gat zit of dat het gat al verlaten is.

Eerst moet de grond direct onder het gat worden onderzocht op houtmeel, omdat dit regelmatig door een houtworm uit het houtgat wordt meegenomen. Als er houtmeel is gevonden, moet u een vel papier direct onder het gat leggen. Wacht nu een paar dagen en controleer het blad opnieuw op uitgeworpen houtmeel (kleine tip: houtmeel is het beste te zien op zwart papier). U moet echter een paar dagen wachten omdat een houtworm niet continu eet en dus niet elke dag houtmeel uitwerpt. Als de papiertest positief is, weet u dat uw houten voorwerp is aangetast door houtwormen. Houtplagen (zoals houtworm) moeten altijd worden bestreden, omdat meubelstukken zelfs zodanig kunnen worden vernield dat bijvoorbeeld een stoelpoot niet meer houdbaar is en afbreekt.

Tunnel in hout door houtworm
De gaten die de houtworm achterlaat zijn ongeveer 1 tot 2 mm groot. [Foto: Alan Sau/ Shutterstock.com]

Naast de papiertest wordt gezegd dat de houtworm ook kan worden waargenomen door zijn kauwgeluiden. In absolute stilte kun je de insecten zogenaamd met hun kauwwerktuigen door het hout horen werken. Wij kunnen echter niet bevestigen of dit waar is.

Houtwormen voorkomen

Om te voorkomen dat houtworm überhaupt in uw geliefde meubels en houten constructies terechtkomt, zijn er verschillende manieren en middelen. Sommige daarvan zijn zeer gemakkelijk uit te voeren, andere zijn echter zeer kostenintensief.

De beste manier om houten meubels en voorwerpen te beschermen is ze te verwarmen. Houtworm kan namelijk alleen overleven in hout met een restvochtgehalte van meer dan 10 %. In een continu verwarmde ruimte is het hout meestal zo droog dat de houtworm zelfs onbehandeld hout niet kan aantasten. Daarentegen is hout op koele plaatsen zoals kelders, zolders, kerken, leegstaande gebouwen en in schuren vatbaar. We kunnen dus samenvatten dat alle houten voorwerpen die buiten staan en op koele plaatsen worden bewaard, ook door houtworm kunnen worden aangetast.

Om ervoor te zorgen dat het hout in deze ongunstige omstandigheden toch wordt beschermd, moeten enkele basisregels in acht worden genomen:

 • Hout mag buiten nooit rechtstreeks op de grond rusten
 • Bescherm hout tegen vocht met een waterdichte vernis
 • Speciale preparaten tegen houtwormaantasting hebben ook een preventieve werking (“houtwormdood”).

Het is niet altijd nodig om dure en vaak giftige beitsen te kopen speciaal tegen houtworm. Vaak is een beits voldoende om het hout te beschermen tegen binnendringend vocht. Alleen in hardnekkige gevallen kunnen chemische preparaten worden gebruikt. Woodworm death” en “Woodworm Ex” zijn de namen van beitsen die het hout beschermen en houtwormaantasting voorkomen. Deze producten zijn echter in vrijwel alle opzichten zeer schadelijk voor het milieu.

Bestrijding van houtwormen

In principe kan houtworm vrij goed worden bestreden. Vaak is eerder het te behandelen houten voorwerp het probleem. Een stilstaande dakbalk bijvoorbeeld is veel moeilijker te behandelen dan een stoelpoot of een ander klein, verplaatsbaar meubelstuk. Op internet zijn talloze middeltjes te vinden, vooral uit de huismiddeltjessector, die zogenaamd goed geschikt zijn om houtworm te bestrijden. Huismiddeltjes zoals ammoniak, spiritus en paraffine doden de houtworm, maar de geur is soms aanzienlijk en er blijven bijna altijd resten achter in het hout. Daardoor kan het behandelde meubelstuk nog lange tijd na de behandeling onaangenaam blijven ruiken. Daarom stellen wij twee methoden voor die goed werken en zo zacht mogelijk zijn voor het hout.

Houtwormkever op hout
De volwassen kevers veroorzaken geen schade meer in het hout [Foto: Tomasz Klejdysz/ Shutterstock.com]

Bestrijding van houtwormen met de warmte methode

Professionele meubelrestaurateurs zweren ook bij deze controlemethode. Allereerst is het belangrijk te weten dat de houtworm sterft bij 55 °C. Deze temperatuur is over het algemeen veilig voor hout en vernis. Deze temperatuur is over het algemeen onschadelijk voor hout, vernis en dergelijke. Om houtworm met de hittemethode te bestrijden, moet het aangetaste stuk hout verplaatsbaar zijn. Zeer kleine houten meubelen kunnen gedurende 3 uur in de oven bij 55 °C worden behandeld. Dit zal alle larven in het hout doden. Grotere voorwerpen kunnen theoretisch in een sauna worden behandeld, maar wie heeft dat? In de zomer kunt u profiteren van het sterke zonlicht om de temperaturen te bereiken die nodig zijn om houtwormen te bestrijden. Op een zonnige en warme (liefst hete) dag kunt u het voorwerp in de zon leggen onder een zwarte folie, zo luchtdicht mogelijk. Daaronder kan de temperatuur snel oplopen tot boven de 50 °C. Daarom moet u de temperatuur met een thermometer in de gaten houden. Ook hier is 3 uur bij 55 °C voldoende om de houtwormen te doden. Alleen wanneer het hout dikker is dan 6 cm moet de behandeling worden verlengd. Als de zon niet volstaat, kan het object bovendien in de auto of in de serre worden bewaard. Het zal daar zeker warm genoeg zijn in de volle zon! De houtworm kan met deze methode zeer voorzichtig en effectief worden bestreden.

BelangrijkHet behandelde hout moet langzaam afkoelen (bij voorkeur een nacht) onder de folie. Als je het warme hout direct uit de folie haalt, kunnen er spanningsscheuren ontstaan. Hetzelfde geldt voor de oven en de sauna.

Houtwormen bestrijden met de alcoholmethode

Voor deze controlemethode mag alleen zuivere isopropanol alcohol worden gebruikt. Deze alcohol wordt gekenmerkt door het feit dat hij volledig verdampt zonder enig residu achter te laten en is bovendien zeer goedkoop met ongeveer 5 euro per liter. Deze methode is meer geschikt voor kleine houten voorwerpen, omdat op grotere houten voorwerpen te veel isopropanol in één keer vervliegt. Dit kan een zeer explosief isopropanol-luchtmengsel opleveren dat bij ontsteking door een ontstekingsbron onmiddellijk zou exploderen. Daarom mag met isopropanol in het algemeen alleen in goed geventileerde ruimten worden gewerkt! Worden de werkzaamheden daarentegen buiten uitgevoerd, dan zijn er geen problemen met de uitstoot van isopropanol. Het te behandelen hout zal de alcoholbehandeling onbeschadigd overleven, maar bepaalde vernissen en houtbehandelingen kunnen door alcohol worden aangetast. Zoek daarom vooraf uit of uw behandelde houtoppervlak isopropanol verdraagt of test het op een klein oppervlak.

Houten plank met gaten van de houtworm
Als dragende voorwerpen van een gebouw beschadigd zijn, kan vaak alleen het advies van een deskundige helpen. [Foto: Monika Wisniewska/ Shutterstock.com]

Zodra dit alles is opgehelderd, kan het werk beginnen: Bestrijk het houten voorwerp grondig met de alcohol. U moet zoveel mogelijk isopropanol aanbrengen, vooral in de buurt van de houten gaten. Breng de alcohol zo snel mogelijk aan zodat er zo weinig mogelijk alcohol verdampt. Wikkel het houten voorwerp na het aanbrengen grondig in schildersfolie, zodat de isopropanol in het hout kan trekken en niet verdampt. Na een reactietijd van drie dagen zijn ook alle houtwormen bestreden. Als het hout dikker is dan 3 cm, is het mogelijk dat de alcohol niet tot in de kern van het hout kan doordringen en dat de behandeling niet elke houtworm bestrijdt. Voor dun hout is het echter vaak een zeer goede methode om houtworm volledig te bestrijden.

De volgende producten zijn voor ons succesvol gebleken:

 • Isopropanol: Bijzonder geschikt voor de bestrijding van houtwormen op kleinere stukken of oppervlakten hout. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten.
 • Houtwormdood: Biocide op waterbasis voor gerichte insectenbestrijding. Snel en blijvend effectief, compatibel met houtverzorgingsproducten.
 • Houtwormspray: Mono-actief ingrediëntpreparaat als spuitklare oplossing op waterbasis. Bestrijdt betrouwbaar houtwormen, huisboktor, hun larven en houtaantastende insecten en voorkomt nieuwe aantastingen.

Aantasting door houtworm op dragende houten voorwerpen

Het is minder leuk als belangrijke houten elementen worden weggevreten door houtworm. Een massale aantasting door houtworm kan ernstige schade toebrengen aan dragende houten onderdelen. Vaak gebeurt dit alleen als het dak lekt en er dus water in het hout kan dringen. In dit geval moet u altijd het advies van specialisten inwinnen. Opgeleide ongediertebestrijders kunnen de ernst van de plaag correct inschatten en beschikken over speciale bestrijdingsmethoden om van houtworm af te komen. Dit komt omdat een dikke dakbalk meestal niet bevredigend kan worden behandeld met de twee bovengenoemde controlemethoden. Professionals kunnen bijvoorbeeld een gas in de dakbalk spuiten zodat de houtwormen snel onder controle zijn. Dergelijke middelen zijn echter niet veilig in gebruik en mogen daarom alleen door professionals worden toegepast om houtworm te bestrijden.

De larven van de houtworm lijken sterk op engerlingen. Hoe je ze kunt herkennen en bestrijden lees je in ons speciale artikel.