Hoe ziet de jeneverbeslijster eruit? En wat doet hij in de winter? We stellen je voor aan de lijster in ons profiel.

Jeneverbeslijster op tak
De jeneverbeslijster is tegenwoordig het hele jaar bij ons te vinden

De jeneverbeslijster (Turdus pilaris) heeft zich hier pas de laatste decennia als broedvogel gevestigd. Daarvoor was hij meer thuis in meer noordelijke delen van Europa. Tegenwoordig kan hij echter regelmatig worden waargenomen in schaarse bossen en grotere parken. En vooral in de winter foerageert de jeneverbeslijster ook in kleinere tuinen. Tijdens deze koude maanden voedt de bonte lijster zich met bessen, vruchten en gevallen fruit. Zijn naam is dan ook geen toeval, want de soort wordt al heel lang geassocieerd met jeneverbessen en in het bijzonder met hun bessen. Zelfs zijn enigszins verouderde naam als “Krammet’s vogel” heeft deze oorsprong, want “Krammet” is gewoon een oude naam voor jeneverbes. Meer spannende informatie over de jeneverbeslijster vindt u in ons onderstaande profiel.

Inhoud

 • Jeneverbeslijster: Profiel
 • Hoe herken je de jeneverbeslijster
  • Hoe klinkt het lied van de jeneverbeslijster?
  • Hoe ziet de jonge jeneverbeslijster eruit?
  • Hoe herken je de eieren van de vogels?
  • Aan welke habitat geeft de jeneverbeslijster de voorkeur?
  • Waar vind je hun nesten?
  • Wanneer broedt de jeneverbeslijster?
  • Wat doet de jeneverbeslijster in de winter?
 • Hoe jeneverbesstruwelen te ondersteunen
  • Waarmee voeden de lijsters zich?
  • Welke nestkasten zijn geschikt voor de jeneverbeslijster?
  • Hoe kun je jeneverbesstruwelen extra ondersteunen?

Jeneverbeslijster: Profiel

Maat Ongeveer 25 cm.
Gewicht Ongeveer 120 g
Broedseizoen Maart – Juni
Levenslang Tot 10 jaar
Habitat Halfopen landschappen, schaarse bossen, grote parken en tuinen
Voorkeur voor voer Regenwormen, slakken, bessen en ander fruit
Bedreigingen Afname van voedsel en natuurlijke habitat

Hoe herken je de jeneverbeslijster

De jeneverbeslijster lijkt qua grootte en vorm op zijn bekendere familielid, de merel. De twee soorten delen ook een gele snavel. Er zijn echter geen andere overeenkomsten qua uiterlijk. Want naast de gewone zwarte merel is de jeneverbeslijster een ware kleurenzee. Zijn grijsblauwe kop wordt doorkruist door een lichte streep over de ogen. De hals van dezelfde kleur gaat over in een roodbruine rug en bijpassende vleugeldekveren. De onderrug, ook wel stuit genoemd, is ook grijsblauw en eindigt in donkere staartveren. De bleke onderkant is gestreept met zwarte vlekken en de borst is levendig roestgeel. Mannelijke en vrouwelijke jeneverbessen zijn visueel moeilijk van elkaar te onderscheiden.

Profiel van een jeneverbeslijster
De jeneverbeslijster maakt indruk met zijn opvallende patroon op het verenkleed.

Hoe klinkt het lied van de jeneverbeslijster?

Het lied van de jeneverbeslijster kan niet concurreren met de melodieuze vogelstem van de merel. Het bestaat meer uit een mengeling van geklets en geplaag – zonder echte structuur. In tegenstelling tot de zang is de roep van de jeneverbeslijster veel karakteristieker en gemakkelijk te herkennen. Het klinkt als een waarschuwing “cheep-cheep-cheep”.

Het lied van de jeneverbeslijster klinkt zo:

Jeneverbeslijster op tak
De roep van de jeneverbeslijster is gemakkelijk te herkennen in tegenstelling tot zijn zang

Hoe ziet de jonge jeneverbeslijster eruit?

Jonge jeneverbessen zijn gemakkelijk te herkennen omdat ze al erg op de volwassen dieren lijken. Alle belangrijke kenmerken zijn al uitgesproken, ook al is de kleuring nog wat minder intens dan bij de volwassen vogels. Bovendien onderscheiden de jonge vogels zich door witte vlekken op de vleugeldekveren. Na de eerste winter verliezen de jonge lijsters hun jeugdveren en tonen zich in het voltooide volwassen verenkleed.

Juniper jonge vogel op tak
Jonge vogels zijn al gemakkelijk herkenbaar als jeneverbeslijsters [Foto: Roman Kybus/ Shutterstock.com]

Hoe herken je de eieren van de vogels?

De eieren van de jeneverbeslijsters, ongeveer 3 centimeter groot, lijken op die van de nauw verwante merel. Ze zijn blauwgroen van kleur en gespikkeld met roodbruin. Het vrouwtje legt vijf tot zeven eieren in een bekervormig nest van plantenstengels en bladeren, bekleed met natte aarde en opgevuld met fijne grassprietjes.

Jeneverbeslijster nest met eieren
De eieren van de jeneverbeslijster lijken op die van de merel [Foto: Vishnevskiy Vasily/ Shutterstock.com]

Aan welke habitat geeft de jeneverbeslijster de voorkeur?

Jeneverbeslijsters geven de voorkeur aan halfopen habitats zoals schrale bossen, bosranden en boomgroepen op het platteland. Maar ze kunnen ook worden waargenomen in stadsparken en grote tuinen. Aangezien de lijsters voornamelijk in de grond foerageren, zijn gebieden met lage vegetatie of vrije, vochtige grond belangrijk voor de keuze van de broedplaats.

Waar vind je hun nesten?

Hoewel jeneverbeslijsters dicht bij de grond foerageren, bouwen ze hun nesten op veilige hoogte in vertakkingen van bomen of hoge struiken. Broedparen kunnen afzonderlijk voorkomen, maar vaak verenigen de lijsters zich in kolonies van wel 50 paren. Dit samenwonen is bijzonder waardevol voor de verdediging van de nesten tegen roofdieren. Katten, korhanen en roofvogels worden luidruchtig verjaagd met regelmatige vluchtaanvallen, waarbij de jeneverbeslijsters zogenaamde “uitwerpselenbommen” gebruiken om de aanvaller op de vlucht te jagen.

Wanneer broedt de jeneverbeslijster?

Het vrouwtje legt haar eieren tussen maart en april en broedt ze vervolgens 10 tot 13 dagen uit. Het vrouwtje zorgt de eerste dagen voor de kleine jongen, waarna beide ouders regelmatig voedsel brengen. Na nog eens 14 tot 16 dagen verlaten de jonge vogels het nest en doen ze hun eerste vliegpogingen. De ouders ondersteunen de jonge lijsters nog ongeveer twee weken in hun zoektocht naar voedsel, maar daarna zijn de jongen op zichzelf aangewezen. Het is niet ongewoon dat een tweede broedsel volgt op het succesvol grootbrengen van het eerste jong.

Kuikens van de jeneverbeslijster in het nest
De jonge lijsters zijn altijd hongerig [Foto: Dark_Side/ Shutterstock.com]

Wat doet de jeneverbeslijster in de winter?

Juniper-lijsters zijn korteafstandstrekkers en verplaatsen zich in de winter van de noordelijke delen van Europa naar Midden- en Zuid-Europa tot aan de Middellandse Zee. Vroeger kwamen ze hier alleen als wintergast voor, maar tegenwoordig broeden ze ook op onze breedtegraden. De mooie lijsters zijn behoorlijk sociaal in de koude wintermaanden en socialiseren vaak in kleurrijke zwermen samen met spreeuwen of roodborsttapuiten. De vogels gaan samen op zoek naar voedsel en komen ook graag in onze tuinen om zichzelf van voedsel te voorzien.

Hoe jeneverbesstruwelen te ondersteunen

Als u uw tuin wilt veranderen in een jeneverbeslijsterparadijs of gewoon onder de vleugels van de inheemse vogels wilt kruipen en hen wilt steunen in hun dagelijkse strijd om voedsel en nestplaatsen, volgen hier enkele nuttige tips en trucs.

Waarmee voeden lijsters zich?

Jeneverbeslijsters hebben een aan het seizoen aangepast dieet. In de zomer voeden ze zich voornamelijk met regenwormen en andere kleine bodemdieren zoals slakken. In het late voorjaar schakelen ze over op gevallen fruit, bessen en andere vruchten. Wie in het koude jaargetijde extra wil eten, moet zich dus aan dit dieetplan houden. Fruit in vele variaties – en vooral appels – worden gemakkelijk van de grond geplukt door de jeneverbeslijsters.

Juniper spruw met voedsel
In het late jaar eten jeneverbeslijsters graag bessen en andere vruchten

Welke nestkasten zijn geschikt voor de jeneverbeslijster?

Als buitenbroeders bouwen jeneverbeslijsters – zoals de term al aangeeft – bij voorkeur hun nest buiten. Daarom zijn gesloten nestkasten geen goed idee. Deze zijn meer geschikt voor holenbroeders zoals pimpelmezen of spreeuwen. Als u uw geluk wilt beproeven, moet u gaan voor zogenaamde halfcave dozen, die een grote ingangsopening hebben in plaats van slechts een klein gat.

Hoe kun je jeneverbesstruwelen extra ondersteunen?

Aangezien nestkasten niet de eerste keuze zijn om jeneverbeslijsters te ondersteunen, moet men zich meer richten op het creëren van natuurlijke nestplaatsen. Hoge heggen en goed vertakte bomen zijn hier een must voor een jeneverbeslijster nest. En als u geen voldoende grote tuin hebt voor dergelijke constructies, kunt u zich concentreren op de voedselvoorziening. Want naast bijvoeding in de winter kunt u ook in de zomer voor voldoende voedsel zorgen door gebieden met lage vegetatie te laten staan waar de lijsters kunnen foerageren.

Bovendien is een gezond bodemleven belangrijk voor de voeding van de jeneverbeslijster, die de eetlust van zijn kroost en zijn eigen voornamelijk met regenwormen bevredigt. Met onze Plantura Organic Soil Activator verbetert u het bodemleven op een duurzame en milieuvriendelijke manier en legt u een gezonde basis voor uw tuin, uw planten en onze gevederde vrienden.

Plantura organische bodemactivator
Plantura organische bodemactivator

Effectief op lange termijn, goed voor de bodem, onschadelijk voor mens, dier & natuur.

Koop hier!

Naast de jeneverbeslijster heeft de merel ook andere gedessineerde familieleden die graag in huiselijke tuinen rondhangen. De zanglijster bijvoorbeeld heeft een nog sterker gestippelde onderkant dan de jeneverbeslijster, maar een vrij effen bovenkant zonder blauwgrijze kleurelementen. Leer deze tuinvogel en zijn vele andere kenmerken kennen in ons soortenportret.

Vergelijkbare berichten