Hoe herken je een pimpelmees? Hoe kun je hem onderscheiden van de wilgenmees en hoe klinkt zijn liedje? Wij beantwoorden deze en andere spannende vragen in de factsheet.

Koolmees
De moerasmees is een inheemse zangvogel in ons land

De Moerasmees (Poecile palustris), ook bekend als de boerenmees, is een zangvogelsoort die inheems is in Midden-Europa en vrij wijdverspreid. Hoewel hij niet zo algemeen is als zijn bekende verwanten, de koolmees en de pimpelmees, kan hij toch in de meest uiteenlopende habitats en zelfs in parken en tuinen worden waargenomen. Hoe u een pimpelmees kunt herkennen en onderscheiden van andere soorten, wanneer en waar de pimpelmees broedt en hoe u deze inheemse vogel in uw tuin kunt ondersteunen, vindt u hier in ons grote soortenportret.

Inhoud

 • Marsh tit: Factsheet
 • Hoe herkent u de Moerasmees
  • Waarin verschillen Moerasmees en Wilgenmees?
  • Hoe klinkt het moerasmeeslied?
  • Hoe zien koolmees-eieren eruit?
  • Aan welke habitat geeft de koolmees de voorkeur?
  • Waar bouwt hij zijn nest?
  • Wanneer planten moerasmezen zich voort?
  • Waar overwintert de Moerasmees?
 • Het ondersteunen van de pimpelmees in de tuin: Dit is hoe
  • Waarmee voedt de koolmees zich?
  • Welke nestkasten zijn geschikt voor koolmezen?
  • Hoe kunt u de schuurmees extra ondersteunen?

Marsh Tit: PROFIEL

Maat Ongeveer 11 – 13 cm
Gewicht Ongeveer 12 g
Broedseizoen April – Mei
Levensduur Gemiddeld 5 jaar
Habitat Oude loof- en gemengde bossen, parken en tuinen
Voorkeur voor voer Insecten, spinnen, zaden en bessen
Bedreigingen Afname van voedsel en habitat

Hoe herkent u de Moerasmees

De pimpelmees is iets kleiner dan de koolmees en onopvallend bruin van rug en vleugeldekveren. De buik is iets lichter en witte wangen sieren het gezicht, in schril contrast met een glanzende zwarte kap die tot aan de ogen reikt. De Moerasmees heeft ook een kleine zwarte keelvlek.

Koolmees op tak
De moerasmees is gemakkelijk te herkennen aan zijn zwarte kap en kleine keelvlek. [Foto: Arnau Soler/ Shutterstock.com]

Mannelijke en vrouwelijke mezen en volwassen juvenielen zijn qua uiterlijk moeilijk van elkaar te onderscheiden.

Waarin verschillen Moerasmees en Wilgenmees?

De veel minder algemene wilgenmees lijkt verwarrend veel op de moerasmees. De twee soorten kunnen het best worden onderscheiden door hun soortspecifieke zang. Visueel zijn er ook enkele onderscheidende kenmerken, maar die zijn niet altijd gemakkelijk te herkennen. Deze omvatten de zwarte kap, die dof en niet zo intens zwart is bij de wilgenmees, en de keelvlek, die bij de wilgenmees vaak wat groter is dan bij de moerasmees. Bovendien zijn de vleugeldekveren van de wilgenmees versierd met een lichte armvleugelvlek, die niet aanwezig is bij de moerasmees.

Wilgenmees
De wilgenmees (Poecile montanus) lijkt erg op de moerasmees [Foto: Nata Naumovec/ Shutterstock.com]

Hoe klinkt het moerasmeeslied?

Het lied van de moerasmees bestaat uit snel aaneengeregen, eenlettergrepige en hoge tonen: “Tjip-tjip-tjip-tjip-tjip”. Het lied van de wilgenmees daarentegen is wat veranderlijker en melodieuzer en bestaat meestal uit tweelettergrepige strofen.

U kunt het moerasmezenlied hier beluisteren:

Naast zijn zang heeft de Moerasmees nog een aantal andere vogelgeluiden. Het meest kenmerkende is een scherp “Pi-tscha!”, dat door de mannetjes buiten het broedseizoen wordt gebruikt om hun territorium af te bakenen.

Hoe zien Moerasmees eieren eruit?

Moerasmeesvrouwtjes leggen doffe, vuilwitte eieren met bruinrode spikkels. Het legsel bestaat meestal uit zeven tot negen eieren, die worden gelegd op een ondergrond van mos, dierlijk haar en veren.

Aan welke habitat geeft de buidelmees de voorkeur?

In tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden, leeft de moerasmees niet in moerassen. In plaats daarvan geeft hij de voorkeur aan loof- en gemengde bossen met veel oude begroeiing en kreupelhout. En de Moerasmees kan ook gevonden worden in stadsparken, begraafplaatsen of tuinen met oude bomen.

Waar bouwt hij zijn nest?

Zoals de meeste mezen is de moerasmees een holenbroeder. Hij gebruikt natuurlijke boomholten in oude bomen, zoals takgaten of oude spechtenholten, die hij vervolgens naar eigen behoefte ontwikkelt. De holte is bekleed met zacht nestmateriaal en bevindt zich meestal enkele meters boven de grond.

Moerasmees jong in het nest
Moerasmezen zijn holenbroeders

Wanneer planten moerasmezen zich voort?

Moerasmezen broeden tussen april en mei. De eieren worden ongeveer 12 tot 15 dagen uitgebroed en de jonge vogels worden nog twee tot drie weken na het uitkomen gevoed en verzorgd in het nest. Dan doen de jongen hun eerste pogingen om te vliegen en verlaten uiteindelijk het nest. Na deze periode krijgen zij echter nog twee weken voedsel van de ouders. Het is niet ongewoon dat moerasmezen na het eerste succesvolle broedsel een tweede broedsel krijgen in hetzelfde jaar.

Waar overwintert de Moerasmees?

Koolmezen zijn standvogels en kunnen hier dus het hele jaar door worden gezien. Ze zijn zeer trouw aan hun habitat en verplaatsen zich nooit meer dan enkele kilometers van hun broedplaats. Zelfs de jonge vogels, die het volgende voorjaar hun eigen territorium moeten zoeken, trekken niet ver weg en vestigen zich vaak in de onmiddellijke nabijheid van hun geboorteplaats.

Moerasmees in de winter
De kleine mezen kunnen ook in de winter bij ons worden waargenomen [Foto: adamikarl/ Shutterstock.com]

Het ondersteunen van de pimpelmees in de tuin: Dit is hoe

Met het toenemende verlies van natuurlijke habitat, bijvoorbeeld oude loof- en gemengde bossen, worden moerasmezen steeds vaker in de buurt van mensen aangetroffen. Ontdek hier hoe u de wilde vogels een welkom thuis kunt bieden in uw eigen tuin.

Moerasmees bij voederstation
Moerasmezen nemen graag noten en zaden bij voederstations [Foto: Julian Popov/ Shutterstock.com]

Waarmee voedt de koolmees zich?

Moerasmezen hebben een zeer gevarieerd dieet dat verandert met de seizoenen. In het voorjaar en de zomer jagen de mezen vooral op insecten en andere kleine dieren. In het late voorjaar en de winter daarentegen gebruiken ze een verscheidenheid aan zaden en noten. Van tijd tot tijd eten ze ook bessen en fruit.

Koolmees met voedsel
Net als veel andere zangvogels voeden koolmezen zich in de zomer voornamelijk met insecten en voeden ze ook hun jongen met het eiwitrijke voedsel.

U kunt de Moerasmees ondersteunen met energierijke zaden, vooral tijdens de magere winterperiode. Ons Plantura strooiselvoer, bijvoorbeeld, is ideaal voor aan de soort aangepaste voeding van wilde vogels en voorziet veel tuinvogels van energie en vetten en eiwitten in de winter.

Plantura strooivoer voor wilde vogels
Plantura strooivoer voor wilde vogels

Nestvoer rijk aan vet & eiwit
voor wintervoeding van wilde vogels,
voor versterkte & actieve vogels

Koop hier!

Welke nestkasten zijn geschikt voor koolmezen?

Voor koolmezen zijn de klassieke nestkasten met volledige holte geschikt, die rondom gesloten zijn op een klein invlieggat na. De opening zelf moet tussen 26 en 28 mm groot zijn. Hoe je zo’n nestkastje eenvoudig zelf kunt bouwen en waar je rekening mee moet houden bij de keuze van het materiaal, de locatie en het schoonmaken, lees je in ons speciale artikel.

Hoe kun je de brandmees extra steunen?

Aangezien koolmezen in de zomer naast zaden en noten vooral insecten eten, kunt u het natuurlijke dieet van de zangvogels uitbreiden door een natuurgerichte tuin aan te leggen. Een weide met inheemse en insectvriendelijke bloemen trekt bijvoorbeeld talloze kleine tuinbezoekers aan die niet alleen handig zijn voor de vogels, maar ook uw fruit- en groenteplanten bestuiven. Het is ook raadzaam chemische sprays zoveel mogelijk te vermijden. Deze kunnen niet alleen gevaarlijk zijn voor insecten maar ook voor vogels en laten schadelijke stoffen achter in de bodem.

Een andere mezensoort die niet iedereen kent en die je ook specifiek kunt ondersteunen met voedsel en nesthulp in je tuin is de staartmees. Leer deze inheemse tuinvogel kennen in ons soortenportret.

Vergelijkbare berichten