Waarom legt de koekoek zijn eieren in de nesten van andere vogels? Bouwt de koekoek ook zelf een nest? En wanneer moet je een koekoek melden als je hem ziet of hoort? Alles over de bekende inheemse vogel in ons soortenportret.

Koekoek op een tak
De koekoek is een prachtige maar zelden geziene vogel [Foto: Piotr Krzeslak/ Shutterstock.com]

De koekoek (Cuculus canorus) is een bekende vogel. Zijn gelijknamige roep en zijn neiging om eieren te leggen in de nesten van andere vogels zijn kenmerken die niemand snel vergeet. Maar wat weten we eigenlijk nog meer over de koekoek? Heeft u de prachtige vogel ooit gezien en zou u hem op bovenstaande foto hebben herkend? Om de koekoek een beter beeld te geven dan dat van een parasiet, willen wij in dit artikel de verschillende facetten van zijn leven belichten en uw vragen over de Vogel van het Jaar 2008 beantwoorden.

“Content”

 • Koekoek: Profiel
 • Hoe de koekoek te herkennen
  • Hoe klinkt de koekoeksroep?
  • Waarin verschillen vrouwelijke en mannelijke koekoeken?
  • Hoe herken je een koekoeksjong?
  • Welke habitat verkiest de koekoek?
  • Hoe zien koekoekseieren eruit?
  • Wanneer is het broedseizoen van de koekoek?
  • Waar overwintert de koekoek?
 • Ondersteuning van de koekoek in de tuin: Dit is hoe
  • Wat eten koekoeken?
  • Hoe kunnen koekoeken extra ondersteund worden?

Koekoek: Profiel

Maat 32 – 36 cm
Gewicht 100 – 140 g
Broedseizoen Afhankelijk van de gastheersoort
Levensduur Tot 10 jaar
Habitat Lichte bossen en structuurrijke cultuurlandschappen
Voedsel Insecten, spinnen, wormen en andere kleine dieren
Bedreigingen Afname van voedsel en verlies van habitat

Hoe de koekoek te herkennen

De koekoek is ongeveer zo groot als een duif, maar is slanker en onderscheidt zich door een lange, zwart-wit gedessineerde staart. Zijn bovendelen zijn grijs tot bruin van kleur en zijn bleekwitte buik wordt doorkruist door een fijne, donkere dwarsband die doet denken aan een sperwer. Zijn geelomrande ogen en poten van dezelfde kleur zijn ook opvallende kleurspatten.

Koekoek op een tak
De koekoek onderscheidt zich door zijn lange staart en gebandeerde buik. [Foto: SW_Stock/ Shutterstock.com]

Hoe klinkt de koekoeksroep?

De roep van de koekoek bestaat uit een tweelettergrepig, luid “Ku-kuh”, waarvan de klemtoon ligt op de eerste lettergreep en waaraan de koekoek zijn naam ontleent. En dat geldt niet alleen voor het Duits: Ook in andere landen wordt de vogel genoemd naar zijn typische geluid. De koekoek heet bijvoorbeeld “cuckoo” in het Engels of “koekoek” in het Nederlands.

De roep van de koekoek klinkt als volgt:

Roepende koekoek
De roep van de koekoek weerklinkt ver over het landschap [Foto: Mark Caunt/ Shutterstock.com]

Waarin verschillen vrouwelijke en mannelijke koekoeken?

Terwijl een mannelijke koekoek gekenmerkt wordt door een hoofdzakelijk grijs verenkleed en een effen gekleurde kop en borst, komen vrouwelijke koekoeken voor in twee verschillende kleurvariëteiten, ook wel “morphs” genoemd. De eerste kleur morph is grijs en lijkt erg op het mannetje. Het enige verschil is de lichtbruin getinte borst, die gestreept is met een soortgelijke dwarsband als de buik. De tweede, zeldzamere vorm schittert echter in een roestbruin verenkleed, dat doorspekt is met sterke, donkere banden.

Vrouwtje koekoek op hek
Vrouwelijke koekoeken kunnen ook bruin van kleur zijn [Foto: selimtumir/ Shutterstock.com]

Hoe herken je een koekoeksjong?

Jonge koekoeken hebben nog meer opvallende patronen dan hun ouders. Hun hele verenkleed is doorkruist met sterke, donkere kruisbanden. De rug en vleugeldekveren van de jongen zijn ook bezaaid met bruine vlekken en er is een opvallende witte vlek op de nek van de jongen.

Koekoeksjong in boom
Jonge koekoeken hebben een opvallend bruin-grijs patroon. [Foto: V. Belov/ Shutterstock.com]

Welke habitat verkiest de koekoek?

De koekoek heeft een breed scala aan habitats. Hij komt voor in schaarse bossen, maar ook in cultuurlandschappen met structuren zoals heggen of andere hoge vegetatie. Alleen zeer dichte bossen worden vermeden. En natuurlijk hangt het voorkomen van de koekoek af van de verspreiding van zijn gastvogelsoorten.

Hoe zien koekoekseieren eruit?

Deze vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Dit komt omdat vrouwelijke koekoeken hun eieren kunnen aanpassen aan die van hun gastheersoort om ze te camoufleren in het vreemde legsel. Verschillende vrouwtjes hebben verschillende voorkeuren wat betreft de vogelsoorten waarop zij parasiteren, en zij geven hun aanpassing aan die vogelsoort door aan hun dochters. Je kunt een koekoeksei nog steeds herkennen aan de grootte, want het is meestal altijd iets groter dan de gastheereieren. De koekoek bouwt nooit zijn eigen nest, maar gebruikt alleen dat van andere vogelsoorten. Vrouwtjes koekoeken leggen ongeveer tien eieren per jaar, die elk in een ander, vreemd nest worden gelegd.

Koekoekseieren in een vreemd nest
Welke denk je dat het koekoeksei is? [Foto: Vishnevskiy Vasily/ Shutterstock.com]

Wanneer is het broedseizoen van de koekoek?

Aangezien de koekoek zijn eigen eieren niet uitbroedt, heeft hij in feite geen eigen broedperiode. Het tijdstip van eileg hangt af van de eileg van de gastheersoort en valt kort na of zelfs tijdens de eileg. Door de korte incubatietijd van ongeveer twaalf dagen komt het koekoekskuiken meestal eerder uit dan de jongen van de gastvogel. Hierdoor kan hij de andere eieren uit het nest verwijderen voordat ze uitkomen, zodat de vreemde vogelbaby’s niet kunnen concurreren om voedsel. Vanwege zijn grootte heeft het koekoekskuiken al het voedsel dat de oudervogels in het nest brengen voor zichzelf nodig.

Koekoek gevoed door roodborstje
Een roodborstje voedt een koekoeksbaby uit zijn nest [Foto: John Navajo/ Shutterstock.com]

Hint: Hoe dramatisch het gedrag van de koekoek ook klinkt, het heeft geen negatieve invloed op de gastvogelpopulaties. Zelfs bij soorten die relatief vaak door de koekoek worden geparasiteerd, is het percentage “gekaapte” nesten minder dan één procent. De koekoek zelf heeft met zijn gedrag echter een beslissend voordeel behaald, omdat hij zichzelf veel werk bespaart. De aldus gewonnen energie kan dan bijvoorbeeld worden geïnvesteerd in zijn lange reizen.

Waar overwintert de koekoek?

De koekoek is een trekvogel die de winter doorbrengt in de tropische savannes van Afrika. Het is een langeafstandstrekker die zijn broedgebied vroeg in het jaar verlaat en relatief laat terugkeert. Duitse koekoeken trekken bijvoorbeeld al in augustus naar het zuiden en keren pas eind mei terug.

Ondersteuning van de koekoek in de tuin: Dit is hoe

Door de monotisering van het landschap en het toenemende verlies aan insecten en andere kleine dieren, verliest de koekoek geleidelijk zijn bestaansmiddelen en neemt zijn populatie al enkele jaren sterk af. Ontdek hier hoe u deze prachtige vogel kunt steunen.

Wat eten koekoeken?

Koekoeken voeden zich uitsluitend met dierlijk voedsel. Ze jagen op insecten, spinnen, wormen en andere kleine dieren. Soms worden zelfs kleine kikkers en andere amfibieën gegeten. Plantaardig voedsel, daarentegen, staat niet op het menu van de koekoek. Daarom kun je hem niet lokken met klassiek vogelvoer.

Koekoek met worm in de snavel
Dierlijk voedsel heeft de voorkeur [Foto: Piotr Krzeslak/ Shutterstock.com]

Maar als u de koekoek toch wilt steunen in uw eigen tuin, kunt u een groot verschil maken door een insectenvriendelijke tuin aan te leggen. Door bijvoorbeeld een bloemenweide aan te leggen, kunt u een prachtige habitat creëren voor talloze insecten en andere kleine tuinbewoners, waaraan veel tuinvogels en ook de koekoek zich tegoed kunnen doen. Dat kan bijvoorbeeld snel en gemakkelijk met onze Plantura insectenmagneet, die in een handomdraai een paradijs van inheemse wilde bloemen tevoorschijn tovert en uw tuin van mei tot september tot leven brengt.

Plantura Nuttige insectenmagneet
Plantura Nuttige insectenmagneet

Een- en meerjarige soorten voor nuttige insecten
zoals vogels, bijen & co, gemakkelijker te verzorgen
Bloemendroom in bed, pot & balkonbak

Koop hier!

Hoe kun je bovendien koekoeken steunen?

Niet alleen het gebrek aan voedsel en habitat veroorzaakt problemen voor de koekoek. De klimaatverandering zou ook spoedig zeer negatieve gevolgen kunnen hebben voor de bevolking. Nu de lente steeds vroeger begint, gaat ook het broedseizoen voor veel vogelsoorten vooruit. Aangezien de koekoek echter de lange afstand vanuit zijn overwinteringsgebieden moet afleggen, kan hij al snel te laat aankomen en het broedseizoen van zijn gastvogels missen. Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar dit onderwerp.

Een andere vogelsoort die vooral naam heeft gemaakt door zijn karakteristieke zang is de Tjiftjaf. Leer deze tuinvogel wat beter kennen in ons gedetailleerde soortenportret.

Vergelijkbare berichten