Wat eten roodborstjes en wanneer broeden ze? Hoe zie je het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke roodborstjes? U vindt alle antwoorden op deze en andere vragen over deze inheemse vogel in ons informatieblad over het roodborstje.

Roodborstje met roodbruine keelvlek
Het roodborstje doet zijn naam eer aan

Terwijl andere vogels bij de minste beweging opvliegen en wegvliegen, vliegt het roodborstje (Erithacus rubecula) is de personificatie van onverschrokkenheid. Het is niet ongewoon om tot op enkele meters van deze kleine zangvogels te komen. Met hun roestrode keelvlek zijn ze onmiskenbaar en ze zijn vaak te zien in tuinen. In de winter puilen de toch al ronde vogels vaak hun verenkleed op om een isolerende laag tegen de kou te vormen – waardoor ze een beetje op een kleine shuttlecock lijken.

Inhoud

 • Profiel van het roodborstje
 • Hoe het roodborstje te herkennen
  • Hoe klinkt het liedje van het roodborstje?
  • Hoe herken je de jonge vogels?
  • Hoe kun je de eieren van het roodborstje herkennen?
  • Waarin verschillen mannelijke en vrouwelijke roodborstjes?
  • Hoe ziet de perfecte habitat voor roodborstjes eruit?
  • Waar bouwen ze hun nest?
  • Wanneer is het broedseizoen van roodborstjes?
  • Waar overwinteren roodborstjes?
 • Ondersteunende roodborstjes: Dit is hoe
  • Voedsel voor roodborstjes
  • Welke nestkasten zijn geschikt voor roodborstjes?
  • Hoe kunnen roodborstjes extra worden ondersteund?

Robin’s profiel

Maat Ongeveer 14 cm
Gewicht Ongeveer 20 g
Broedseizoen Maart – Juli
Levenslang Ongeveer 3 – 5 jaar
Habitat Bossen, parken en tuinen
Voorkeur voor voer Op de grond levende insecten en hun larven, bessen, vruchten
Bedreigingen Nestpredatoren, voedseltekort in de winter

Hoe herken je de roodborstjes

Het roodborstje is een vrij kleine zangvogel van ronde gestalte. De rug en vleugeldekveren zijn olijfbruin van kleur; de buik is beduidend lichter en eerder grijswit. De borst, waaraan het roodborstje zijn naam ontleent, is roestrood. De heldere kleur strekt zich uit over de snavel naar de ogen. Door dit opvallende kenmerk is het roodborstje zeer duidelijk herkenbaar. Bijzonder zijn ook de opvallend grote zwarte ogen, die bij schemering voor voldoende lichtinval zorgen.

Roodborstje op een tak
De roestrode keelvlek is het meest opvallende kenmerk van het roodborstje.

Hoe klinkt het liedje van het roodborstje?

Het roodborstje begint met een paar hoge, heldere noten en vervalt dan in een sneller, tsjilpend couplet met een wat melancholische klank. Zeer karakteristiek zijn ook de oproepen, die meestal in de schemering klinken als een snel tikkende klok: “Tick-tick-tick-tick”.

Het lied van het roodborstje klinkt als volgt:

zingend roodborstje
Het lied van het roodborstje klinkt enigszins melancholisch [Foto: David James Chatterton/ Shutterstock.com]

Hoe herken je de jonge vogels?

Jonge roodborstjes zijn lang niet zo opvallend als hun ouders, want ze hebben nog geen roestrode keelvlek. Hun bruine verenkleed is gestreept met goudgele spikkels en alleen hun bleke buiken doen denken aan volwassen roodborstjes.

Roodborstje jonge vogel op tak
Jonge roodborstjes zijn nog vrij onopvallend [Foto: Ihor Hvozdetskyi/ Shutterstock.com]

Hoe kun je de eieren van het roodborstje herkennen?

Het roodborstje produceert vier tot zeven eieren per legsel. Deze zijn ongeveer twee centimeter groot, hebben een witgele grondkleur en zijn bedekt met roodbruine vlekken.

Roodborstjes in het nest
Het roodborstje legt tot zeven eieren per broedsel. [Foto: Stphanie CROCQ/ Shutterstock.com]

Waarin verschillen mannelijke en vrouwelijke roodborstjes?

Op het eerste gezicht verschillen vrouwelijke roodborstjes niet van de mannetjes. Een herkenbaar kenmerk is de grijze rand rond de rode borst, die bij mannetjes breder is dan bij vrouwtjes. Dit kenmerk verandert echter ook met de leeftijd van de dieren en is daarom voor het onervaren oog moeilijk te beoordelen. Aangezien vrouwtjes echter zelden zingen, is het zeer waarschijnlijk – althans tijdens het broedseizoen – dat de zingende exemplaren als mannetjes kunnen worden geïdentificeerd.

Wat is de perfecte habitat voor roodborstjes?

Roodborstjes geven de voorkeur aan broedplaatsen in de buurt van water, van nature in loof-, gemengde of naaldbossen, maar ook in kunstmatige landschappen zoals parken en tuinen. Aangezien ze voornamelijk in de grond foerageren, zijn sommige gebieden met weinig ondergroei voordelig.

Waar bouwen ze hun nest?

Roodborstjes bouwen hun nesten dicht bij de grond. In het bos gebruiken ze het kreupelhout en natuurlijke holtes, in cultuurlandschappen heggen, palen met kreupelhout of zelfs houtstapels. Het bekervormige nest is gemaakt van mos en gras en opgevuld met dierlijk haar of veren.

Roodborstje bouwt een nest met mos
Mos is een populair nestmateriaal voor roodborstjes [Foto: Nimur/ Shutterstock.com]

Wanneer is het broedseizoen voor roodborstjes?

Roodborstjes broeden van maart tot juli. Gedurende deze periode zijn tot drie broedsels mogelijk. Het vrouwtje broedt de eieren ongeveer 14 dagen uit en wordt in die tijd door het mannetje van voedsel voorzien. Na het uitkomen worden de jongen nog 14 dagen in het nest verzorgd. In deze periode zijn ze erg kwetsbaar voor nestrovers zoals katten, marters of eksters vanwege de koppeling op de grond. Door deze hoge sterfte beginnen de ouders vaak met de bouw van het volgende nest voordat het eerste broedsel volledig zelfstandig is.

Waar overwinteren roodborstjes?

Onze inheemse roodborstjes brengen ook het koude seizoen door in hun broedgebieden. De mannetjes verdedigen hun territorium het hele jaar door en daarom kun je ze in het late voorjaar nog horen zingen. Een bijzonder kenmerk van het roodborstje is dat de vrouwtjes in de winter ook gedeeltelijk territoria bezetten, die zij tijdens de kale perioden van voedsel voorzien. In de lente keren ze dan terug naar hun partners van het vorige jaar.

Ondersteunende roodborstjes: Dit is hoe

Hoewel roodborstjes vaak in tuinen voor huishoudelijk gebruik worden aangetroffen, zijn er een paar manieren om hun vestiging te vergemakkelijken. Vooral in de winter zijn tuinvogels vaak aangewezen op extra ondersteuning omdat het natuurlijke voedselaanbod vaak ontoereikend is.

Voedsel voor roodborstjes

Roodborstjes foerageren bij voorkeur in de grond op kleine insecten en hun larven. Ze gebruiken echter ook bessen en fruit. Zachte voeding in de vorm van havermout, sultana’s en appels kan als extra voeding worden aangeboden. Ons Plantura all-season vogelvoer is ook super geschikt voor roodborstjes. Het kleurrijke gemengde vogelvoer bevat veel waardevolle ingrediënten die dankzij hun snavelvriendelijke formaat en een extra lading eiwitten niet alleen de vogels door de winter helpen, maar ook aanstaande vogelouders ondersteunen tijdens het broedseizoen.

Plantura All Season Food voor wilde vogels
Plantura jaarrond voedsel voor wilde vogels

Eiwitrijk vogelvoer voor het hele jaar
voor alle graan- en zachtvoerders,
ondersteunt vogelouders & hun nakomelingen

Koop hier!

Welke nestkasten zijn geschikt voor roodborstjes?

Kastjes met halve holtes zijn een goede kunstmatige nestelmogelijkheid voor roodborstjes. In plaats van een rond invlieggat hebben deze een grotere opening, die voor roodborstjes een hoogte van tien centimeter moet hebben. Grauwe Vliegenvangers, Bonte Kwikstaarten en Winterkoninkjes zullen ook blij zijn met deze nesthulp. Meer tips over materialen, afmetingen en goed schoonmaken vindt u in ons artikel “Zelf een nestkastje bouwen”.

Hoe kun je roodborstjes extra steunen?

Aangezien roodborstjes bij voorkeur in de bodem naar insecten zoeken, is een gezonde bodemfauna voor hen van essentieel belang. Onze Plantura Organic Soil Activator helpt u om het bodemleven gericht te verbeteren en heeft een duurzaam en milieuvriendelijk effect op lange termijn dankzij de hoofdzakelijk organische bestanddelen.

Roodborstjes zijn echte waterliefhebbers. Ze zijn daarom vaak te vinden in de buurt van water en in nattere gebieden. Als u geen beekje wilt aanleggen, kunt u ook een eenvoudig vogelbadje gebruiken waarin roodborstjes graag spetteren.

Tip: Een vogelbad dient ook als drinkplaats voor vogels. Vooral bij warm weer zullen alle andere tuinvogels, zoals merels of koolmezen, er blij mee zijn.

Vergelijkbare berichten