Waarin verschillen Slechtvalk en Torenvalk? Hoe herken je een jonge torenvalk? En wat eet de roofvogel? Wij beantwoorden deze en vele andere vragen in ons informatieblad.

Torenvalk op een boomstam
De torenvalk is onze meest voorkomende valkensoort [Foto: FJAH/ Shutterstock.com]

De torenvalk (Falco tinnunculus) is verreweg de meest voorkomende valk in Midden-Europa en na de buizerd de meest voorkomende inheemse roofvogel. Als culturele opvolger is de prachtige valk wijdverspreid, zowel in nederzettingen als in steden, waar hij broedt in oude, hoge gebouwen. De torenvalk kan het best worden geobserveerd tijdens de jacht, wanneer hij zijn klassieke “schudvlucht” vertoont – een vorm van vliegen waarbij de vogel snel met zijn vleugels klapt en in velden en weiden naar prooi zoekt terwijl hij “staat” in de lucht. Meer spannende feiten over de “Vogel van het Jaar 2007” vindt u hier in ons profiel van de grote torenvalk.

“Inhoud

 • Torenvalk: Profiel
 • Hoe de torenvalk te herkennen
  • Waarin verschillen vrouwelijke en mannelijke torenvalken?
  • Waarin verschillen torenvalken en slechtvalken?
  • Hoe klinkt de roep van de torenvalk?
  • Hoe zien torenvalk eieren eruit?
  • Hoe herken je een torenvalk jong?
  • Welke habitat verkiest de torenvalk?
  • Waar heeft de torenvalk zijn nest?
  • Waar overwintert de torenvalk?
  • Wat eten torenvalken?
 • Steun aan de torenvalk: Dit is hoe
  • Welke nestkasten zijn geschikt voor torenvalken?
  • Hoe kun je de torenvalk extra ondersteunen?

Torenvalk: Profiel

Maat 31 – 37 cm
Gewicht Ongeveer 200 g
Broedseizoen April – Mei
Levensduur Tot 18 jaar
Habitat Open en halfopen landschappen, nederzettingen en steden
Voorkeur voor foerageren Woelmuizen, veldmuizen en andere kleine dieren
Bedreigingen Afname van voedsel en nestplaatsen

Hoe de torenvalk te herkennen

De torenvalk is ongeveer zo groot als een duif, maar is veel slanker en eleganter dan bijvoorbeeld een houtduif. De rug en de vleugelbasis van de vogels zijn rijkelijk roodbruin en worden naar de vleugelpunten toe donker zwartgrijs. De borst en de buik zijn lichter, maar net als de rug en de vleugels lopen daar donkere, opvallende vlekken doorheen. Het gezicht van de roofvogel wordt gekenmerkt door een donkere baardstreep en gele oogringen.

In de vlucht kan de torenvalk ook worden herkend aan zijn schokkende vluchtpatroon en smalle vleugels, die hem onderscheiden van bijvoorbeeld de sperwer. Torenvalken hebben een spanwijdte van ongeveer 75 cm en bereiken een snelheid van ongeveer 60 km/u.

Mannelijke torenvalk op boomstam
Torenvalken zijn te herkennen aan hun roodbruine verenkleed en de typische baardstreep [Foto: Moncar0/ Shutterstock.com]

Waarin verschillen vrouwelijke en mannelijke torenvalken?

Zoals zo vaak het geval is bij vogels, zijn de vrouwelijke torenvalken iets minder kleurrijk dan hun partners. Ze hebben een vrij uniform, bruin verenkleed met zware patronen rondom. De mannetjes daarentegen onderscheiden zich door een grijze kop en een bijpassende onderrug – ook wel stuit genoemd. Bovendien zijn vrouwelijke torenvalken gemiddeld iets groter en zwaarder dan hun partners.

Vrouwtje torenvalk in een weiland
Vrouwelijke torenvalken hebben iets meer patroon [Foto: cowboy54/ Shutterstock.com]

Waarin verschillen torenvalken en slechtvalken?

Op het eerste gezicht worden torenvalken vaak verward met de zeldzamere slechtvalken. Dus de volgende keer dat u een valk observeert, let dan op de volgende kenmerken: Slechtvalken hebben veel donkerdere bovendelen dan torenvalken. Hun kop is ook donker en de weerhaak is veel breder en intenser gekleurd. En bij volwassen exemplaren is de buik niet gevlekt maar sterk gekruist.

Slechtvalk op een boomstam
Slechtvalken zijn iets donkerder dan hun meer algemene verwanten [Foto: Chris Hill/ Shutterstock.com]

Hoe klinkt de roep van de torenvalk?

De roep van de torenvalk bestaat uit een reeks snelle, scherpe tonen: “Ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke!” Vaak kan deze typische vogelroep je waarschuwen voor overvliegende individuen, dus het is altijd de moeite waard om even in de lucht te kijken.

De roep van de torenvalk klinkt zo:

Hoe zien torenvalk eieren eruit?

Torenvalk eieren zijn ongeveer 4,5 cm groot, met een geelbruine grondkleur en bezaaid met fijne, donkere spikkels. Vrouwelijke torenvalken leggen drie tot zes eieren per legsel.

Torenvalk nest met eieren
Torenvalken leggen 3 – 6 eieren [Foto: Vishnevskiy Vasily/ Shutterstock.com]

Hoe herken je een torenvalk jong?

Jonge torenvalken lijken erg op hun moeders. Mannetjes hebben nog niet de typische grijze kleur van hun vader en zijn – net als hun vrouwelijke broertjes en zusjes – onopvallend bruin van kleur. De snorhaarstreep is al aangegeven, maar nog niet zo uitgesproken als bij de volwassen dieren. Bovendien zijn de borst en de buik van de jongen vrij diffuus getekend en vertonen ze nog niet het sterke, duidelijke vlekkenpatroon van de volwassen torenvalken.

Jonge torenvalken in muuropening
Jonge torenvalken doen hun eerste vluchtpogingen [Foto: Karin Jaehne/ Shutterstock.com]

Aan welke habitat geeft de torenvalk de voorkeur?

De torenvalk komt voor in een grote verscheidenheid aan habitats. Hij geeft de voorkeur aan open en halfopen landschappen met weiden en graslanden waar hij naar prooi zoekt. Landbouwlandschappen en berggebieden met open ruimten vallen ook in deze categorie. Hij voelt zich zelfs thuis in nederzettingen en kleine en grote steden, zolang er in de omgeving geschikte jachtgebieden zijn.

Torenvalk in boomholte
Met een prachtige prooi trekken mannelijke torenvalken potentiële partners aan [Foto: David Kalosson/ Shutterstock.com]

Waar heeft de torenvalk zijn nest?

Torenvalken broeden in verschillende structuren. In de natuur gebruiken ze rotsspleten en boomholtes of verlaten nesten van kraaiende vogels. Ze bouwen echter niet hun eigen nesten. In steden en nederzettingen gebruiken ze ook hoge gebouwen, bijvoorbeeld kerktorens. De broedplaats wordt gekozen door het mannetje en nadat hij een geschikte plaats heeft gevonden, maakt hij een vrouwtje het hof en probeert haar met verse prooi naar de broedplaats te lokken.

Jonge torenvalken in het nest
Jonge torenvalken in hun grot [Foto: Porojnicu Stelian/ Shutterstock.com]

Waar overwintert de torenvalk?

Torenvalken zijn gedeeltelijke trekkers en verlaten daarom hun broedgebieden in de winter alleen onder speciale omstandigheden. De meeste van onze inheemse vogels blijven in de winter in hun territorium en zoeken naar voedsel, zelfs onder een dik sneeuwdek. Maar als de voedselvoorziening schaars is, trekken delen van de bevolking naar het zuiden. Torenvalken uit noordelijker delen van Europa migreren vaker omdat de winters in hun broedgebieden veel strenger zijn. Deze dieren, die thuis zijn in het noorden, worden hier dan vaak gezien als wintergasten.

Torenvalk in de sneeuw
Torenvalken kunnen hier in de winter ook worden gezien [Foto: Soru Epotok/ Shutterstock.com]

Wat eten torenvalken?

Torenvalken zijn uitgesproken jagers, die zich bij voorkeur voeden met woelmuizen en echte muizen van alle soorten. Maar ook andere kleine dieren zoals hagedissen, zangvogels, wormen of insecten worden af en toe gepredeerd. De dieren worden meestal vanuit de lucht gespot – met behulp van de klassieke schudvlucht – of ook vanaf een baars of een hoog uitkijkpunt en vervolgens met een duikvlucht gevangen.

Torenvalk in vlucht
Tijdens de jacht “staan” de valken praktisch in de lucht. [Foto: Serguei Koultchitskii/ Shutterstock.com]

Steun aan de torenvalk: Dit is hoe

Hoewel torenvalken geen klassieke tuinvogels zijn, brengen ze veel tijd door in nederzettingen en steden en kunnen ze van tijd tot tijd ook in huiselijke tuinen worden waargenomen. Lees hier hoe u deze elegante jagers kunt steunen.

Welke nestkasten zijn geschikt voor torenvalken?

In feite worden aangeboden nestkasten gemakkelijk geaccepteerd door torenvalken. Deze zijn echter wat groter en veeleisender dan de klassieke tietendozen. Een torenvalknestkast moet een vloeroppervlak hebben van ongeveer 30 x 50 cm en een grote invliegopening van ongeveer 25 x 30 cm aan de voorkant. Een zitstok voor de invliegopening maakt het ook gemakkelijker voor de oudervogels om te landen.

Hint: Het nestkastje moet zo hoog mogelijk worden geplaatst en bij voorkeur op een gladde, verticale muur worden gemonteerd. Horizontale oppervlakken bij of onder de nestkast zijn niet geliefd bij torenvalken omdat ze een potentieel aanvalspunt vormen voor roofdieren.

Torenvalk bij een nestkast
Torenvalken nemen graag nestkasten in [Foto: Tobyphotos/ Shutterstock.com]

Hoe kun je de torenvalk extra ondersteunen?

Hoewel je een torenvalk in je eigen huis nog wel kunt onderhouden met een geschikte nestkast, worden de jachtbehoeften van de dieren in de tuin op deze manier nauwelijks bevredigd. De belangrijkste jachtgebieden voor torenvalken blijven cultuurlandschappen en dus agrarisch gebruikte gebieden. En net als veel andere diersoorten heeft de torenvalk te kampen met toenemende intensivering en verlies van structuur en diversiteit. Wie pleit voor een bijna-natuurlijke inrichting van ons landschap, pleit dus ook voor de torenvalk.

Andere wilde vogelsoorten die u kunt ondersteunen met een nestkastje in uw eigen tuin zijn bijvoorbeeld de roodstaart, de boomklever of de kauw. En in ons speciale artikel over “Zelf een nestkastje bouwen” vindt u ook veel nuttige tips over materialen, ontwerp, schoonmaken en de juiste locatie.

Vergelijkbare berichten