Hoe herken je een groene specht? Hoe klinkt zijn liedje? En hoe zie je het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes? We beantwoorden deze en andere vragen in ons informatieblad over de grote groene specht.

Groene specht op de grond
De groene specht, ook wel grondspecht of graspieper genoemd, wordt vaak gezien op de grond [Foto: Marcin Perkowski/ Shutterstock.com]

De groene specht (Picus viridis) is na de grote bonte specht de meest voorkomende inheemse specht. Hij kan regelmatig worden waargenomen in parken en tuinen, waar hij graag op de open grond of in het gras zit om zijn favoriete voedsel, mieren, te zoeken. Vanwege deze bijzonderheid wordt de Groene specht ook wel de Grondspecht of Graspieper genoemd. Als hij zich in het dichte kreupelhout verbergt, is zijn luide, lachende lied in het voorjaar nog duidelijk te horen. De groene specht heeft een breed scala aan habitats, waaronder weideboomgaarden. Als vertegenwoordiger van alle soorten die een thuis vinden op deze waardevolle gebieden, en om de aandacht te vestigen op de bedreiging en de toenemende achteruitgang van deze habitat, werd de groene specht gekozen als “Vogel van het Jaar 2014”. Meer interessante informatie over broeden, voorkomen en ondersteuningsmogelijkheden vindt u in onze grote factsheet over de groene specht.

Inhoud

 • Factsheet over de groene specht
 • Groene spechten herkennen
  • Hoe klinkt het lied van de groene specht?
  • Hoe herken je groene specht jonge vogels?
  • Hoe zien de eieren eruit?
  • Hoe kun je vrouwelijke en mannelijke groene spechten uit elkaar houden?
  • Waar leeft de gronde specht?
  • Hoe en waar bouwen groene spechten hun nest?
  • Wanneer broeden groene spechten?
  • Waar overwintert de bonte specht?
 • Hoe kun je de groene specht in de tuin steunen?
  • Aan welk voedsel geven groene spechten de voorkeur?
  • Zijn nestkasten geschikt voor de groene specht?
  • Hoe kun je het extra ondersteunen?

Factsheet over de groene specht

Maat Ongeveer 31 – 33 cm
Gewicht Ongeveer 180 g
Broedseizoen April – Juni
Levenslang Tot 10 jaar
Habitat Bossen, boomgaarden, parken of tuinen
Voorkeur voor voer Mieren en hun larven
Bedreigingen Afname van voedsel en natuurlijke habitat

Groene spechten herkennen

De groene specht doet zijn naam eer aan. Hij is gemakkelijk te herkennen aan de mosgroene kleur van zijn rug, vleugel en staartveren. Met een lengte van meer dan 30 centimeter is de gronde specht ook een vrij grote vogel, die zich onderscheidt door zijn lange, spitse snavel, zwarte gezichtsmasker en felrode kuif. In de vlucht is de groene specht ook te herkennen aan de typische golvende vlucht van spechten, de felgele onderrug, ook wel stuit genoemd, en de zwarte, witgevlekte vleugels.

Groene specht op boom
De groene specht is gemakkelijk te herkennen aan zijn groene verenkleed en rode kuif

De Groene specht kan alleen worden verward met de Grijze specht, die dezelfde groene grondkleur heeft maar iets kleiner is dan de Groene specht en een grijze kop heeft zonder zwart gezichtsmasker en rode kuif.

Grijze specht in een boom
De grijze specht lijkt sterk op de groene specht [Foto: Mihai Baciu/ Shutterstock.com]

Hoe klinkt het lied van de groene specht?

In tegenstelling tot de grote bonte specht trommelt de groene specht zeer zelden, omdat zijn snavel minder krachtig is en niet zo goed geschikt voor dergelijke inspanningen. In plaats daarvan laat de gronde specht zich horen met een luid, lachend lied dat bestaat uit een lange strofe die lichtjes in toonhoogte daalt: “Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha”. Deze karakteristieke vogelstem heeft de groene specht de bijnaam “lachvogel” opgeleverd. Naast zijn lachzang heeft de groene specht een roep die hij soms tijdens de vlucht of bij opwinding laat horen. De roep van de groene specht bestaat uit een snelle, opgewonden strofe: “Kjück-kjück-kjück-kjück-kjück!”

U kunt de zang van de groene specht beluisteren in deze opname:

Groene specht zittend op boom
Omdat zijn snavel minder krachtig is, roffelt de groene specht minder vaak dan de grote bonte specht

Hoe herken je jonge vogels van de Groene Specht?

Jonge groene spechten zijn heel gemakkelijk te herkennen, want ze lijken al op kleine exemplaren van hun ouders. Het enige verschil met de volwassen dieren is het gevlekte grijze verenkleed op het gezicht en de buik, het ontbreken van een zwart gezichtsmasker en de nog enigszins gevlekte rode kuif.

Groene specht jonge vogel in weiland
Jonge groene spechten lijken al erg op hun ouders [Foto: Martin Mecnarowski/ Shutterstock.com]

Hoe zien de eieren eruit?

De eieren van de groene specht meten ongeveer 31 x 23 millimeter en zijn helder wit. De vrouwtjes leggen vijf tot acht eieren per legsel in een bestaande of zelfgemaakte boomholte.

Hoe kun je vrouwelijke en mannelijke groene spechten uit elkaar houden?

Vrouwelijke en mannelijke groene spechten zien er op het eerste gezicht hetzelfde uit. Pas bij nadere beschouwing zie je het kleine maar subtiele verschil: de baardstreep die van de achterrand van de snavel naar de nek loopt is bij vrouwtjes effen zwart – bij mannetjes daarentegen is hij gevuld met helder rood.

Mannelijke groene specht op een tak
De mannetjes van de groene specht hebben een rode baardstreep [Foto: Steve Midgley/ Shutterstock.com]

Waar leeft de gronde specht?

De habitat van de groene specht is zeer variabel, maar hij geeft de voorkeur aan een enigszins open landschap. De groene specht komt voor in weideboomgaarden, parken en grote tuinen. Hij voelt zich ook thuis in loofbossen of gemengde bossen, maar daar bewoont hij meestal bosranden, open plekken of andere meer open gebieden.

Hoe en waar bouwen groene spechten hun nest?

Groene spechten maken graag gebruik van bestaande holtes van andere spechten, omdat ze een minder krachtige snavel hebben dan andere soorten, die beter geschikt is om in zacht hout en grond te foerageren dan om krachtig te hameren. Als zo’n holte echter niet beschikbaar is, zal de groene specht toch zijn eigen hand – of snavel – gebruiken. Dan gebruikt hij bij voorkeur zacht hout of reeds zieke bomen om zijn broedholte te bouwen. Dit werk wordt voornamelijk door de man gedaan en kan tot drie weken duren. De broedholte zelf is aan het eind ongeveer 50 centimeter diep en heeft een licht ovale ingang van ongeveer zes bij zeven centimeter.

Wanneer broeden groene spechten?

De vrouwelijke groene specht legt haar eieren in april en broedt ze vervolgens ongeveer twee weken uit. Na het uitkomen zijn de jonge vogels 23 tot 27 dagen afhankelijk van de zorg van hun ouders voordat ze het nest verlaten. En zelfs dan worden ze nog zeven weken lang door de ouders verzorgd en ondersteund in hun zoektocht naar voedsel. Een tweede broedsel volgt bij groene spechten alleen als de eerste jongen het niet overleven.

Baby groene specht wordt gevoerd
Groene spechten zorgen vele weken voor hun jongen [Foto: PJR-Photography/ Shutterstock.com]

Waar overwintert de bonte specht?

Groene spechten zijn zeer trouwe vogels. Zelfs in de winter verlaten ze hun broedgebied slechts enkele kilometers en trekken ze niet naar het zuiden. In plaats daarvan zwerven ze als eenlingen door het koude landschap, op zoek naar voedsel. Hun favoriete voedselbron zijn mierennesten. De groene spechten vinden deze zelfs onder een dik pak sneeuw.

Hoe kun je de groene specht in de tuin steunen?

Het is niet ongewoon om de groene specht te zien in grote tuinen en parken. Door het geleidelijke verlies van halfopen habitats zoals weideboomgaarden of schaarse gemengde bossen is de lachvogel in toenemende mate afhankelijk van deze secundaire habitats. Als u het de inheemse vogel in uw eigen tuin wat aangenamer wilt maken, vindt u hieronder enkele tips om de groene specht te ondersteunen.

Aan welk voedsel geven groene spechten de voorkeur?

Groene spechten houden van mieren. De kleine insecten en hun larven zijn het hoofdvoedsel van de mooie vogels. Als ze eenmaal een mierennest hebben gevonden, keren ze daar vaak vele malen terug om hun honger te stillen en kunnen ze gemakkelijk worden geobserveerd. Met hun snavel graven ze gaten in de mierenhoop om met hun lange, kleverige tongen de diertjes op te pakken. Zelfs in de winter en onder een dik pak sneeuw kunnen ze deze voedselbronnen weer vinden. Bij een tekort aan mieren nemen de groene spechten hun toevlucht tot andere insecten, die ze uit de boomschors plukken.

Groene specht foeragerend in de winter
Zelfs onder het sneeuwdek vindt de groene specht zijn mieren [Foto: aabeele/ Shutterstock.com]

Zijn nestkasten geschikt voor de groene specht?

In theorie zijn groene spechten holenbroeders die bestaande holten gemakkelijk accepteren en daarom goed ondersteund zouden kunnen worden met ruime nestkasten met volledige holten. Helaas is het in de praktijk echter zeer moeilijk gebleken om nestkasten te ontwikkelen die daadwerkelijk door groene spechten worden geaccepteerd. Het ophangen van een nestkast voor groene spechten is dus eerder een verspilling van liefde. Hier is het zinvoller zich te concentreren op de soorten die daadwerkelijk met nestkasten kunnen worden ondersteund, zoals pimpelmezen, spreeuwen of winterkoninkjes.

Hoe kun je het extra ondersteunen?

Je kunt de groene specht dus niet ondersteunen in zijn broedactiviteiten met nestkasten. Maar als u de mogelijkheid hebt, kunt u zorgen voor natuurlijke nestplaatsen. Denk er bijvoorbeeld goed over na of een enigszins zieke of rotte boom echt verwijderd moet worden of dat hij als broedplaats voor een specht kan dienen.

De natuurlijke voedselvoorziening kan ook worden bevorderd door van uw tuin een insecten- en mierenparadijs te maken. Hoewel mieren vaak niet welkom zijn in de tuin, zijn de diertjes erg belangrijk als voedsel voor veel vogels. Bovendien maken de nuttige insecten onze bodem los en zorgen zo voor een vlotte materiaalkringloop. Het is daarom de moeite waard twee keer na te denken over het verdrijven van mieren uit de tuin met chemicaliën, die ook veel andere dieren kunnen schaden. Als u daarentegen nog een stap verder wilt gaan en meer leven in uw tuin wilt brengen, kan dat bijvoorbeeld met behulp van onze Plantura nuttige insectenmagneet. Zo creëert u een waar paradijs voor kleine tuinbezoekers, waarvoor ook de groene spechten u dankbaar zullen zijn.

Plantura nuttige insectenmagneet
Plantura Nuttige insectenmagneet

Een- en meerjarige soorten voor nuttige insecten
zoals vogels, bijen & co, gemakkelijker te verzorgen
Bloemendroom in bed, pot & balkonbak

Koop hier!

Nog vaker dan de groene specht is de grote bonte specht in onze tuinen. Bekijk zijn profiel en leer nog meer over inheemse spechten.

Vergelijkbare berichten