Hoe onderscheid je gierzwaluwen van zwaluwen? Hoe ziet de perfecte nestkast voor een gierzwaluw eruit? Wat moet je doen als je een gierzwaluw vindt? We vertellen het je in ons profiel.

Snel in de vlucht
Gierzwaluwen zijn altijd in beweging [Foto: Mircea Costina/ Shutterstock.com]

Als er een vliegkunstenaar onder de vogels is, dan is het de gierzwaluw (Apus apus). De vogel is gebouwd om te vliegen en doet praktisch niets anders. Afgezien van een kort broedseizoen brengt de gierzwaluw zijn hele leven in de lucht door. Zelfs ’s nachts landen de vogels niet om te slapen, maar laten zich meevoeren door de wind en vallen slechts in een soort halfslaap. Tijdens het broedseizoen kan men op vele plaatsen in ons land gierzwaluwen zien foerageren. De vogels vliegen razendsnel hoog in de lucht, boven het wateroppervlak of tussen gebouwen, op jacht naar vliegende insecten. Ontdek hier hoe je de gierzwaluw kunt herkennen aan zijn stem, hem kunt ondersteunen in je eigen tuin en nog veel meer.

Inhoud

 • Swift: Profiel
 • Hoe herken je gierzwaluwen
  • Waarin verschillen gierzwaluwen van zwaluwen?
  • Hoe klinkt de roep van de gierzwaluw?
  • Hoe herken je een gierzwaluw?
  • Hoe kun je gierzwaluwe eieren herkennen?
  • Hoe ziet de perfecte habitat voor de gierzwaluw eruit?
  • Waar bouwt de gierzwaluw zijn nest?
  • Wanneer broeden gierzwaluwen?
  • Wat doet de gierzwaluw in de winter?
 • Ondersteuning van gierzwaluwen: Dit is hoe
  • Wat eten gierzwaluwen?
  • Welke nestkasten zijn geschikt voor gierzwaluwen?
  • Gierzwaluwen gevonden: Wat moet ik doen?
  • Hoe kunt u de gierzwaluw extra ondersteunen?

Swift: Profiel

Maat Ongeveer 16 – 17 cm
Gewicht Ongeveer 40 g
Broedseizoen Mei – juli
Levenslang Tot 20 jaar
Habitat Overal waar vliegende insecten zijn
Voedsel Alle soorten vliegende insecten
Bedreigingen Ernstige afname van voedsel en nestgelegenheid

Hoe herken je gierzwaluwen

Gierzwaluwen zijn vrij effen gekleurde vogels. Hun hele verenkleed is uniform donker – met uitzondering van een lichte keelvlek, die echter tijdens de vlucht nauwelijks zichtbaar is. En aangezien een gierzwaluw uiterst zelden landt, moet identificatie bijna altijd gebeuren aan de hand van lichaamsvorm en vluchtpatroon. De vogels jagen meestal in groepen en voeren graag snelle en gevaarlijk uitziende vliegmanoeuvres uit. Ze zijn gemakkelijk te herkennen aan hun gevorkte zwaluwstaart, uniform donker verenkleed en lange, smalle, sikkelvormige vleugels.

Waarin verschillen gierzwaluwen van zwaluwen?

Gierzwaluwen en zwaluwen worden vaak op één hoop gegooid. Het zijn echter twee heel verschillende groepen. Toch jagen de soorten graag samen, waardoor het voor ons niet altijd gemakkelijk is om ze te onderscheiden. Gierzwaluwen onderscheiden zich echter heel goed van onze twee meest voorkomende zwaluwsoorten met hun uniforme donkere onderkant. Dit komt omdat zowel de huiszwaluw als de boerenzwaluw een bleke buik hebben. En hoewel zwaluwen ook smalle, puntige vleugels hebben, kunnen ze niet op tegen de lange, sikkelvormige vleugels van gierzwaluwen.

Huiszwaluw tijdens de vlucht
De huiszwaluw is te herkennen aan zijn lichte onderzijde [Foto: Dennis Jacobsen/ Shutterstock.com]

Hoe klinkt de roep van de gierzwaluw?

In de vlucht is de gierzwaluw niet alleen gemakkelijk te herkennen aan zijn vorm, maar ook aan zijn roep. Vooral bij het jagen in grotere troepen kan zijn stem vaak gehoord worden: “Sriii-sriii”. De gierzwaluw heeft echter geen specifiek nummer.

Dit is de roep van de snelle:

Hoe herken je een gierzwaluw?

U zult waarschijnlijk zelden een pas uitgekomen gierzwaluw zien, want de kleintjes worden grootgebracht in grotten of spleten. De jonge vogels, die klaar zijn om te vliegen, verschillen nauwelijks van de volwassenen. Hun verenkleed is een beetje licht gefranjerd en ziet er daarom niet zo donker uit als dat van de ouders. Maar zelfs de jongen kunnen slechts zeer zelden zittend worden waargenomen en in de vlucht is dit subtiele verschil moeilijk te herkennen.

Hoe kun je gierzwaluwe eieren herkennen?

Gierzwaluweieren zijn iets langwerpiger dan een typisch vogelei. Vrouwtjes leggen twee tot drie witte, doffe eieren per seizoen. Het nest in de holte is gemaakt van fijne stengels en veren die de ouders uit de lucht vissen of tijdens de vlucht plukken. Het vrij losse en rommelige nestmateriaal wordt dan aan elkaar gelijmd met snel uithardend speeksel.

Gierzwaluw met nestmateriaal
De gierzwaluwen vangen ook nestmateriaal tijdens de vlucht [Foto: Dilomski/ Shutterstock.com]

Hoe ziet de perfecte habitat voor de gierzwaluw eruit?

Gierzwaluwen kiezen hun habitat in de eerste plaats op basis van het voedselaanbod. Een overvloed aan vliegende insecten is een must. De gierzwaluwen zijn niet erg kieskeurig en jagen zowel in velden en weiden als in dorpen en steden. Ze geven ook de voorkeur aan gebieden met grote watermassa’s waar de jagers voldoende insecten kunnen vinden, zelfs als het regent.

Waar bouwt de gierzwaluw zijn nest?

Oorspronkelijk waren gierzwaluwen rotsbroeders en bivakkeerden in spleten. Later werden ze culturele volgelingen en kwamen ze steeds dichter bij menselijke nederzettingen. Ook nu nog nestelen de meeste van hen in gaten in gevels en muurspleten. Deze nestplaatsen worden echter steeds zeldzamer, omdat moderne gevels en gerenoveerde gebouwen meestal geen ruimte meer bieden aan de gierzwaluwen. Af en toe kunnen de gierzwaluwen ook nestelend in boomholtes worden waargenomen.

Wanneer broeden gierzwaluwen?

Gierzwaluwen beginnen te broeden in mei. De broedperiode kan tot 27 dagen duren. Dit is de enige tijd in hun leven dat de gierzwaluwen voornamelijk zitten. De partners broeden en foerageren om de beurt de rest van de tijd. Na het uitkomen zijn de jonge vogels aanvankelijk veerloos, blind en hulpeloos. De volgende weken worden ze door hun ouders gevoed met grote hoeveelheden vliegende insecten. Na ongeveer 40 dagen zijn ze voldoende ontwikkeld om het nest te verlaten. Dan begint het leven in de lucht direct, want zodra de jongen zijn uitgevlogen, slapen ze alleen tijdens de vlucht, net als de volwassenen.

Baby gierzwaluwen eten
Jonge gierzwaluwen worden gevoed met veel insecten [Foto: Neil Bromhall/ Shutterstock.com]

Wat doet de gierzwaluw in de winter?

Gierzwaluwen zijn slechts iets langer dan drie maanden aanwezig in hun broedgebieden. Zelfs de laat vertrekkende vogels zijn al op weg naar het zuiden in augustus. De gierzwaluwen vliegen naar Afrika en trekken langs de Atlantische kust naar hun overwinteringsgebieden. En zelfs na aankomst volgen veel gierzwaluwen de regenval om aan hun vraag naar insecten te voldoen. In het voorjaar komen de gierzwaluwen hier weer aan tussen april en mei.

Ondersteuning van gierzwaluwen: Dit is hoe

De gierzwaluwpopulatie neemt langzaam maar zeker af. Vooral door de renovatie van oude gebouwen verdwijnen vertrouwde nestplaatsen. En het verlies van insecten veroorzaakt ook problemen voor de jagers. Ontdek hier hoe u de gierzwaluw in uw eigen huis kunt steunen.

Wat eten gierzwaluwen?

Gierzwaluwen zijn uitgesproken insecteneters. Ze eten muggen, motten, bladluizen en allerlei andere vliegende insecten. Ze zijn niet kieskeurig. Wanneer het voedselaanbod schaars wordt door het weer, volgen de gierzwaluwen de regen over lange afstanden en laten al het andere achter. In zo’n geval kunnen jonge gierzwaluwen tot 14 dagen zonder voedsel door een soort “hongerslaap” te houden en hun energiebehoefte sterk te verminderen.

Gierzwaluwen op jacht naar voedsel
Gierzwaluwen jagen op insecten tijdens de vlucht [Foto: Drakuliren/ Shutterstock.com]

Welke nestkasten zijn geschikt voor gierzwaluwen?

Gezien de afnemende nestgelegenheid zijn gierzwaluwen steeds meer afhankelijk van kunstmatige nesthulpmiddelen. Met een speciale nestkast kunt ook u gemakkelijk een thuis creëren voor de gezellige gierzwaluwen. Zo’n gierzwaluwkast moet breder zijn dan hij hoog is – minstens 28 centimeter breed en 17 centimeter diep – en een ovale, dwarse ingangsopening hebben van 64 x 32 millimeter. Aangezien gierzwaluwen vaak in kolonies broeden, is het raadzaam meerdere kasten tegelijk te plaatsen. Zie voor meer tips over het juiste hout, de locatie en het schoonmaken ons speciale artikel over “Zelf een nestkastje bouwen”.

TipAls alternatief zijn voor gierzwaluwen ook zogenaamde neststenen geschikt, die rechtstreeks in de huismuur of in een muur kunnen worden aangebracht.

Swift gevonden: Wat moet ik doen?

Als je een jonge gierzwaluw buiten het nest vindt, moet je twee dingen controleren: In welke staat verkeert de vogel? En hoe ver is het ontwikkeld? Als u een bijna volgroeide vogel vindt, kijk dan eerst of hij niet uit zichzelf weer wegvliegt en misschien gewoon moet herstellen van een mislukte poging om te vliegen. Is de vogel daarentegen nog erg klein of zelfs veerloos, probeer dan eerst het nest te lokaliseren en zet de jonge vogel voorzichtig terug. Als u het nest niet kunt vinden of een gewonde of getraumatiseerde vogel hebt gevonden, neem dan onmiddellijk contact op met Wildvogelhilfe. Een jonge vogel grootbrengen is ingewikkelder dan je denkt en kan voor leken heel snel misgaan.

Als u gierzwaluwen vindt, kijk dan uit voor mogelijke gierzwaluwvliegen. Dit zijn parasieten die nestelen in de veren van gierzwaluwen. De diertjes kunnen ook een mens steken, wat gepaard gaat met pijn en jeuk, maar verder niet schadelijk is.

Gierzwaluwjong gevonden
Vogelvondsten zijn niet altijd reden tot paniek [Foto: Nailia Schwarz/ Shutterstock.com]

Hoe kunt u de gierzwaluw extra ondersteunen?

Omdat de gierzwaluwen uitsluitend tijdens de vlucht naar voedsel zoeken en de winter in Afrika doorbrengen, is klassieke wintervoeding niet mogelijk. Toch is het mogelijk om de voedselvoorziening van de kunstvliegers te ondersteunen – het motto hierbij is: insectenbescherming is vogelbescherming. Let daarom bij het winkelen op biologische teeltmethoden die de overvloed aan insecten bevorderen. Vermijd ook insectengif in uw eigen tuin en kies voor duurzame alternatieven. U kunt nog een stap verder gaan door een nuttige insectenweide aan te leggen. Onze Plantura nuttige insectenmagneet bieden u de mogelijkheid om een paradijs te creëren voor insecten en andere kleine tuinbezoekers.

Plantura Gunstige Insectenmagneet
Plantura Gunstige Insectenmagneet

Een- en meerjarige soorten voor nuttige insecten
zoals vogels, bijen & co, gemakkelijker te verzorgen
Bloemendroom in bed, pot & balkonbak

Koop hier!

Ook andere vogelsoorten genieten van een vogelvriendelijke tuin. Met een beetje geduld kunt u thuis een hele reeks tuinvogels observeren – bijvoorbeeld de Europese serin of de boommus.

Vergelijkbare berichten