Biologisch bemesten is goed voor mens, dier en natuur. Wij laten zien waarom u uw gazon zou moeten voorzien van organische gazonmest en welke voordelen dit heeft.

Hond op gazon
Ook dieren voelen zich thuis op een biologisch bemest gazon [Foto: Anna Hoychuk/ Shutterstock.com]

Het gebruik van biomeststoffen betekent een soort revolutie in de bemesting: Het is reeds lang bekend dat zuiver minerale meststoffen leiden tot een verslechtering van de bodemkwaliteit. Bovendien bezinkt bij gebrek aan gezond bodemleven een niet onbelangrijk deel van de voedingsstoffen zonder dat de planten ze kunnen opnemen. Ondertussen worden de energie-intensieve processen voor de productie van kunstmest, met het naderende einde van de fosfaatvoorraden en de klimaatverandering in zicht, steeds kritischer bekeken. Biomeststoffen worden verondersteld kunstmest tegen te gaan en de natuurlijke gezondheid van bodem en planten te herstellen. Inmiddels zijn er ook bio-meststoffen verkrijgbaar als organische gazonmeststoffen.

Inhoud

 • Organische gazonmeststof: ingrediënten en eigenschappen
  • Ingrediënten van organische gazonmeststoffen
  • Eigenschappen van organische gazonmeststoffen
 • Biologische gazonmest: effect en voordelen
 • Toepassing van organische gazonmest
  • Biologische gazonmeststof in voorjaar en zomer
  • Organische gazonmest in de herfst

In organische gazonmeststoffen worden materialen verwerkt die “bio-effectief” zijn, d.w.z. een interactie aangaan met en inwerken op de biologische fase van de bodem. In tegenstelling tot minerale gazonmeststoffen is het niet de bedoeling om bodemorganismen – schimmels, bacteriën, insecten, algen en allerlei andere zaken – te omzeilen, maar juist om ze te benutten. In het volgende komt u alles te weten over de bestanddelen, eigenschappen, werking en toepassing van organische gazonmeststoffen.

Organische gazonmest: Ingrediënten en eigenschappen

Hier kunt u zien uit welke speciale ingrediënten organische gazonmest bestaat en hoe deze de eigenschappen van de meststof beïnvloeden.

Bestanddelen van organische gazonmeststoffen

Organische grondstoffen vormen de basis voor een organische gazonmeststof. In overeenstemming met het beginsel van gesloten kringloopbeheer worden zij hoofdzakelijk geproduceerd uit afval van de levensmiddelenindustrie, de luxelevensmiddelenindustrie en de diervoederindustrie. Hierin kunnen resten van plantaardige en dierlijke oorsprong worden verwerkt, zoals schelpen, azijn, oliekoeken, hoorn en bloedmeel of dierlijke uitwerpselen. De resten bevatten plantenvoedingsstoffen, ingesloten in een natuurlijke, organische verpakking. Dit organische omhulsel is echter niet alleen maar ballast: de aanwezigheid ervan bevordert een gezond bodemleven en humusvorming. Zelfs levende organismen of overlevingsvormen daarvan kunnen in organische gazonmeststoffen zitten. Bacteriële of schimmelstammen die een positieve invloed hebben op de wortelgroei van het gazon of de beschikbaarheid van voedingsstoffen zijn niets ongewoons. Maar biologische gazonmeststoffen hoeven niet van zuiver biologische oorsprong te zijn. Sommige minerale stoffen, die ook in de biologische landbouw kunnen worden gebruikt, kunnen ook worden gebruikt om het effect ervan te optimaliseren.

Gazon en grond in doorsnede
Organische meststof bevordert een gezond bodemleven en humusvorming [Foto: versh/ Shutterstock.com]

Tip: Het fosfaatgehalte van organische meststoffen is vaak lager dan dat van conventionele meststoffen, omdat de meeste bodems voldoende fosfaat bevatten. In de vorm van “vaste” calciumfosfaten is het echter slechts licht oplosbaar en dus niet beschikbaar voor planten. Organische meststoffen moeten de bodem en het bodemleven in staat stellen dit fosfaat weer bruikbaar te maken in plaats van er alleen maar meer aan toe te voegen.

Eigenschappen van organische gazonmeststoffen

De eigenschappen van organische gazonmeststoffen kunnen worden afgeleid uit de ingrediënten:

Voedingsstoffen – De ingesloten voedingsstoffen kunnen zowel door het gazon als door de microfauna en flora van de bodem worden gebruikt. De samenstelling van de voedingsstoffen is op natuurlijke wijze aangepast aan de behoeften van het gazon.
– Sporenelementen zijn ook aanwezig in de gebruikte natuurlijke materialen
– Het hoge gehalte aan organisch materiaal zorgt ervoor dat voedingsstoffen vertraagd en langzaam vrijkomen. Er treedt een natuurlijk langetermijneffect op. Aangezien het bodemleven wordt beïnvloed door de milieuomstandigheden, komen voedingsstoffen alleen beschikbaar bij groeizaam weer.
– De omzetting van voedingsstoffen is pH-neutraal: de zuurgraad van de bodem blijft onaangetast.
Bodemeigenschappen – Het organische materiaal – indien in voldoende hoeveelheden aanwezig – kan worden gebruikt voor de opbouw van humus
Bodemleven – Het organische materiaal maakt het overleven van bodemorganismen mogelijk, omdat het hen als duurzame energieleverancier dient.
– Ingesloten micro-organismen kunnen symbiose vormen met de graswortels en zo de opname van water en voedingsstoffen verbeteren. Andere organismen zorgen er op hun beurt voor dat aan bodemdeeltjes gebonden voedingsstoffen weer worden opgelost of veranderen de pH-waarde van de bodem in gunstige zin.
Milieuvriendelijkheid en dierenwelzijn – Aangezien de gebruikte materialen grotendeels biologisch afval zijn, is het gebruik ervan duurzaam en milieuvriendelijk.
– De toepassing is niet schadelijk voor wilde en gedomesticeerde dieren en voor de mens.

Tip: Een gezonde bodem moet alle micro-organismen bevatten die nodig zijn om voedingsstoffen in de bodem te ontsluiten. Symbiotische schimmels zijn ook wijdverbreid, zelfs graszoden kunnen symbiose aangaan met specifieke mycorrhizae. De populatie van het bodemleven wordt echter voortdurend uitgedund bij gebrek aan onderhoud van de bodem, zodat de vestiging van nieuwe stammen een positief effect kan hebben.

Symbiose van schimmels en graszoden
De mycelia van nuttige schimmels vormen nuttige symbiose met graszoden [Foto: Kichigin/ Shutterstock.com]

Als u meer wilt weten over organische meststoffen in het algemeen, vindt u hier wat u zoekt.

Biologische gazonmest: effect en voordelen

Het tastbare effect op het gazon is wat de meeste amateurtuiniers het meest interesseert. Op uw gazon doen de eigenschappen van een organische gazonmeststof het volgende:

 1. De gazonplanten worden gelijkmatig voorzien van alle belangrijke voedingsstoffen en sporenelementen. Overbemesting, gebreksverschijnselen en uitspoeling zijn uitgesloten bij een redelijk regelmatige toepassing.
 2. Het effect op lange termijn leidt tot een constante groei, waardoor aantasting door ziekten wordt voorkomen en de hitte- en droogtetolerantie van het gazon wordt versterkt. Door de weersafhankelijke omzetting komen de voedingsstoffen pas vrij als het gazon ze verstandig kan gebruiken.
 3. Door het bodemleven te voeden kan het deelnemen aan de ontwikkeling van voedingsstoffen en de opname daarvan. Daardoor wordt het gazon betrouwbaarder en doeltreffender gevoed. Daardoor kan de benodigde hoeveelheid meststoffen op den duur zelfs verminderen.
 4. Als door de toepassing van biofertilisatie humus wordt gevormd, verbetert dit het water- en nutriëntenopslagvermogen van de bodem. Een gazon is dus beter voorbereid op droge fasen en vergeeft het als er meststoffen worden vergeten of te laat worden toegediend.
 5. Humus verbetert ook de beluchting van de bodem en vermindert de bodemweerstand: het gazon kan dieper wortelen en beter voor zichzelf zorgen. Overtollig water van hevige regenval wordt snel afgevoerd en kan de gazonwortels dus niet schaden. U kunt hier ook meer lezen over de eigenschappen van humus.
 6. Aangezien de pH-waarde van de grond onaangetast blijft, is regelmatige bekalking niet nodig. Meer informatie over het bekalken van gazons vindt u hier.
 7. Na de bemesting kunnen alle levende wezens het gazon onmiddellijk weer betreden, omdat er geen schadelijke of irriterende stoffen zijn verspreid.

Vergeleken met minerale gazonmeststoffen hebben organische gazonmeststoffen dus veel voordelen. Deze laatste leveren voedingsstoffen voor planten, maar leiden tot negatieve effecten op alle andere gebieden.

Plantura Organische Gazonmeststof
Plantura Organische Gazonmeststof

Vitaal, weelderig groen gazon,
Goed voor de bodem,
onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

Toepassing van organische gazonmest

Organische gazonmeststoffen kunnen worden gebruikt tussen februari en oktober. Aangezien naast de nutriënten ook de belangrijke organische “dekking” ervan wordt verspreid, worden meestal grotere hoeveelheden toegediend dan wanneer dezelfde hoeveelheid nutriënten met minerale meststoffen wordt bemest. Aangezien het omzettingsproces in de bodem enige tijd in beslag neemt, treedt het effect geleidelijk op binnen een maand en houdt het vervolgens enige tijd aan, afhankelijk van de samenstelling. Daarom moet u vooraf optimaal bemesten: U moet het gazon bijvoorbeeld voorbereiden op de energievretende voorjaarsscheuten door tussen februari en april te bemesten. Vanwege het natuurlijke langetermijneffect zijn twee tot drie bevruchtingen per jaar voldoende – een of twee tussen de lente en de zomer en een tussen de nazomer en de herfst. Toepassing gebeurt het best met een strooier, hoewel een iets minder gelijkmatige verdeling geen schade veroorzaakt. U kunt biologische gazonmest ook zonder aarzeling met uw blote handen hanteren als u het met de hand verspreidt. Na bemesting is het gazon direct weer begaanbaar voor mens en dier.

Meststof in handen
Biologische gazonmest kan gemakkelijk met blote handen worden gestrooid

Tip: Als het niet anders kan, kunt u zelfs de hele jaarbemesting in de vorm van organische gazonmest op één datum aanbrengen, omdat overbemesting is uitgesloten. Het is echter gunstiger voor het gazon om de bemesting te verdelen in voor- en najaar, omdat een optimale winterbereiding een andere samenstelling van voedingsstoffen vereist.

Samenvatting: Toepassing van organische gazonmest

 • Toepassing tussen februari en oktober
 • Het effect begint binnen een maand na het aanbrengen, afhankelijk van de weersomstandigheden.
 • Tussen de lente en de zomer worden één tot twee bemestingen uitgevoerd, tussen de nazomer en de herfst één.
 • Handmatige toepassing of gebruik van strooiwagens zijn eveneens mogelijk.
 • Na bemesting kan het gazon meteen weer gebruikt worden

Meer informatie over het optimaal bemesten van uw gazon vindt u hier.

Organische gazonmest in het voorjaar en de zomer

Organische gazonmeststoffen voor gebruik in het voorjaar en de zomer hebben een verhoogd stikstofgehalte. Dit is essentieel voor de vegetatieve groei: als basis van DNA en chlorofyl maakt het de opbouw van fotosynthetisch actieve cellen mogelijk. Het is ook een bestanddeel van alle plantaardige eiwitten die betrokken zijn bij de levensprocessen van de grasplantjes.

Plantura Organische Gazonmeststof
Onze Plantura Organische Gazonmeststof is ideaal voor bemesting in het voorjaar en de zomer.

Een sterke groei in het voorjaar zorgt ervoor dat er voldoende energie beschikbaar is voor vertakking en lager maaien. Dit maakt het gazon dicht als een tapijt en concurrerend tegen wild onkruid. Dit is precies het doel dat wij hebben nagestreefd bij de ontwikkeling van onze Plantura biologische gazonmeststof. Het wordt als volgt toegepast:

 • Bij het aanleggen van een nieuw gazon wordt 100 g/m² op het zaaibed gestrooid.
 • Een nabemesting na de tweede of derde maaibeurt van een pas aangelegd gazon: 40 g/m².
 • Onderhoudsbemesting tussen februari en oktober: 80 tot 120 g/m² per jaar in twee of meer toepassingen.
 • Voor regeneratie na verticuteren: 70 g/m².

Meer over gazonbemesting in het voorjaar vindt u in ons speciale artikel.

Plantura Organische Gazonmeststof
Plantura Organische Gazonmeststof

Vitaal, weelderig groen gazon,
Goed voor de bodem,
onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

Organische Herfst gazonmeststof

Organische gazonmeststoffen voor de herfst dienen om het gazon voor te bereiden op de winter. Deze bereiding vereist een aangepaste samenstelling van voedingsstoffen: het stikstofgehalte is lager, het kaliumgehalte hoger dan bij een voorjaars- en zomermeststof. Kalium zorgt voor een hoge zoutconcentratie in de vacuole van de plantencellen en beschermt ze zo tegen doorvriezen – net zoals zeezout de zee beschermt tegen bevriezing. Het zorgt ook voor de opbouw van stabiele celwanden. Anderzijds zou een teveel aan stikstof in de late zomer of herfst niet gunstig zijn: de groei die wordt gestimuleerd door meer stikstof is zeer gevoelig voor vorst. Een gazon met de juiste samenstelling aan voedingsstoffen blijft ook in de winter groen en groeit zelfs langzaam door bij temperaturen rond de 2 à 3 °C. In onze Plantura Organische Herfst Gazonmeststof hebben we precies deze samenstelling van voedingsstoffen gerealiseerd. Wij bevelen de volgende dosering aan: tussen juli en oktober 50 tot 80 g/m².

In dit artikel kunt u meer lezen over gazonbemesting in de herfst in het algemeen.

Meer informatie over gazonmeststoffen vindt u hier.

Organische Herfst gazonmeststof 10,5 kg (zak)
Organische Herfst gazonmeststof 10,5 kg (zak)
 • Ideaal voor gazonbemesting van juli tot oktober
 • Zorgt voor maximale winterhardheid & snelle regeneratie in het voorjaar
 • Diervrije organische slow-release meststof – onschadelijk voor huisdieren & tuindieren.
Naar de Plantura winkel

Vergelijkbare berichten