Wil je thuis goed composteren en wil je weten hoe je zelf compost maakt? Wij leggen u precies uit hoe u dat moet doen en hoe u uw composteerbak goed kunt vullen.

Composthoop in een houten frame in de tuin
De mens maakt al eeuwenlang gebruik van de bijzondere eigenschappen van humus [Foto: Evan Lorne/ Shutterstock.com]

Echte compost is een compilatie (Latijn compositum = “dat wat is samengesteld”) van de meest uiteenlopende bronmaterialen. De weg van afval naar waardevolle bodemverbeteraar is echter niet alleen prachtig en praktisch, maar ook mysterieus: de processen die leiden tot de vorming van nieuwe humus na verrotting zijn nog steeds niet volledig ontrafeld. De mens maakt echter al eeuwenlang gebruik van de bijzondere eigenschappen van humus door organisch materiaal te laten rotten en transformeren in composthopen. Toch stellen veel tuiniers zich ook nu nog de vraag: Wat kan er op de compost? En hoe werkt het: goed composteren?

Inhoud

 • Juiste compostering
 • Hoe werkt compostering?
  • Warme en koude rotting
 • Wat hoort er in de compost?
 • Welke compost is de beste?
  • Composthoop
  • Snelle composteerder
  • Thermische composteerder
  • Rolcontainer
 • Kleine composteerders voor balkon en flat
  • Bokashi
  • Wormendoos
 • De juiste locatie voor composteerders
 • Juiste compostering: Tips voor succesvol rotten
  • Vocht in de composteerbak
  • Temperatuur in de composteerbak
  • Zuurstof in de composteerbak
  • Voedingsstoffen in de composteerbak
  • pH-waarde in de composteerder
 • Compost maken
  • Op de juiste manier compost maken: compost in lagen of draaien?
 • composteerders goed vullen: Zes gouden regels voor gelaagdheid
 • Hoe lang duurt compostering?
  • Wanneer is de compost klaar?
  • Compost versnellen
 • Compost zeven

Juiste compostering

In dit artikel leer je alles wat je moet weten om goed te composteren in een composthoop of composter. De benodigde hulpmiddelen variëren van het kiezen van de juiste composteerder tot het kennen van de betrokken micro-organismen en het bepalen wanneer een compost klaar is voor gebruik. Maar laten we eerst in het algemeen beginnen.

Hoe werkt compostering?

Bij compostering wordt organisch materiaal door miljarden kleine en minuscule organismen omgezet in nieuwe humus. De eerste stap is de ontbinding, die vrij tumultueus is: De omgeving wordt merkbaar opgewarmd door de verhoogde activiteit van de micro-organismen die de voedingsstoffen binnenin proberen te krijgen. Deze fase wordt “hoofdrot” of “intensieve rotting” genoemd – het resultaat daarvan is de zogenaamde verse compost.

Groenterestjes rotten op compost
In het hoofdrotgebied wordt het afval afgebroken door schimmels, die de celstructuren verzachten [Foto: Fevziie/ Shutterstock.com]

Na de ontbinding, die enkele weken duurt, volgt de “post-rotting” fase. Nu worden stoffen die tijdens de hoofdafbraak werden gevormd, opnieuw gekoppeld tot grote biomoleculen. Deze biomoleculen zijn de humuszuren die later de compost zijn bijzondere eigenschappen geven. Hun structuur is uiterst variabel, en daarom heeft nog geen enkele wetenschapper een universeel geldig model van zo’n humuszuur kunnen ontwikkelen. De nieuwe humusmoleculen zijn relatief stabiel – veel stabieler en minder vatbaar voor afbraak dan het product van het hoofdrottingsproces. De compost wordt nu “afgewerkte compost” genoemd. Tegen die tijd heeft de compostering onder de beste omstandigheden minstens vijf maanden geduurd. Is de compostering nog niet voltooid, dan ontstaat de zogenaamde rijpe compost. Menig geduldig tuinier zweert bij de uiterst bodemverbeterende eigenschappen van twee tot drie jaar oude rijpe compost – wie deze mate van rotting snel heeft bereikt, heeft echt alles goed gedaan bij het composteren.

Tip: De “stabiliteit” van compost betekent dat het niet meer gemakkelijk kan worden afgebroken door micro-organismen in de bodem. Omdat deze grotendeels uit koolstof bestaat, zou dit mogelijk zijn: bodemorganismen zouden deze koolstof maar al te graag gebruiken om zich te voeden en zich te blijven vermenigvuldigen. De vuistregel is dus: hoe meer stikstof de compost nog bevat, hoe instabieler hij is. Daarom is ook de vraag wat er op de compost mag, cruciaal, omdat de balans van koolstof en stikstof ook bij rottend materiaal van belang is.

Warme en koude rotting

Correcte compostering kan op verschillende manieren gebeuren en compost kan worden gecreëerd in twee verschillende processen: koud rotten of warm rotten. In particuliere tuinen vindt eigenlijk altijd koude rotting plaats: wanneer een composthoop langzaam wordt opgestapeld, vinden de rottingsprocessen niet allemaal tegelijk plaats, maar laag voor laag.

Compost in verschillende lagen
De rottingsprocessen vinden niet allemaal tegelijk plaats, maar laag voor laag. [Foto: Lonny Garris/ Shutterstock.com]

De bovenste laag ontwikkelt telkens de meeste warmte door de ontbindingsprocessen, maar verliest die snel aan de omgeving omdat hij niet geïsoleerd is. Daarom zijn de temperaturen niet bijzonder hoog en overleven ziekteverwekkers en onkruidzaden het rottingsproces helaas zonder problemen. Daarom moet u er bij compostering in particuliere tuinen op letten dat er geen ziekteverwekkers of zaaddragende planten in de compost terechtkomen.

Tip: Bij professionele compostering in recyclingcentra en composteringsbedrijven wordt altijd een hele stapel tegelijk in het hete rottingsproces gebracht. Door de intensieve verrotting en zelfisolatie van de stapel ontstaan hoge temperaturen van 50 tot 80 °C, die nauwelijks ziekteverwekkers of onkruidzaden overleven.

Samenvatting Compostering:

 • Composteren is het proces waarbij organisch materiaal wordt omgezet in compost of humus.
 • De afbraakfase wordt hoofdrot genoemd, de opbouwfase postrot.
 • Het product van de hoofdrotfase is verse compost, die rijk is aan voedingsstoffen en onstabiel is.
 • Het product van na-rotting is afgewerkte compost of rijpe compost, die minder voedselrijk maar veel stabieler is.
 • In verreweg de meeste gevallen vindt de compostering in particuliere tuinen plaats in het proces van koude rotting.
 • Ziekteverwekkers en onkruidzaden worden in het koude rottingsproces niet gedood – daarom mag het te composteren materiaal niet afkomstig zijn van zieke planten of ongewenste zaden dragen.
 • Voor de vraag “Wat kan op de compost” vindt u hieronder een informatieve lijst.
Compost in een zwarte compostbak in de tuin
In particuliere tuinen vindt compostering meestal plaats in het proces van koude rotting [Foto: Joanna Stankiewicz-Witek/ Shutterstock.com]

U kunt ook meer lezen over de eigenschappen en het gebruik van de verschillende soorten compost in dit speciale artikel.

Wat hoort in compost?

Eenvoudigheidshalve volgt hieronder een tabel waarin de belangrijkste geschikte afvalstoffen worden opgesomd en afgezet tegen de ongeschikte materialen. Over het algemeen composteert versnipperd materiaal sneller. Het versnipperen van takken en hagen kan daarom de moeite waard zijn.

Geschikt keukenafval Geschikt tuinafval Ongeschikt
Afval
Groente- en fruitafval Gazon/groenmaaisel Glas
Restjes koffie en thee Bladeren Metalen
Vleesloze voedselresten Heggen/takken snoeien Wortel onkruid
Citrusschil
en bananen (in kleine mate
Onkruid zaaien
zonder zaden, zaagsel en houtkrullen
Vleesresten, botten, grote hoeveelheden zuivelproducten
Zuivere houtas Plantaardige residuen zoals
Meerjarige stekken of gewasresten
Rauwe eierschalen
Schelpen van gekookte eieren Wortels en grond uit oude plantenbakken Hoover inhoud

Wat daarentegen niet op de compost mag, leggen wij uit in ons artikel over de meest voorkomende fouten bij het composteren.

Welke compost is de beste?

Voordat u begint met composteren, moet u een geschikte composteerbak kiezen. Wij presenteren hiervoor enkele modellen en concepten. Welke composteerbak voor u het meest geschikt is, hangt altijd af van de hoeveelheid die u composteert en de ruimte die u beschikbaar hebt.

Composthoop

Op een beschutte, halfschaduwrijke plek en op een gezonde tuingrond kunt u een composthoop – ook wel composthoop genoemd – aanleggen. Dit is in feite een stapel die laag voor laag iets groter wordt. Om voldoende beluchting te garanderen, moet het de volgende maximale afmetingen hebben:

Breedte 1,2 m – 2,5 m
Hoogte 0,8 m – 1,5 m
Lengte elke

U kunt deze huur ook plaatsen in een frame van metaal, hout of kunststof. Deze moeten natuurlijk aan de onderkant open zijn om micro-organismen uit de bodem binnen te laten. Het frame moet ook een voldoende aantal spleten of luchtgaten hebben om voor ventilatie te zorgen. In ieder geval is een systeem met twee kamers of twee hopen nuttig. U kunt één ruimte gebruiken om materiaal op te vangen dat u nog niet op de compost wilt doen in verband met optimale menging, of de tweede kamer gebruiken bij het draaien. Vergeet in ieder geval niet de stapel af te dekken, bijvoorbeeld met stro of mulchfolie. De composthoop vergt doorgaans iets meer ruimte dan een composteerbak en is in de eenvoudigste versie – als gewone hoop – waarschijnlijk de goedkoopste manier om zelfs grote hoeveelheden afval te composteren. Voor wie houdt van de flair van oude boerderijen is de zwad waarschijnlijk de enige echte manier om goed te composteren.

Composthoop in een houten frame
De klassieke composthoop is zeldzaam geworden, hoewel hij goedkoop is [Foto: jeff gynane/ Shutterstock.com]

Snelle composteerder

Snelcomposteerders zijn in feite bakken met een open bodem en openingen, een klep voor het laden en een klep voor het verwijderen van de afgewerkte compost. Ze zijn ontworpen om de vochtigheid en de temperatuur voor micro-organismen te optimaliseren en maken een goede compostering van kleinere hoeveelheden afval mogelijk door het materiaal bij elkaar te houden. Omdat mengen en herschikken echter moeilijk of zelfs onmogelijk is in een dergelijke bak, moet bij het gebruik van een snelcomposteerder van meet af aan een goede gelaagdheid van verschillende materialen worden aangebracht. Ook mag de compost in geen geval worden samengeperst om zuurstofgebrek binnenin te voorkomen. Snelcomposteerders zijn meestal donker gekleurd, zodat ze sneller opwarmen. Let er bij de keuze op dat hij voldoende ventilatie en een praktische verwijderingsklep heeft. De ruimte die snelle composteerders nodig hebben is gewoonlijk beperkt tot ongeveer één vierkante meter vloeroppervlak, afhankelijk van het volume. In de handel verkrijgbare capaciteiten variëren van 300 tot 1600 liter.

Thermocomposter

De thermische composters zijn een speciale vorm van de hierboven beschreven snelle composters en voegen slechts een goede warmte-isolatie toe. Dit zorgt ervoor dat de temperatuur in de composteerbak zo hoog mogelijk blijft. Thermische composteerders zijn dus een optimalisering van de snelcomposteerders, omdat daarin zelfs kleine hoeveelheden materiaal kunnen worden gecomposteerd. Door de isolatie is hun omvang iets groter dan die van de snelcomposteerders, en ze zijn over het algemeen ook duurder. De beschikbare capaciteiten variëren hier van 180 tot 900 liter.

Thermocomposter in de tuin
In een thermische composter heerst een zo hoog mogelijke constante temperatuur… [Foto: Alison Hancock/ Shutterstock.com]

Rolcontainer

Rolcontainers zijn een relatief nieuw idee. Een oprolbare container – meestal van kunststof – heeft het grote voordeel dat hij gemakkelijk kan worden verplaatst naar de plaats waar het compostmateriaal wordt geproduceerd. Voor stationaire opslag wordt de rolcontainer meestal geleverd met een frame waarin hij ook kan worden gedraaid. Bovendien wordt het materiaal binnenin gemengd en belucht terwijl het rondrolt, zodat er geen lagen en verplaatsingen nodig zijn. Het nadeel is de vaak slechts geringe capaciteit van 70 tot 180 liter. Dit kan eventueel worden opgelost door verschillende rolcontainers aan te schaffen.

Kleine composteerders voor balkon en flat

Composteren of recycleren van compost is mogelijk, zelfs op de kleinste schaal en zonder tuin. Met de wormenbak en de bokashi-emmer willen wij u kennis laten maken met twee functionerende mogelijkheden hiervoor. Als je een overschot aan Bokashi of wormenbakken hebt, is het waarschijnlijk geen probleem om ze weg te geven: iemand in je kennissenkring zal vast blij zijn met wat organische mest.

Bokashi

Bij deze composttrend uit Japan gaat het eigenlijk helemaal niet om composteren, maar om fermenteren. Met een Bokashi-emmer krijgt u niet alleen na zeer korte tijd een organische vloeibare meststof, maar ook na twee tot zes weken (afhankelijk van de omstandigheden) een organische meststof voor potplanten of bedden. In principe is het materiaal “voorverteerd” en vindt de daaropvolgende afbraak zeer snel plaats. In tegenstelling tot compostering vindt de gisting plaats in absolute afwezigheid van lucht en door melkzuurbacteriën, die speciaal voor dit doel worden toegevoegd. Overigens maken dezelfde bacteriën van witte kool heerlijke zuurkool. Over de functie en het gebruik van bokashi-emmers kunt u uitgebreid lezen in ons speciale Bokashi-artikel. Een bokashi-emmer neemt slechts evenveel plaats in als een gewone bak voor organisch afval en heeft een inhoud van 15 tot 20 liter.

Bokashi compost
Melkzuurbacteriën composteren in een bokashi-emmer [Foto: Sverre Andreas Fekjan/ Shutterstock.com]

Wormenbak

Een wormenbak maakt gebruik van de ongelooflijke capaciteiten van verschillende verwanten van de regenworm om zelfs binnenshuis geurvrij te composteren. Hier vindt u een voorbeeld van wormenbakken die te koop zijn. Ondertussen zijn er echter ook veel instructies voor doe-het-zelf bouw op internet te vinden. Het principe van wormenbakken is eenvoudig: honderden wormen leven in een goed geventileerde bak en voeden zich met het organische afval dat u ze geeft. Wormenbakken zijn altijd verdeeld in ten minste twee kamers. Zodra een kamer gevuld is met gecomposteerd materiaal, gaan de wormen door spleten of gaten naar de volgende ruimte waar vers voedsel voor hen is. Ze vermenigvuldigen zich in de doos en hoeven meestal maar één keer gekocht te worden. Gebruikers van wormkasten melden vaak dat er in het begin een vreemde geur ontstaat, maar die verdwijnt bij goede ventilatie en na enige tijd gebruik. De wormenbakken kunnen bij 15 tot 25 °C worden geplaatst, zodat er in elk huis wel een plaatsje voor te vinden moet zijn. De beschikbare capaciteiten beginnen bij ongeveer 70 liter en sommige modellen zijn uitbreidbaar. Omdat compostwormen veel dingen eten, maar niet alles, is het belangrijk om vooraf over de vraag na te denken: Wat kan er op de composthoop?

Tussen haakjes: Zoals gezegd kan een in één keer opgebouwde composthoop tijdens het hete rottingsproces sterk opwarmen – tot 50 à 80°C. De biomeiler, ook wel “compostverwarmer” genoemd, maakt gebruik van dit effect. Door de stapel worden waterleidingen gelegd, die de warmte van de stapel voortdurend afvoeren. Het warme water kan worden opgeslagen in geïsoleerde tanks en ook later worden gebruikt. Op deze manier is het mogelijk om een composthoop te gebruiken voor een verwarmings- en warmwatersysteem. Maar, zoals reeds gezegd, dit vereist een warme compost en dit is slechts beperkt tot enkele weken. Daarom is een eigen compostverwarmingssysteem alleen de moeite waard als zich extreem grote hoeveelheden composteerbaar materiaal ophopen.

Compostwormen in de hand
Als exploitant van een wormenkwekerij bent u de leverancier van enkele honderden werknemers – de mestwormen [Foto: zummolo/ Shutterstock.com]

Samenvatting: Welke composteerder is de beste?

 • Compostering in rijen is goedkoop, maar neemt veel ruimte in beslag; om voldoende beluchting mogelijk te maken, mag de hoop niet te breed of te hoog zijn.
 • Snelle en thermische composteerders zijn geschikt voor de snelle compostering van kleinere hoeveelheden afval en zijn ruimtebesparend, maar moeten zorgvuldig in lagen worden gevuld.
 • Rolcomposters hoeven niet te worden gelaagd of verplaatst, maar hebben een zeer beperkte capaciteit
 • Strikt genomen vindt de fermentatie plaats in de bokashi-emmer, maar deze produceert ook nuttige plantenmeststoffen uit afval; ze hebben de grootte van organische afvalbakken
 • De wormenbak maakt gebruik van de eigenschappen van mestwormen en composteert keukenafval op het oppervlak van bijvoorbeeld een ontlasting.

De juiste locatie voor composteerders

Om voor zo mild en constant mogelijke temperaturen te zorgen, moet u bij het kiezen van een locatie ook met een paar dingen rekening houden. Een halfschaduwrijke plaats is optimaal voor voldoende, maar niet te sterke verwarming. Als de locatie beschut is, kan de compost de temperatuur langer vasthouden. Het reguleren van de vochtigheid is ook het gemakkelijkst op een dergelijke locatie. Onder de compost moet ook gezonde tuinaarde liggen, die zo mogelijk is opgebroken. Zo kunnen de levende organismen die bij de compostering betrokken zijn, in de compost migreren en er na hun taak weer uitkomen. Als u een composthoop wilt aanleggen, moet u rekening houden met de latere breedte van de hoop: Een stapel van ongeveer 150 cm hoog moet aan de basis ongeveer 250 cm breed zijn om voor voldoende beluchting te zorgen. Waarom bovenstaande factoren belangrijk zijn voor een goede compostering, leest u verderop.

Samenvatting composteerplaats:

 • De locatie moet halfschaduwrijk en beschut zijn.
 • Een gezonde en losse tuingrond laat de immigratie van micro-organismen toe
 • Houd rekening met de grootte van het afgewerkte zwad of de ruimte die u nodig hebt voor het sorteren of overplanten.

Juiste compostering: Tips voor succesvol rotten

De processen in de hoop worden uitgevoerd door micro-organismen. Om het rottingsproces te bevorderen en misschien zelfs te versnellen, is het belangrijk hun leefomstandigheden te optimaliseren. Die kun je aanpakken met een paar stelschroeven:

Vocht in de composteerbak

De bij verrotting betrokken bacteriën en schimmels hebben een voldoende vochtige omgeving nodig. Dit wordt bereikt door een halfschaduwrijke locatie, het afdekken van de compost of het gebruik van een composteerbak. In hete, droge perioden moet u een composthoop water geven.

Temperatuur in de composteerbak

Bij hoge temperaturen bereiken de micro-organismen hun hoogtepunt, het rottingsproces wordt versneld. Thermische of snelle composteerders zijn op dit principe gebaseerd. Het isoleren en afdekken van de compost kan ook een groot effect hebben, evenals een beschutte plaats die af en toe een beetje zon krijgt.

Compost op een halfschaduwrijke plaats
Een plek die beschut is en af en toe wat zon krijgt is ideaal. [Foto: KaliAntye/ Shutterstock.com]

Zuurstof in de composteerbak

De betrokken micro-organismen zijn aëroob, dus ze hebben zuurstof nodig om te ademen. Een te dichte of te natte composthoop bemoeilijkt hun werk of doet ze zelfs sterven. Het gebruik van voldoende grof, structureel stabiel materiaal en veelvuldig draaien zorgen daarentegen voor een goede toevoer van de belangrijke ademlucht. Bij onvoldoende zuurstoftoevoer woekeren anaërobe (d.w.z. niet-luchtdoorlatende) micro-organismen. De producten van hun activiteit zijn bijvoorbeeld onaangenaam ruikende zwavel- of methaanverbindingen. Als uw compost slecht ruikt, moet u het beluchten, bijvoorbeeld door het om te keren.

Voedingsstoffen in de composteerbak

Om zich te vermenigvuldigen en actief te zijn, hebben micro-organismen niet alleen een koolstofrijk, maar ook een voedselrijk substraat nodig. Om voldoende stikstof te krijgen, kan het dus nuttig zijn om wat stikstofmest bij te mengen. Als er voldoende voedselrijk materiaal is – d.w.z. materiaal met een lage C/N-verhouding – is dit niet nodig. Een bonte mengeling van verschillende materialen zorgt voor een optimale voedingsbasis. De C/N-verhouding geeft de verhouding aan tussen koolstof (C) en stikstof (N) in een materiaal. Materialen met een kleine C/N-verhouding (bijvoorbeeld gier, C:N = 5:1) worden snel afgebroken, maar er wordt daarna weinig humus geproduceerd. Materialen met een grote C/N-verhouding (zoals houtsnippers, C:N = 120:1) breken zeer langzaam af en de micro-organismen onttrekken daartoe zelfs stikstof aan de omgeving. Om dit te beïnvloeden is het ook belangrijk te weten wat op de compost is toegestaan.

Compost in een zwarte composteerbak
Keukenafval heeft meestal een smalle C/N-verhouding en ontbindt dus snel [Foto: Anna Hoychuk/ Shutterstock.com]

pH-waarde in de composteerder

De activiteit van micro-organismen neemt toe bij een stijgende pH – althans tot op zekere hoogte. Omgekeerd wordt hun activiteit geremd bij lage pH-waarden. Als er veel “zuur” materiaal (zoals grasmaaisel en bladeren) op de compost terechtkomt, moet u het bepoederen met wat kalk. Algenkalk is bijvoorbeeld zeer geschikt.

Compost maken

Vroeger werd gelaagdheid in de compost beschouwd als een onbreekbare voorwaarde voor het slagen van compostering. U zult echter merken dat u meer heeft dan deze ene optie.

Op de juiste manier compost maken: compost in lagen of draaien?

Het keren van het compostmateriaal is bedoeld om de levensomstandigheden van ongeziene micro-organismen te verbeteren door zuurstof toe te voegen en het materiaal te mengen.

In principe heb je twee opties: U kunt uw compost in perfecte lagen opbouwen – of regelmatig keren. Als u uw compost zorgvuldig in lagen legt en met voldoende grof materiaal om wateroverlast, zuurstofarme zones of andere suboptimale verrottingsomstandigheden te voorkomen, kunt u zich de moeite van het keren besparen. Snelcomposteerders en thermische composteerders hebben dit nodig omdat ze moeilijk te mengen zijn. Dit vereist echter een zorgvuldige sortering van al het composteerbare afval. Als u niet van deze regelmatige discipline houdt, kunt u een compostlaag zorgvuldiger maken, maar dan moet u opletten voor mogelijke rot of droge plekken. In dit geval is het een must om de compost eens per jaar te keren, en als u langzame verrotting en stank opmerkt, moet u ook snel naar een vork grijpen en de bodem naar boven en het binnenste naar buiten vegen. Maak van deze gelegenheid gebruik om ook droog materiaal nat te maken en de rotte plekken te verwijderen. Als u een rolcontainer gebruikt, hoeft u het afval natuurlijk niet te mengen – u moet de bak alleen regelmatig een beetje verplaatsen als hij niet zo veel rolt. Om verrotting door verkeerd rottend materiaal zoals zuivelproducten of vlees te voorkomen, is het ook beter om van tevoren aan te pakken wat op de compost mag.

Compost wordt omgedraaid door een vrouw met een spade
Het keren van de compost bevordert een gelijkmatige compostering en voorkomt zuurstofarme zones. [Foto: sylv1rob1/ Shutterstock.com]

Samenvatting: Compost correct aanmaken – in lagen of draaien?

 • Het draaien wordt verondersteld zuurstof in het rottende materiaal te brengen en zo de omzetting te bevorderen
 • Als u uw compost heel zorgvuldig en luchtig in lagen legt, is draaien niet nodig.
 • Als u niet zo zorgvuldig bent met het sorteren van uw compost, is een keer per jaar of naar behoefte keren noodzakelijk.
 • Een rollende composteerder elimineert de noodzaak van zowel draaien als lagen als hij af en toe wordt verplaatst.

composteerders goed vullen: Zes gouden regels voor gelaagdheid

 1. Zaagsel, schorsmulch of houtsnippers horen helemaal onderin de composteerbak.
 2. Daarop komen afwisselend lagen structureel stabiel materiaal (bijvoorbeeld takafsnijdsels, stevig, droog struikgewas, bladeren) en zachter afval uit keuken en tuin.
 3. Indien nodig kunt u tussen de lagen een zeer dun laagje kalk of stikstofmest strooien.
 4. Als u andere compost gebruikt voor inoculatie, kunt u daar ook af en toe een laagje van toevoegen.
 5. Te droog materiaal moet worden bevochtigd, te nat materiaal moet worden gedroogd voordat het de compost ingaat.
 6. Bij een open composthoop wordt deze aan het einde bedekt met een dikke laag stro, hooi, bladeren of klimplanten.

Hoe lang duurt de compostering?

Als u op de juiste manier compost maakt, zal het verschillende stadia doorlopen: de aanvankelijke verse compost wordt afgewerkte compost en uiteindelijk rijpe compost. Verse compost is klaar voor gebruik na ongeveer vier tot acht weken, kant-en-klare compost na vijf tot zes maanden. Langer composteren schaadt het eindproduct ook niet, de nieuw opgebouwde humusverbindingen worden beter bestand tegen afbraak en fungeren steeds meer als bodemverbeteraars naarmate ze ouder worden. In principe geldt: hoe voedselrijker het bronmateriaal, hoe sneller het composteringsproces en hoe lager de opbrengst aan stabiele “permanente humus”.

Wanneer is de compost klaar?

De hierboven vermelde tijden zijn uiteraard richtlijnen: afhankelijk van de werkomstandigheden van de micro-organismen kan de rottijd veranderen. Je kunt het beste vertrouwen op wat je kunt zien, ruiken en voelen: Wanneer je afval is veranderd in geurig, kruimelig materiaal dat doet denken aan bosgrond en waarvan je de oorsprong nauwelijks kunt zien – dan kun je jezelf feliciteren met een geslaagde compost!

Compost in je handen
Als u de oorsprong van het compost niet meer kunt zien, is het afgelopen. [Foto: 13Imagery/ Shutterstock.com]

Samenvatting: Hoe lang duurt compost?

 • Alle tijden zijn slechts benaderende waarden, afhankelijk van de levensomstandigheden van de betrokken micro-organismen veranderen de rottingsperioden.
 • Verse compost kan na vier tot acht weken worden gebruikt.
 • Een afgewerkte compost kan na vijf tot zes maanden worden gebruikt; hij is dan brokkelig, ruikt aangenaam en de uitgangsmaterialen zijn nauwelijks meer herkenbaar.
 • Hoe langer een afgewerkte compost blijft composteren, hoe sneller het een zeer stabiele, stikstofarme rijpe compost wordt die bij uitstek geschikt is voor bodemverbetering.
 • Compost is klaar als het goed ruikt, donker en brokkelig is en u de uitgangsmaterialen niet meer kunt herkennen.

Compost versnellen

Compoststarters of compostversnellers en zelfs compostwormen worden aangeboden om de compostering te optimaliseren. Je hebt al deze toevoegingen niet nodig als je een goed gemengde compost op een stuk gezonde grond legt. Alle micro-organismen en wormen komen van onderaf in uw compost terecht en vermenigvuldigen zich daar. Stikstof of kalk, zoals aanwezig in compostversnellers, zijn slechts in beperkte mate nodig, zoals u hierboven (in het hoofdstuk “Het bevorderen van compostering”) hebt geleerd. Als u een volledig nieuwe compost opzet, kan een eenvoudige truc u helpen: Inoculeer uw nieuwe hoop aan het begin met rijpe compost van een andere composteerder, als dat kan. Dit zorgt voor een basis van micro-organismen die zich kunnen blijven vermenigvuldigen. De volgende compost wordt dan altijd geënt met de vorige. Als u uw nieuwe compost opzet onder de meest ongunstige omstandigheden (slechte ondergrond, geen compost beschikbaar voor inoculatie), kunt u natuurlijk als laatste redmiddel aangeboden compostwormen en compoststarters gebruiken. Alles over wormencompostering vindt u in ons speciale artikel over compostwormen. Om de compostering snel te laten verlopen, is optimalisering van de levensomstandigheden van de betrokken micro-organismen uiteraard de meest doeltreffende aanpak.

Keukenafval wordt in de compost gegooid
Als je een goed gemengde compost op een stuk gezonde grond legt, heb je geen ander gereedschap nodig [Foto: lomiso/ Shutterstock.com]

Samenvatting Versneld composteren:

 • Als u uw compost op gevarieerde wijze op een gezonde bodem legt, deze mengt en de omstandigheden instelt volgens de behoeften van de werkende organismen, hebt u geen verdere hulpmiddelen nodig.
 • Een nieuwe compost enten met afgewerkte compost van een andere stapel is een doeltreffende truc om het rottingsproces snel op gang te brengen.
 • Als de omstandigheden te slecht zijn, zal het gebruik van compoststarters of -versnellers ook geen zin hebben – maar als er alleen een gebrek is aan compost om te enten, is er niets op tegen om dergelijke producten te gebruiken.

Compost zeven

Het zeven van compost is gebruikelijk voor verse en afgewerkte compost. Dit scheidt het grove, niet verteerde materiaal van de afgewerkte compost. Verse compost wordt over het algemeen grover gezeefd dan afgewerkte compost, omdat het nog veel grove stukken bevat die in het bed verder worden afgebroken. Rijpe compost hoeft niet per se te worden gezeefd; in dit rottingsstadium mag geen van de oorspronkelijke organische structuren aanwezig zijn. Compost voor het mengen van plantgrond moet bijzonder fijn zijn. De overeenkomstige maaswijdten voor verder gebruik staan in de volgende tabel.

Gebruik Maaswijdte van de zeef
Gebied mulchen 20 – 30 mm
Bodemverbetering met afgewerkte/gerijpte compost 5 – 20 mm
Jaarlijks onderhoud met afgewerkte/gerijpte compost 5 – 20 mm
Bestanddeel van beplantingsgronden

Tip: Compost die op recyclingbedrijven wordt geproduceerd, is ofwel ontdaan van kiemkrachtige zaden en ziekteverwekkers door het afspoelen van de hete rot, ofwel gesteriliseerd door behandeling met hete stoom. Aangezien uw eigen compost het risico inhoudt dat ziekten en zaadonkruiden door de koude rot in de tuin terechtkomen, kan sterilisatie voor u ook een optie zijn. Kleine hoeveelheden compost kunnen in ongeveer 20 minuten worden gesteriliseerd in een oven van 200 °C. Dit is handig als u uw compost wilt gebruiken in potten binnenshuis of voor het kweken van kwetsbare planten. Houd er echter rekening mee dat sterilisatie ook alle nuttige bodembewoners doodt die u hebben geholpen goed te composteren en belangrijke taken in de bodem blijven uitvoeren. Steriliseer daarom alleen als u het absoluut noodzakelijk acht.

Vergelijkbare berichten