Geschillen zijn zenuwslopend en tasten de levenskwaliteit aan. Als u beginnende conflicten in een vroeg stadium oplost, hebt u een goede kans om vreedzame betrekkingen met uw buren te onderhouden. Wij geven vooraf tips om burenruzies te voorkomen.

Inhoudsopgave

Veel voorkomende oorzaken van burenruzies

Zelfs schijnbaar goede buurten kunnen van de ene dag op de andere omslaan in geschillen. Veel voorkomende triggers zijn lawaai, onattentheid, onvriendelijkheid, egoïstisch parkeren, rommel, verschillende waarden, kinderen, huisdieren, onaangename keuken- en barbecueluchtjes, alsmede geplande of in uitvoering zijnde bouw- en renovatieprojecten. Takken van struiken en bomen die over de erfgrens hangen en heggen prikkelen de gemoederen evenzeer als verkeerd geplaatste hekken of massa’s sneeuw die op het erf van de buren liggen opgestapeld door winteropruimwerkzaamheden.

Waar mensen samenleven in een beperkte ruimte, ontstaan onvermijdelijk conflicten. Als u door woorden en daden laat zien dat u probeert goed met uw buren om te gaan, zal het gemakkelijker zijn problemen op te lossen die tot langdurige burenruzies kunnen leiden. Om goed met uw buren om te gaan – of u nu huiseigenaar of huurder bent – moet u met een paar punten rekening houden.

Handige tips tegen burenoverlast

1. jezelf voorstellen aan de buren

In landelijke omgevingen en grote stadswijken is het beleefd om u persoonlijk aan uw buren voor te stellen voor of onmiddellijk na uw verhuizing. Als u van plan bent uw nieuwe woonruimte te verbouwen of op te knappen en meer verkeer van werklui of bouwlawaai verwacht, is de voorstelronde een goede gelegenheid om begrip te vragen voor de tijdelijke geluidshinder.

Idealiter laat u uw contactgegevens achter, zodat uw nieuwe buren u telefonisch kunnen bereiken in geval van problemen. U kunt hen ook laten weten op welke tijden u persoonlijk ter plaatse zult zijn.

2. lawaai vermijden op rustige momenten

Luide benzine grasmaaier
Vooral teveel lawaai veroorzaakt altijd wrevel tussen buren.

Naast tijdelijke geluidsbronnen zoals bouwlawaai, zijn er permanente geluidsbronnen die hinder veroorzaken – zoals het geschreeuw van kinderen, luide muziek, vochtige voetbal- en barbecueavonden, grasmaaiers, bladblazers, blaffende honden of huiselijke ruzies. Om geschillen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de vastgestelde rusttijden in acht worden genomen.

Wanneer deze rustige tijden zijn staat in de huisregels of kunt u te weten komen bij de gemeente en het stadsbestuur. Het is gebruikelijk dat er een middagstilte is tussen 13.00 en 15.00 uur, een nachtstilte tussen 22.00 en 7.00 uur, en de hele dag stil op zon- en feestdagen. Het geluid mag overdag niet hoger zijn dan 40 decibel en ’s nachts niet hoger dan 30 decibel. Al lang gevestigde buren in de nabije omgeving zijn uitstekende bronnen van informatie over gewoonten en toleranties die in een flatgebouw en woonwijk zijn ontstaan.

3. bron van conflict spelende kinderen

Spelende kinderen en het daarmee gepaard gaande lawaai is een voortdurend probleem tussen buren. De wetgever heeft bepaald dat het geluid van kinderen in grotere mate moet worden getolereerd. Bij gerechtelijke geschillen wordt het individuele geval onderzocht. Als u kinderen hebt, kunt u problemen voorkomen door specifiek een woonwijk te kiezen waar veel gezinnen wonen.

Een kort gesprek tijdens het bezoek met andere ouders zal u aanwijzingen geven of kinderen welkom zijn in de woonwijk of dat er al subliminale conflicten bestaan. Als buren klagen, is het de moeite waard om samen aan tafel te gaan zitten en actief te zoeken naar mogelijke oplossingen – zo nodig met de steun van een neutrale bemiddelaar.

4. schaduwen geworpen door hoge bomen

Wanneer de thermometer naar zomerse hoogten klimt, worden schaduwrijke plekjes buiten begeerd. De natuurlijke groei van bomen, struiken en heggen is altijd een bron van discussie. Of het nu gaat om takken die het naburige perceel aantasten of om de schaduw van hoge bomen die de woonkwaliteit aantasten. Daarom is het belangrijk om via open communicatie minnelijke oplossingen te vinden. Een moedige snoei van de boomkroon kan het aantal zomerzonuren aanzienlijk verhogen.

Als de door de beschaduwing getroffen buren een deel van de kosten of zelfs de hele rekening op zich nemen, zijn zij eerder bereid een professioneel boomteeltbedrijf in te schakelen. Daarnaast zijn er tal van goede argumenten – zoals een mooier uiterlijk, een betere gezondheid van de boom en bescherming tegen vallende rotte takken. Een goede boomverzorger kan de situatie beoordelen en een neutraal standpunt innemen wanneer hij met de buren praat.

5. feesten, evenementen en barbecues

Sterke barbecue geur
Sterke rook en barbecue geur kunnen buren storen

Als u een feest viert of een evenement organiseert op uw terrein, dreigen er problemen te ontstaan met geluidsgevoelige buren. Kondig uw plannen tijdig aan en praat persoonlijk met de omwonenden; zorg ervoor dat zij niet overvallen worden door de geluidsoverlast. Als uw kinderen een feestje willen geven, kan het een positief effect hebben als ze in hun eigen woorden om begrip vragen en beloven niet te overdrijven. Zorg ervoor dat uw gasten niet zonder toestemming op naburige percelen parkeren en toegangswegen blokkeren, laat zien dat u de privacy van uw buren respecteert.

Zomerbarbecues met familie en vrienden geven veel stof tot discussie. Niet elke buur tolereert rook en barbecue geuren. Uit het grote aantal rechterlijke uitspraken over dit gevoelige onderwerp blijkt dat barbecues een groot potentieel voor geschillen inhouden. Het kan huurders volledig verboden worden om te barbecueën – via huisregels of een huurcontract. Als u merkt dat er conflicten met de buren dreigen, probeer dan in een vroeg stadium compromissen te vinden en betrek de buren bij het plannen van feesten, evenementen en barbecues.

De beste gasbarbecues in vergelijking* “

6. de burenhulp serieus nemen

Kleine daden van vriendelijkheid scheppen een stevige basis voor goede burenrelaties. Oudere buren met beperkte mobiliteit helpen graag met het verwijderen van groenafval, sneeuwruimen of het buitenzetten van de vuilnisbakken. Moedig uw kinderen aan om hun ogen open te houden en actief hun hulp aan te bieden. Om ervoor te zorgen dat u en uw gezinsleden niet het gevoel hebben dat er van u wordt geprofiteerd, is het belangrijk dat alle betrokkenen alleen diensten verlenen in de mate waarin zij zich prettig voelen en die zij naast hun eigen werklast goed kunnen beheren.

7. het herstellen van schade en het dragen van kosten

Het is van groot belang dat alle gezinsleden – inclusief huisdieren – volledig verzekerd zijn. Het kan snel gebeuren dat uw kinderen of uw hond meer schade veroorzaken tijdens het spelen. Van schade aan de lak van uw auto tot gebroken glas en omgevallen vuilnisbakken, er zijn talloze gevallen van schade die kunnen leiden tot burenruzies.

Als er een ongeluk is gebeurd, moet u actief aanbieden om de schade te herstellen en de financiële aspecten te regelen. Een zelfgemaakte taart of een door uw kinderen geschilderde tekening zorgt ervoor dat de verontschuldiging goed wordt ontvangen en dat de buren weer op gelijke voet komen te staan.

Installeer een goed privacyscherm

Veel mensen storen zich aan de nieuwsgierige blikken van hun buren. Als u een goed privacyscherm op uw terrein hebt – bijvoorbeeld gordijnen, luiken, een ondoorzichtige terrasoverkapping of windschermen aan de zijkant – geniet u van een hoge mate van privacy. In de zomer zorgt een goed onderhouden tuin ervoor dat u geniet van uw tijd buiten. Als u struiken en hagen plant, moet u zorgen voor voldoende afstand tot het naburige pand. In geval van twijfel is het beter een paar centimeter tuinruimte weg te geven en in ruil daarvoor van uw rust te genieten.

Als u een hoge schutting of muur wilt plaatsen, moet u in een vroeg stadium uitzoeken wat de bovengrenzen zijn in het bestemmingsplan voor uw woongebied. Als de buren ermee instemmen, is het misschien mogelijk een ontheffing aan te vragen en een hoger privacyscherm te plaatsen waar alle partijen baat bij hebben.

Conclusie: voorkeur voor minnelijke schikking

Ongeacht de conflicten met de buren is het belangrijk te streven naar een minnelijke schikking. In geval van twijfel kan een bemiddelaar helpen het water glad te strijken en een minnelijke schikking te vinden. Als u vanaf het begin zorgt voor goed nabuurschap en streeft naar open communicatie, kunnen veel conflictsituaties worden bezworen voordat er een burenruzie ontstaat. Als je in geval van twijfel over je eigen schaduw heen kunt springen en afstand kunt doen van je eigen rechten, geef je het goede voorbeeld en leg je de basis voor vreedzaam samenleven.

Vergelijkbare berichten