De droom van een chique, decoratieve tuinvijver is ten laatste voorbij wanneer het water vuil wordt. Belangrijker dan het uiterlijk is echter het feit dat vuil een teken is van een suboptimale waterkwaliteit of daarvan het gevolg is. Met de volgende tips kunt u het water van uw tuinvijver gemakkelijk schoon krijgen en houden.

Inhoudsopgave

Tip 1: De juiste locatie

De juiste locatiekeuze speelt een belangrijke rol voor helder vijverwater. Vooral algen vormen zich snel als de tuinvijver te lang onbeschermd aan de zon wordt blootgesteld.

Schaduwbomen zijn een ideale oplossing. Vermijd echter bomen in de directe omgeving, want bloesems en bladeren zijn veel werk om uit de vijver te verwijderen. Muren of wanden die schaduw werpen op de tuinvijver zijn nuttig. Als dit niet mogelijk is, moet de vijver ten minste naar het oosten gericht zijn, omdat de ochtendzon in de zomer nog niet op volle sterkte is.

Plaatsing op het westen is geschikt als alternatief, hoewel de zon aan het eind van de middag nog steeds voor warmte kan zorgen. Als er al een zonnige plek is gekozen, span dan bijvoorbeeld een zonnescherm over de tuinvijver. Waterlelies zorgen ook voor natuurlijke schaduw. Met hun grote bladeren beschermen ze het water in de tuinvijver tegen de zonnestralen.

Tip 2: De grootte van de vijver

Ondiep of ondiep water warmt veel sneller en sterker op dan diepe, grotere wateren. Aangezien algen worden geproduceerd door warmte, is een waterdiepte van ten minste 120 centimeter gunstig.

Wat de omvang betreft, moet u er rekening mee houden dat u extra waterzuivering kunt bereiken als u bepaalde planten gebruikt. Natuurlijk heb je hiervoor de juiste ruimte in de tuinvijver nodig.

Tip 3: Waterzuiverende planten voor de tuinvijver

Waterzuiverende planten voor de tuinvijver
Mooi en nuttig tegelijk: waterzuiverende planten reinigen uw tuinvijver helemaal zelf

Om uzelf veel werk en, in het geval van een vijverpomp, veel energie te besparen, bieden waterzuiverende vijverplanten de oplossing. Ze geven zuurstof af, nemen uitwerpselen van vissen op als voedingsstoffen en filteren het schadelijke kooldioxide dat door de ademhaling van vissen wordt geproduceerd.

De beste en meest populaire waterzuiverende vijverplanten zijn vooral:

 • Water iris (Iris pseudacorus)
 • Eendenkroos (Lemna)
 • Lentemos (Fontinalis antipyretica)
 • Waterplant (Elodea)
 • Egelknots (Sparganium)
 • Marsh Forget-me-not (Myosotis scorpioides)
 • Reed (Phragmites australis)
  alleen geschikt voor grote vijvers vanwege de weelderige groei!

Tip 4: Laag gehalte aan voedingsstoffen tegen algen

Voedingsstoffen zijn belangrijk voor vijverplanten en vissen. Als er echter te veel zijn, zal het vijverwater snel omslaan en de algengroei op volle toeren draaien. Om het gehalte aan voedingsstoffen laag te houden, moet u op het volgende letten:

 • Plant voldoende waterplanten die voedingsstoffen opnemen.
 • Let altijd op de optimale waterdiepte voor planten, anders geven ze meer voedingsstoffen af dan ze opnemen.
 • Zuig regelmatig modder en slib van de bodem met een vijverstofzuiger.
 • Voer de vissen niet te veel, anders zorgen voedselresten en visuitwerpselen voor extra voedingsstoffen in het vijverwater.
 • Verwijder dode, verdorde plantendelen zodat ze niet in het water rotten.
 • Vooral in hartje zomer het waterverlies door verdamping compenseren met vers water uit de tuinslang, omdat anders de nutriëntenconcentratie in het vijverwater toeneemt.

Ook interessant: Algen verwijderen uit de tuinvijver

Algen in de tuinvijver
Een hoog gehalte aan voedingsstoffen bevordert de vorming van groene algen, die de tuinvijver er lelijk doen uitzien.

Tip 5: De juiste vijverpomp

Vuil, troebel water is vaak de schuld van een verkeerde of ontbrekende vijverpomp. Vanaf een watervolume van vijf kubieke meter moet een vijverpomp met een geschikte circulatiesnelheid worden gebruikt. De circulatiesnelheid beschrijft hoeveel water door de vijverpomp wordt aangezogen en in één uur terugstroomt in de tuinvijver.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een zuivere circulatiepomp en een filterpomp. Dit laatste omvat een circulatiefunctie waarbij het water met zuurstof wordt verrijkt en dus schoner blijft. Met een extra filterfunctie worden vuildeeltjes uit het water verwijderd.

Hoe groter een tuinvijver is, hoe krachtiger de vijverpomp moet zijn. Vijverdeskundigen geven in dit verband de volgende aanbevelingen:

Watervolume Circulatiesnelheid
tussen tien en 20 kubieke meter water 1.000 tot 5.000 liter
van tien tot 20 kubieke meter 6.000 tot 12.000 liter
meer dan 50 kubieke meter minstens 10.000, beter 15.000 liter

De beste vijverpompen in test / vergelijking “

Tip 6: Controleer de waterkwaliteit

Als het water in de tuinvijver te hard is en de pH-waarde te hoog, bevordert dit de vorming van algen. Dit is vaak het geval, vooral na zware regenbuien en lange periodes van regen. Daarom moet u de pH-waarde regelmatig en vooral na veel regen controleren. Ideaal is een pH-waarde tussen 5,0 en 7,0. Uiterlijk wanneer de pH-waarde 10,0 bereikt, moet aan het vijverwater een pH-verlager worden toegevoegd, die in gespecialiseerde winkels te koop is. Als alternatief kan ten minste een derde van het vijverwater worden vervangen door vers water.

Een andere mogelijkheid is een eikentak die je op de bodem legt. De eikenschors bevat looizuren die de pH-waarde verlagen. Deze mag echter niet wegrotten, maar moet in een vroeg stadium uit de tuinvijver worden verwijderd.

Tip 7: Pas het visbestand aan de grootte van de vijver en het watervolume aan

Pas het visbestand aan bij slecht vijverwater
Te veel vissen verslechteren de waterkwaliteit in de tuinvijver

Als er te veel vissen in een te kleine tuinvijver zitten, produceren ze massa’s uitwerpselen en dus voedingsstoffen die de algenvorming en dus het groene water kunnen bevorderen. In krappe omstandigheden hebben vissen ook de neiging om vuil van plantengrond en wortels en van de bodem op te rakelen.

Afhankelijk van de vissoort moet u dus letten op de aanbevolen hoeveelheid vissen in verhouding tot de grootte van de tuinvijver en het watervolume. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Vissoorten Aanbevolen minimale diepte Optimaal visbestand
Goudvis
(Carassius auratus)
80 cm voor jonge dieren
100 tot 150 cm voor volwassen goudvissen
twee goudvissen per kubieke meter water
Koi
(Cyprinus carpio)
150 cm één koi per kubieke meter water
Moderlieschen
(Leucaspius delineatus)
tussen 80 en 100 cm tien Moderlieschen per drie kubieke meter water
Roerdompen
(Rhodeus amarus)
tussen 80 en 100 cm vier bitterlingen per kubieke meter water
Minnows
(Phoxinus phoxinus)
ongeveer 80 cm tien minnetjes per drie kubieke meter water
Gouden orfe
(Leuciscus idus)
150 cm, beter 200 cm Maximaal vijf gouden orfes per kubieke meter water
Graskarper
(Ctenopharyngodon idella)
tussen 100 en 200 cm één graskarper per kubieke meter water

Ook interessant: Vis in de vijver houden: Geschikte soorten, houden en verzorgen

Tip 8: Broodje drinken voor helder water in de tuinvijver

Als u uw vijver pas hebt aangelegd of schoongemaakt, helpt Brottrunk u om het water wekenlang en liefst maandenlang helder te houden. Brottrunk heeft bindende eigenschappen. Zodra zich in de tuinvijver ongewenste algen vormen, worden deze door de Brottrunk gebonden en zakken vervolgens naar de bodem van de vijver.

Vooral zweefalgen kunnen onder controle worden gehouden. Ongeveer 50 milliliter Brottrunk is voldoende per kubieke meter water in de tuinvijver.

9e Tip: Vitamine C tegen algen en groen water

Schoon vijverwater
Vitamine C lost algen op en zorgt voor schoon vijverwater

Een echte insider tip is het toedienen van vitamine C wanneer het water groen wordt en de algen zich beginnen te verspreiden. Eigenlijk was deze tip bedoeld voor zwembadeigenaren, maar nu wordt hij ook onder tuinvijvereigenaren verspreid.

Het ascorbinezuur lost gewoon het algenvuil op. Toediening van vitamine C is echter alleen geschikt voor kortdurend gebruik voor snelle verlichting. Het zuur verandert de waterkwaliteit, wat bij vaker gebruik schadelijk kan zijn voor het waterleven. Bovendien verhindert vitamine C de vorming van nieuwe algen niet. Per kubieke meter water moet 10 milligram vitamine C worden gegeven.

Tip 10: Algeneters in actie voor een schone tuinvijver

De meest natuurlijke manier om op lange termijn te zorgen voor helder water in de tuinvijver is om naast de juiste beplanting ook algeneters te gebruiken. Hiertoe behoren vooral rivierkreeften en meervallen. Garnalen eten ook graag alle soorten algen.

Onder de slakken zijn de puntbeker-slakken (Vittina semiconica) hebben bewezen vraatzuchtige algeneters te zijn. Met vijvermosselen krijgt u ook een natuurlijke waterfiltratie tot 1000 liter water per dag en extra drijvende algeneters in de tuinvijver.

Vergelijkbare berichten