Wij laten u zien hoe u de symptomen van koolhernia kunt herkennen en hoe u deze met succes kunt voorkomen en bestrijden.

Symptomen van een koolbreuk
Typische tekenen van koolhernia zijn verdikte wortels [Foto: Nunthaporn/ Shutterstock.com]

Inhoud

  • Symptomen van een Kool Hernia
  • Ziekteverwekker
  • Koolhernia: preventieve maatregelen
  • Bestrijding van kool hernia

Symptomen van een koolbreuk

Naast insecten wordt onze geliefde kool helaas ook aangetast door een schimmelziekte die zeer moeilijk te bestrijden is. De kool hernia (Plasmodiophora brassicae) is een gevreesde ziekte van alle planten van de koolfamilie (Brassicacea). Een besmette koolplant is te herkennen aan het feit dat de plant eerst slecht groeit en later verwelkte bladeren krijgt die ook geel worden. Als uw kool op warme dagen slap is en de bladeren hangen, moet u een van de zieke planten opgraven. Een aantasting met de schimmelziekteverwekker is aanwezig als de wortels verdikt zijn als bollen. Om verwarring met de aantasting van het koolgalkruid te voorkomen, verdient het aanbeveling een verdikte wortel af te snijden. Is de wortel wit en niet hol, dan is het hoogstwaarschijnlijk koolhernia.

Dikke wortels door koolhernia
Wortelverdikking door de koolhernia-schimmel [Foto: aleori/ Shutterstock.com]

Ziekteverwekker

De kool hernia (Plasmodiophora brassicae) is een gevreesde wisselziekte in de landbouw. De slijmvorm voelt zich vooral thuis in warme en natte grond. Als er ook een zure pH-waarde is, heeft de kool hernia perfecte leefomstandigheden. De ziekte is ook gevaarlijk vanwege de zeer winterharde sporen. In de regel kunnen de sporen jarenlang in de bodem overleven. De ziekte kan dus helaas weer uitbreken na een lange pauze in de teelt van kool. De ongewenste plaag nestelt zich in de wortels van de koolplanten en geeft hormonen af die leiden tot de typische verdikking van de wortels. Deze weefseloverschotten worden door de kool hernia gebruikt als voedselbron. Door de ernstige schade aan de wortels kan de plant niet voldoende water en voedingsstoffen onttrekken. De verspreiding van de ziekte verloopt via vele wegen en is moeilijk te controleren omdat de slijmschimmel niet met het blote oog te zien is. Het heeft zelfs sporen met zogenaamde flagellen. Met dit draadvormige aanhangsel kan de spore zichzelf verplaatsen.

Koolhernia: Preventieve maatregelen

Om te voorkomen dat de koolbreukziekte überhaupt optreedt, moet de habitat ervan onder de loep worden genomen. De grond wel te verstaan! Als u de keuze hebt tussen een zandgrond en een zware leemgrond voor de koolteelt, neem dan liever de lichte zandgrond. De grond droogt sneller uit en biedt slechte leefomstandigheden voor de kool hernia. U moet echter rekening houden met het lage nutriëntengehalte van zandgronden. Vergeet dus niet te bemesten, want kool is een zeer voedzaam gewas. Het tweede belangrijke aspect is de pH-waarde. Dit is helaas niet met het blote oog te zien, maar kan worden vastgesteld met een pH-test. Als de gemeten pH-waarde lager is dan 6, moet u zeker overwegen de grond te bekalken. Niet alleen heeft koolhernia dan vrijwel geen kans, maar bekalken heeft nog veel meer positieve effecten op de bodem. Deze omvatten bijvoorbeeld een betere beschikbaarheid van voedingsstoffen.

Koolhernia veroorzaakt ook enorme schade aan de wortels van koolzaad [Foto: aleori/ Shutterstock.com]

Naast de leefomstandigheden van de schimmel is de vruchtwisseling een belangrijk punt dat in acht moet worden genomen. Idealiter wordt een koolbed pas na 3 tot 5 jaar opnieuw beplant met kruisbloemigen. Maar we weten ook dat dit vooral wishful thinking is. De meeste moestuinen bieden eenvoudigweg niet genoeg ruimte om deze vruchtwisseling te realiseren. Er zijn echter hulpmiddelen om de permanente sporen van koolhernia in de grond sneller af te breken. Naast groenbemesting kan ook het toevoegen van humus de grond vitaliseren. Dit maakt de natuurlijke micro-organismen actiever en breekt de sporen van koolhernia sneller af. Aangetaste koolplanten en oogstresten horen in ieder geval bij het restafval en mogen niet op de compost. Met een beetje pech kunnen de permanente sporen daar tot 10 jaar overleven.

Bestrijding van kool hernia

Rechtstreekse bestrijding van koolhernia met pesticiden is in de particuliere sector niet mogelijk. En dat is een goede zaak! Middelen tegen koolhernia zijn uiterst schadelijk voor waterorganismen en het is niet voor niets dat deze middelen in Duitsland niet zijn goedgekeurd. Een zeer complexe vorm van bestrijding is het stomen van de grond. De schimmel wordt gedood door de hoge temperaturen. Deze vorm van gewasbescherming is echter zeer energie-intensief en bovendien nauwelijks haalbaar voor ons hobbytuinders. Daarom is het des te belangrijker om preventieve maatregelen te nemen.

Kool hernia
De toevoer van voedingsstoffen via de wortels is niet langer voldoende. [Foto: Miyuki Satake/ Shutterstock.com]

De koolvlieg veroorzaakt ook vaak problemen voor koolplanten. In dit artikel leert u hoe u deze vervelende plaag kunt herkennen en bestrijden.

Vergelijkbare berichten