Het algemene uiterlijk van een mooi, onberispelijk gazon wordt snel bedorven door mosgroei. Maar hoe kan het betrouwbaar worden verwijderd? In onze gids komt u te weten wat de groei veroorzaakt en hoe u mos op de lange termijn effectief uit uw gazon kunt verwijderen.

Waarom groeit er mos in het gazon?

Een van de meest voorkomende oorzaken van mos is een gebrek aan voedingsstoffen in het gazon. Voordat je het gaat verwijderen, moet je de exacte oorzaak vaststellen. Er zijn in totaal zeven factoren die de ontwikkeling van mos kunnen bevorderen:

Wateroverlast Voldoende vocht is essentieel voor de groei van het gras. Als de grassen echter te nat zijn, bevordert dit de vorming van wortelrot.
Schaduwrijke locatie Vergeleken met gras groeit mos bij voorkeur op schaduwrijke plaatsen met weinig licht.
Lage pH-waarde Als de pH-waarde lager is dan 6, krijgt het gras onvoldoende voedingsstoffen. De groei van mos is echter onbeperkt op zure grond.
Onjuiste verzorging van het gazon Als het gazon onregelmatig wordt gemaaid, hoopt het vocht zich op onder een deken van te lange, slappe grassprieten. Bovendien dringen de zonnestralen nauwelijks door tot de grasmat als het gras hoog is, wat de mosgroei verder bevordert. Wordt het gazon daarentegen te kort gemaaid, dan is er een verhoogd risico op brandwonden.
Tekort aan voedingsstoffen Het gazon onttrekt steeds meer voedingsstoffen aan de bodem. Als u geen mulchmaaier gebruikt, worden bij elke maaibeurt belangrijke voedingsstoffen aan de compost toegevoegd.
Herfstbladeren op het gazon Als er bladeren op het gazon blijven liggen, dringt er te weinig zuurstof door naar de grassen onder het bladerdek. In het ergste geval kan dit leiden tot rotting. Vochtige kale plekken zijn bijzonder gevoelig voor mosvorming in het volgende voorjaar.
Ongeschikt zaadmengsel Zaaimengsels met hoogwaardige voedergrassen uit de landbouw moeten vaak worden gemaaid en vormen geen dichte grasmat. Zo komt het vaak voor dat er mos groeit op schrale gazons.

Mos verwijderen uit het gazon – zo wordt het gedaan

Mos verwijderen
Voor kleine oppervlakken is een hand verticuteermachine vaak voldoende om mos, onkruid en vilt uit het gazon te verwijderen.

Als de oorzaak van de mosvorming bekend is, kunt u gerichte maatregelen nemen om deze te bestrijden. Daarbij heeft u de keuze tussen een ecologische of een chemische optie.

Verticuteren tegen mosaantasting in het gazon – ja of nee?

Als door graswortels, onkruid of mos gazonvilt is ontstaan, kan dit de verdere groei van de grassen belemmeren. In dat geval kan het nuttig zijn het gazon te verticuteren. Een verticuteermachine kan worden vergeleken met een hark, die is uitgerust met scherpe messen om het gazon te versnijden. Dit verhoogt de permeabiliteit en verbetert het ademend vermogen. Het is ook mogelijk om mos uit het gazon te verwijderen met een verticuteermachine.

Onze expert tip:
Als het budget of de opslagruimte niet verenigbaar is met de aankoop van een verticuteermachine, kan een dergelijk apparaat ook worden gehuurd bij een bouwmarkt.

Winkeltip: Verticuteermachine

WOLF UG-M 3
WOLF UG-M 3
Handmatige verticuteermachine
alleen 32,99 €

Naar Amazon.

Bladwijzer &; Vergelijk

-8%
BRAST BRB-RV-40196s
BRAST BRB-RV-40196s
Benzine verticuteermachine
alleen 349,95 €

379,95 €

Naar Amazon.

Bladwijzer &; Vergelijk

WOLF multi-star® UR-M 3
WOLF multi-star® UR-M 3
Handmatige verticuteermachine
van 45,05 €

Naar Amazon.

Bladwijzer &; Vergelijk

Greenworks G40DT30 40V
Greenworks G40DT30 40V
Verticuteermachine op batterijen
alleen 187,91 €

Naar Amazon.

Bladwijzer &; Vergelijk

De beste verticuteermachines in vergelijking “

Omdat verticuteren de grasmat verticaal verwondt, staan sommige amateurtuiniers sceptisch tegenover deze procedure bij een mosaantasting. Deze houding houdt verband met het feit dat een verhoogde mosaantasting te verwachten is als gevolg van het verzwakte gazon.

Als u heeft besloten uw bemoste gazon niet te verticuteren, zijn er nog andere opties waaruit u kunt kiezen.

Gazons omspitten met wateroverlast

Om de doorlaatbaarheid van de grond te verbeteren, is het raadzaam om in geval van wateroverlast het getroffen gebied eerst af te graven met behulp van een spade. Meng er dan zand doorheen. Hierdoor dringt het vocht beter in de bodem door.

Indien de situatie na deze maatregel niet verbetert, kan de reden zijn dat het grondwaterpeil te hoog is. In dit geval is het gebied tamelijk ongeschikt voor gazons en moeilijk te begroenen.

Speciaal gazonzaad voor schaduwrijke gebieden

Er bestaan speciale graszaadmengsels voor schaduwrijke gebieden. Deze bevatten grassoorten die weinig licht of zon aankunnen en toch over een groot oppervlak groeien. Dit maakt mosvorming in deze gebieden moeilijker. Bovendien is schaduwgras bestand tegen veel gazonziekten. In principe is het raadzaam het juiste gazonzaad voor uw eigendom te kiezen.

Onze expert tip:
In gedeeltelijke schaduw moet het gazon na het maaien minstens 6 cm hoog zijn. Zorg ook voor voldoende en regelmatige bewatering.

Gazonzaden vergelijken “

Grond neutraliseren met kalk

In tegenstelling tot mos groeit gras slecht op zure grond. Een waarde van minder dan 6 wordt beschouwd als zuur, wat betekent dat het gazon niet langer voldoende voedingsstoffen krijgt. Gazonkalk is een populaire manier om de zuurgraad van de grond te neutraliseren.

Onze expert tip:
De gemakkelijkste manier om de pH-waarde van uw gazon te bepalen is met een snelle test van de bouwmarkt of het tuincentrum.

Volg de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking om het gewenste resultaat te bereiken. Deze algemene aanbevelingen voor het bekalken van gazons geven een indicatie:

Bodemtype Kalkdosering per m²
licht / zanderig 150 – 200 g
medium / zandig / lemig 300 – 400 g
zwaar / klei en leem 400 g

Lees ook onze gids “Het gazon bekalken: het juiste moment en de juiste instructies”.

Gazonmeststof tegen tekorten aan voedingsstoffen

Als de grond te weinig voedingsstoffen bevat, kan deze het best worden aangevuld met een langzaam vrijkomende meststof. Een gazonmeststof met een langdurige werking heeft het voordeel dat de voedingsstoffen gedurende het hele seizoen naar behoefte aan de gazonwortels worden afgegeven. Ook is regelmatige bemesting noodzakelijk.

In de herfst worden meststoffen met een hoog kaliumgehalte aanbevolen. In het voorjaar daarentegen zijn meststoffen met een hoog ijzergehalte bijzonder raadzaam, omdat deze snel door de bodem worden opgenomen.

Onze expert tip:
Organische meststoffen bevorderen het bodemleven en bevatten minder zware metalen dan minerale alternatieven. Bovendien kunnen ze direct met het zaad worden aangebracht, zodat het gazon onmiddellijk kan worden betreden.

Mosaantasting in het gazon voorkomen

Voorkom mosaantasting
Wie bij de aanleg van het gazon voor de juiste zaden kiest, kan mosgroei op lange termijn voorkomen.

Met enkele maatregelen is het mogelijk een mosaantasting vooraf te voorkomen. Deze omvatten:

  • Gebruik voor de aanleg van het gazon een hoogwaardig graszaadmengsel.
  • Continue gazononderhoud
  • Kale plekken dichten door opnieuw in te zaaien
  • Voldoende besproeiing van het gazon in de zomer
  • jaarlijks verticuteren
  • Evenwichtige voedingsstoffenvoorziening met stikstof, fosfaat, kalium, magnesium en andere sporenelementen zoals ijzer, zink en mangaan

De juiste gazonverzorging

Continue gazononderhoud maakt het bijna onmogelijk voor mos om zich te verspreiden. Daarom moet u uw gazon van het voorjaar tot het late najaar eenmaal per week maaien. Zorg er daarbij voor dat de maaihoogte ongeveer 4 cm is en dat niet meer dan 1/3 van de lengte wordt afgesneden. Dit zorgt ervoor dat zich een sterke en goed doorluchte graszode ontwikkelt, inclusief een stabiel wortelstelsel.

Onze expert tip:
Een hoogwaardig zaad draagt bij tot de vorming van een dichte grasmat met een vertakt wortelstelsel. Dit maakt het moeilijker voor mos en onkruid om zich te verspreiden.

Lees ook onze 5 deskundige tips voor een gezonder gazon.

Wees extra voorzichtig met kale plekken

Aangezien kale plekken bijzonder gevoelig zijn voor mosaantasting, is doorzaaien hier bijzonder belangrijk. Vóór het zaaien is het raadzaam het aangetaste gebied te maaien en los te maken. Verrijk het gebied ook met compost of zand om de doorlaatbaarheid te vergroten. Nu staat niets het daadwerkelijke zaaien van het zaad in de weg. Zorg daarna voor regelmatige bewatering.

 

Vergelijkbare berichten