Mycorrhizae worden steeds vaker gebruikt in de tuin. We laten zien wat de schimmels inhouden en hoe je mycorrhiza-meststoffen correct gebruikt.

Mycorrhiza schimmelhyfen
De mycorrhizaschimmels verhogen de opname van voedingsstoffen omdat ze het worteloppervlak vergroten… [Foto: KYTan/ Shutterstock.com]

In de herfst, wanneer de bladeren de mooiste kleuren krijgen en de zon lager aan de hemel staat, is het de tijd van de paddenstoelen. Maar wat doen deze vreemde tijdgenoten de rest van het jaar? En hoe ziet het ondergrondse deel van een paddenstoel er eigenlijk uit? Beide vragen zijn van groot belang voor planten, want ondergrondse paddenstoelen leiden een mysterieus leven. Laat ons u verrassen met wat mycorrhiza-meststof inhoudt.

Inhoud

 • Wat is een mycorrhiza-meststof?
 • Eigenschappen en effect van mycorrhiza-meststoffen
 • Voordelen en nadelen van mycorrhiza-meststoffen
 • Koop mycorrhiza-meststof: Onze aanbeveling
 • Correct gebruik van mycorrhiza-meststoffen

Als je je bezighoudt met bodemvruchtbaarheid, kom je vroeg of laat ook mycorrhiza-schimmels tegen. Deze schimmels hebben een enorm effect op bodem en planten en spelen een belangrijke rol in de biologische landbouw. Maar ze bereiken ook heel opmerkelijke effecten in uw eigen tuin. Inmiddels zijn ze zelfs als preparaten in de handel te vinden onder de naam “mycorrhiza-meststof”.

Schimmel met wortels en mos wordt getoond
De zichtbare paddenstoel is slechts de vrucht van de schimmel, onder de grond vindt het echte leven van de paddenstoelen plaats [Foto: Alas_spb/ Shutterstock.com]

Wat is een mycorrhiza-meststof?

Eigenlijk is mycorrhiza-meststof helemaal geen meststof. De zogenaamde mycorrhiza-meststof inoculeert de grond slechts met een bepaalde schimmel. Daartoe worden sporen en hyfen, het ondergrondse netwerk van de schimmel, gemengd in een substraat zoals geëxpandeerde klei, dat u vervolgens handig in de tuin kunt uitstrooien. Vervolgens ontwikkelt zich ondergronds en ongemerkt een uitgebreid schimmelnetwerk.

En nu komt het essentiële gedeelte, want de schimmels gaan een relatie aan met de wortels van je planten. Vaak zijn voedingsstoffen als fosfor en magnesium wel in de bodem aanwezig, maar zijn de planten zelf vaak niet in staat deze in voldoende mate op te nemen. Dit komt doordat deze voedingsstoffen niet vrij beschikbaar zijn in de bodemoplossing, maar alleen via direct contact met de wortel kunnen worden opgenomen. Mycorrhizaschimmels lossen dit probleem op door met hun enorme netwerk de oppervlakte te vergroten en zo voedingsstoffen op te nemen en door te geven aan de plant. Mycorrhiza-schimmels zijn soms zelfs in staat om in rotsen gebonden voedingsstoffen op te lossen en ter beschikking van de plant te stellen. In ruil daarvoor doneert de plant een aanzienlijke hoeveelheid glucose aan de schimmel.

Zo wordt de bodem niet rechtstreeks bemest, maar heeft de plant toch veel meer voedingsstoffen tot zijn beschikking. Overigens is een symbiose met mycorrhizaschimmels geen uitzondering in de natuur, maar de regel. Onderzoekers gaan ervan uit dat alleen door deze nauwe band tussen schimmels en planten deze laatste sterk genoeg zijn geweest om op het land te overleven.

Porcini paddestoelen ontwaken in het bos verlicht door de zon
De porcini (Boletus edulis) levert de spar (Picea) met voedingsstoffen [Foto: Brum/ Shutterstock.com]

Tussen haakjes: De paddenstoelen die je in de herfst in het bos kunt verzamelen zijn slechts het topje van de ijsberg. Ze hebben ook een breed netwerk van fijne hyfen onder de grond. Veel van onze eetbare paddenstoelen voorzien zo ongemerkt hele bomen van voedingsstoffen en dienen als verbinding tussen de wortels van verschillende planten.

Eigenschappen en effect van mycorrhiza-meststoffen

Alle effecten van mycorrhizaschimmels op planten lijken bijna magisch. Het belangrijkste is waarschijnlijk de toevoer van voedingsstoffen. Vooral fosfor, dat voor planten moeilijk te verkrijgen is maar in de bodem meestal ruim voldoende aanwezig is, wordt door de schimmel geleverd. Maar mycorrhizaschimmels kunnen nog meer. Planten die een symbiose aangaan met de schimmels zijn gezonder, sterker en aanzienlijk resistenter. Deze planten profiteren vooral bij droogte of in met zout of zware metalen vervuilde bodems. Paddenstoelen kunnen zelfs helpen bij menig plaag of ziekte. Sommige van de mysterieuze schimmels hebben zich bijvoorbeeld gespecialiseerd in het vangen en opeten van nematodewormen, terwijl andere het immuunsysteem van de plant virtueel versterken.

Het wordt echt vreemd als je het op een hoger niveau bekijkt. Mycorrhizaschimmels verbinden zich meestal niet met één plant, maar met meerdere. Dit maakt hen tot belangrijke schakels tussen hen. Via deze link kunnen planten informatie uitwisselen. Naast al deze effecten op de plant zorgen de schimmels er door hun fijne netwerk ook voor dat de structuur van de bodem sterk wordt verbeterd – wat natuurlijk weer ideaal is voor je plant.

Wortels in de bodem in de bodem
Planten die een symbiose vormen met mycorrhiza-schimmels groeien gezonder, zijn sterker en beter bestand tegen [Foto: JpegPhotographer/ Shutterstock.com]

De schimmels kunnen worden onderverdeeld in twee groepen: Ten eerste zijn er de ecto-mycorrhizae, die een dicht netwerk rond de wortels van de planten leggen en niet in de wortelcellen doordringen. Deze groep schimmels komt vooral voor in symbiose met bomen. Kruidachtige planten worden voornamelijk gekoloniseerd door zogenaamde endo-mycorrhizae. Deze groep mycorrhizaschimmels dringt door in de wortelcellen om te zorgen voor een goede uitwisseling tussen voedingsstoffen en koolstof. Vertegenwoordigers van deze groep worden geteeld en verkocht als meststof.

Wat kunnen mycorrhizaschimmels doen?

 • voorziet de plant van belangrijke voedingsstoffen, vooral fosfor
 • De plant versterken en gezond houden
 • Bescherming tegen zware metalen, zout en droogte
 • Informatie-uitwisseling tussen fabrieken mogelijk maken
 • De bodemstructuur verbeteren en erosie verminderen

Voordelen en nadelen van mycorrhiza-meststoffen

Als speciale meststof heeft het inoculeren van mycorrhiza-schimmels verschillende voordelen voor u als tuinier en voor uw planten.

Grond omspitten in een tuin met spade en schop
Het omspitten van de tuingrond vernietigt het fijne schimmelnetwerk, het is beter een zorgvuldige bodembewerking toe te passen om het bodemleven te beschermen. [Foto: Georgy Dzyura/ Shutterstock.com]

Wat zijn de voordelen van mycorrhiza-meststoffen?

 • Gezonde groei van de planten zonder veel ingrijpen
 • Hogere droogtetolerantie van de planten
 • Besparing op kunstmest, omdat mycorrhizaschimmels meestal maar één keer geënt hoeven te worden. Vanaf dat moment voorzien ze uw planten van waardevolle voedingsstoffen

Maar zoals zoveel dingen hebben mycorrhizaschimmels helaas ook een paar – zij het weinig – nadelen.

Wat zijn de nadelen van mycorrhiza-meststoffen?

 • De schimmels moeten door de plant worden geleverd. Natuurlijk gaat een deel van de energie die de plant via fotosynthese wint, daarbij verloren. Gelukkig wordt het verlies meer dan gecompenseerd door het positieve effect van de mycorrhizaschimmels.
 • Misschien moet je je kweekstijl veranderen. Mycorrhizaschimmels zijn levende wezens en stellen hun eisen. Graven is vanaf nu ongewenst

Koop mycorrhiza-meststof: Onze aanbeveling

In een gezonde bodem met een actief bodemleven zijn mycorrhizaschimmels van nature aanwezig. Maar vooral in steden, waar tuinen vaak worden opgebouwd uit afgegraven bouwmateriaal, of op voorheen intensief gebruikte en afgegraven terreinen, zijn de schimmels vaak schaars. Om hun verspreiding te versnellen en de bodem te verbeteren, kan een beetje mycorrhiza-meststof een groot effect hebben.

Testen van de kwaliteit van de bodem en de grond
Vruchtbare grond is de sleutel tot een gezonde plantengroei. [Foto: sharon kingston/ Shutterstock.com]

In plaats van een mycorrhiza-meststof zijn bodemactivatoren met mycorrhiza-sporen ook een zeer goede manier om de tuingrond weer fit te maken. Deze brengen niet alleen mycorrhizaschimmels in de bodem, maar zorgen er ook voor dat ze zich thuis voelen. Onze Plantura Organic Soil Activator voldoet aan deze criteria en bevat geen dierlijke ingrediënten. Het zorgt voor een hoger humusgehalte in de bodem en ondersteunt de vruchtbaarheid van de bodem. Het kan zowel in groentebedden als op gazons of voor nieuwe aanplant worden gebruikt.

Plantura organische bodemactivator
Plantura organische bodemactivator

Effectief op lange termijn, goed voor de bodem, onschadelijk voor mens, dier & natuur.

Koop hier!

Correct gebruik van mycorrhiza-meststoffen

In tegenstelling tot gewone meststoffen volstaat het niet om ze gewoon volgens de bijsluiter toe te dienen. Schimmels zijn levende organismen. De omstandigheden moeten goed zijn, anders is de schimmel net zo snel verdwenen als je hem in de grond stopt. Het belangrijkste dat u moet weten over de toepassing van mycorrhizaschimmels is het volgende.

Waar moet u op letten bij de toepassing van mycorrhizaschimmels?

 • Er zijn enkele plantenfamilies waarin veel soorten niet met mycorrhizaschimmels samenwerken. De belangrijkste van deze families zijn de kruisbloemigen (Brassicaceae), die bijvoorbeeld lintbloem (Iberis), verkrachting (Brassica napus) en kool (Brassica) van alle soorten. Ook lupinen (Lupinus) willen niets te maken hebben met de paddenstoelen.
 • Niet elke schimmel is geschikt voor elke plant. Sommige schimmels zijn specifiek aangepast aan één plant.
 • Een grote hoeveelheid minerale meststoffen is schadelijk voor de schimmels. Vooral fosfor mag niet worden bemest.
 • Aangezien het fijn vertakte schimmelnetwerk zich door de bodem uitstrekt, is elke omverwerping schadelijk voor de mycorrhiza-schimmel. Bescherm uw grond en probeer deze zoveel mogelijk onaangeroerd te laten. Dit is niet alleen goed voor de mycorrhiza-schimmels, maar ook voor alle nuttige bodemorganismen.

Meer informatie over onze Plantura Organic Soil Activator met Mycorrhizae vindt u hier.

Vergelijkbare berichten