Ze zijn al generaties lang overgeleverd en doen voorspellingen over het weer: boerenregels. Wij hebben voor u interessante feiten over tuinieren samengevat aan de hand van de berijmde versjes en verduidelijken de vraag of ze vandaag de dag nog nuttig zijn.

Inhoudsopgave

Oorsprong en geschiedenis van de landbouwregels

De regels van de boeren stammen uit een tijd die nog geen moderne weersvoorspellingen kende. Boeren en landbouwers waren daarom afhankelijk van voortdurende observatie van het weer en de natuur om de optimale tijden te kiezen voor het werk op de akkers en velden. De voortdurende observatie van weer en natuur leidde tot de identificatie van terugkerende omstandigheden in de tijd. Deze hadden vaak een terugkerende invloed op het weer, zodat de waargenomen verschijnselen konden worden vastgelegd in de vorm van richtlijnen.

Om ze beter te onthouden werden deze landbouwregels van generatie op generatie doorgegeven in de vorm van rijmende verzen. Zij dienden om van een specifieke weersituatie de meest betrouwbare voorspelling voor de komende dagen, weken of zelfs maanden te maken. Korte- en middellangetermijnvoorspellingen worden als bijzonder betrouwbaar beschouwd omdat ze niet het weer voor het hele jaar voorspellen. In plaats daarvan dienen ze als algemene tips voor tuinieren en wijzen ze op veranderingen in het weer in de nabije toekomst.

Verband tussen landbouwregels en verloren dagen

In de regel zijn de weersveranderingen op korte en middellange termijn gebaseerd op zogenaamde Verloren Dagen of vallen ze op gedenkdagen van heiligen. De bekendste voorbeelden zijn de IJsheiligen in mei, de Schapenkou en de Dag van de Dormuis in juni.

De IJsheiligen De IJsheiligen zijn de dagen tussen 11 en 15 mei, die meestal gepaard gaan met een koudegolf en late vorst. Een bekend boerengezegde voor mei luidt als volgt: “Van nachtvorst ben je nooit veilig totdat Sophie voorbij is.” De zogenaamde koude Sophie valt op de laatste dag van de IJsheiligen.

Terwijl de Schapen Koud tussen 4 en 20 juni belooft ook een koudegolf, dient de Dag van de aalscholvers op 27 juni als weersvoorspelling voor de middellange termijn. Zo wordt verwacht dat het weer op deze dag nog zeven weken vrijwel constant blijft.

Meteorologen hebben ontdekt dat er een kern van waarheid zit in de volksverhalen als ze verwijzen naar een specifieke dag. Zo zou de weersvoorspelling op de zevende dag van de maand een waarschijnlijkheid van 80 procent hebben. Voor thuis tuinieren is het dus de moeite waard om de bekendste loterij- en gedenkdagen in gedachten te houden.

Landbouwersregels voor algemene weersvoorspellingen

Naast richtsnoeren die dienen voor de weersverwachting op korte en middellange termijn op verloren dagen, kunnen sommige landbouwregels het hele jaar door worden gebruikt. Zij zijn gebaseerd op specifieke waarnemingen van de natuur en blijken daarom vaak zeer betrouwbaar te zijn.

De twee boerenregels “Abendrot, schön Wetterbot” en “Morgenrot, schlecht Wetter droht” lezen het voor één dag te verwachten weer af uit de optredende hemelverschijnselen. Twee andere regels, namelijk “Als de kikker zijn vijver verlaat, zal het weer regenachtig zijn” en “Als de bij niet ver van zijn prooi gaat, wacht het land en zijn volk slecht weer”, zijn daarentegen gebaseerd op het dierenrijk.

Niet alleen kikkers en bijen, maar ook andere dieren bezitten bijna een zevende zintuig voor het komende weer. De op hun gedrag gebaseerde regels van de landbouwers kunnen dus als degelijke betrouwbare regels in de huishouding worden opgenomen.

Boerenregels voor regionale weersvoorspellingen

Naast algemene landbouwvoorschriften, zoals de eerder genoemde, zijn er ook richtsnoeren met regionale wortels. Als bijvoorbeeld een weersvoorspelling gebaseerd is op een weersverschijnsel dat in de uitlopers van de Alpen is waargenomen, zal de regel nauwelijks van toepassing zijn op de kust van de Noordzee of de Oostzee.

Een voorbeeld van regionale boerenwijsheid zijn bijvoorbeeld de IJsheiligen, hoewel deze gebaseerd zijn op gedenkdagen. In het noorden begint de koudegolf met Mamertus op 11 mei. Het duurt vaak een dag voordat de koele lucht het zuiden bereikt, zodat de IJsheiligen op 12 mei met Pancras beginnen.

Wie bij het tuinieren thuis landelijke spreuken wil gebruiken en zich wil baseren op betrouwbare adviezen, moet daarom altijd weten waar ze vandaan komen.

Combinatie van landbouwregels en moderne weersvoorspellingen

Vanuit het oogpunt van weerdeskundigen wordt de wijsheid van de meeste boeren als achterhaald beschouwd. De reden hiervoor is een sterke verbetering van de weersvoorspellingen, die nu gebaseerd zijn op de modernste technologie. De nauwkeurigheid van de voorspelling is dus aanzienlijk groter en betrouwbaarder dan de langetermijn- en regionale landbouwregels.

Bovendien zijn de belangrijkste feest- en gedenkdagen verschoven met de invoering van de Gregoriaanse kalender. Aangezien veel landbouwregels aan deze dagen gekoppeld zijn, verliezen ze hun geldigheid en komen ze in veel gevallen te laat.

Naast deze redenen heeft ook de klimaatverandering ertoe bijgedragen dat de regels van de landbouwers in twijfel worden getrokken. De stijging van de gemiddelde jaartemperatuur oefent een grote invloed uit op eerder bekende weersverschijnselen. Terwijl sommige regels nog steeds van toepassing zijn, zeggen andere nauwelijks iets over het te verwachten weer.

Dus hoewel niet alle boerenregels meer kunnen worden gebruikt voor betrouwbare weersvoorspellingen, kunnen ze nog steeds een verrijking zijn voor het thuis tuinieren. Bekende verschijnselen zoals de IJsheiligen, waarnemingen uit het dierenrijk en veranderingen in de lucht kunnen nog steeds informatie verschaffen over weersveranderingen op korte termijn. Om de betrouwbaarheid van de weersvoorspellingen te vergroten, is het echter raadzaam tegelijkertijd de moderne weerberichten in de gaten te houden.

Veelgestelde vragen

Wat zijn landbouwregels?
Zijn de regels van de boer vandaag de dag nog steeds betrouwbaar?
Wanneer zijn de landbouwregels ontstaan?

Vergelijkbare berichten