We onthullen de principes volgens welke permacultuur werkt en waarom deze vorm van teelt bijzonder duurzaam is.

Permacultuur tuin
Permacultuur is het holistisch tuinieren of beheren in harmonie met de natuur en de samenleving. [Foto: Beni Kohler/ Shutterstock.com]

Het is helemaal niet gemakkelijk om permacultuur in een paar zinnen uit te leggen. Permacultuur is immers een holistisch en gelaagd concept van tuinieren en duurzame landbouw. Permacultuur is afgeleid van het Engelse “permanent (agri-)culture” en staat voor permanente cultuur of landbeheer. Permacultuur gaat over het nemen van natuurlijke cycli en ecosystemen als model en het nabootsen daarvan in de tuin.

Definitie van permacultuur in de tuin: Permacultuur is een vorm van landgebruik naar het voorbeeld van natuurlijke ecosystemen. Speciale aandacht gaat uit naar cycli, diversiteit en veerkracht van ontwerp en beplanting.

In dit artikel laten we u kennismaken met de beginselen van permacultuur en leggen we de voordelen van permacultuur in de tuin uit.

Permacultuur
Permacultuur omvat naast het nabootsen van de natuur ook het behoud van hulpbronnen en sociale actie. [Foto: Beni Kohler/ Shutterstock.com]

Permacultuur: Principes en methoden

Het concept permacultuur is in de jaren zeventig ontwikkeld door de Australiërs Bill Mollison en David Holmgren. Zij wilden een alternatief ontwerpen voor de industriële landbouw, die grote gebieden vervuilt met pesticiden en meststoffen zonder rekening te houden met het milieu en de biodiversiteit. Het doel van permacultuur is om met zo min mogelijk inspanning (zoals arbeid, aangekochte materialen en energie) een duurzame opbrengst in voldoende hoeveelheden te behalen. Alle beschikbare middelen moeten worden gebruikt op de ecologisch, economisch en sociaal meest duurzame en bedachtzame manier.

Permacultuur is gebaseerd op verschillende principes en leerstellingen, die wij hieronder kort toelichten.

De drie permacultuur principes:

 • Zorg voor de aarde (Earth Care): Opbouw van humus, bevordering van bodemorganismen, bodemstructuur en -vruchtbaarheid, voorkomen van erosie en uitdroging.
 • Zorg voor de mensen (People Care): Aandacht hebben voor zichzelf en anderen, zorg dragen voor menselijke relaties, verantwoordelijkheid nemen, samen oplossingen vinden.
 • Billijk delen (Fair Share): verliesvrije, billijke oogst en gebruik door het delen met de gemeenschap.

Overigens worden de principes van permacultuur niet alleen toegepast in de land- en tuinbouw, maar ook op andere gebieden zoals duurzame stadsplanning of architectuur. Uit de drie basisbeginselen kunnen alle verdere maatregelen en strategieën worden afgeleid die moeten worden overwogen bij het plannen en ontwerpen van een permacultuurtuin.

Kruidenspiraal
Permacultuurelementen zoals kruidenspiralen creëren een microklimaat voor verschillende planten en dieren [Foto: terra incognita/ Shutterstock.com]

Gebruikelijke permacultuur methoden:

 • De natuur observeren en imiteren.
 • Leren van de natuur en natuurlijke cycli: voedselketens observeren, habitats creëren die mens en dier ten goede komen, zoals wilde fruithagen of visvijvers.
 • Begin klein en denk, plan en handel op lange termijn.
 • Diversiteit creëren en behouden: Verschillende zones en microklimaten instellen, marginale zones ontwerpen.
 • Optimaliseren in plaats van maximaliseren: Kies bijvoorbeeld meer resistente rassen voor de teelt, verhoog de bodemvruchtbaarheid, bespaar water, zet gemengde teelten op.
 • Hulpbronnen behouden, afval vermijden (zero waste) en waar mogelijk recycleren.
 • Creëer creatieve oplossingen in gemeenschapsprojecten.
 • Samenwerking in plaats van concurrentie.
Vijver
Vijvers spelen een belangrijke rol in de permacultuur voor wateropslag [Foto: Casmaria/ Shutterstock.com]

Voordelen van permacultuur

Een groot voordeel van permacultuur is dat deze vorm van landbouw bijzonder duurzaam en milieuvriendelijk is. Door verstandig om te gaan met natuurlijke hulpbronnen en de biodiversiteit en kringlopen in de tuin te bevorderen, kunnen diverse habitats in de tuin worden gecreëerd. Tegelijkertijd gaat het erom zelf gezond en natuurlijk voedsel in voldoende hoeveelheden te produceren.

Alle voordelen van permacultuur op een rij:

 • Duurzaam en grondstofbesparend.
 • Ecologisch en sociaal verenigbaar.
 • Draagt bij tot de biodiversiteit en bevordert nuttige insecten door verschillende microklimaten en diverse habitats.
 • Bijzonder resistente plantengemeenschappen (hoge veerkracht).
 • CO2-binding in de bodem door langdurige humusopbouw.
 • Waterbesparing en -opslag.
 • Draagt bij tot de (zelf)voorziening van natuurlijk en gezond voedsel.
 • Kennis en bewustzijn creëren over cycli en onderlinge relaties in de natuur.

Onze duurzame en milieuvriendelijke producten van Plantura zijn zeer compatibel met de principes van permacultuur. Ook wij hechten altijd belang aan een bewuste en respectvolle omgang met de natuur. Ontdek in onze Plantura Shop klimaatvriendelijk geproduceerde bodems, meststoffen, bloemenmengsels en vele andere producten voor duurzaam tuinieren, die het grootste voordeel opleveren voor u, uw tuin en het milieu.

Concrete gebruiksvoorbeelden en praktische tips over hoe je zelf een permacultuurtuin kunt aanleggen, vind je in ons artikel over permacultuur in de tuin.

Vergelijkbare berichten