Bij composteringsfouten gaat het vaak om beluchting of het verkeerde compostmateriaal. Wij tonen de vijf meest voorkomende problemen bij het composteren en hoe deze te omzeilen.

Groenterestjes op de compost
Als u een vruchtbare compost wilt oogsten, moet u op een paar elementaire zaken letten [Foto:  Graham Corney/ Shutterstock.com]

Je eigen compost is een stuk onafhankelijkheid. Maar heel wat composthopen staan morrend te verkommeren omdat er iets fundamenteel mis gaat in hun werking. Wij leggen de meest voorkomende fouten bij het composteren uit.

Compostering is een meerstappenproces waarbij verschillende soorten micro-organismen betrokken zijn, bijvoorbeeld bacteriën, schimmels, insecten en wormen. De levensomstandigheden van deze zeer diverse groep organismen bepalen of, hoe en hoe goed compostering plaatsvindt. Factoren als temperatuur, pH en de verhouding tussen koolstofverbindingen en stikstofverbindingen beïnvloeden de activiteit van de kleine helpers. Wij hebben de vijf belangrijkste hoekstenen van succesvol composteren samengevat, zodat u de volgende fouten zeker niet zult maken.

Inhoud

 • 1. te droge of te vochtige compost
 • 2. slecht beluchte compost
 • 3. te voedselarme of te voedselrijke compost
 • 4. composteringsfouten: Gebrek aan nuttige organismen
 • 5. gebruik van het verkeerde compostmateriaal

1. te droge of te vochtige compost

Net als wij mensen bestaan de bij compostering betrokken organismen grotendeels uit water en kunnen zij alleen overleven en zich ijverig voortplanten in een voldoende vochtige omgeving. Water is ook nodig om organische structuren op te lossen, zacht te maken en voedingsstoffen te transporteren. Als het rottende materiaal – d.w.z. de habitat van de organismen – te droog is, verlopen alle composteringsprocessen zeer langzaam of helemaal niet. Maar het tegenovergestelde uiterste is ook niet gunstig en kan een fout zijn bij het composteren: een te natte hoop bevat te weinig zuurstof voor de aërobe (luchtademende) micro-organismen die het merendeel van de kleine nuttige organismen uitmaken. Ook in dit geval hebben zij moeite om het composteringsproces effectief te bevorderen. Om ervoor te zorgen dat uw compost niet te droog of te vochtig is, moet u de volgende punten in acht nemen:

 • Een compostvat moet op een halfschaduwrijke plaats staan, beschermd tegen de wind.
 • Een compostvat moet aan de onderkant open zijn, het water moet ongehinderd kunnen weglopen
 • De compost moet tegen uitdroging worden beschermd door een deksel.
 • In zeer droge, hete perioden moet een compost af en toe worden bewaterd.
Wormen op de compost
Als uw organisch afval geen compost wordt, kan het te nat of te droog zijn. [Foto: Krit Leoniz/ Shutterstock.com]

2. slecht beluchte compost

Niet alleen te veel water in het rottende materiaal veroorzaakt een gebrek aan zuurstof in de composthoop. Het soort materiaal dat moet worden gecomposteerd is ook van invloed op de beluchting. Als veel fijn, vochtig en gemakkelijk afbreekbaar materiaal wordt opgestapeld, stort het snel in elkaar, wordt de ingesloten zuurstof weggeademd en ontstaan ware “doodszones” voor aerobe micro-organismen. Daarom is het regelmatig herschikken of zorgvuldig afwisselen van fijn en grof materiaal een enorm belangrijke factor om composteringsfouten te voorkomen.

3. te voedselarme of te voedselrijke compost

Verschillende organische materialen zijn op verschillende manieren stabiel: voedselrijk, zacht materiaal wordt gemakkelijk afgebroken, terwijl voedselarm, stabiel materiaal bijna niet door micro-organismen kan worden afgebroken. Als alleen zeer stabiel, afbreekbaar materiaal op een composthoop terechtkomt, wordt de afbraak ervan sterk geremd. In dat geval moet een universele meststof zoals onze Plantura Organische Universele Meststof worden gebruikt. Is het materiaal daarentegen uitsluitend zacht en rijk aan voedingsstoffen, dan worden eventuele structuren onmiddellijk afgebroken en gemineraliseerd tot voedingsstoffen. Er blijft dan echter nauwelijks materiaal over voor de opbouw van humusmoleculen, en de compost verliest veel volume. Het eindproduct is zeer rijk aan voedingsstoffen en moet eerder als meststof dan als bodemverbeteraar worden gebruikt. Het optimum is dus een mengsel van stabiel, voedselarm materiaal en zacht, voedselrijk materiaal.

Plantura Organische Universele Meststof
Plantura Organische Universele Meststof

Effectief effect op lange termijn,
goed voor de bodem, onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

4. composteringsfouten: Gebrek aan nuttige organismen

Zonder composterende organismen vindt er geen compostering plaats. Dit is hoe de no helpers in je compost kunnen komen:

 • De composteerder staat op open, vitale grond waaruit organismen migreren
 • De compost wordt “geënt” met de compost van een bestaande hoop.
 • Er wordt een “compoststarter” met permanente vormen van levende micro-organismen gebruikt.

5. gebruik van het verkeerde compostmateriaal

Een andere fout bij het composteren is het gebruik van het verkeerde materiaal. Het moet heel duidelijk zijn dat alleen organisch materiaal op een compost thuishoort. Glas, metalen, plastic of andere kunstmatige materialen kunnen niet worden gecomposteerd. Gekookt voedsel, vooral vleesresten en zuivelproducten, horen ook niet thuis in de composteerbak. Ze trekken ratten of wasberen aan of worden gekoloniseerd door ongewenste gasten zoals maden en vliegenlarven.

Diverse onkruiden in één hand
Zaadonkruid en wortelonkruid horen niet op de composthoop. [Foto: David Prahl/ Shutterstock.com]

Omdat de schalen van rauwe eieren besmet kunnen zijn met salmonella, mogen deze ook niet worden gecomposteerd. En om uzelf een hoop moeite te besparen, houdt u ook wortel- en zaadonkruid uit de composthoop. Als deze in en rond de hoop ontkiemen of blijven groeien, zullen ze via de compost ongewenst wild onkruid door de tuin verspreiden.

Als u het onderwerp compostering in detail wilt bestuderen, vindt u hier ons compostoverzichtsartikel, dat u verder brengt naar alle speciale onderwerpen.

Vergelijkbare berichten