Om fruitbomen gezond en met een hoge opbrengst te laten groeien, moet voor een goede en voldoende toevoer via de wortels worden gezorgd. Afhankelijk van het soort fruitboom of fruitstruik is de bemestingsprocedure verschillend. Wij hebben de beste en belangrijkste tips voor u samengevat.

Inhoudsopgave

Het juiste moment om te bemesten

Fruitbomen

Veel hobbytuinders bemesten kort voor het begin van de vegetatie, zodat de planten gemakkelijker op gang komen. Doe dit niet bij fruitbomen in het bed, maar wacht tot de eerste nieuwe scheuten al zichtbaar zijn. Afhankelijk van het weer en de verscheidenheid is dit meestal het geval vanaf februari of maart. Als de te bemesten fruitbomen in het gazon staan, is januari of begin februari de beste tijd om te bemesten.

Bessenstruiken

Kruisbessen- en aalbesstruiken worden precies vier weken voor de eerste scheuten bemest. Frambozen en bosbessen worden het best bemest in de zomer, direct na de oogst. Bemesting in het voorjaar tussen begin maart en half april moet voornamelijk gebeuren met organische bessenmest.

Laatste bevruchtingsdatum

In principe mogen fruitbomen slechts tot ongeveer augustus worden bemest. Daarna wennen ze langzaam aan de overwintering. Ze stoppen hun metabolisme en de groei stopt voor het jaar. Extra bemesting in de herfst zou echter de groei stimuleren en het natuurlijke proces verstoren. Dit kan fruitbomen vatbaarder maken voor kou omdat er onnodig energie wordt verbrand en de weerstand daardoor afneemt. Dit heeft ook een negatief effect op de bloei en vruchtzetting in het volgende seizoen.

Frequentie van bevruchting

Appelbloesem
Fruitbomen en struiken hebben voldoende voedingsstoffen nodig, vooral voor de bloesem- en vruchtvorming

Voor fruitbomen en struiken geldt het principe: minder is meer. Dit omvat sowieso stikstofbemesting, maar ook regelmatige bemesting met voedingsstoffen en mineralen. Als u te vaak bemest, riskeert u een te krachtige groei, wat resulteert in een hoge groeidichtheid. Dit vermindert de beluchting en maakt de planten vatbaarder voor ziekten en plagen. Om dit te voorkomen, moet de snoeischaar vaak worden gebruikt om uit te dunnen – vooral als de afgevallen bladeren in de herfst nog als meststof worden gebruikt.

Onze expert tip:
Als u minder werk wilt maar toch veel fruit wilt oogsten, is om de twee jaar bemesten voldoende. Het is belangrijk dat u de juiste meststof gebruikt.

Wees voorzichtig met stikstof

Fruitbomen hebben veel voedingsstoffen en mineralen nodig. Er is een relatief grote vraag, vooral naar de vorming van bloesems en vruchten. Het is belangrijk in deze behoeften te voorzien, zodat zich elk jaar nieuwe sterke scheuten en talrijke vruchten vormen. Stikstof is ook een belangrijk element voor fruitbomen, maar je moet er heel voorzichtig mee zijn.

Stikstof stimuleert de groei van groene plantendelen – in dit geval de bladeren. Zo krijg je een dicht bladerdek, maar de planten verbruiken daarvoor zoveel energie, die vervolgens ontbreekt voor de bloem- en vruchtvorming. Resultaat: lage gewasopbrengsten. Daarom is het belangrijk slechts kleine hoeveelheden stikstof te bemesten.

Op Pitvruchten zoals appels, peren en kweeperen 70 tot 100 gram per boom en struik is ruim voldoende. Voor Steenvruchten zoals kersen, pruimen en perziken mag het iets meer zijn met 100 tot 140 gram. Bijvoorbeeld hoornmeel of hoornschilfers zijn geschikt. In beide gevallen is het raadzaam om 100 gram algenkalk of steenmeel extra te mengen met rijpe compost en aan de grond toe te voegen.

Voorzichtig met minerale meststoffen

Minerale mest bevordert de groei enorm en wordt daarom vaak gebruikt in fruitboomkwekerijen. Het kan echter ook het grondwater bereiken. Dit maakt het schadelijk voor het milieu. Het wordt daarom niet aanbevolen voor gebruik in de tuin, en wie desondanks niet zonder wil, moet er op zijn minst voor zorgen minimale hoeveelheden te gebruiken. Idealiter gebruikt u een echt alternatief, zoals goed verrotte compost.

Soorten meststoffen

Verse compost
Compost is een ideale voedingsstoffenleverancier voor fruitplanten

Compost als meststof

Compost is de ideale meststof voor uw fruitbomen. Het bevat alle voedingsstoffen, sporenelementen en mineralen die belangrijk zijn voor fruitbomen. Een kilo gedroogde compost bevat 1,2% stikstof, 0,8% fosfor en 1,3% kalium.

De voedingsstoffen zijn echter niet volledig beschikbaar voor de plant. Dit komt de planten vooral ten goede wat betreft stikstof. Hier daalt het aandeel tot ongeveer vijf à tien procent van het totale bedrag. Dit is het gevolg van het zeer trage mineralisatieproces, dat zich over verschillende vegetatiefasen kan uitstrekken en dan pas beschikbaar komt voor de fruitbomen. Ongeveer 50 tot 80 % van het kalium wordt geabsorbeerd, en 30 tot 50 % van het fosfaat. Zoals gezegd: Het is belangrijk dat de compost goed verrot is.

Onze expert tip:
Om effectief voldoende compost als meststof aan te brengen, moet u ongeveer vier liter compost per vierkante meter verspreiden.

Mest als meststof

Veel zelfkwekers zweren bij stalmest als meststof voor fruitbomen. Paarden-, koeien- en schapenmest zijn hiervoor het meest geschikt. Maar gebruik nooit verse mest, want dat verbrandt snel de gevoelige wortels. Fruitbomen worden ook vatbaarder voor ziekten en de groei kan worden verstoord.

Om ervoor te zorgen dat mest “onschadelijk” kan worden gebruikt als meststof voor fruitbomen, moet deze gedurende ten minste één jaar worden opgeslagen of gecomposteerd. De te gebruiken hoeveelheid per vierkante meter is drie tot vier liter, net als bij compost.

Herfstbladeren als meststof

Fruitbomen die in de herfst hun bladeren verliezen zijn een soort “zelfvoorzieners”. Als hun loof blijft liggen, kan het in de herfst- en wintermaanden perfect afbreken en in het vroege voorjaar als een uitstekende meststof dienen. U hoeft er alleen maar voor te zorgen dat de bladeren gelijkmatig over het wortelgebied worden geveegd. Het dient trouwens ook als bescherming tegen de kou.

Optimale meststof voor bessen

Bessen zijn zeer gevoelig voor zout, en daarom mogen ze niet worden bemest met minerale mest en idealiter ook niet (te veel) met compost. Het is beter om speciale bessenmest te gebruiken die geschikt is voor alle soorten bessen. Het kan gemakkelijk gelijkmatig over grotere oppervlakken worden verspreid met een meststof of strooier.

Bosbessen zijn een uitzondering. Ze houden van zure grond. Gebruikt u rhododendronmest voor de fruitboom? U kunt ook koffiedik mengen met gewone bessenmest, die een zure bodemverhouding bevordert. Ondersteun bovendien het stikstofgehalte enigszins met een handvol hoornschaafsel. Het is raadzaam de meststof spaarzaam toe te dienen.

Correcte verdeling van meststoffen

Krenten op de struik
Terwijl bij fruitstruiken de meststof direct aan de voet wordt toegediend, gebeurt dit bij fruitbomen op enige afstand van de stam.

Fruitbomen nemen voedingsstoffen en mineralen op via de zogenaamde zuigwortels. Deze bevinden zich aan de zijkanten van de boomschijf, die een cirkel rond de hoofdstam vormt en ongeveer even groot is als de kroonrand. Bij toenemende leeftijd wordt deze boomschijf groter, waardoor de zuigwortels zich verder van de stam verwijderen.

Strooi de mest vooral daar in plaats van direct op de stam. Als er geen boomschijf is omdat bijvoorbeeld het gazon de stam omcirkelt, prik dan kleine gaatjes op gepaste afstand van de stam en breng de meststof daarin aan. Bij struiken de meststof rond de basis van de struik verspreiden.

Bodemgesteldheid

De beste meststof is slechts zo goed als hij in de bodem kan worden opgenomen en de wortels ervan kunnen profiteren. In de regel moet de grond onder en rond fruitbomen regelmatig met een hark of riek worden bewerkt om hem los te maken.

Graaf verdichte grond op met een spade tot een diepte van ongeveer tien tot twintig centimeter – maar pas op dat u de wortels niet beschadigt. Idealiter werkt u middelmatig grind in de grond, dat beschermt tegen verdichting op de lange termijn. Hoe losser en meer doorlatend de grond is, hoe beter de meststof de diepte en de wortels kan bereiken. Ook een vochtige bodem bij de bemesting is gunstig.

Bodemanalyse

Als uw fruitbomen ondanks een goede en regelmatige bemesting en verzorging niet goed gedijen, moet u een bodemanalyse uitvoeren. Zo kunt u precies vaststellen of de bodem tekorten vertoont en zo ja, wat er ontbreekt, zodat u de ontbrekende stoffen gericht aan de bodem kunt toevoegen.

Vergelijkbare berichten