Om tot volle bloei te komen, moeten hortensia’s goed bemest worden. Ontdek hier wanneer, hoe en met welke meststof u uw hortensia’s moet bemesten.

Bloeiende hortensia in een pot
Hortensia’s hebben de juiste meststof nodig om elk jaar opnieuw in volle bloei te staan

Hortensia’s (Hortensia) behoren tot de absolute klassiekers in onze tuinen en hebben niets van hun bijzondere charme verloren. Om van hun bloeidroom te kunnen profiteren, is het belangrijk om de hortensia regelmatig van voedingsstoffen te voorzien. De voeding van de hortensia bepaalt immers of de plant vitaal is en zet de koers uit voor de vorming van de bloemkleur.

Elk type hortensia kan met de juiste bemesting uitgroeien tot een gezonde en bloeiende schoonheid. Bovendien, met de populaire boerenhortensia’s (Hydrangea macrophylla) is de eerste steen voor de bloemkleur gelegd. Dit wordt voornamelijk beïnvloed door de pH van de bodem en in mindere mate door de bemesting. In dit artikel leert u meer over de blauwe kleur van hortensiabloemen en de volgende paragrafen gaan over wanneer, waarmee en hoe hortensia’s in perken en potten correct worden bemest.

Inhoud

 • Wanneer is de beste tijd om hortensia’s te bemesten?
 • Bemesting van hortensia’s in het bed
  • Digressie: Drie redenen waarom uw hortensia niet goed bloeit
 • Hortensia’s in potten bemesten
 • Welke meststof is het beste voor hortensia’s?
 • De juiste bemesting voor hortensia’s: Instructies voor de ideale toepassing
 • Bemest hortensia’s met mineralen: Blue grain & Co.
 • Hortensia’s bemesten met huismiddeltjes
 • Herkennen van voedingstekorten bij hortensia’s
  • IJzertekort bij hortensia’s
  • Stikstoftekort bij hortensia’s
  • Kaliumtekort bij hortensia’s

Wanneer is de beste tijd om hortensia’s te bemesten?

Bij het planten moet een organische meststof met langzame afgifte worden gebruikt. De langzaam vrijkomende voedingsstoffen en de activering van het bodemleven vormen een goede basis voor de vestiging van de nieuwe aanplant op de nieuwe locatie. Hortensia’s worden trouwens ofwel in het voorjaar (maart – mei) ofwel in het najaar (oktober – november) geplant. Gevestigde hortensia’s worden buiten één keer per jaar bemest en in potten twee keer per jaar vanwege het kleinere substraatvolume.

Hortensia's worden geplant
Al bij het planten moet u organische meststof in de grond werken. [Foto: SutidaS/ Shutterstock.com]

Tip: Houd er bij het planten van nieuwe hortensia’s rekening mee dat ze van zure tot neutrale omstandigheden houden. Als u blauw bloeiende hortensia’s wilt, is een pH-waarde van ongeveer 4,5 noodzakelijk. Eikenbladeren, druivendraf, stekken van rododendrons en andere moerasplanten en naaldhoutkrullen of turf verlagen de pH-waarde voor hortensia’s.

Hortensia’s in de border bemesten

Hortensia’s zijn in de regel vrij krachtige groeiers en worden daarom vaker in perken geplant. Als u een organische meststof gebruikt, is één bemesting per jaar al voldoende om voedingsstoffen te leveren. Deze ene bemesting moet echter dringend plaatsvinden tussen maart en mei, omdat te late en stikstofrijke bemestingen leiden tot vorstschade aan de plant – en tot het uitblijven van de bloei in het volgende jaar.

Als u een minerale meststof wilt gebruiken, moet deze maandelijks worden toegediend volgens de aanbeveling van het product. Langdurige minerale meststoffen kunnen u dit werk besparen. Ze hebben echter de neiging om de hortensia op lange termijn te schaden, zoals u later zult leren.

Hortensia's geplant in het bed
Hortensia’s die in een bed worden geteeld, hoeven maar één keer per jaar te worden bemest. [Foto: Mariola Anna S/ Shutterstock.com]

Samenvatting Tijd om hortensia’s te bemesten:

 • Hortensia’s moeten zuur worden geplant en bemest wanneer ze in de lente of de herfst worden geplant.
 • Hortensia’s in het perk hoeven slechts één keer per jaar (maart – mei) bemest te worden met organische meststoffen.
 • Te late bemesting met stikstofhoudende meststoffen leidt tot bloemuitval in het volgende jaar of zelfs tot vorstschade.
 • Bemesting met minerale meststoffen kan tijdrovender zijn en op lange termijn niet gunstig voor hortensia’s.

Digressie: Drie redenen waarom uw hortensia niet goed bloeit

 1. Te veel snoeien: hortensia’s bloeien voornamelijk van het hout van vorig jaar, daarom is onderhoudssnoei in de lente alleen maar uitdunnen en dode en bevroren scheuten verwijderen.
 2. Vorstschade: de scheuten van vorig jaar zijn teruggevroren en ook de bloeiende knoppen gaan verloren; vorstschade is vaak het gevolg van te veel of te laat bemesten met stikstof.
 3. Te nat tussen juni en augustus: de hortensia loopt uit in plaats van te bloeien.

Hortensia’s in potten bemesten

Voor het planten van hortensia’s in potten geldt hetzelfde als voor hortensia’s in de open lucht. Vervolgens moeten hortensia’s in potten echter iets anders behandeld worden dan die in de open lucht. Enerzijds is hun substraatvolume veel kleiner dan dat van hun verwanten. Anderzijds worden hortensia’s in potten vaak vorstvrij overwinterd om de potten en de planten te beschermen. Bijgevolg krijgt de hortensia in pot een tweedelige bemesting: ze krijgt twee derde van haar voedingsstoffen tussen maart en mei en het laatste derde tussen juni en augustus. Dit geldt natuurlijk alleen als u een organische meststof gebruikt die niet te stikstofrijk is. Met minerale meststoffen die de nadruk leggen op stikstof, moet u afzien van zo laat bemesten en liever alleen regelmatig bemesten van maart tot juni en volgens de toepassingsadviezen van de meststoffenfabrikant.

Hortensia's in een pot
U moet hortensia’s in potten twee keer per jaar organisch bemesten [Foto: Erhan Inga/ Shutterstock.com]

Samenvatting Bemest hortensia’s in potten:

 • Hortensia’s in potten moeten in het voorjaar of in de herfst met zuur geplant en bemest worden.
 • Hortensia’s in potten moeten twee keer per jaar bemest worden met organische meststoffen (maart – mei en juni – augustus).
 • Hortensia’s in potten moeten regelmatig en volgens de aanbevelingen van de fabrikant worden bemest met minerale meststoffen – het toevoegen van stikstof na juni moet worden vermeden.

Welke meststof is het beste voor hortensia’s?

Als u zich in uw tuin goed voelt groeien en ontwikkelen, moet u vertrouwen op bemesting die zo natuurlijk, langdurig en duurzaam mogelijk is. Dit sluit echter zuiver minerale bemesting uit, omdat minerale meststoffen slechts op zeer eendimensionale wijze in de behoeften van planten voorzien. Ze leveren slechts voedingsstoffen, maar doen afbreuk aan de kwaliteit van de bodem. Het humusgehalte neemt bijvoorbeeld af. Aangezien humus een belangrijk waterreservoir is en hortensia’s afhankelijk zijn van een goede watervoorziening, lijden ze uiteindelijk onder de minerale bemesting – en moet u steeds vaker water geven. Kiezen voor organische of organisch-minerale langzaam vrijkomende meststoffen heeft daarentegen onder meer de volgende voordelen:

 • Behoud of zelfs verhoging van het humusgehalte van de bodem en daarmee van het waterhoudend vermogen, de opslagcapaciteit voor voedingsstoffen, de bewortelingscapaciteit en de beluchting van de bemeste grond.
 • Toevoer van belangrijke sporenelementen die gewoonlijk ontbreken in minerale meststoffen.
 • Grondstofbesparende productie van een milieuvriendelijke meststof voor bemesting zonder ernstige gevolgen voor mens en natuur

Wij hebben een hortensia-meststof ontwikkeld die aan al deze criteria voldoet en zelfs nog iets verder gaat: hij is gebaseerd op dierproefvrije grondstoffen uit de levensmiddelen-, luxe- en diervoederindustrie en minerale bestanddelen die ook in de biologische landbouw worden gebruikt. Dit maakt onze Plantura biologische hortensia-meststof echt “biologisch” en dus ideaal voor duurzaam tuinieren.

Hortensia bemesting met biologische hortensia meststof
De organische hortensia-meststof voorziet de planten van alle belangrijke voedingsstoffen

Bemest hortensia’s op de juiste manier: Instructies voor de ideale toepassing

Bij het doseren van meststoffen moet u altijd de instructies van de fabrikant nauwgezet volgen. Zo voorkomt u dat uw hortensia tekorten krijgt of overbemestingsverschijnselen vertoont. Voor onze Plantura biologische hortensia meststof kunnen wij u de volgende instructies geven:

 1. Werk bij nieuwe aanplantingen 150 gram per vierkante meter of 50 gram per plant in het bed of de lift onder de plantgrond en de uitgraving van het plantgat.
 2. Geef ruim water om de mestkorrels op te lossen. Dit helpt de omzetting en dus het vrijkomen van voedingsstoffen op gang.
 3. In de volle grond wordt tussen maart en mei jaarlijks 60-80 gram per vierkante meter of 25 gram per plant bemest. De korrels worden plat ingewerkt en vervolgens goed bewaterd.
 4. Hortensia’s in potten krijgen 3 – 5 gram per liter potgrond in maart/april, en 2 – 3 gram per liter potgrond in juni/augustus. Werk zo mogelijk ondiep en met water.
Plantura Organische Hortensia Meststof
Plantura Organische Hortensia Meststof

Effectief op lange termijn, goed voor de bodem, onschadelijk voor mens, dier & natuur.

Koop hier!

Tip: Het is vaak niet zo eenvoudig om het volume van een pot te wegen. Soms helpt het om een emmer met een bepaald volume (bijvoorbeeld een schoonmaakemmer van 10 of 20 liter) naast de pot te houden en de grootte ervan te schatten.

Bemest hortensia’s met mineralen: Blue grain & Co.

Het gebruik van minerale meststoffen is gebaseerd op de veronderstelling dat een plant water, licht en de 14 essentiële voedingsstoffen nodig heeft om te leven – niets anders. Maar wat lang als zeker werd beschouwd, is sinds enkele jaren weerlegd: Planten interageren op vele manieren met de bodem waarin ze groeien. Negentig procent van alle landplanten leeft in symbiose met bodemschimmels (Mycorrhiza) om efficiënter water en voedingsstoffen te kunnen opnemen. Bovendien koloniseren verschillende soorten micro-organismen rond de wortels, die zich voeden met hun uitscheidingsproducten en op hun beurt voedingsionen uit de bodem vrijmaken voor de plant. Deze twee voorbeelden tonen aan dat de bodem meer is dan een spons voor water en voedingsstoffen.

Minerale meststoffen worden op de grond gestrooid
Minerale meststoffen doen de kwaliteit van de bodem op lange termijn afnemen [Foto: Singkham/ Shutterstock.com]

Natuurlijk is minerale bemesting nog steeds mogelijk. Omdat het echter nogal wat biologische processen in de bodem overbodig maakt en chemisch uit balans brengt, is een verslechtering van de bodemkwaliteit onvermijdelijk bij alleen minerale bemesting. Minerale bemesting is bijzonder ongeschikt voor hortensia’s: Ze hebben een vloeiende en vraaggerichte toevoer van voedingsstoffen nodig om vorstbestendige scheuten te vormen en veel humus om in hun waterbehoefte te voorzien. Beide zijn veel gemakkelijker te realiseren met organische bemesting, omdat die steunt op de natuurlijke regulerende processen van het “organisme bodem”.

Hortensia’s bemesten met huismiddeltjes

Zoals reeds vermeld, houden hortensia’s van een zure standplaats. Om het zure bodemmilieu in stand te houden, zijn bijvoorbeeld gecomposteerde eikenbladeren, druivendraf en naaldgrond – de grond die onder naaldbomen voorkomt – geschikt. Het is ook mogelijk om de grond onder hortensia’s te mulchen met een mengsel van eikenbladeren, naaldhoutkrullen en wat hoornmeel om de afbraak en het vrijkomen van zuren te stimuleren. Ook effectief is de toepassing van een mengsel van gehakte eikenbladeren, vochtig koffiedik, naaldhoutkrullen en -naalden en wat hoornmeel. Om te bepalen of een dergelijke toepassing nodig is, is het altijd raadzaam om vooraf de pH-waarde van de grond te testen. Dit is mogelijk met een in de handel verkrijgbare testkit of tijdens een bodemanalyse.

Het gebruik van hoornschaafsel of hoornmeel als enige meststof wordt afgeraden, omdat deze voornamelijk stikstof en fosfor bevatten, maar nauwelijks kalium. Een kleine toepassing in het voorjaar, bijvoorbeeld in combinatie met een verzurende mulchlaag, kan heel nuttig zijn – maar moet altijd worden aangevuld met een volledige meststof.

TipHet mulchen van hortensia’s biedt verschillende voordelen, die we in ons speciale artikel hebben verzameld.

Koffiedik als meststof
Hortensia’s houden van zure bodems en zijn blij met een beetje koffiedik in het substraat. [Foto: Monthira/ Shutterstock.com]

Herkennen van voedingstekorten bij hortensia’s

Hieronder geven we nog eens een overzicht van veel voorkomende gebreksverschijnselen bij hortensia’s en hoe u ze kunt herkennen.

IJzertekort bij hortensia’s

De symptomen van ijzertekort zijn intercostale chlorose (vergeling van het blad, de bladnerven blijven lang groen) op de jongste bladeren. IJzer is een spoorvoedingsstof die voor planten het meest beschikbaar is bij een lage pH van de bodem. Aangezien de ijzeropnamestrategie van hortensia’s is ingesteld op een lage pH, lijden ze vrij snel aan een ijzertekort als de grond niet zuur genoeg is. In tegenstelling tot sommige andere planten slagen ze er dan gewoon niet in om het efficiënt te absorberen. De veiligste manier om de pH van de grond te verlagen is in combinatie met ijzerbemesting. Onze Plantura biologische hortensia-meststof bevat daarom een kleine hoeveelheid ijzer om een absoluut tekort bij voorbaat uit te sluiten. Meer gedetailleerde informatie over ijzertekort bij hortensia’s vindt u in ons speciale artikel.

Stikstoftekort bij hortensia’s

De symptomen van stikstofgebrek zijn chlorose (vergeling van het blad) op de oudste bladeren. Stikstof is “mobiel” in de plant, d.w.z. dat het kan worden verplaatst. Bij een tekort wordt stikstof van de oude, minder belangrijke bladeren naar de jongste bladeren gestuurd. Stikstofbemesting verhelpt het tekort; van de organische meststoffen werken de vloeibare varianten het snelst.

Paarse hortensia bloem
Regelmatige bemesting zorgt voor een prachtige hortensia bloei

Kaliumtekort bij hortensia’s

Een kaliumtekort uit zich in de vorm van het zogenaamde “verwelken”, het loof ziet er slap uit, ondanks voldoende watertoevoer. Later vormen zich necrosen, beginnend bij de bladranden en -punten. Alle symptomen verschijnen eerst op de oudere bladeren. Een kaliumtekort kan vorstschade in de winter in de hand werken. Bemesting met kalimeststoffen verhelpt het tekort meestal snel. Het is echter belangrijk niet te zuinig te zijn. Kalium hebben planten in grote hoeveelheden nodig en de opslagplaatsen in de bodem moeten altijd goed gevuld zijn. Onze Plantura biologische hortensia-meststof bevat voldoende kalium om een tekort effectief te voorkomen.

Als u meer wilt weten over waarom speciale hortensia-meststoffen nodig zijn, vindt u hier alle belangrijke informatie.

Vergelijkbare berichten