Zelfs de kleinste boom heeft van tijd tot tijd voedingsstoffen nodig. Wij laten zien wanneer en hoe u uw bonsai moet bemesten en welke meststof daarvoor het meest geschikt is.

Meststof op bonsaisubstraat
Bonsais hebben een speciale bemesting nodig, aangepast aan een jarenlange traycultuur. [Foto: wonderisland/ Shutterstock.com]

Net als zijn vrijgroeiende soortgenoten houdt de verzorging van een bonsai de regelmatige toevoer van voedingsstoffen in. De juiste bemesting is niet alleen afhankelijk van de soort plant die tot bonsai is opgekweekt. De locatie, het seizoen en de weersomstandigheden zijn ook van invloed op de behoefte aan voedingsstoffen. Bovendien brengt het kweken in bonsaigrond van hoge kwaliteit enkele bijzondere kenmerken met zich mee. Hiermee moet ook rekening worden gehouden bij de keuze van de meststof, de hoeveelheid meststof en het tijdstip van bemesting.

Inhoud

 • Wanneer moet u bonsais bemesten?
 • Bonsai: Hoe en hoeveel bemesten?
 • De perfecte bonsaimeststof
  • Bonsai organisch bemesten of met mineralen?
  • De perfecte bonsaimeststof voor elk seizoen

Aangezien de bonsai het moet doen met een relatief kleine hoeveelheid grond, vereist zijn verzorging een bijzonder zorgvuldige en goed gedoseerde bemesting. Maar voorzichtigheid is niet alleen geboden vanwege de beperkte wortelruimte: Aangezien zeer verschillende soorten bomen tot bonsai kunnen worden gekweekt, bestaat er geen universele bonsaimeststof. In het volgende artikel willen wij u echter kennis laten maken met de algemeen geldende grondbeginselen van bonsaibemesting.

Wanneer moet u bonsais bemesten?

Als algemene regel geldt dat uw bonsai elke keer dat hij wordt verplant, moet worden bemest. Het verpotten gebeurt in het vroege voorjaar en het oude substraat wordt zo volledig mogelijk van de wortels van de bonsai verwijderd en de wortels van de boom worden iets ingekort. De gekozen bonsaigrond wordt vervolgens bemest met 20 gram hoornschilfers per vierkante meter. Dit is slechts één theelepel per kleine bonsaischaal. De hoornschilfers leveren lange tijd stikstof en fosfaat en dienen dus als basisbemesting.
Na het planten mag u vier weken lang niet bemesten. Het hoornschaafsel geeft gedurende deze korte tijd geen voedingsstoffen af – en dat is goed, want het gebrek aan voedingsstoffen stimuleert de wortelontwikkeling van de bonsai.
Daarna begint de regelmatige bemesting, waarvan de tussenpoos afhangt van uw meststofkeuze. De bevruchting vindt plaats vanaf het ontluiken in de lente tot de herfst en wordt gepauzeerd in de winter. In het koude seizoen staan onze fotosynthesepresterende tuinbewoners immers op een laag pitje en reageren ze snel negatief op een teveel aan meststoffen.

Bonsai buiten
Buitenbonsais worden, in tegenstelling tot binnenbonsais, in de winter niet bemest. [Foto: ahau1969/ Shutterstock.com]

Met groenblijvende kamerbonsais, die niet zozeer aan de seizoenen zijn overgeleverd, blijft ook de beperking van de voedingsbehoefte binnen de perken. Dit betekent dat u bij indoor bonsais ook in de winter energie moet leveren met regelmatige bemesting. De bemesting en bewatering van de bonsais wordt in de winter echter verminderd. Als een plant kwalen vertoont, moet u eerst nagaan of overbemesting de oorzaak kan zijn. De toevoer van voedingsstoffen wordt eerst stopgezet om een mogelijke verbetering af te wachten. Als u overbemesting hebt uitgesloten, kunt u de bemesting hervatten. Als overbemesting het probleem is, kan de bonsai zelfs vroegtijdig zijn bladeren verliezen. Welke andere redenen er kunnen zijn waarom een bonsai zijn bladeren laat vallen, leest u hier.

Samenvatting: Wanneer de bonsai bemesten?

 • Plantbemesting: 20 g/m² hoornschaafsel, daarna de bemesting 4 weken opschorten.
 • Tuinbonsais: voorjaar tot herfst; in de winter niet bemesten
 • Indoor bonsais: lente tot zomer; verminderen in de winter
 • Zieke planten worden niet bevrucht

Bonsai: Hoe en hoeveel bemesten?

Aangezien bonsai geen vaste plantensoort is, maar een verscheidenheid aan prachtige planten die onder de verzamelnaam “bonsai” vallen door de manier waarop ze worden gekweekt, is de vraag hoeveel meststof te gebruiken moeilijk te veralgemenen. De volgende factoren beïnvloeden hoeveel u moet bemesten:

 1. Snelgroeiende bonsais hebben een grotere behoefte aan meststoffen dan langzaam groeiende bonsais.
 2. In de zomermaanden is meer meststof nodig dan in de rustperiodes in de wintermaanden.
 3. Als er substantie moet worden opgebouwd, wordt er meer bemest dan wanneer alleen de vorm in stand moet worden gehouden.
 4. In stresssituaties zoals hittestress, ziekte of na het verpotten wordt weinig of geen meststof toegediend.
 5. Hoe ouder de boom, hoe minder meststof nodig is, omdat oudere planten veel langzamer groeien dan jonge bonsais.
 6. Als de bonsai gaat bloeien, of als hij dat al doet, moet u slechts een beetje bemesten, omdat de bonsai anders zijn bloemen zou kunnen afwerpen.
 7. Bonsais met veel ondergroei worden zwaarder bemest.
 8. Doorlatende substraten met een laag organisch gehalte worden vaker en in kleine doses bemest. Bonsaibodems met een hoger organisch gehalte kunnen met langere tussenpozen worden bemest.
 9. Soorten die voedingsstoffen nodig hebben worden meer bemest dan soorten die zuinig zijn.

Voor elke bonsai geldt echter één gouden regel: het is beter om regelmatig te bemesten met kleine doses, omdat anders snel overbemesting optreedt. Uw bonsai zal hierop reageren door bladeren te laten vallen of, in het ergste geval, zelfs sterven. Om de plant te laten herstellen van overbemesting, moet u de overtollige voedingsstoffen uit het substraat spoelen of de bonsai verpotten in nieuwe bonsaigrond. Om overbemesting te voorkomen is het belangrijk om altijd de gebruiksaanwijzing van de meststof te volgen.

Bonsai met wit-gele bloemen
Als een bonsai begint te bloeien, moet de bemesting worden verminderd of opgeschort. [Foto: cowardlion/ Shutterstock.com]

Samenvatting: Hoe (veel) moet u uw bonsai bemesten?

 • De bemestingshoeveelheid hangt af van de groei, de groeiomstandigheden, de leeftijd en de gezondheid van de bonsai, alsook van de plantensoort en de soort en groei van de bonsaigrond.
 • Bonsaigrond met een wat hoger organisch gehalte wordt met wat langere tussenpozen bemest.
 • Gouden regel voor bonsai-bemesting: Regelmatig in kleine doses bemesten.
 • Bij overbemesting het substraat spoelen of verpotten in verse bonsaigrond van hoge kwaliteit.

De perfecte bonsaimeststof

Natuurlijk zijn er speciale bonsaimeststoffen. Deze onderscheiden zich echter waarschijnlijk vooral door hun hogere prijs, omdat bonsais ook dezelfde 14 essentiële voedingsstoffen nodig hebben als andere planten. Er zijn zeker soortspecifieke verschillen, maar natuurlijk kan geen enkele universele bonsaimeststof daaraan voldoen.

Bonsai organisch bemesten of met mineralen?

Als algemene regel geldt dat de bemesting in het voorjaar stikstofrijk moet zijn om de bladgroei te stimuleren. In de zomer is een evenwichtige bemesting belangrijk en in de nazomer en herfst is een goede kaliumvoorziening cruciaal, vooral voor tuinbonsais, om de nodige vorstbestendigheid te garanderen.
Dan is er nog de keuze tussen organische en minerale, vloeibare en vaste meststoffen. Deze keuze is aan iedereen en natuurlijk hebben bonsai-experts voorkeuren en afkeuren. Beide zijn echter mogelijk. Zowel organische als minerale vloeibare meststoffen worden aan het water toegevoegd, moeten met zeer korte tussenpozen worden toegediend en zijn zeer snel beschikbaar. Vaste minerale meststoffen zijn snel beschikbaar, maar hebben een onnodig grote ecologische voetafdruk en kunnen bij een verkeerde dosering snel tot overbemesting leiden. Vaste organische meststoffen hebben een wat langzamer maar langer effect en veroorzaken geen overbemesting.
De speciale organische mestkorrels kunnen in het irrigatiewater worden opgelost of in mestkorfjes aan het oppervlak van het substraat worden bevestigd – de kleine korfjes voorkomen dat ze wegspoelen, wegwaaien of door vogels worden opgegeten.

Onze Plantura organische universele meststof kan ook worden gebruikt om bonsais in de zomer te bemesten. De Plantura Organische Gazonmeststof is ook perfect voor een stimulerende startbemesting in het voorjaar. Voor de najaarsbemesting van tuinbonsais adviseren wij onze Plantura Organische Najaarsgazonmeststof met kalium. De set voor een dierproefvrije en natuurlijke voeding voor uw bonsai is dus al compleet en hoeft alleen in dosering te worden aangepast zoals hierboven beschreven.

Tip: Als bonsai moet de liaan zelfs uitsluitend organisch worden bemest, omdat de wortels uiterst gevoelig reageren op zouten.

Natuurlijke organische meststoffen zoals compost en mest zijn echter niet geschikt als meststof voor uw bonsai. Ze moeten elk jaar in de bovenste laag van de grond worden gewerkt – maar dit is uiterst moeilijk met de schelpencultuur.

Bonsais die, net als de azalea (Rhododendron) of de fucia thee (Carmona microphylla) staan soms bekend om hun prachtige bloei, hebben een meststof nodig met een hoog fosfaat- en kaliumgehalte, omdat dit in belangrijke mate bijdraagt tot de ontwikkeling van een weelderige bloemmantel. En groenblijvende coniferen zullen een extra dosis magnesium waarderen om hun naaldvacht in de winter levendig groen te houden.

Bonsai met gele bloemen
Kalium en fosfaat bevorderen de bloemvorming bij azalea of fucientea [Foto: Huy Thoai/ Shutterstock.com]

Samenvatting: De perfecte bonsaimeststof

 • Het hoeft niet per se de speciale bonsaimeststof te zijn
 • Organische, minerale, vloeibare of vaste meststoffen zijn mogelijk
 • De mestkorrels worden met een korf aan het oppervlak van het substraat bevestigd.
 • De juiste samenstelling van de meststoffen hangt meestal af van de tijd van het jaar
 • Bloeiende bonsais hebben meer kalium en fosfaat nodig
 • Groenblijvende coniferen hebben baat bij wat extra magnesium

De perfecte bonsaimeststof voor elk seizoen

Zoals gezegd kan de bemesting worden aangepast aan de groei van de bonsai. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bonsais in de open lucht en bonsais binnenshuis. Bij het ontluiken in het voorjaar hebben bonsais – binnen of buiten – een stikstofrijke meststof nodig. Zo ondersteun je de vorming van bladeren, scheuten en knoppen. Loofbomen, die nieuwe bladeren moeten vormen, hebben hier meer stikstof nodig dan naaldbomen. Streef in de zomer naar een evenwichtige NPK-verhouding, maar jonge en snelgroeiende bonsais hebben meer stikstof nodig dan oude en langzaam groeiende planten. In de herfst worden bonsais binnenshuis verder bemest zoals voorheen, omdat de planten binnenshuis worden blootgesteld aan grotendeels constante temperaturen en evenwichtige verlichting. Voor buitenbonsais zou het niet gunstig zijn om te blijven bemesten met stikstof. In plaats van stikstof te gebruiken om de vorming van scheuten nog meer te bevorderen, kunt u voor de herfstbemesting in augustus en september beter een kaliummeststof gebruiken. Zo worden reeds gevormde scheuten sneller hard en wordt de weerstand van de plant tegen vorst vergroot. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld patentkali. Dit bevat niet alleen kalium, maar ook magnesium, dat belangrijk is voor de vorming van chlorofyl. Als u zweert bij minerale meststoffen zoals Patentkali bij een organische najaarsbemesting met fosfor, kali en magnesium, kunt u tegelijkertijd de groei en bloemvorming in het voorjaar ondersteunen. In de winter worden tuinbonsais helemaal niet en binnenbonsais slechts in beperkte mate bemest.

Veel dank aan Floragard voor hun steun!

Floragard Bonsai Grond
Ideaal voor de hoge eisen van bonsais, optimale lucht- en watervoorziening, gezonde en duurzame groei dankzij hoogwaardige meststoffen.
*in samenwerking met Floragard
Koop hier!
Floragard Bonsai Grond

Vergelijkbare berichten