Eierdoppen hoeven niet bij het afval, maar kunnen dienen als bron van voedingsstoffen voor planten. We leggen uit hoe je eierschalen kunt gebruiken als meststof.

Eierschalen in de grond in het bed
Eierdoppen kunnen uw planten versterken als extra meststof [Foto: Eva Foreman/ Shutterstock.com]

Gemiddeld eet een Duitser 245 eieren per jaar. De eierschalen die daaruit voortkomen, belanden meestal bij het organisch afval. Sommige vindingrijke tuiniers waarderen de schelpen echter als meststof. We leggen uit welk effect eierschalen kunnen hebben en hoe je ze precies moet gebruiken.

Inhoud

 • Hoe werken eierschalen als meststof?
 • Gebruik van eierschalen als meststof
  • Eierdoppen op de composthoop
 • Welke planten kunnen worden bevrucht met eierschalen?

Na een introductie van de ingrediënten en de werking wordt in dit artikel het juiste gebruik van eierschalen uitgelegd. Het is ook belangrijk dat alleen de juiste planten ermee worden bemest. Daarom wordt in de laatste paragraaf een selectie van geschikte tuinplanten gepresenteerd.

Hoe werken eierschalen als meststof?

Eischalen bestaan voor 90 tot 95 % uit calciumcarbonaat (CaCO3), die ook wel “koolzure kalk” wordt genoemd. Kalk is geschikt om de pH van de bodem te verhogen of te stabiliseren, maar het effect van eierschalen is vrij traag. Om de kalk op te lossen wordt koolzuur (HCO3), dat wordt geproduceerd door de ademhaling van de plantenwortels. Met behulp van koolzuur wordt de verbinding Ca(HCO3)2dat op zijn beurt weer in het calciumion Ca2+ koolstof en water – dit proces verhoogt de pH-waarde. Helaas is dit niet het geval bij kleirijke bodems, aangezien deze chemisch te stabiel zijn om te worden beïnvloed door de langzaam werkende toevoeging van kalk.

Tip: Zware gronden kunnen beter worden behandeld met ongebluste kalk of gebluste kalk als de pH moet worden verhoogd. In onbehandelde houtas zit bijvoorbeeld ongebluste kalk. Meer gedetailleerde informatie over het gebruik van houtas als meststof vindt u in ons speciale artikel. Test in ieder geval eerst de pH-waarde van uw grond voordat u kalk aanbrengt.

De calciumionen die vrijkomen bij de reactie met koolzuur (Ca2+)zijn essentieel voor het cementeren van bodemdeeltjes. Zij leggen de verbinding tussen kleimineralen en humusmoleculen en zorgen zo voor stabiele kruimels die de plantengroei op allerlei manieren bevorderen. En natuurlijk is het vrijgekomen calcium een onmisbaar voedingselement voor planten: het dient om de celwand te stabiliseren en als signaalion dat bijvoorbeeld betrokken is bij het openen van de huidmondjes.

Gebroken eierschalen sluiten
Eischalen bestaan uit ongeveer 90 % koolzure kalk (CaCO3) [Foto: Joanna K-V/ Shutterstock.com]

Naast calcium zijn ook de voedingsstoffen kalium, fosfor en magnesium in kleine hoeveelheden aanwezig. Al met al zijn de hoeveelheden eierschalen die zich in het huishouden ophopen sowieso zo klein dat het gebruik ervan als meststof slechts in enkele gevallen de moeite waard is, zoals u in de volgende paragraaf zult leren.

Samenvatting: Hoe werken eierschalen als meststof?

 • Eischalen bestaan voornamelijk uit calciumcarbonaat
 • Calciumcarbonaat kan de pH-waarde van de bodem langzaam verhogen.
 • Het pH-effect is beperkt tot lichte, klei-arme bodems
 • Vrijgekomen calciumionen zijn waardevolle cementen van bodemdeeltjes en kunnen samen met humus en kleimineralen de bodemstructuur verbeteren.
 • Calcium is een van de essentiële voedingsstoffen voor planten.

Aangezien eierschalen vrijwel alleen calcium leveren, is bevruchting daarmee alleen niet mogelijk. Wij adviseren daarom een organische, langzaam vrijkomende meststof voor uw planten: Dit bevordert de opbouw van humusmoleculen, die in combinatie met Ca2+ worden stabiele bodemkruimels. Onze Plantura organische meststoffen zijn zulke organische langzaam vrijkomende meststoffen die zelfs volledig zonder dierlijke ingrediënten werken.

Plantura Organische Universele Meststof
Plantura Organische Universele Meststof

Effectief effect op lange termijn,
goed voor de bodem, onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

Gebruik van eierschalen als meststof

Eierschalen zijn geschikt om kalk in te brengen, de pH-waarde te verhogen en bodemdeeltjes te cementeren. Absolute calciumtekorten en zeer lage pH-waarden zijn echter zeldzaam in Duitse tuinen; zij komen bijvoorbeeld voor op voormalige heidevelden. In potgrond op basis van turf kunnen zich vaker problemen met calcium en pH voordoen, omdat turf zeer kalkarm is. Als potgrond op turfbasis in grote hoeveelheden in het bed wordt gebracht, kan na langere tijd een tekort aan calcium ontstaan bij planten die er groeien. Dit geldt vooral in plantenbakken waar het volume beperkt is en er geen verbinding is met de kalkrijke, natuurlijke bodem. Natuurlijk zijn alle kalkminnende planten hier bijzonder gevoelig voor. In groentebedden met kalkminnende soorten en plantenbakken is het dus zinvol om eierschalen te strooien. De grootschalige verspreiding over gazons of perken is daarentegen nogal inefficiënt, alleen al vanwege de kleine hoeveelheid.

Eierschalen in een gesneden broodpot sluiten
Eierdoppen zijn zinvol als meststof, vooral in de potcultuur. [Foto: Pascal Lagesse/ Shutterstock.com]

Op lichte gronden en met veengrond veredelde bedden kunt u om de drie tot vier jaar ongeveer 100 tot 200 gram eierschalen per vierkante meter aanbrengen – zolang de pH-waarde aantoonbaar te laag is. In ieder geval moet u dit van tevoren controleren met behulp van een pH-test om de pH-waarde niet te beïnvloeden tot een niveau dat schadelijk is voor planten. In principe wordt de werking van eierschalen sterk verbeterd als ze fijngemalen zijn. Door het oppervlak te vergroten lost het calciumcarbonaat sneller op. Dit is overigens afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende water voor de oplossing en daarom is het raadzaam deze samen met water aan te brengen.

Tip: Vermaal de eierschalen in een vijzel of stamp ze fijn in een theedoek. U kunt het verkregen poeder dan een dag laten trekken in een kan regenwater. Bij het strooien moet u er echter op letten dat u alleen de grond nat maakt en niet de planten – anders ontstaan er lelijke kalkvlekken. Draag indien mogelijk handschoenen bij het aanbrengen van kalk, want de hoge pH-waarde tast de huid aan.

Let op: Calciumcarbonaat en ook eierschalen mogen nooit in combinatie met ammonium of fosfaten worden gedistribueerd. Houd daarom een pauze van ten minste drie maanden tussen de verstrekking van ammoniumhoudende meststoffen of fosfaten en eierschalen. Contact tussen calcium en ammonium produceert gasvormige, stinkende ammoniak. Calcium en fosfaat vormen samen slecht oplosbare calciumfosfaten, waardoor beide voedingsstoffen ontoegankelijk zijn voor planten.

Eierdoppen op de composthoop

Een ander mogelijk gebruik van eierschalen is ze op de composthoop te strooien. Een hoge pH-waarde stimuleert de activiteit van bacteriële bodembewoners en kan zo de compostering versnellen. Als de kleine composteerders echter te actief zijn, kan het volume van de compost verminderen. Daarom moeten eierschalen eigenlijk alleen aan de compost worden toegevoegd in combinatie met zuur materiaal – zoals rododendronstekken, moerasplanten, veengrond, naaldhout of eikenbladeren. Een fijne bestrooiing van dit materiaal met gemalen eierschalen volstaat.

Eierschalen op de compost naast restjes
U hoeft eierschalen niet direct aan het bed toe te voegen, u kunt ze ook aan de compost toevoegen. [Foto: Marina Lohrbach/ Shutterstock.com]

Samenvatting: Gebruik van eierschalen als meststof

 • Het calciumcarbonaat in eierschalen kan worden gebruikt om de pH van zure bodems te verhogen – maar deze zijn vrij zeldzaam in Duitsland.
 • Het kan vaker nodig zijn in bedden die zijn verbeterd met veengrond, of voor potplanten in potgrond op basis van veen.
 • In ieder geval moet u een pH-test van de grond uitvoeren voordat u deze verdeelt.
 • Fijngemalen en gemengd met water werkt het calciumcarbonaat van eierschalen het snelst
 • U mag calciumcarbonaat nooit verspreiden in combinatie met ammonium of fosfaten.
 • Op de composthoop kunnen eierschalen de lage pH van zuur rottend materiaal compenseren.

Welke planten kunnen worden bevrucht met eierschalen?

Kalkminnende planten in perken en kuipen zullen u dankbaar zijn voor een voorraad fijngemalen eierschalen. De volgende tabel toont een selectie van kalkminnende tuinplanten. Meer kalkminnende exemplaren vindt u in ons artikel over bemesting met as.

Kalkminnende houtachtige planten Kalkminnende groenten Kalkminnende vaste planten
Rozen (Roze) Alle koolsoorten (Brassica) Columbine (Aquilegia)
Bramen en frambozen (Rubus fruticosus/R. idaeus) Wortelen (Daucus carota subsp. sativus) Kruipend jichtkruid (Ajuga reptans)
Gewone rotspeer
(Amelanchier ovalis)
Rabarber (Rheum x hybridum) Hazelaar (Asarum europaeum)
Bosbessen (Berberis) Witlofsalade (Cichorium) Asters (Aster)
Vlinderlila (Buddleja davidii) Asperges (Asparagus officinalis) Blauw zwenkgras (Festuca cinerea)
Buxus (Buxus sempervirens) Knoflook (Allium sativum) Kleine druifhyacint (Muscari botryoides)
Pioenen (Paeonia i. S.) Tomaten (Solanom lycopersicum) Klein sneeuwklokje (Galanthus nivalis)
Krenten (Ribes) Uien (Allium cepa) Cyclamen (Cyclamen)
Spiraen (Spiraea) Selderij (Apium graveolens) Autumn Timothy (Colchicum autumnale)
Elder (Sambuccus) Prei (Allium porrum var. Porrum) Sterbalprei en reuzenprei (Allium chrisophii, A. giganteum)
Fruitbomen Rapen (Beta vulgaris) Tumbleweed (Salvia nemorosa)
En nog veel meer En nog veel meer En nog veel meer
Eierdoppen verzameld in mand
Eischalen kunnen worden verzameld en gebruikt voor bevruchting [Foto: NANTAWAN PATAMAROT/ Shutterstock.com]

Zie voor meer informatie over natuurlijke meststoffen ons speciale artikel.

Eischalen alleen kunnen echter de voedingsbehoeften van de meeste planten niet volledig dekken. Wij raden daarom aan een organische meststof met langzame afgifte te gebruiken. Onze Plantura organische meststoffen zorgen op lange termijn en op natuurlijke wijze voor sterke en gezonde planten en vormen dus een ideale aanvulling op de bemesting met eierschalen.

Plantura Organische Bloemenmeststof
Plantura Organische Bloemenmeststof

Effectief effect op lange termijn,
goed voor de bodem, onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

Vergelijkbare berichten