Huiseigenaren genieten van de vrijheid van een eigen tuin. Er zijn echter regels en voorschriften die moeten worden nageleefd – anders staan er soms zware boetes op. De meest voorkomende overtredingen zijn geluidsoverlast, brand en milieuvervuiling. We geven tips over waar je op moet letten bij het werken en gebruiken van de tuin.

Inhoudsopgave

Geluidsoverlast en verstoring van de rust

Bij het gebruik van lawaaiige tuingereedschap zoals grasmaaiers, kettingzagen, grastrimmers of bladzuigers is het belangrijk zich te houden aan de wettelijk voorgeschreven rusttijden, die voornamelijk betrekking hebben op de nacht en de rusttijden op zon- en feestdagen in de deelstaten. De beste manier om de exacte tijden op uw locatie te weten te komen is rechtstreeks contact op te nemen met het verantwoordelijke openbare ordebureau.

Als u de stille uren schendt en uw buren vinden dat hun recht op rust wordt verstoord, kunt u een boete krijgen die kan oplopen tot 5.000 euro. Het kan u bijzonder duur komen te staan als u op zon- en feestdagen uw lawaaierige grasmaaier of maaitractor start of als u de buurt om 6 uur ’s ochtends wakker maakt met uw bladblazer. U kunt boetes krijgen tot 50.000 euro.

Als u een huurder bent en de algemene huisregels of uw huurovereenkomst bijzondere stille tijden voorschrijven, hoeft u geen officiële boete te verwachten, maar de verhuurder of het vastgoedbeheer kan u een opzegging geven als u dit herhaalt na een eerdere waarschuwing. Overigens is normaal kinderlawaai geen voldoende reden voor beëindiging volgens de respectieve ontwikkelingsfase.

Ook interessant: Grasmaaien: op welke tijden is dat toegestaan?

Vellen van bomen en knippen van heggen

Boete voor het kappen van bomen
Wie bomen omzaagt of heggen snoeit buiten de toegestane tijden riskeert een boete

Als u bomen in uw tuin kapt, kan dat u duur komen te staan. Dat is bijvoorbeeld het geval als u tussen 1 maart en 30 september zonder officiële toestemming gezonde of bladhoudende bomen kapt of ernstig snoeit. Dit geldt ook voor heggen en struiken. Deze verordening dient ter bescherming van dieren die zich voortplanten achter gebladerte en naalden. § 39 lid 5 Bundesnatuurbeschermingswet (BNatSchG)

U mag grotere bomen met stammen en “levende hekken” alleen onder bepaalde voorwaarden buiten de termijn vellen of ernstig snoeien. Een reden is bijvoorbeeld als de boom ziek is en niet meer te redden valt of een acuut gevaar vormt voor personen of goederen.

In elk geval moet u bij het bureau voor natuurbehoud navragen of het kappen of streng snoeien van planten is toegestaan of dat er een vergunning moet worden aangevraagd. Anders kunt u in het ergste geval een boete van 50.000 euro tegemoet zien.

Ook interessant: Heggen knippen: Wanneer is het toegestaan?

Kettingzagen in vergelijking “

Barbecue in de tuin

Fijn voor barbecuen in de tuin
Barbecueën is misschien niet strafbaar, maar het kan burenoverlast veroorzaken door rook of stank.

Ten laatste wanneer het barbecueseizoen in volle gang is in de zomer, hebben sommige mensen er last van. In veel gevallen staan de buren in hun recht en kunnen boetes worden opgelegd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de soorten overlast, of barbecueën in de tuin überhaupt is toegestaan en welke barbecueverordening in welke deelstaat van toepassing is.

In principe is er geen wet die barbecuen in de eigen tuin verbiedt. Voor huurwoningen ligt de situatie anders. Verhuurders en vastgoedbeheerders kunnen het barbecueën in de tuin beperken door middel van bepaalde voorschriften en kunnen het ook helemaal verbieden. De wet van hinderlijk barbecueën geldt echter ook voor eigenaars. Wanneer u buren beperkt in hun recht op vrijheid en integriteit door te barbecueën, houdt uw recht om te barbecueën op. Dit wordt geregeld door de wet op de immissiecontrole van de staat, die eigenaars onder bepaalde omstandigheden ook kan verbieden om te barbecueën.

Barbecueën ondanks een verbod

Als barbecueën verboden is door de huisbaas of het huisbeheer, of als contractueel vastgelegde regels worden overtreden, krijgen interne maatregelen meestal voorrang op officiële aanmaningen met boetes. Meestal is er eerst een waarschuwing en in het ergste geval beëindiging bij herhaalde overtredingen.

Rook- en stankoverlast

Als een barbecue veel rook- en stankoverlast veroorzaakt, kan een klacht van buren leiden tot een boete. Iedere buur, huurder of eigenaar, heeft het recht om op te treden tegen situaties die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Als u niet oppast tegen overmatige rook of stank, kunt u een boete krijgen als u aangifte doet bij de politie of het bureau voor openbare orde. Dit valt onder de Landimmissionskontrolle (LImschG). De boetes kunnen variëren afhankelijk van de federale staat. Maar in de meeste gevallen zien ze er zo uit:

  • Rook zonder noemenswaardige nadelen en/of burenoverlast: tussen 150 en 1.500 euro
  • Rook met aanzienlijke nadelen en/of burenoverlast: tussen 500 en 15.000 euro

Meer over dit onderwerp: Barbecueën in de tuin: Wat mag, waar moet je op letten?

Verbranding van tuinafval en open vuur

Boete voor het verbranden van tuinafval
Open vuur is in de tuin net zo verboden als het verbranden van tuinafval

Bij het maaien van het gazon en het snoeien van bomen, heggen en struiken ontstaat regelmatig tuinafval dat moet worden afgevoerd. Sommige tuineigenaren komen dan in de verleiding om het gewoon te verbranden. Het verbranden van tuinafval is echter over het algemeen niet toegestaan. Plantaardig afval moet indien mogelijk in de vuilnisbak voor organisch afval worden gedeponeerd of naar een verzamelpunt worden gebracht. De autoriteiten verlenen zelden vrijstelling als deze inspanning onredelijk is.

Hetzelfde geldt voor een open haard in de tuin, waarvoor ook een vergunning nodig is. Een gezellig kampvuur zonder tussenkomst van de autoriteiten is alleen mogelijk met een vuurschaal of een vuurkorf, die worden beschouwd als gesloten haarden en waarvoor geen vergunning nodig is.

Een ongeoorloofde brand, van welke aard ook, kan worden bestraft met een boete van minstens 150 euro. Afhankelijk van de deelstaat kunnen de boetes echter ook oplopen tot 5.000 euro.

Ook interessant: Vuur maken in de tuin: Wat is toegestaan, wat is verboden?

Bladeren op de stoep

Fijn voor bladeren en sneeuw op de stoep
Huiseigenaren moeten altijd zorgen voor veilige trottoirs en zijn daarom verplicht bladeren en sneeuw te ruimen

Natte bladeren vormen een risico op ongelukken voor voorbijgangers als ze in grote hoeveelheden op uw eigen stoep langs uw terrein liggen. Het maakt niet uit of de bladeren afkomstig zijn van uw bomen, van het eigendom van de buren of van openbare bomen en struiken. In de regel is de eigenaar verantwoordelijk voor de verwijdering. Het volstaat niet om de bladeren gewoon op straat te vegen. U bent verplicht de bladeren uit de openbare ruimte te verzamelen en ze op de juiste manier te verwijderen.

In de meeste gemeenten is hiervoor een tijdschema vastgesteld, dat meestal tussen 7 en 20 uur op weekdagen, inclusief zaterdag, en tussen 9 en 20 uur op zon- en feestdagen ligt – en dan alleen als er een vrijwel gesloten bladerdek is. Als u uw plicht niet nakomt, kunnen zware boetes worden opgelegd. Als een voetganger uitglijdt over de gevallen bladeren en gewond raakt, bent u volgens de wet persoonlijk aansprakelijk voor lichamelijk letsel en materiële schade.

Indien de dienst openbare orde een overtreding van de verplichting tot verwijdering van bladeren vaststelt, zijn boetes verschuldigd, waarvan het bedrag varieert naar gelang van de deelstaat. Hieronder volgen de duurste en andere voorbeelden van boetes:

  • Hamburg: tot 50.000 euro
  • Berlijn: tot 10.000 euro
  • Nedersaksen: tot 5.000 euro
  • Thüringen: tot 5.000 euro
  • Mecklenburg-Vorpommern: tot 1.300 euro

Sneeuw en ijs op de stoep

Net als bladeren kunnen ook sneeuw en ijs op de stoep een gevaar vormen voor voorbijgangers. Als eigenaar bent u dus verplicht ervoor te zorgen dat het trottoir in de winter wordt opgeruimd. Hetzij met behulp van een sneeuwschuiver of een sneeuwblazer, hetzij door het strooien van grit.

Onze expert tip:
Gebruik nooit zout om sneeuw te verwijderen, want dat is uitsluitend voorbehouden aan professionele sneeuwruimers.

Als u uw plicht hier niet nakomt, krijgt u ook te maken met boetes tot 50.000 euro, die, zoals altijd, per deelstaat verschillen. Als een voorbijganger gewond raakt, moet u naast een boete ook een schadeclaim van de getroffen persoon verwachten. Dit is gebaseerd op civielrechtelijke gronden in verband met een schending van de plicht om voor de verkeersveiligheid te zorgen.

Het vangen of doden van beschermde insecten

Fijn voor het verwijderen van wespennesten
Beschermde insectensoorten mogen niet worden gevangen, gedood of verjaagd

Er zijn enkele insectensoorten die in Duitsland beschermd zijn. Deze omvatten wespen, horzels, wilde bijen, hommels en vlinders. Deze insecten mogen niet worden gevangen, gedood of verjaagd. Als u een bijen- of wespennest op uw terrein hebt gevonden, mag u het niet zomaar verwijderen. Anders kunnen u boetes tot 65.000 euro worden opgelegd. Het is veel goedkoper een specialist in te huren om de insecten vakkundig te verplaatsen.

Alleen mensen met een allergie zijn vrijgesteld van een boete als zij door een dier worden bedreigd en door een steek in levensgevaar zouden komen.

Meer over dit onderwerp: Zelf wespennesten verwijderen en verplaatsen: Info en tips

Oprichten van een tuinhuisje

Een tuinhuisje of gereedschapshok biedt voldoende ruimte voor gereedschap, tuingereedschap of fietsen. Afhankelijk van de grootte is echter een bouwvergunning nodig. Ook hier variëren de eisen in de afzonderlijke deelstaten, zodat het raadzaam is om vóór het bouwen of optrekken contact op te nemen met de verantwoordelijke bouwautoriteit. Op een overtreding van de bouwvoorschriften staat in sommige deelstaten een boete tot 50.000 euro.

Onze expert tip:
Ook als u een bestaand tuinhuisje wilt verplaatsen, veranderen of vernieuwen, moet u vooraf de bouwautoriteit van uw gemeente of stad raadplegen. In de meeste gevallen is echter geen nieuwe bouwvergunning nodig.

Veelgestelde vragen

Hoeveel kost een aanklacht wegens ordeverstoring?
Welke tuinwerkzaamheden zijn verboden in de zomer?
Moet ik bladeren en sneeuw van trottoirs verwijderen?

Vergelijkbare berichten