Een succesvolle gemengde cultuur heeft vele voordelen. Ontdek hier wat u moet weten om de juiste planten in het bed te planten.

Gemengde cultuur in een tuinbed
In een gemengde cultuur hebben de invloeden van verschillende planten een positief effect op elkaar [Foto: Irina Fischer/ Shutterstock.com]

Gemengde cultuur werd uitgevonden op boerderijen in het begin van de 19e eeuw. In tegenstelling tot wat wij in veel botanische tuinen te horen krijgen over de “boerentuin”, waren boerentuinen vóór de 20e eeuw geenszins netjes verdeeld door buxushagen, gesorteerd volgens esthetische criteria en netjes onderhouden. Het waren eerder velden waar nuttige planten voor mens en dier ongescheiden naast elkaar groeiden en zo een diverse gemeenschap vormden. Op die manier werden positieve invloeden van de planten op elkaar benut en werden ruimte, water en meststoffen bespaard. Over het geheel genomen is de opbrengst van het gebied dus verhoogd, terwijl de uitgaven voor het geproduceerde voedsel en voeder laag bleven. In ruil daarvoor moest een dergelijk gebied wat intensiever worden verzorgd en onderhouden, zodat het niet volledig verwilderde. Dit type teelt wordt tegenwoordig “gemengde teelt” genoemd en is te vinden in richtlijnen voor biologische teelt, bijvoorbeeld in de Demeter-teelt. Wij introduceren u in de mysterieuze wereld van gemengde beplanting.

Inhoud

 • Wat zijn de voordelen van gemengde culturen?
 • Waar moet je rekening mee houden bij een gemengde cultuur?
 • Welke planten gaan samen?
  • Defensieve planten
  • Goede buren, slechte buren

Wat zijn de voordelen van gemengde teelten?

Het is geen wonder dat de natuur ook één gemengde cultuur is. Door concurrentie en selectie ontwikkelen zich in de natuur zeer efficiënte ecosystemen. Wie in de ongerepte natuur rondkijkt, zal geen pure of monoculturen ontdekken. Gemengde culturen zijn er in overvloed, want hoe diverser een systeem, hoe beter alle beschikbare middelen kunnen worden gebruikt. Het introduceren van gemengde culturen in uw eigen tuin biedt vele voordelen:

 • De totale opbrengst per oppervlakte neemt toeBij gemengde teelten worden planten met verschillende behoeften naast elkaar geplant. Bijvoorbeeld een hoge, zonminnende tomaat (Solanum lycopersicum) een kleine en schaduwtolerante sla (Lactuca sativa) worden geplant, waardoor de ruimte optimaal wordt benut en de schaduw van de hogere soorten de andere bevoordeelt. Overigens wordt dit principe ook gebruikt in agrobosbouwsystemen. Zo worden bijvoorbeeld zonminnende bananenplanten geteeld tussen eerder schaduwminnende koffieplanten. Men moet echter niet alleen naar de bovengrondse vorm kijken, maar ook naar de wortel. Terwijl sommige soorten diep wortelen en dus hun voedingsstoffen uit diepere bodemlagen halen, blijven andere soorten vrij dicht bij het oppervlak. Ze naast elkaar planten heeft het voordeel dat ze niet met elkaar concurreren. De ruimte kan dus in alle richtingen optimaal worden benut.
 • De vatbaarheid voor ongedierte wordt verminderd: Gemengde culturen zijn al lang niet meer beperkt tot de ruimtebehoeften en eisen van de planten, maar maken ook gebruik van verdedigingsstrategieën van de planten. Veel planten ruiken bijzonder intensief, bijvoorbeeld kool (Brassica), rozemarijn (Rosmarinus officinalis) of salie (Salvia). Deze geuren zijn afkomstig van plantenstoffen die geacht worden ongedierte en ziekteverwekkers af te weren. Essentiële oliën van kruiden zijn dus niets anders dan plantaardige afweerstoffen. Als je bepaalde planten met elkaar combineert, kun je gebruik maken van deze ingenieuze ontwikkeling van de planten. Een doeltreffende combinatie is hier bijvoorbeeld tomaat met basilicum (Ocimum basilicum) of aardbeien (Fragaria) met knoflook (Allium sativum) tegen meeldauw of zelfs tegen rozen (Roze) met lavendel (Lavandula) om de bladluizenplaag te verminderen. Bovendien trekken gemengde gewassen minder ongedierte aan en stimuleren zij meer nuttige insecten door een grotere verscheidenheid aan habitats.
Gemengde cultuur in de tuin met kruiden
Planten met sterke essentiële oliën – zoals lavendel – houden ongedierte uit het bed. [Foto: Katarzyna Mazurowska/ Shutterstock.com]
 • De groenten smaken beterBij een juiste combinatie kunnen juist de extra ingrediënten die vaak dienen als afweermiddel voor planten, de smaak van vruchten beïnvloeden. Waarom dit zo is, kan niet in het algemeen worden verklaard. Wat wel zeker is, is dat bonenkruid (Satureja) heeft een positief effect op de smaak van gewone bonen (Phaseolus vulgaris) uitoefent als het eronder groeit.
 • Er is minder meststof nodigOmdat er in een dichte gemengde teelt minder kale grond is en de grond bovendien verweven is met een dicht netwerk van plantenwortels op verschillende diepten, zijn de mestverliezen veel kleiner. Naar beneden gespoelde voedingsstoffen kunnen door diepere wortels worden opgenomen. Er is nauwelijks “outgassing” van voedingsstoffen omdat de verbindingen die zouden kunnen vervliegen onmiddellijk worden opgenomen. Bovendien hebben alle plantensoorten verschillende strategieën om voedingsstoffen op te nemen. Dit betekent dat ze verschillende tactieken hebben om voedingsstoffen uit de bodem op te lossen en beschikbaar te maken. Als planten met verschillende tactieken samen groeien, verhoogt dit ook het gebruik van meststoffen. De reden hiervoor is dat elke individuele plant als het ware een veel groter arsenaal aan mogelijkheden heeft om voedingsstoffen uit de bodem op te lossen.
 • Meer biodiversiteitEen grotere diversiteit aan gewassen en een betere menging komen niet alleen de planten zelf ten goede. Ook tal van dieren hebben er baat bij, aangezien zij hierdoor over veel meer habitats en voedselbronnen beschikken.
 • Verbeterde bodemactiviteit: Door de nieuwe diversiteit aan planten en dus ook de toegenomen diversiteit aan plantenresten wordt de bodem niet eenzijdig voorzien van organisch materiaal. Wat eenzijdige organische resten in extreme gevallen tot gevolg kunnen hebben, wordt duidelijk in zuivere naaldbossen, waar de bodem zuur wordt door de talloze naalden. In een gemengd bos daarentegen zijn ophopende naalden geen probleem. De diverse overblijfselen houden elkaar in hun uitersten in evenwicht. Dit heeft niet alleen een positief chemisch effect, maar verhoogt ook de biodiversiteit van de bodemorganismen, omdat er meer voedselbronnen zijn. Door de grotere driedimensionaliteit en dichtheid van de planten wordt ook de ruimte direct op de grond beter benut, waardoor de bodembedekking toeneemt. Daardoor wordt de erosie verminderd en blijft de bodem vochtig, wat ook het bodemleven bevordert, wat uiteindelijk leidt tot een hogere bodemvruchtbaarheid.
Gemengde cultuur van verschillende jonge groenteplanten
Gemengde culturen voorkomen een te eenzijdige belasting van de bodem [Foto: Vadym Zaitsev/ Shutterstock.com]

Wat moet je in gedachten houden bij gemengd bijsnijden?

Aangezien gemengde culturen een ongelooflijk complex systeem zijn, omdat planten elkaar op veel verschillende manieren beïnvloeden – zowel positief als negatief – lijkt het geheel in eerste instantie vrij moeilijk te doorgronden. Gelukkig hebben wij mensen door eeuwenlange ervaring ontdekt welke planten het beste samengaan. Er zijn planttabellen die laten zien hoe goed de ene plant bij de andere past. Als u zich hieraan houdt, kunt u zich goed oriënteren. Over de basisstructuur kan het volgende worden gezegd:

 1. De driedimensionale structuur van de ruimte moet optimaal worden benut, dus hoge en zonminnende soorten moeten worden gecombineerd met kleinere en schaduwtolerante soorten. Hetzelfde geldt voor de combinatie van diepwortelende en ondiepwortelende soorten.
 2. Planten met een intense geur – zoals diverse kruiden, bolgewassen, maar ook bijvoorbeeld Tagetes (Tagetes) – hebben gewoonlijk een afschrikkend effect op verschillende plagen en ziekteverwekkers. Deze soorten kunnen worden gecombineerd met gevoelige soorten.

De gekozen combinaties moeten worden getoetst aan de planttabellen om mogelijke onverenigbaarheid van planten uit te sluiten.

Welke planten gaan samen?

Planten kunnen elkaar zowel positief als negatief beïnvloeden. Wij vertellen u welke planten elkaar bevoordelen als plantenburen en welke u liever niet naast elkaar plant.

Afstotende planten

Sommige planten kunnen naburige planten beschermen tegen ongedierte en ziekteverwekkers door intens ruikende bestanddelen. In de volgende tabel hebben wij enkele gunstige combinaties voor u samengesteld.

Effect tegen / bescherming tegen Betrokken gewas Effectieve soorten
Bladluizen Algemeen Tagetes, tuinkers, peterselie, munt
Sla en kool Kervel
Rozen Lavendel en salie
Bonen Hartig
Koolwitje vlinder Kool Selderij, salie, rozemarijn, tijm
Nematoden Aardappelen, kool Goudsbloem
Diverse Aardappelen, kool, tomaten, aardbeien Tagetes
Slakken Randbeplanting met hyssop, tansy, kervel
Bacteriën en schimmels Knoflook en andere prei Aardbeien, rozen
Echte meeldauw Tomaten, komkommers, kool Basil
Kolom roest Krenten en Jostabessen Alsem
Monilia Kersen- en perzikbomen Mierikswortel

Goede buren, slechte buren

Het volgende overzicht laat zien welke planten positieve effecten op elkaar hebben en welke combinaties meestal negatieve effecten hebben.

Tabel Goede en Slechte Buren Pfalnz

Expert Tip: Hoewel voor gemengde teelt – zoals reeds uiteengezet – minder bemesting nodig is, mag niet volledig worden afgezien van bemesting. De reden hiervoor is dat bij de teelt van groenten veel voedingsstoffen aan de bodem worden onttrokken. Een hoogwaardige meststof zoals Plantura Organische Universele Meststof is uitstekend voor uw bed.

Plantura Organische Universele Meststof
Plantura Organische Universele Meststof

Effectief effect op lange termijn,
goed voor de bodem, onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

Een speciaal type gemengde cultuur is het milpa-bed, waarin maïs, bonen en pompoen samen worden geteeld. We leggen uit hoe je een milpa bed moet maken en onderhouden.

Vergelijkbare berichten