Als bomen dicht bij het eigendom van een buur staan, ontstaan vaak geschillen over afgevallen fruit en gebladerte. Is de boomeigenaar verantwoordelijk voor het oprapen en afvoeren van de gevallen vruchten of moet de eigenaar dit zelf doen? We leggen de juridische situatie uit.

Inhoudsopgave

Van wie is het gevallen fruit?

In de nazomer ergeren veel tuinbezitters zich aan het afgevallen fruit dat van de bomen van hun buren in hun eigen tuin valt. U kunt uw buurman vriendelijk verzoeken de verdorde appels, peren en ander fruit op te halen en af te voeren, Zuiver juridisch gezien behoren de gevallen vruchten echter toe aan de eigenaar van het eigendom..

Dit is geregeld in § 911 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) en valt onder “inbreuk”. Volgens dit artikel behoort al het fruit dat op een naburig perceel valt, toe aan de eigenaar. Hetzelfde geldt voor loof en andere plantendelen, die wettelijk worden beschouwd als immissies van andere eigenschappen die moeten worden getolereerd, op voorwaarde dat zij het gebruik van de tuin niet of slechts in geringe mate belemmeren (§ 906 BGB). Daarom moeten afgevallen vruchten in de regel op kosten van de eigenaar worden verzameld en verwijderd..

Throwback verboden

Afgevallen fruit moet overigens op de gebruikelijke wijze worden verwijderd, zoals in uw eigen composteerbak of in de vuilnisbak voor organisch afval. Vallende vruchten daarentegen mogen niet worden teruggeworpen.

Slechts enkele uitzonderingen

Alleen in extreme gevallen, bijvoorbeeld bij zeer grote hoeveelheden, hoeven vreemd gevallen vruchten op eigen terrein niet te worden geaccepteerd. Hierover bestaan echter alleen afzonderlijke uitspraken, zoals die van de rechtbank in Backnang (ref. 3 C 35/89) in 1989. In deze zaak was het hele terrein zo bezaaid met ciderperen dat inzameling onredelijk werd. Bovendien veroorzaakten de gevallen peren een sterke geurhinder en trokken ze bijen en wespen aan. Volgens het hof “kan van een eigenaar van een perceel niet worden verwacht dat hij meerdere uren per week besteedt aan het verzamelen van fruit dat van een boom op het naburige perceel op zijn perceel valt”.

Overhangend fruit is van de buurman

Kruisbessenpluk verboden door buurman
Bessen van overhangende struiken, zoals frambozen of kruisbessen, mogen ook niet zomaar geplukt worden

De situatie is anders bij fruit dat nog hangt: Hoe verleidelijk appels, peren, pruimen, kersen of bessen er ook uitzien, Vruchten aan een boom of struik behoren toe aan de boomeigenaar. Het is niet relevant hoe ver een tak in het eigen bezit uitsteekt. De buurman heeft dus ook het recht om zijn oogst over het hek heen te oogsten – bijvoorbeeld met behulp van een fruitplukker. Hij mag echter het terrein van de buurman niet betreden om te oogsten.

Pas nadat de vrucht is gevallen, behoort ze toe aan degene op wiens eigendom ze ligt. Belangrijk: De boom mag niet worden geschud zodat de vruchten vallen.

Laat storende takken verwijderen

Indien niet alleen de gevallen vrucht, maar ook de overhangende tak van het naburige perceel hindert, kan artikel 910 van het Burgerlijk Wetboek worden toegepast. Dit betreft de overhang van wortels en takken die het gebruik van het pand hinderen. Dit geeft een grondeigenaar de mogelijkheid om de buurman storende takken te laten verwijderen of, indien hij ondanks een termijn niet aan het verzoek voldoet, deze zelf te kappen.

Bijzondere voorschriften

In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, behoort fruit dat op openbare grond valt niet toe aan het grote publiek. In dit geval blijven de gevallen vruchten eigendom van de eigenaar van de boom.

Een andere bijzondere regeling geldt voor fruitbomen die volledig op een erfgrens groeien. De vruchten, evenals het hout in het geval van gekapte bomen, behoren in gelijke mate toe aan de aangrenzende buren.

Vergelijkbare berichten