Ook het bemesten moet worden geleerd. Wij laten u zien hoe u uw planten optimaal van voedingsstoffen voorziet en wanneer, hoe en waarmee u correct bemest.

Levering van meststoffen
Hoeveel en waarmee wordt welke plant het best bemest – wij lichten u in [Foto: VH-studio/ Shutterstock.com]

Regelmatige en correcte bemesting is een basisvereiste voor een gezonde en natuurlijke groei. Wat op natuurlijke plaatsen in cycli gebeurt, wordt in onze tuinen bemoeilijkt door de regelmatige verwijdering van stekken, vruchten of bladeren. Omdat voedingsstoffenvoorziening soms wat raadselachtig kan overkomen, willen wij u in dit artikel algemene informatie verstrekken om dit woud van vragen wat op te helderen.

Inhoud

 • Wanneer planten bemesten?
  • Bemesting van planten in het voorjaar
  • Bemesting van planten in de zomer
  • Bemest planten in de herfst
 • Waarmee planten bemesten?
  • Bemesting van planten met mineralen
  • Planten biologisch bemesten
  • Planten bemesten met huismiddeltjes
 • Hoeveel en hoe planten bemesten?
 • Algemene voorschriften inzake meststoffen: Samenvatting

Wanneer worden planten bemest en wat is de beste manier om voedingsstoffen toe te dienen? Wij beantwoorden beide vragen en leggen ook uit hoe en hoeveel u moet bemesten.

Wanneer planten bemesten?

Er zijn betere en slechtere tijden om te bemesten – zowel in de loop van het jaar als in de loop van weersperioden en -dagen. Een algemene regel voor bemesting is dat opgeloste voedingsstoffen alleen in de bodem aanwezig mogen zijn wanneer de planten ze kunnen gebruiken. De bevruchting vindt dus alleen plaats in de lente, de zomer en de herfst. Weersomstandigheden beïnvloeden de timing van de bemesting in die zin dat in bijzonder droge of bijzonder regenachtige perioden de bemesting meestal niet of slechts in aangepaste hoeveelheden plaatsvindt. In de loop van de dag, ten slotte, moet de meststof bij voorkeur worden toegediend wanneer het bewolkt is en er weinig warmte of zonlicht is.

Bij het bemesten van planten spelen timing en weersomstandigheden een belangrijke rol [Foto: David Prahl/ Shutterstock.com]

Bemesting van planten in het voorjaar

Bemesten in het voorjaar is het meest in overeenstemming met het principe van behoeftegerichte bemesting. Aan het begin van het jaar worden de voedingsstoffen voor de voorziening van de planten in het lopende jaar aangebracht. De omliggende grond is van invloed op de datum van de eerste bemesting: Lichte zandgronden worden bemest vóór de bloei – ongeveer tussen februari en maart – terwijl zware gronden worden bemest na de bloei, zodra de eerste groeispurt is afgenomen. Dit is ongeveer tussen april en mei. Op basis hiervan wordt ongeveer een maand eerder bemest met een organische meststof dan met een minerale of organisch-minerale meststof. Dit komt doordat organisch gebonden nutriënten eerst door microbiële en chemische bodemprocessen beschikbaar moeten worden gemaakt voor planten. Omdat er in de Duitstalige landen een grote verscheidenheid aan landschappen, zones en microklimaten bestaat, is deze informatie helaas niet universeel geldig. In mildere streken komen de voorjaarsscheuten veel vroeger, zodat ook eerder bemest kan worden. In strenge en late vorstgevoelige gebieden gebeurt dit later.

Tip – Bemest het gazon in het voorjaar: Een gazon dat in het voorjaar slecht wordt bemest, kan maar al te gemakkelijk worden verdrongen door onkruid dat minder veeleisend is. Deze beginnen gewoon eerder uit te lopen en concurreren met de gazonplanten om water, licht en voedingsstoffen. Hier leest u hoe u uw gazon na de winter goed kunt verzorgen. Overigens kunt u uw gazon ook winterhard maken door vorstschade aan het gazon te voorkomen met de juiste bemesting. Bijvoorbeeld met onze Plantura biologische najaarsgazonmest.

Plantura Organische Gazon- en Herfstmeststof
Met onze Plantura organische gazonmeststoffen wordt uw gazon optimaal voorzien van voedingsstoffen
Plantura Organische Gazonmeststof
Plantura Organische Gazonmeststof

Vitaal, weelderig groen gazon,
Goed voor de bodem,
onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

Bemesting van planten in de zomer

Voor minerale meststoffen geldt: tenzij u een langzaam vrijkomende meststof gebruikt, zijn meerdere bemestingen per jaar nodig om uw planten optimaal te verzorgen. Hoeveel bemestingen u uiteindelijk moet uitvoeren, hangt af van het gebruikte preparaat, de bijbehorende instructies van de fabrikant en de bemeste plant. Zorg er echter absoluut voor dat u vaste planten en houtachtige planten in de tuin niet met veel minerale stikstof bemest als de zomer ten einde loopt. Heel wat planten worden gestimuleerd om verder te groeien door een goede toevoer van voedingsstoffen, maar daarbij wordt de vorming van vorstbestendigheid verwaarloosd. Het is beter om vanaf juli een kaliumrijke en stikstofarme meststof te gebruiken en uiterlijk vanaf augustus helemaal niet meer te bemesten.

U kunt de organische meststof ook in twee toepassingen verdelen: Optimaal is een op stikstof gerichte voorjaarsbemesting, gevolgd door een op kalium gerichte bemesting later in de zomer ter voorbereiding op de koudere seizoenen.

Tip – Bemesting van Spaanse peper in de zomerWanneer u Spaanse peperplanten in de zomer bemest, moet u ervoor zorgen dat zij voldoende kalium en fosfor krijgen voor een goede bloei en vruchtzetting. Als de grond licht is, bereidt u het bed vooraf voor met compost.

Plantura Organische Tomatenmeststof naast een chiliplant
Wij adviseren voor de bemesting van de chiliplant een hoofdzakelijk organische, langzaam vrijkomende meststof te gebruiken, zoals onze Plantura Biologische Tomatenmeststof.

Bemesting van planten in de herfst

Indien mogelijk moet u in de herfst afblijven van minerale meststoffen. Tegen die tijd hebben alle planten in de open lucht al lang het einde van het groeiseizoen bereikt als gevolg van de koelere temperaturen of de kortere daglengtes. Minerale bemesting zou op dat moment niet meer effectief zijn. Bovendien bestaat bij sterke onweersbuien in de herfst het risico dat voedingsstoffen uitspoelen naar diepe, niet gewortelde bodemlagen en dat de vorstbestendigheid van de bemeste planten daaronder lijdt.

Organische meststoffen kunnen zonder meer in de herfst worden toegediend als u er in de zomer niet aan toe bent gekomen. Bodemorganismen werken sowieso veel langzamer bij koele temperaturen, zodat de voedingsstoffen die zij bevatten in veel kleinere hoeveelheden vrijkomen. U moet echter voorzichtig zijn met zeer stikstofrijke of vloeibare organische meststoffen. Deze hebben zo’n snelle werking of zo’n hoog nutriëntengehalte dat op warmere herfstdagen grote hoeveelheden nutriënten kunnen vrijkomen – en dan is uitspoeling ook mogelijk.

Vorst op het gazon
Een goed bemest gazon loopt geen schade op bij vorst. [Foto: yanikap/ Shutterstock.com]
Organische Herfst gazonmeststof 10,5 kg (zak)
Organische Herfst gazonmeststof 10,5 kg (zak)
 • Ideaal voor gazonbemesting van juli tot oktober
 • Zorgt voor maximale winterhardheid & snelle regeneratie in het voorjaar
 • Diervrije organische langzaam vrijkomende meststof – veilig voor huisdieren & tuindieren.
Naar de Plantura winkel

Tip – Bemest aardbeien in de herfst: Als u uw aardbeien bemest, zult u vruchten van hogere kwaliteit oogsten. U bemest de vaste planten bij het planten en vervolgens twee keer per jaar. Een daarvan is in het voorjaar en zorgt voor een goede vruchtzetting. De tweede aanvraag is in september en heeft een kleiner volume.

Samenvatting: Wanneer planten bemesten?

 • De planten worden optimaal bemest in het voorjaar en in de nazomer.
 • Minerale meststoffen mogen in de herfst niet worden gebruikt.
 • Organische meststoffen kunnen zonder aarzeling van het voorjaar tot de herfst worden gebruikt.
 • De bemesting aan het begin van het jaar moet vooral gericht zijn op stikstof, de bemesting in de nazomer/herfst vooral op kalium.
 • Bij zeer droog of zeer nat weer wordt er niet of minder bemest.
 • Overdag moet worden gekozen voor perioden met een bewolkte hemel en gematigde warmte.

Waarmee planten bemesten?

Natuurlijk kunnen en willen wij u niet voorschrijven wat u in uw eigen groene paradijs moet gebruiken en wat u liever uitsluit. De huidige stand van het onderzoek toont echter duidelijk aan dat een zuiver minerale bemesting schadelijk is voor de bemeste bodem en dus op lange termijn indirect schadelijk is voor de planten die erop groeien. Daarom hopen wij dat u het onderstaande advies over minerale meststoffen opvolgt, of dat u zich laat overhalen om natuurlijke meststoffen te gebruiken.

Bemesting van planten met minerale meststoffen

Minerale meststoffen bevatten voedingsstoffen voor planten in een zuivere, geconcentreerde vorm. Wanneer ze op de bodem worden aangebracht, worden de mestzouten opgelost door het water in de bodem en kunnen de afzonderlijke voedingsstoffen onmiddellijk door de planten worden opgenomen. Daarbij wordt de bodem grotendeels overgeslagen als bemiddelaar tussen de toevoer van voedingsstoffen en de wortels. Normaal gesproken is dit complexe ecosysteem onder andere verantwoordelijk voor het recyclen van voedingsstoffen uit organisch materiaal. Het feit dat de functie ervan onbenut blijft, zorgt ervoor dat de bodem op lange termijn minder vruchtbaar wordt, omdat hij zijn vitaliteit verliest en dus zijn vermogen om zelf voedingsstoffen om te zetten, op te slaan en te leveren. Bovendien is er door de afbraak van humus een verlies aan watervasthoudend vermogen, beluchting en beworteling. Daarom moeten minerale meststoffen – als ze al worden gebruikt – voorzichtig worden gebruikt:

Minerale meststof op gazons
Als deze hoeveelheid minerale meststoffen op uw gazon terecht zou komen, zou het op dit punt afsterven door overbemesting. [Foto: Kym McLeod/ Shutterstock.com]
 • Laat een monster van je bodem analyseren. Kennis over het bodemtype en de aanwezige voedingsstoffen helpt u om te bemesten volgens uw behoeften.
 • Als de dosering van minerale meststoffen de behoeften van de planten overschrijdt, is het waarschijnlijk dat de meststoffen beschadigd raken en uitspoelen. Houd u altijd strikt aan de instructies van de fabrikant.
 • Alleen het parallel aanbrengen van structuurmateriaal – zoals houtsnippers, stro of schorsmulch – vertraagt de afname van het humusgehalte.
 • Als tijdens de droogte minerale meststoffen worden toegediend, moet de grond de volgende dagen goed vochtig worden gehouden. Anders kan de toenemende concentratie voedingsstoffen uw planten beschadigen.
 • Minerale meststoffen mogen niet met elkaar of met kalk worden gemengd, omdat anders ongewenste chemische reacties tot uitgassing of bezinking in de bodem kunnen leiden.
 • Minerale meststoffen werken snel, maar slechts korte tijd. Als u uw bodem een beetje wilt ontzien en uzelf werk wilt besparen, kunt u het beste kiezen voor de duurdere langzaam werkende meststoffen.
 • Minerale meststoffen brengen nooit alle sporenelementen mee. Bij voortdurend gebruik kan een bodem hierin uitgeput raken, wat leidt tot moeilijk vast te stellen deficiëntieverschijnselen.

Planten biologisch bemesten

De eenvoudigste en meer natuurlijke manier om planten te bemesten is biologisch. Organische meststoffen bestaan uit min of meer sterk gemodificeerd organisch materiaal waarin de voor planten noodzakelijke voedingsstoffen zijn opgenomen. Wanneer een dergelijke meststof in de bodem terechtkomt, vinden precies dezelfde processen plaats die zorgen voor de levering van voedingsstoffen op natuurlijke locaties. Bij de omzetting door bodemorganismen ontstaan nutriëntenoverschotten die door planten worden gebruikt. Bovendien komen voedingsstoffen ook weer vrij na de dood van de betrokken micro-organismen. Parallel aan het vrijkomen van voedingsstoffen en zelfs nadat de materialen volledig zijn afgebroken tot moleculaire bouwstenen, kunnen complexe “humusmoleculen” ontstaan, de zogenaamde humuszuren. Deze vormen de basis voor vruchtbare bodemhumus. Het gebruik van organische meststoffen heeft voor u de volgende voordelen:

Verschillende Plantura Organische Meststoffen
Bemesten met voornamelijk organische, milieuvriendelijke meststoffen, zoals onze Plantura Organische Meststoffen, heeft vele voordelen
 • Het bodemleven wordt bevorderd en zorgt voor een losse, gestructureerde en goed doorluchte bodem. Dit vergemakkelijkt de opname van voedingsstoffen door de planten.
 • De resulterende humus is een reservoir voor water en voedingsstoffen dat zowel beschermt tegen overbemesting als de planten aanvult wanneer dat nodig is.
 • Met organische meststoffen kan er geen sprake zijn van ernstige overbemesting, omdat nooit alle voedingsstoffen tegelijk beschikbaar zijn. Het natuurlijke langetermijneffect vermindert de behoefte aan meststoffen tot één of twee toepassingen per jaar.
 • Naast de belangrijkste voedingsstoffen zijn er altijd verschillende sporenelementen opgenomen.
 • In vergelijking met de productie van minerale meststoffen verbruikt de productie van organische meststoffen minder energie en hulpbronnen, en is dus milieuvriendelijker.
 • Er zijn ook organisch-minerale meststoffen verkrijgbaar die een snelle werking en bodemverzorging combineren. Daartoe behoren ook onze Plantura biologische meststoffen, die eveneens uitsluitend dierproefvrije grondstoffen bevatten.
Plantura Organische Universele Meststof
Plantura Organische Universele Meststof

Effectief effect op lange termijn,
goed voor de bodem, onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

Planten bemesten met huismiddeltjes

Sommige huis- of tuinmiddeltjes zijn even geschikt om planten te bemesten. Natuurlijk levert compost van tuin- en keukenafval alle voedingsstoffen die uw planten nodig hebben. En bemesting met as of eierschalen kan uw planten van calcium voorzien en de pH van de grond zo nodig verhogen. Gemalen koffie levert kleinere hoeveelheden stikstof, fosfor en kalium, en structuurmateriaal om humus op te bouwen. Paardenmest als meststof is ook een krachtige leverancier van de drie belangrijkste voedingsstoffen, hoewel u het niet moet gebruiken op meer spaarzame planten en het, om hygiënische redenen, niet past op groenten met een korte teeltperiode. Hetzelfde geldt natuurlijk voor dierlijke of menselijke mest uit urine, die waardevolle voedingsstoffen voor planten bevat, maar ook diverse bacteriën en zelfs ingeslikte geneesmiddelen. In dit artikel kunt u lezen hoe u gemakkelijk uw eigen meststof zoals plantengist kunt maken.

Als u huismiddeltjes gebruikt, moet u weten welke voedingsstoffen ze bevatten. Soms zijn de concentraties zeer laag of zelfs verrassend hoog – in ieder geval is betrouwbare informatie nergens te vinden. In bijna alle gevallen is bijmesten met een volledige meststof – zoals onze Plantura organische meststoffen – aangewezen.

Sla in de tuin
As kan worden gebruikt als meststof voor kalkminnende planten [Foto: Anamar/ Shutterstock.com]

Hoeveel en hoe planten bemesten?

Wanneer u de verzorging van een plant of een gebied wilt aanpakken, zijn dit de vier stappen die u moet volgen:

 1. In het veld moet u altijd beginnen met een bodemanalyse. Dit zal u vertellen – afhankelijk van de omvang – of uw grond zand, leem, slib of klei is, wat de pH is en wat het humusgehalte is. Bovendien worden de in de bodem aanwezige voedingsstoffen bij benadering aangegeven en worden zelfs bemestingsadviezen gegeven.
 2. Zoek uit welke voedingsstoffen de bemeste planten nodig hebben. Volg de bemestingsaanbeveling van de bodemanalyse en de specificaties van de kunstmestfabrikanten.
 3. Kies een meststof die past bij de behoeften van de plant op dat moment. Het risico van onjuiste bemesting is het kleinst bij een overwegend organische meststof.
 4. Bemest ’s avonds of ’s ochtends als er weinig zonlicht is en de grond vochtig is. Geef na de bemesting veel water, zodat de voedingsstoffen kunnen vrijkomen.

Tip – De pH van de bodem beïnvloedt de beschikbaarheid van voedingsstoffenDe pH van de bodem is een maat voor de zuurgraad van de bodemoplossing. Het beïnvloedt de beschikbaarheid van voedingsstoffen via chemische reacties en een invloed op het bodemleven. Voor een optimale beschikbaarheid wordt een pH-waarde van 5,5 tot 6 nagestreefd op lichte bodems, terwijl een waarde van 6,5 tot 7,5 als optimaal wordt beschouwd voor zware bodems. Buiten dit bereik is de opname van voedingsstoffen voor veel planten moeilijker. Het bepalen van de pH-waarde maakt deel uit van een bodemanalyse, maar u kunt het ook zelf doen met eenvoudige testkits.

ph-waarde test kit
De pH-waarde van de bodem kan door u worden bepaald met eenvoudige testkits [Foto: philmillster/ Shutterstock.com]

Algemene voorschriften inzake meststoffen: Samenvatting

Als u deze algemene regels volgt, staat niets een succesvolle bevruchting in de weg:

 • Bemest volgens uw behoeften en informeer u over de behoeften van uw planten en de toestand van uw grond.
 • Bemest met organische langzaam vrijkomende meststoffen omdat de bodem een belangrijke factor is voor een goede plantengroei. Gebruik indien mogelijk geen minerale meststoffen.
 • Bemest alleen tijdens het groeiseizoen en bij voorkeur niet in het vroege voorjaar en het late najaar.
 • Gebruik huismiddeltjes verstandig en vul ze aan met een volwaardige meststof.
 • Strooi de meststof ’s ochtends of ’s avonds en houd de bemeste grond daarna vochtig.
 • Om fouten bij het bemesten te voorkomen, kunt u ook leren van de fouten van anderen. De vijf meest voorkomende fouten bij het bemesten vindt u hier in ons speciale artikel.

Vergelijkbare berichten