Hoornmeel is een organische meststof gemaakt van hoorn en hoeven van runderen. Wij verduidelijken wanneer en hoe u hoornmeel kunt toepassen om uw planten goed te doen.

Zwitserse koe vanaf de zijkant
Stikstofrijk hoornmeel kan worden gemaakt van de hoorn en de hoeven van runderen. [Foto: scubaluna/ Shutterstock.com]

Hoornmeel is een veel gebruikte en relatief goedkope organische meststof. Maar wat zijn precies de voordelen en wat zijn de beperkingen? U zult snel merken dat hoornmeel een bijzondere samenstelling heeft, zodat het gebruik ervan als gazonmest, rozenmest en tomatenmest voorzichtig moet gebeuren. Wij zullen u ook vertellen of hoornmeel iets kan doen tegen klaver in het gazon.

Inhoud

 • Hoornmeel: Oorsprong, Eigenschappen, Samenstelling
 • Eigenschappen van hoornmeel
 • Waar komt hoornmeel vandaan?
 • Voordelen van hoornmeel
 • Hoornmaaltijd in de tuin
  • Wanneer en waarvoor hoornmeel gebruiken?
  • Bemest het gazon met hoornmeel
  • Bemesting van tomaten met hoornmeel
  • Bemesting van rozen met hoornmeel
  • Hoe gebruik je hoornmeel correct?
  • Hoornmeel tegen klaver?
 • Koop hoornmeel: Waar haal je hoorneten?

Hoornmeel: oorsprong, eigenschappen, samenstelling

Hoornmeel is een organische meststof met een hoog stikstofgehalte. Wij hebben de belangrijke eigenschappen in een tabel hieronder samengevat:

Eigenschappen van hoornmeel

Stikstofgehalte 10 – 14 %
Fosforgehalte 1 – 5 %
Kaliumgehalte 0 – 1 %
Calciumgehalte ≈ 6 %
Magnesiumgehalte 0 %
Zwavelgehalte 0,008 %
Gehalte aan organische stof 85 %
Duur van het effect 6 – 8 weken
pH-waarde neutraal

Het wordt duidelijk dat zuiver hoornmeel vrijwel uitsluitend als stikstofmeststof kan worden gebruikt. Het gehalte aan organische stoffen is vrij hoog, maar helaas zijn langdurige effecten op de bodemeigenschappen nauwelijks te verwachten. Dit komt doordat duurzame bemesting van de bodem wordt verhinderd door het hoge stikstofgehalte in combinatie met de kleine korrelgrootte. Door de relatief smalle C/N-verhouding (d.w.z. de verhouding tussen het koolstofgehalte en het stikstofgehalte) en de goede aanwendbaarheid voor micro-organismen wordt ongeveer 55% van de aanwezige stikstof binnen korte tijd gemineraliseerd en zo ter beschikking van de planten gesteld. De stikstof wordt opgenomen en de “verpakking” van de voedingsstof – de koolstofverbindingen – komt via de voeding en ademhaling van de bodemorganismen vrij als koolstofdioxide (CO2) wordt ingeademd. Over het geheel genomen is hoornmeel een langzaam stromende, d.w.z. niet onmiddellijk beschikbare, stikstofmeststof voor plantenvoeding.

Tip: Menselijk hoorn – haar, vingernagels en teennagels – heeft ook bijna exact dezelfde eigenschappen als in bovenstaande tabel. In theorie zouden zij dus ook als stikstofmeststof kunnen worden gebruikt.

Waar komt hoornmeel vandaan?

Wanneer voor menselijke consumptie bestemde dieren worden geslacht, blijven er natuurlijk veel resten over die niet in de levensmiddelenindustrie worden gebruikt. Zo worden hoorns en hoeven van runderen en varkens verwerkt tot hoornmest om de voedingsstoffen die ze bevatten weer bruikbaar te maken. Ook de hernieuwbare grondstof hoorn wordt – net als grote hoeveelheden vlees – uit het buitenland geïmporteerd. Hoornmeststoffen worden onderscheiden naar hun korrelgrootte: er zijn grove hoornschilfers (korrelgrootte > 5 mm), middelgrof hoorngriesmeel (korrelgrootte 5 – 1 mm) en fijngemalen hoornmeel (korrelgrootte < 1 mm).

Koeien in een stal op een rij die hooi eten
Hoornmeel wordt gemaakt van de hoorn en klauwen van slachtvee [Foto: Anton Havelaar/ Shutterstock.com]

Tip: Als het strooien van gemalen dierlijke resten in de tuin “stinkt” – letterlijk of figuurlijk – kunt u een beroep doen op diervrije organische meststoffen om uw tuin nog duurzamer van voedingsstoffen te voorzien. Mogelijke producten zijn bijvoorbeeld de voornamelijk biologische en dierproefvrije meststoffen van Plantura die wij hebben ontwikkeld en die wij u in dit artikel presenteren.

Voordelen van hoornmeel

Wat zijn de voordelen van hoornmeel in vergelijking met een minerale stikstofmeststof of de grovere variant – hoornschaafsel en hoorngriesmeel?

In vergelijking met minerale stikstofmeststoffen zijn er enkele duidelijke pluspunten, omdat hoornmeel …

 1. …is een hernieuwbare grondstof
 2. …wordt geproduceerd met veel minder energie-input dan “kunstmest”.
 3. …is meestal goedkoper dan “kunstmest”.
 4. … wordt alleen gemineraliseerd in de bodem, waardoor overbemesting, zoutschade en uitspoeling naar het grondwater vrijwel onmogelijk zijn.
 5. …wordt geleidelijk gemineraliseerd, waardoor een langdurig effect ontstaat

Vergeleken met minerale langzaam vrijkomende meststoffen heeft hoornmeel echter ook nadelen:

 • Aangezien de omzetting ervan afhankelijk is van temperatuur en vochtigheid, kan het vrijkomen ervan op warme lente- en herfstdagen helaas toch tot uitspoeling leiden. In deze situaties is de bodem opgewarmd en actief, maar zijn de planten nog niet of nog niet in staat voedingsstoffen op te nemen – het risico van uitspoeling is dus groot.
 • De werkingssnelheid van minerale meststoffen met langzame afgifte is aanzienlijk hoger: nauwelijks toegediende, gemineraliseerde stikstof is al aanwezig.

In vergelijking met de grovere hoornmeststoffen heeft hoornmeel slechts één voordeel: het wordt door zijn fijne korrelgrootte sneller omgezet, zodat de erin aanwezige stikstof sneller beschikbaar is. Het vrijkomen van minerale ammoniumstikstof begint al na enkele dagen. De bevruchtende werking duurt echter slechts zes tot acht weken. Hoorngriesmeel en schaafsel worden langzamer omgezet, maar wel langer. Het effect van hoorngriesmeel duurt twee tot vier maanden, dat van hoornkrullen zelfs vier tot zes maanden. Natuurlijk kan deze werkwijze ook als een voordeel worden gezien.

Druiven met gele bladeren
Hoewel hoornmeel sneller werkt dan hoornschaafsel, moet u een dergelijk acuut tekort verhelpen met minerale meststoffen. [Foto: Sarah2/ Shutterstock.com]

Tussen haakjes: Zelfs wanneer de afgifte van een meststof is begonnen, duurt het gewoonlijk enkele dagen tot weken voordat u een effect op de bemeste planten kunt waarnemen. Dit hangt niet alleen af van het type meststof dat wordt toegepast, maar ook van het weer, het seizoen, de plant en de overige voedingsstoffenvoorziening.

Samenvatting van de voor- en nadelen van hoornmeel:

 1. Hoornmeel is veel milieu- en gebruiksvriendelijker dan minerale stikstofmeststoffen
 2. Bij verkeerd gebruik kan hoornmeel ook leiden tot uitspoeling van stikstof, waardoor het grondwater wordt vervuild.
 3. Langzaam vrijkomende minerale meststof werkt veel sneller dan hoornmeel
 4. Hoornmeel wordt sneller gemineraliseerd dan hoorngriesmeel of hoornkrullen. Het snelle effect gaat echter ten koste van een kortere werkingsduur.

Hoornmaaltijd in de tuin

Het staat vast dat grondhoorn in de tuin kan worden gebruikt als een organische, relatief snel werkende stikstofmeststof. Het effect kan echter verschillen van tuinaarde tot tuinaarde: Aangezien het vrijkomen van de daarin aanwezige stikstof alleen mogelijk is met behulp van een actief bodemleven, vindt dit sneller plaats in gezonde tuingrond met veel humus dan in humusarme, te droge of te vochtige terreinen of terreinen met een te lage pH-waarde.

Wanneer en waarvoor hoornmeel gebruiken?

Aangezien hoornmeel alleen in grotere hoeveelheden stikstof bevat, heeft bemesting met hoornmeel alleen zin als alle andere voedingsstoffen in voldoende hoeveelheden aanwezig zijn. Als dit niet het geval is, moet u een volledige meststof of een NPK-meststof gebruiken, die uitvoerig worden besproken in onze speciale artikelen waarnaar hier wordt verwezen. Ook andere organische meststoffen bevatten alle noodzakelijke voedingsstoffen in een milieuvriendelijke vorm, zoals u hier kunt ontdekken.

Forsythia in bloei
De bloei van de forsythia luidt de lente in en daarmee het groeiseizoen… [Foto: taylon/ Shutterstock.com]

Aangezien hoornmeel gemiddeld ongeveer een week nodig heeft om vrij te komen, moet u vooraf bemesten. De eerste bemesting vindt plaats aan het begin van de vegetatieperiode, d.w.z. zodra de vegetatie uit de winterslaap ontwaakt. Afhankelijk van de hoogte en de regio variëren het begin en de duur van het groeiseizoen. De Duitse weerdienst noemt de bloei van de forsythia (Forsythia x intermedia) tussen maart en mei. Na de eerste bemesting kunt u opnieuw bemesten met tussenpozen van ongeveer zes weken. Na eind september mag echter niet meer worden bemest. Volgens de Duitse weerdienst wordt het einde van de vegetatieperiode gemarkeerd door de bladval van de Engelse eik (Quercus robur) en op dit punt mag er geen stikstof meer vrijkomen.

Bemest het gazon met hoornmeel

Stikstofbemesting van gazons met hoornmeel vereist dat u tijdig begint met bemesten. Het aanzienlijk vertraagde effect vereist ook dat de eerste bemesting vroeg (maart-april) wordt toegepast en vervolgens met regelmatige tussenpozen van zes weken. Per vierkante meter wordt ongeveer 50 gram meststof toegediend – 5 kilogram hoornmeel is dus voldoende voor 100 vierkante meter. U kunt ook beginnen met hoornmeel en doorgaan met hoorngruis of hoornkrullen om het bemestingsinterval te verlengen. Aangezien ter voorbereiding op de winter voor voldoende kalium moet worden gezorgd, kunt u vanaf juli beginnen met een najaarsgazonmeststof met kalium als onze Plantura Organische Najaarsgazonmeststof. Alles over de voorbereiding van uw gazon op de winter leest u hier.

Plantura Organische Herfstgazonmeststof
Om een voldoende kaliumvoorziening in de winter te garanderen, moet u het gazon vanaf juli bemesten met een kaliumrijke najaarsgazonmeststof.

Bemest tomaten met hoornmeel

Tomaten bemesten met hoornmeel alleen is onmogelijk. Alleen als je de ontbrekende voedingsstoffen aanvult met andere meststoffen kan het nog lukken. Aangezien tomaten echter een grote behoefte aan voedingsstoffen hebben en ook gevoelig reageren op een tekort aan voedingsstoffen, moet u de voeding van uw planten altijd goed in de gaten houden. Wij raden aan om bij het planten te bemesten in combinatie met een voedselrijke kant-en-klare compost. De tweede meststof moet medio juli worden toegediend. Met onze Plantura biologische tomatenmest, die perfect is afgestemd op de behoeften van uw tomaten, is het telen van tomaten comfortabeler dan met verschillende enkelvoudige meststoffen.

Tip: Het bemesten van groenten met hoornmeel is soms meer, soms minder nuttig: Langdurige gewassen zoals tomaten, paprika’s, aubergines, komkommers of pompoenen kunnen met de langzaam stromende meststof van stikstof worden voorzien. Snelgroeiende gewassen die snel weer gerooid zullen worden, zoals sla of radijs, worden echter juist geoogst wanneer het hoornmeel zijn werking volledig heeft ontwikkeld. Dus ook hier is anticiperende bevruchting een must.

Bemesting van rozen met hoornmeel

Bemesting van rozen met hoornmeel is geschikt om in de stikstofbehoefte van deze sierlijke houtige plant te voorzien. Maar er zijn ook andere voedingsstoffen nodig om indrukwekkende bloemen en sterke, resistente scheuten te produceren. Een combinatie van hoornmeel en compost is hiervoor ideaal: De eerste toepassing van 3 liter compost en 25 gram hoornmeel per vierkante meter vindt plaats in maart, gevolgd door een tweede toepassing van 25 gram hoornmeel per vierkante meter begin juli.

Rozen aan de struik rood en roze
Bemesting met hoornmeel en compost kan de stikstofbehoefte van rozen optimaal dekken. [Foto: Muellek Josef/ Shutterstock.com]

Hoe gebruik je hoornmeel correct?

De eerder in de tekst verzamelde informatie wordt hier nogmaals samengevat in opsommingen.

 1. Hoornmeel is een organische stikstofmeststof met een langdurig effect die geschikt is voor bemesting van planten. Het is niet of nauwelijks bruikbaar voor bodemverbetering.
 2. Aangezien de afgifte van stikstof uit hoornmeel pas na enkele weken begint en na acht weken is beëindigd, moeten bemesting en bemesting vooraf plaatsvinden.
 3. Alleen bemesten met hoornmeel heeft alleen zin als de behandelde grond voldoende voorzien is van alle andere voedingsstoffen.
 4. Groentegewassen met een zeer korte standtijd hebben weinig baat bij bemesting met hoornmeel als deze niet lang voor het planten of zaaien is toegepast.
 5. De eerste bemesting van het jaar met hoornmeel vindt doorgaans plaats tussen begin maart en begin mei. De laatste bemesting met hoornmeel moet in juli plaatsvinden. Voor een goede vorstbestendigheid (voor alle meerjarige gewassen) moet uiterlijk vanaf dit tijdstip ook bemesting met snel beschikbaar kalium – bijvoorbeeld “Patentkali” – worden toegepast.

Hoornmeel tegen klaver?

Klaver is een bijenweide en mooi om te zien – maar in het gazon stoort het veel tuinbezitters. De klaver (Trifolium) is een peulvrucht en gedijt daarom veel beter op stikstofarme grond dan andere planten. De reden hiervoor is de symbiose die peulvruchten vormen met zogenaamde knobbelbacteriën. Deze bacteriën (Rhizobia) zijn in staat atmosferische stikstof te binden en om te zetten in ammoniak (NH3). Dit wordt op zijn beurt in de plant omgezet in bruikbaar ammonium (NH4+) wordt overgedragen. Klaver is dus aangepast aan een stikstofarm substraat en heeft een duidelijk voordeel ten opzichte van het slechter groeiende gras.

Klaver in het gazon
Klaver in gazons is gunstig voor bijen, maar meestal toch ongewenst. [Foto: katiko.dp/ Shutterstock.com]

Een ander kenmerk van klaver is dat het dol is op zowel kalium als fosfor. Uit deze overwegingen kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

 1. Stikstof moet dringend bemest worden
 2. Voorlopig moet u de bemesting met fosfor en kalium vermijden.

Aangezien hoornmeel veel stikstof en nauwelijks kalium of fosfor bevat, voldoet het perfect aan deze twee vereisten. Bemesting met hoornmeel kan dus helpen bij een gazon dat ondervoed is en afgewisseld is met klaver. Na de eenmalige bemesting met hoornmeel moet u overgaan op regelmatige bemesting van uw gazon met een gazonmeststof. Hiervoor kunt u ook een dierproefvrije, hoofdzakelijk organische gazonmest gebruiken, zoals de door ons ontwikkelde meststof. Klaver maakt alleen een kans tegen geremde gazonplanten. Optimale verzorging is dus de beste voorzorgsmaatregel om klaver te voorkomen.

Naast stikstofdepletie kan ook een te hoge pH-waarde de groei van klaver bevorderen. De optimale bodem-pH voor graszoden is 6,0 tot 6,5, een bereik dat snel kan worden overschreden door te frequente bekalking of een ongunstige ondergrond. Het kan dus verstandig zijn om de pH van uw grond onder het gazon te testen en de komende jaren af te zien van bekalking. Het gebruik van ammonium in de stikstofbemesting kan helpen om de pH-waarde actief te verlagen, aangezien dit leidt tot een verzuring van de bodem.

Tip: Als de klaver al hele gebieden heeft overwoekerd en het gazon daar volledig heeft verdrongen, moet u de klaver over een groot gebied maaien en verwijderen. Maar zorg ervoor dat je ook wortel- en scheutfragmenten verzamelt, want de klaver kan zich daaruit herstellen. Wanneer u een nieuw gazon inzaait, moet u er ook voor zorgen dat u hetzelfde zaadmengsel gebruikt als waarmee het gazon is aangelegd.

Plantura Organische Gazonmeststof
Na bemesting met hoornmeel moet u overgaan tot regelmatige bemesting met een volwaardige gazonmeststof.

Samenvatting Hornmeal tegen klaver:

 1. De groei van klaver wordt bevorderd wanneer de bodem arm is aan stikstof
 2. Fosfor en kalium bevorderen bovendien klaver
 3. Bemesting met hoornmeel voorziet het gazon van de nodige stikstof om klaver te trotseren en terug te dringen.
 4. Na bemesting met hoornmeel moet u overgaan op regelmatige bemesting met een volwaardige gazonmeststof.
 5. Een te hoge pH-waarde kan ook de groei van klaver bevorderen.
 6. Door af te zien van bekalking en in de stikstofbehoefte te voorzien met ammoniummest kan de pH dalen, mits een waarde van meer dan 6,5 wordt geconstateerd.
 7. Als de klaver al grote delen van het gazon heeft verdrongen, kan alleen opnieuw zaaien helpen.

Koop hoornmeel: Waar kun je hoornmaaltijd krijgen?

Hoornmeel is een eenvoudige meststof en daarom meestal goedkoper dan uitgebreid samengestelde organische meststoffen. Toch is de prijs ervan hoger dan die van nog goedkopere minerale stikstofmeststoffen, bijvoorbeeld ammoniumsulfaatnitraat of ureum. Er zijn nauwelijks kwaliteitsverschillen tussen de verschillende leveranciers, zodat de keuze voor het goedkoopste product perfect aanvaardbaar is.

Vergelijkbare berichten