Klimop is een van de populairste bodembedekkers en klimplanten. Als hij goed geplant en verzorgd wordt, groeit hij snel en vergroent hij tuinen, gevels en muren, maar ook kamers als potplant. Wij hebben voor u samengevat welke verzorging klimop nodig heeft en hoe u hem correct kunt planten.

Inhoudsopgave

Juiste locatie

Ivy (Hedera helix) kunnen zowel in potten als in de tuin worden geplant. Een van de belangrijkste aspecten voor een gezonde groei is in beide gevallen de juiste locatie. Het moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Hoge luchtvochtigheid (kan binnenshuis worden bereikt met luchtbevochtigers of eventueel regelmatig sproeien).
 • Schaduwrijke tot zonnige standplaats (alleen groene klimoprassen)
 • Bonte klimop zonnig tot halfschaduwrijk (heeft minstens twee tot drie uur zonlicht nodig)

Bodemgesteldheid

Voor een goede ontwikkeling van de klimopplant is een bodem nodig die voldoet aan de eisen van de klim- en bodembedekkende plant. Deze zijn als volgt:

 • Voldoende bodemvocht
 • Verse grond met een goede waterdoorlaatbaarheid
 • Rijk aan humus en voedingsstoffen
 • pH-waarde: alkalisch tot zuur
 • Kalkrijk

Beste planttijd

Klimop in het huis en op de muur
Klimop klimt zowel in huis als in de tuin als muur- of bodembedekker

Klimop kan het hele jaar door worden geplant, maar de beste tijd is het voorjaar. Vooral tere exemplaren en jonge planten moeten wachten tot na de IJsheiligen medio mei, omdat ze gevoelig kunnen zijn voor vorst. Wanneer de groei dan begint, wortelen de wortels sneller en heeft de plant alle tijd om aan te sterken, wat gunstig is voor de volgende winter.

De groei is de eerste twee jaar niet uitstekend. Als de klimop later in het jaar zou worden geplant, zouden de wortels zich niet voldoende kunnen verankeren tot het begin van de vorst en dus niet goed beschermd zijn tegen de kou.

Verpotten en verplanten

Als een klimop vorstvrij overwintert, bijvoorbeeld als kamerplant of in een serre, kan hij tot half/eind oktober worden verpot en verplant in een kuip. Het mag niet later, want dan gaat de klimop in winterslaap. Tijdens deze periode valt het metabolisme stil, stopt de groei en kan de plant niet goed genoeg wortelen.

Bij het overplanten naar een niet-vorstvrije plaats moet dit uiterlijk in de zomer gebeuren, maar om de reeds genoemde redenen is het beter dit in het voorjaar te doen. Verpotten is ongeveer om de twee à drie jaar aan te raden, maar uiterlijk wanneer de wortels uit de pot steken.

Wist je dat?
Klimop bevat giftig falcarinol en triterpeensaponine (alfa-hederine) en is daarom giftig. Zelfs het aanraken van de bladeren kan huidirritatie veroorzaken. De zwarte steenvruchten zijn bijzonder giftig. Kinderen en huisdieren moeten daarom uit de buurt van klimop worden gehouden.
Ook interessant: Welke tuinplanten zijn giftig voor kinderen?

Goed planten en oppotten

Ivy stelt geen speciale eisen aan het planten en oppotten als de bodemkwaliteit goed is en als er een klimmogelijkheid is. Dit zijn de belangrijkste details:

 • Kies een plantgat en een kuip/potmaat zodat de plant erin past zonder kromme wortels.
 • De bovenste wortelzone moet zich ongeveer twee centimeter onder het bodemoppervlak bevinden.
 • Plantafstand voor haaggroei: tussen 35 en 45 centimeter
 • Plantafstand voor gevel of wingerd: meestal is één klimop voldoende, anders minstens één meter aanhouden
 • Plantafstand als bodembedekker: tussen 30 en 40 centimeter (5 tot 10 klimplanten per vierkante meter)
 • Voor een goede vertakking de scheuten na het planten / oppotten tot de helft inkorten.
 • Dan waterput
 • Let er bij het kiezen van potten en kuipen altijd op dat er een gat in de bodem zit voor de afvoer van water.
 • Benodigde pot- en kuipmaat: tweemaal de diameter van de kluit
 • Belangrijk: Draag altijd handschoenen bij het hanteren van klimop om huidirritatie te voorkomen!

Klimop correct water geven

Bloemen en vruchtvorming van een klimop
Na de bloei vormen zich zwarte steenvruchten op de klimop, die een hoog gifgehalte hebben

De meeste klimopsoorten verdragen kortstondige droogte, maar moeten idealiter altijd licht vochtig worden gehouden. Wateroverlast moet worden voorkomen. Dit leidt snel tot ongewenste schimmelziekten. Op warme zomerdagen is om de twee dagen water geven meestal voldoende. Anders is elke vijf tot zes dagen water geven voldoende. Het grondoppervlak moet altijd droog zijn voordat u water geeft.

Er moet rekening mee worden gehouden dat de waterbehoefte ook afhangt van de locatie. Hoe zonniger en warmer de locatie, hoe sneller de grond droogt. Pot- en kuipplanten hebben een hogere waterbehoefte. Hier vertelt de “duimtest” u wanneer het ideale bewateringsmoment is aangebroken:

 • Druk je duim in het oppervlak van de grond
 • Als de duim gemakkelijk meer dan twee centimeter kan worden ingedrukt, hoeft er geen water te worden gegeven.
 • Indien minder dan twee centimeter, is de grond te droog en moet de klimop water krijgen.

Bemest en bekalk klimop

Normaal heeft klimop, als zwakke groeier in het tuinperk, geen regelmatige bemesting nodig. Het schaadt de plant echter ook niet, maar kan de groei bevorderen. Voor bemesting in het tuinbed moet u het volgende weten:

 • Gebruik compost, blauwe korrels, hoornschilfers en kant-en-klare meststof voor groene, struik- of haagplanten.
 • Bemestingstijden: alleen tussen half maart en eind juli
 • Niet bemesten in de eerste zes tot acht weken na het planten/verpotten.
 • Alleen bemesten bij bewolkt weer, anders is er kans op verbranding
 • Frequentie: maximaal tweemaal – met langzaam vrijkomende mest slechts eenmaal per jaar
 • Na de bemesting goed besproeien met tuinslang of gieter (voor een betere verdeling van de meststof).

Bemesting van klimop in de kuip en als kamerplant

Omdat klimop in een pot en kuip maar een kleine hoeveelheid grond tot zijn beschikking heeft, heeft bemesten hier veel meer zin dan bij klimop in een tuinperk. Dit is de juiste manier om het te doen:

 • Periode: tussen maart en augustus
 • Meststof: in de handel verkrijgbare universele meststof in vloeibare vorm
 • Hoeveelheid meststof: overschrijd nooit de door de fabrikant aanbevolen dosering – het is beter om onder de aanbevolen hoeveelheid te blijven.
 • Frequentie: om de twee weken voor kamerplanten, om de vier tot zes weken voor potplanten (afhankelijk van de fabrikant van het product).

Kalk

Klimop houdt van kalkrijke grond, hoewel deze na verloop van tijd steeds kalkrijker wordt. Daarom moet tussendoor worden gekalkt. U kunt ofwel te weinig kalk in de grond meten, ofwel het herkennen door de groei van diverse onkruiden. Hiertoe behoren bijvoorbeeld hazenklaver, hondskamille, akkerpaardenstaart en mos.

De ervaring leert dat u het ideale kalkgehalte en dus de pH-waarde van de grond op een constant niveau kunt houden met ongeveer 150 gram koolzure kalk per vierkante meter om de drie jaar. Als de pH-waarde één of meer punten boven de ideale waarde ligt, breng dan meer kalk aan. Kalk kan goed verspreid worden met een hark of hark.

Klimop terugknippen

Huismuur begroeid met klimop
Als klimop niet regelmatig wordt gesnoeid, kan het hele muren van het huis overwoekeren.

Om de snelle groei in toom te houden en een dicht bladerdek te krijgen, is regelmatig snoeien met een heggenschaar of snoeischaar aan te raden. Daar moet je op letten:

 • Beste tijd: Lente, kort voor of na het begin van de vegetatie.
 • Mogelijke tweede snede: zomer
 • Knip gevelklimop voor het begin van het gesloten seizoen op 01.03., want het is een geliefde nestplaats voor vogels.
 • Maaien binnen het gesloten seizoen is alleen toegestaan tot 30.09. als de klimop schade veroorzaakt aan gebouwen – niettemin moet vooraf toestemming worden verkregen!
 • Knip lange jonge scheuten terug, dat bevordert een dichte groei.
 • Knip de bloemenscheuten niet af, maar steek ze tussen de zijscheuten om het gewicht te verplaatsen (dichter geheel)
 • Kort de groeicorrectie en de vormsnoei bij ramen of deuren tussen lente en herfst in met een heggenschaar (zo weinig mogelijk, zo veel als nodig)
 • Net als bij het planten en verpotten moeten handschoenen worden gedragen bij het snoeien van klimop om huidcontact te voorkomen.

De beste heggenscharen in vergelijking “

Overwinterende klimop

Als u klimop koopt, zorg er dan voor dat u weet of het een vorstgevoelige of winterharde soort is. Koudegevoelige exemplaren moeten direct in kuipen of potten worden geplant, zodat ze op een vorstvrije plaats kunnen overwinteren. Om de klimop de natuurlijke winterslaap te laten ingaan die elke klimopsoort nodig heeft, is een winterkwartier met temperaturen tussen tien en vijftien graden Celsius optimaal voor klimop in potten. Hetzelfde geldt voor kamerplanten.

Winterharde klimopvariëteiten kunnen goed tegen de winterkou. Alleen jonge planten moeten in het eerste jaar op zonnige winterdagen worden beschermd met een plantvlies. Anders verbranden ze heel snel.

Snowy Ivy
Volwassen klimopplanten zijn meestal winterhard en hebben geen aparte vorstbescherming nodig.

Ziekten en plagen

Klimop wordt beschouwd als zeer robuust en winterhard, maar kan toch worden aangetast door ziekten en plagen. De meest voorkomende zijn de volgende:

Colletotrichum en Phyllosticta schimmel

De besmette klimop is verzwakt door de schimmels. Groeistoornissen en bladverkleuring komen vaak voor. Schimmelaantasting is meestal te herkennen aan modderige plantendelen en witte tot grijze sporentapijten. Radicaal snoeien van aangetaste plantendelen, verwijderen van afgevallen blad en zorgen voor meer luchtdoorlaatbaarheid, zodat meer droogte verdere verspreiding tegenhoudt, kunnen hierbij helpen.

Ivy canker

Ivy kanker wordt veroorzaakt door de bacterie “Xanthomonas campestris pv. hederae“. Onmiddellijke actie is hier geboden. Er is geen controle, maar een verspreiding kan worden voorkomen. Aangetaste planten moeten worden verwijderd en bij het huisvuil worden gezet. De ziekte is te herkennen aan de typische scherp afgetekende bladrandvlekken. Deze verspreiden zich van de bladpunt naar de stengel.

Spint

Spintmijten zijn spinachtigen die 0,25 tot 0,8 millimeter groot zijn en witachtige, kleverige webben vormen op de bladeren en bij de overgang naar de stengels. Heldere plekken op het blad zijn even typisch voor een spintaantasting als gekrulde bladeren. Zeepsop is de beste remedie. Zo wordt het gemaakt en gebruikt:

 • Voeg 20 gram zeep toe aan een liter heet water.
 • Voeg 30 milliliter spiritus toe
 • Wanneer de zeep volledig is opgelost en de loog goed is afgekoeld, brengt u de zeep over in een sproeivat.
 • Spuit de aangetaste klimop druipend nat (vergeet de onderkant van de bladeren niet).
 • Of: veeg elk blad af met de loog (alleen geschikt voor kleine klimop exemplaren).
 • Elke twee tot drie dagen herhalen gedurende tien tot 14 dagen

Meer over dit onderwerp: Spint herkennen, bestrijden en voorkomen

Vergelijkbare berichten