Regelmatig water geven beantwoordt aan een basisbehoefte van planten. Maar hoewel goed water geven zo fundamenteel belangrijk is, is er nauwelijks een algemene regel die voor alle planten geldt.

Planten water geven
Constante watertoevoer is een basisvereiste voor veel planten [Foto: Fotokostic/ Shutterstock.com]

Zonder water kunnen planten hun vitale functies niet handhaven. Maar hoe geef je correct water? Naast potgrootte, temperatuur, bodemtype en zonlicht zijn er nog vele andere factoren die van invloed zijn op de hoeveelheid water die nodig is en de frequentie van water geven. Wij leggen uit hoe deze factoren werken. Dus met een beetje ervaring wordt u snel een bewateringsprofessional.

Inhoud

 • Waarom moet je planten water geven?
 • Hoe vaak moet je planten water geven?
  • Hoe beïnvloedt het bodemtype hoe vaak u water moet geven?
  • Hoe beïnvloedt de locatie hoe vaak u water moet geven?
  • Hoe beïnvloedt het type plant hoe vaak u water moet geven?
 • Wanneer moet je bloemen en co. water geven?
 • Hoe geef je planten goed water?
  • Tips voor het bewateren van perkplanten
  • Tips voor het bewateren van potplanten op het balkon
 • Hoe planten automatisch water geven?
 • Planten water geven met kraanwater of gedestilleerd water?

Waarom moet je planten water geven?

Niet alleen dieren en wij mensen zijn afhankelijk van de inname van water, ook planten bestaan uit levende cellen gevuld met vloeistof en moeten hun watervoorraad regelmatig aanvullen. Ze bestaan grotendeels uit water en transporteren dit op hun beurt. Als het weefsel niet meer voldoende wordt voorzien van water en er dus niet meer voldoende waterdruk is, kan de plant zijn rechtopstaande vorm niet handhaven. Bijgevolg krijgt hij slappe bladeren en begint te verwelken. Bovendien dient het water in de plant voor het transport van voedingsstoffen en geproduceerde stoffen. Bij bijna alle planten wordt water opgenomen via de wortels – er zijn slechts zeldzame uitzonderingen, zoals tillandsia’s, die vocht opnemen via hun bladeren.

Verdorde plant
Bij gebrek aan interne celdruk kan de plant zijn vorm niet behouden. [Foto: rsooll/ Shutterstock.com]

Hoe vaak moet je planten water geven?

Er is geen algemeen antwoord op de vraag hoe vaak u bloemen en dergelijke in de tuin water moet geven. Zoals reeds gezegd, hangt de frequentie van het water geven af van vele factoren.
Een daarvan is het weer: als het toch al regent, is extra sproeien in de tuin niet nodig. Bij langdurige droogte daarentegen moet de gieter worden gebruikt.
De tijd van het jaar speelt ook een beslissende rol. In de winter moet veel minder vaak water worden gegeven, omdat de meeste planten door gebrek aan licht niet in de groeifase zijn. Dit betekent dat ze bijna geen voedingsstoffen opnemen en minder water doorlaten vanwege de lagere temperaturen.
Het bodemtype, de locatie en natuurlijk de respectieve plantensoorten bepalen mede de waterbehoefte.

Hoe beïnvloedt het bodemtype hoe vaak u water moet geven?

 • Humusleem- en kleigronden slaan het meeste water op, dat ook gemakkelijk beschikbaar is voor planten.
 • Kleirijke, d.w.z. zware, leemachtige bodems kunnen veel water opslaan – maar dit wordt enorm vastgehouden in fijne poriën en is daarom slechts beperkt beschikbaar voor planten. Ze moeten vaker water krijgen dan humusrijke, losse grond.
 • Zandgronden hebben zeer grove poriën waaruit het water gewoon wegloopt in de ondergrond – ze drogen snel uit en moeten met kortere tussenpozen worden bewaterd.
Radijs op zandgrond
Zandgronden kunnen worden verbeterd door toevoeging van compost [Foto: nnattalli/ Shutterstock.com]

Hoe beïnvloedt de locatie hoe vaak u water moet geven?

 • Op zonovergoten plaatsen vindt meer verdamping plaats dan op schaduwrijke.
 • Bedekking met mulch kan de verdamping van water uit de grond verminderen door deze koel en bedekt te houden.
 • Op winderige locaties gaat meer water verloren door evapotranspiratie, d.w.z. verdamping via bodem en planten, omdat de luchtbeweging het vocht snel afvoert.

Hoe beïnvloedt het type plant hoe vaak u water moet geven?

 • Vaste planten worden ingedeeld in leefgebieden en vochtvoorkeuren volgens een systeem dat door kwekerijen en vakliteratuur wordt gebruikt – zo kan worden berekend hoeveel vocht bepaalde planten nodig hebben.
 • Bij kwekerijen kan deskundig advies worden ingewonnen over de vochtbehoefte en de geschikte standplaats van de planten.
 • Planten met vlezige bladeren, zogenaamde vetplanten, kunnen water goed opslaan en kunnen minder water gebruiken.
 • Planten met weinig bladmassa of kleine, harde bladeren hebben een kleiner verdampingsoppervlak – een dikke waslaag op de bladeren vermindert ook de transpiratie.
 • Hittebestendige planten voor uw tuin en balkon vindt u bijvoorbeeld in ons verdere artikel.

Tip: Het speelt ook een essentiële rol of de plant in een pot of in de grond groeit. De grootte van de pot en het type container zijn van invloed op het watergeefinterval. Geglazuurde potten en plastic potten verdampen minder water. Als de plant in een royale pot staat, hoeft hij iets minder vaak water te krijgen.

Droge, gebarsten grond
Zware, kleirijke grond vormt scheuren bij uitdroging [Foto: NATNN/ Shutterstock.com]

Samenvatting: Hoe vaak moet ik bloemen en dergelijke in de tuin water geven?

 • Er is geen algemene regel – het bewateringsinterval wordt door vele factoren beïnvloed.
 • De intervallen voor het geven van water hangen af van het weer, de grondsoort, de plantensoort, de locatie, enz.
 • Tekenen van droogte: Brokkelige, gebarsten grond en verwelkte planten.
 • Op zand- en kleigrond moeten de planten vaker water krijgen dan op humeuze löss- of kleigrond.
 • Neem informatie over vochtbehoeften van kwekerijen en boomkwekerijen in acht.
 • Planten met vlezige, harde of harige bladeren en een klein verdampingsoppervlak verdragen droogte beter.

Wanneer moeten bloemen en dergelijke water krijgen?

Het beste moment van de dag om water te geven in de tuin is vroeg in de ochtend. De temperatuur is hier veel koeler en de verdamping is ook lager. Natuurlijk hangt het tijdstip van water geven ook af van het weer: water geven is vooral belangrijk bij onvoldoende of geen neerslag. In de winter alleen water geven bij langdurige droogte en alleen tijdens vorstvrije periodes, anders kunnen de planten schade oplopen.

Pot met waterniveau-indicator
Dergelijke waterniveau-indicatoren vormen een goede richtlijn voor potplanten [Foto: Moritz Klingenstein/ Shutterstock.com]

Moet je water geven in de hitte? Het heeft niet echt zin om in de middaghitte in de felle zon water te geven: Veel van het water zal uit de verwarmde grond verdampen voordat het diep genoeg kan doorsijpelen. Maar vooral in de midzomer hebben planten van nature extra water nodig door water te geven: Het beste is om dit ’s ochtends vroeg of ’s avonds te doen.

Hoe geef je planten goed water?

U denkt misschien dat u niet veel fout kunt doen bij het water geven – maar er zijn toch een paar tips die u kunt gebruiken om uw planten de best mogelijke zorg te geven.

Tips voor het bewateren van perkplanten

 • Na het planten moeten de watergeefintervallen steeds langer worden. Dit zorgt ervoor dat de plant een duidelijk wortelstelsel vormt om de waterreserves in de bodem te bereiken. Dit is vooral voordelig tijdens langere droge perioden.
 • De verdamping van water rechtstreeks uit de bodem kan worden verminderd door deze te bedekken met mulch. Onze Plantura biologische pijnboomschors is bijvoorbeeld bijzonder geschikt voor dit doel, omdat het niet alleen uw grond gelijkmatig vochtig houdt, maar ook onkruid onderdrukt en een visueel mooi, natuurlijk bedoppervlak creëert.
Mulchen van een bloembed
Bedekken met mulch helpt het vocht in de grond langer vast te houden. [Foto: Jon Rehg/ Shutterstock.com]
 • Het beste is om het water gelijkmatig langs de wortelstok van de plant te verdelen – de plant moet dus “van onderaf” water krijgen. Water geven van bovenaf kan schimmelziekten op de bladeren bevorderen, en het vocht wordt niet opgenomen door de planten en verdampt ongebruikt.
 • Bij het water geven moet ervoor worden gezorgd dat er niet elke dag een kleine hoeveelheid water wordt gegeven, maar dat er weinig water wordt gegeven.
 • In het bed kunnen ollas en druppelslangen worden gebruikt voor een constante watertoevoer.
 • Sproeiers moeten worden vermeden omdat de fijn vernevelde waterdruppels bij warm weer nog in de lucht verdampen, zodat het waterverlies op deze dagen zeer groot is – tot 50 %.
 • Een gietbak rond planten voorkomt dat het water oppervlakkig wegloopt.
Plantura Biologische Pijnboomschors
Plantura Biologische Pijnboomschors

Decoratief & natuurlijke pijnboomschors
in grove structuur van 25 tot 40 mm,
beschermt tegen onkruidgroei & uitdroging

Koop hier!

Tips voor het bewateren van potplanten op het balkon

 • Potplanten hebben aanzienlijk minder substraat beschikbaar en kunnen slechts in een veel kleinere ruimte wortelen. Daardoor moeten ze veel vaker water krijgen.
 • Sterk uitgedroogde grondballen krimpen en nemen in het begin zeer slecht water op, zodat ze meerdere malen water moeten krijgen of bij voorkeur direct in een emmer vol water moeten worden geplaatst, zodat de grond langzaam kan weken.
 • De vingertest is een goede manier om te controleren of het tijd is om weer water te geven. Controleer gewoon met uw vinger tot welke diepte de kluit al droog is. Bij kleinere planten kan het gewicht van de plant ook worden gebruikt als indicatie van de waterhuishouding: Als de plantenbak ongewoon licht aanvoelt, is dat te wijten aan een gebrek aan water – het is dus tijd om de plant opnieuw water te geven.
 • Potplanten worden meestal gepot in potgrond van turf. Dit kan veel water opslaan en voorkomt veelvuldig water geven. Maar als het veen eenmaal volledig is opgedroogd, wordt het waterafstotend en kan het nauwelijks meer worden bevochtigd. Om die reden, maar ook uit duurzaamheidsoogpunt, wordt turf steeds meer afgeschaft. Biologische alternatieven zijn bijvoorbeeld bodems van houtvezels en kokosvezels. De wateropslageigenschappen zijn niet zo goed als bij veen, maar de alternatieve bodems worden niet waterafstotend als ze uitdrogen en hebben een betere CO2-balans. Dit geldt ook voor onze Plantura biologische bodems: Deze zijn turfarm of turfvrij en duurzaam geproduceerd. In veel gevallen is onze Plantura biologische potgrond ideaal voor het balkon.
 • Een punt dat niet mag worden verwaarloosd is wateroverlast door overmatig water geven. Het gevaar van te veel water geven is vooral groot bij potplanten. Als het water zich op de bodem van de pot ophoopt, zullen de wortels na verloop van tijd gaan rotten. Daarom moet u regelmatig controleren of er water in de pot zit.
Schotel met water
Water dat zich in de pan of onderzetter verzamelt, moet snel worden geleegd. [Foto: SOORACHET KHEAWHOM/ Shutterstock.com]

Hoe planten automatisch water geven?

Als het u te veel moeite kost om regelmatig voor de waterbehoeften van uw planten te zorgen of als u veel weg bent, zijn er geschikte oplossingen.
Druppelsystemen of sproeisystemen kunnen heel praktisch worden geregeld met een pomp en een timer. De pomp levert het water automatisch aan de planten op het gewenste tijdstip. Voor bloemperken is het gebruik van druppelslangen het meest zinvol. Er zijn zelfs besproeiingscomputers die u kunt programmeren met verschillende besproeiingscycli voor verschillende zones.
De afzonderlijke onderdelen of zelfs complete bewateringssets zijn niet alleen te koop bij gespecialiseerde bedrijven, maar ook bij bouwmarkten en tuincentra. Voor irrigatiecomputers betaalt u 50 € tot 200 €. Wietklokken daarentegen zijn al verkrijgbaar voor ongeveer 30 €.

TipOm ervoor te zorgen dat uw planten tijdens uw vakantiereizen niet te lijden hebben onder een gebrek aan water, hebben wij in ons artikel enkele tips voor het bewateren van planten op vakantie op een rijtje gezet. Ollas en kleikegels zijn ook methoden om potplanten gedurende een periode van constante vochtigheid te voorzien.

Bed met automatisch bewateringssysteem
Met een irrigatiesysteem wordt altijd gezorgd voor voldoende vocht. [Foto: Floki/ Shutterstock.com]

Planten water geven met kraanwater of gedestilleerd water?

Het soort gietwater beïnvloedt de eigenschappen van het substraat en daarmee de leefomstandigheden van de plant die erin groeit. Eigenlijk spelen het kalk- en zoutgehalte hier een belangrijke rol. Afhankelijk van de regio heeft ons leidingwater vaak een te hoge hardheid. Dit betekent dat het een bepaalde hoeveelheid kalk bevat, die na verloop van tijd problemen kan veroorzaken, vooral voor gevoelige planten. Daarentegen is het kalk- en zoutgehalte van zoet regenwater laag, zodat het zonder aarzeling voor besproeiing kan worden gebruikt.

Water geven met gedistilleerd water wordt afgeraden. Dit komt door de verstoorde osmotische opname, die in de planten op gang komt doordat het water geen zout meer bevat. Daarom mag hooguit gedistilleerd water worden gebruikt gemengd met leidingwater of vloeibare meststof. In principe kan mineraalwater ook zonder aarzelen voor bewatering worden gebruikt, omdat het zoutgehalte daar meestal niet te hoog of te laag is.

Planten water geven
Regenwater verdraagt vrijwel alle planten goed [Foto: Syda Productions/ Shutterstock.com]

Er zijn ook een paar punten waarmee rekening moet worden gehouden bij het bewateren van kamerplanten, zodat de planten niet verdrinken of uitdrogen. Alle tips over de juiste bewatering van kamerplanten vindt u in ons speciale artikel.

Vergelijkbare berichten