Elk jaar gebeuren er in Duitsland ongeveer 7000 ongevallen door grasmaaiers. Slordigheid is vaak de oorzaak. Vooral kinderen die maaien, open schoenen zonder beschermende kap, het verwijderen van gras met de hand op de draaiende maaier of stenen die tijdens het maaien worden weggegooid, worden vaak getroffen. Door de hoge draaisnelheden leidt dit meestal tot ernstige verwondingen of zelfs amputaties.

Inhoudsopgave

Automatische veiligheidsmechanismen

Moderne grasmaaiers en robotmaaiers beschikken over automatische veiligheidsmechanismenontworpen om het risico op letsel tot een minimum te beperken. Handmaaiers hebben vaak een dodemanshendel die tijdens de werking moet worden ingedrukt. Wanneer deze wordt losgelaten, stopt de maaimotor abrupt. Bij zitmaaiers zorgt een schakelaar op de bestuurdersstoel voor een soortgelijke veiligheidsuitschakeling.

Neem uw eigen voorzorgsmaatregelen

Voor een veilig gebruik van het tuingereedschap zijn er echter nog steeds verdere voorzorgsmaatregelen die je altijd in gedachten moet houden:

Vooraf deskundig advies inwinnen

Voordat u een gemotoriseerd tuingereedschap gebruikt, moet u geïnstrueerd worden door een professional en/of de Gebruiksaanwijzing bestudeer ze zorgvuldig. De fabrikanten van grasmaaiers geven belangrijke informatie en tips over het precieze gebruik van het desbetreffende apparaat en wijzen op speciale kenmerken. Deze geeft ook advies over het volgende belangrijke punt.

Onderhoud uw grasmaaier regelmatig

Na gedane arbeid of tegen de winter wordt de maaier vaak zonder enig onderhoud direct in de schuur gezet. In regelmatige tijdstippen u zelf of een technisch ervaren professional moet alle tuingereedschap onderhouden. Dit verhoogt niet alleen de veiligheid bij het gebruik, maar ook de levensduur van het gereedschap zelf. Een vastgelopen snijmes dat slechts even losgemaakt moet worden, kan u in het ergste geval uw hele hand kosten.

Draag altijd beschermende kleding

Zelfs bij hogere temperaturen in de zomer moet u altijd beschermende kleding dragen wanneer u het gazon maait. Dit omvat in de eerste plaats Stevig schoeisel (veiligheidsschoenen), handschoenen en een veiligheidsbril.. Ook een lange broek tegen rondvliegende stenen of takken en gehoorbescherming worden aanbevolen.

Schakel het toestel volledig uit

Voordat u werkzaamheden aan de grasmaaier uitvoert, en zelfs als u alleen de afvoer van een beetje gras wilt opruimen, schakel het apparaat volledig uit en wacht dan even. Verwijder uit voorzorg de accu bij grasmaaiers met accu en trek de stekker uit het stopcontact bij elektrische maaiers. Pas als de snijmessen dan volledig tot stilstand zijn gekomen, mag u het apparaat onderzoeken.

Vermijd elektriciteit en nattigheid

Als u een elektrische grasmaaier bezit, moet u maaien in natte omstandigheden vermijden. Het kan te gemakkelijk leiden tot Elektrische schokken wat levensbedreigend voor je kan zijn. Zorg er daarom altijd voor dat droge stekkerverbinding.

Over stekkers gesproken: Wanneer u een verlengsnoer gebruikt, is het belangrijk het snoer vóór gebruik te controleren op beschadigingen en het tijdens het maaien altijd in de gaten te houden. Bovendien moet de beschermingsgraad minstens IP44 zijn, zodat hij beschermd is tegen spatwater.

Het gazon opruimen

Alvorens te maaien is het raadzaam alle obstakels uit het gazon te verwijderen. Vooral kleinere objecten zoals Stenen en takken of speelgoeddie in het hoge gras liggen kunnen leiden tot een gevaarlijk projectiel die u en uw omgeving kunnen verwonden. Grotere objecten vereisen ook vaker stoppen en verlengen de maaitijd onnodig.

Kijk uit voor spelende kinderen

Informeer vóór het tuinieren vooral kinderen over de gevaren en zorg ervoor dat zij blijf niet in de directe omgeving. Het is belangrijk dat zij op jonge leeftijd leren hoe gevaarlijk technische apparaten kunnen zijn en dat zij er met respect mee omgaan.

Het gras maaien is ook geen vergoedingsactiviteit! Geef uw kinderen andere taken om hun zakgeld aan te vullen.

Handen af van alcohol

Hoe verleidelijk het in de zomer ook is om naast inspannende activiteiten een koud biertje te drinken, de gevaren daarvan zijn ook groot. Naast de verminderde reactietijd neemt ook de bereidheid om risico’s te nemen toe. Stel uw biertje na het werk uit totdat je klaar bent met tuinieren. Dan heb je het verdiend.

Vergelijkbare berichten