In veel steden is er een gebrek aan groen en veel mensen willen een stukje groen om te bebouwen. Straatperken lossen beide op: ze verfraaien het stadsbeeld, versterken de buurt en bieden een habitat voor insecten.

Straatbed
Straatbedden bieden insecten een broodnodige habitat [Foto: Catherine Zibo/ Shutterstock.com]

Maak een einde aan de grijze straten: Straatbedden zijn een geweldige manier om uw stad een beetje groener te maken! In dit artikel leer je wat straatbedden precies zijn, welke positieve effecten ze hebben in de stad en waar je rekening mee moet houden als je een straatbed aanlegt.

Inhoud

 • Wat wordt bedoeld met straatbedden?
 • Wat zijn de voordelen van straatbedden?
 • Beplanting en aanleg van straatperken: De beste tips

Wat zijn straatbedden?

Wij komen dagelijks straatperken tegen, maar door de doorgaans sobere beplanting vallen ze nauwelijks op. Onder een straatbed wordt bijvoorbeeld verstaan de bermen langs een weg of verkeerseilanden, alsmede in het algemeen elke groenvoorziening in de openbare wegruimte van de gemeente. Een perk is het gebied rond een straatboom. Op deze plekken groeit het zogenaamde bermgroen, dat in de meeste gevallen gras is en dus geen hoge ecologische waarde heeft en ook visueel niet echt aantrekkelijk is.

Wat zijn de problemen met de bloembedden in de stad? Helaas zijn deze gebieden vaak bezaaid met afval, worden ze gebruikt als hondenbakken of als fietsenstalling. Op straat geparkeerde auto’s verdichten de bodem sterk en vereisen dat straatbomen en andere planten zeer robuust zijn en zich kunnen herstellen.

Boombedding in de stad
Deze boom is beschermd tegen verdichting, maar de boomschijf is nauwelijks plantbaar [Foto: JJY Photography/ Shutterstock.com]

Wat zijn de voordelen van straatbedden?

 • Verfraaiing van de straat: Een bloeiend straatbed is prettiger voor het oog dan kale grond of schorsmulch. Bovendien doet een mooi beplant bomenperk je twee keer nadenken om er ondoordacht je afval te laten vallen, zoals helaas vaak gebeurt in een kale, onkruidrijke omgeving.
 • Een bijdrage aan de biodiversiteit: Vooral insecten vinden steeds minder habitats in onze steden. Dit is een van de redenen voor de achteruitgang van inheemse insectensoorten. Gazons, zoals ze meestal langs de weg of in de stad in het algemeen worden aangetroffen, hebben weinig ecologische waarde en kunnen worden vervangen door insectvriendelijke bloemen. Natuurlijk moet u aandacht besteden aan milieuvriendelijk tuinieren en planten kiezen die een waarde hebben voor onze insecten en er niet alleen mooi uitzien. Zo kunnen ook mensen zonder tuin iets bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit.
Bloemenstroken in de stad
Een bloeiende strook met insectvriendelijke bloemenmengsels is een goed begin [Foto: VOJTa Herout/ Shutterstock.com]
 • Verbetering van het stadsklimaat: Planten filteren verontreinigende stoffen, de fijnste stofdeeltjes en natuurlijk kooldioxide uit de lucht en dragen zo bij tot een betere luchtkwaliteit in de stad. Bovendien hebben planten een groot effect op het microklimaat rondom hen, omdat zij door hun transpiratie de omringende lucht bevochtigen. Bovendien kan het water van regen en dauw beter worden vastgehouden in de vegetatie en zo zorgen voor een koeler stadsklimaat in de zomer.
 • Verbetering van de vitaliteit van straatbomen: De wortels van de planten op het boombed maken de vaak verdichte grond rond de boom los en verbeteren zo de bodemkwaliteit. Zo bereiken meer zuurstof en water de boomwortels en kan de boom beter groeien. Bovendien zullen hondenbezitters, als het bedje liefdevol is aangelegd, hun honden er eerder van weerhouden hun behoefte te doen – en zo de boom beschermen tegen te veel voedingsstoffen. Hondenurine bevat zeer hoge concentraties fosfor, kalium en vooral stikstof in de vorm van ureum. Te veel van deze voedingsstoffen maken planten gevoelig voor ongedierte en vorst – zodat u indirect schade ondervindt van de dierlijke uitwerpselen.
Bloemenperk in de berm
Een beplant straatbed verhoogt de levenskwaliteit in de stad [Foto: Beekeepx/ Shutterstock.com]
 • Versterking van de gemeenschap: Een straatbed kan de saamhorigheid in uw buurt versterken. Vanaf de creatie van het bed tot het onderhoud ervan biedt het bed mogelijkheden om het contact met andere mensen te versterken. De taken en het onderhoudswerk kunnen in de buurt worden verdeeld en ook senioren of voorheen niet goed geïntegreerde personen, bijvoorbeeld vluchtelingen, kunnen goed meedoen. De zorg voor één en hetzelfde schept een band tussen de tuiniers. Voorbijgangers zullen zeker met je praten over het project en er zullen nieuwe kennissen worden gemaakt. Misschien raken anderen geïnspireerd door uw beplante straatperken en beginnen ze er zelf ook een te planten en te verzorgen.

Beplanting en aanleg van straatperken: De beste tips

Natuurlijk is het planten van straatperken een leuk project. Er zijn echter een paar dingen waarmee u rekening moet houden voordat u met schop en zaad op pad gaat:

Neem de wettelijke voorschriften van de stad in acht: In principe moet iedereen die een straatbed wil beplanten zich ervan bewust zijn dat dit strikt genomen wordt beschouwd als schade aan eigendommen. Om juridische consequenties te vermijden is een zekere bureaucratische inspanning vereist om het project in de openbare groene ruimte uit te voeren. Contactpersonen op dit gebied zijn vaak het gemeentelijk groenonderhoud, het groenbeheer en niet zelden ook natuurbeschermingsinstanties. Het is zelfs mogelijk om financiële subsidies te ontvangen voor projecten die daarvoor in aanmerking komen, maar ook dat vergt enige inspanning. In het algemeen moet men verwachten dat een concept moet worden gepresenteerd, vaste contactpersonen moeten worden genoemd en aan andere eisen moet worden voldaan. Financieringspartners kunnen bijvoorbeeld bepaalde stichtingen of serviceclubs zijn, maar ook crowdfunding is een goede manier om financiële steun voor projecten te krijgen. Als u van plan bent de straatbedden te ontwerpen voor een plaatselijk bedrijf, bankkantoor of iets dergelijks, is het ook de moeite waard hen te vragen of zij bereid zijn het project te sponsoren. Omdat het ook goede publiciteit voor hen kan zijn, afhankelijk van het ontwerp. Vaak zijn er regels voor de beplanting van straatperken, bijvoorbeeld een maximale hoogte van de beplanting om het zicht van het wegverkeer niet te belemmeren. Bovendien moet het onderhoud van de stadsbomen door het personeel van de plantsoenendienst te allen tijde gewaarborgd zijn. Daarom wordt vaak een bepaalde plantafstand tot de boom aangegeven.

Bed langs de weg
Sommige inheemse wilde planten hebben de harde omstandigheden vlak naast de weg doorstaan [Foto: ChBsc/ Shutterstock.com]
 • Voorbereiding van de wegbedding: Onaangenaam, er ligt vaak veel afval in de boombedden. De eerste stap is om het te verwijderen. Pas op dat u zich niet verwondt aan gebroken stukken en dergelijke. Helaas is de grond in straatperken vaak niet van hoge kwaliteit en sterk verdicht. Daarom moet de grond tot een diepte van ten minste 10 cm worden losgemaakt en met een hoogwaardig substraat worden verbeterd alvorens te planten. Onze Plantura Organic Universal Soil is daar bijvoorbeeld geschikt voor. Deze potgrond bevat geen turf en heeft daarom een lagere CO2-voetafdruk dan gewone potgrond. U kunt ook rijpe compost gebruiken die u bij een recyclingbedrijf kunt ophalen. Stapel echter niet te veel substraat op rond de boomstam.
Plantura Biologische Universele Grond
Plantura Biologische Universele Grond

Biologisch, turfvrij & klimaatvriendelijk:
Voor alle planten binnen & buiten,
100% natuurlijke ingrediënten,
onschadelijk voor mens en dier

Koop hier!
 • De juiste planten kiezen: Afhankelijk van de lichtomstandigheden moet u uw beplanting kiezen. In het algemeen is het belangrijk zeer robuuste planten te kiezen die bestand zijn tegen de extreme omstandigheden vlak langs de weg. Het is bijzonder belangrijk dat de planten in een boombed veel worteldruk kunnen verdragen, omdat de grond al zwaar geworteld is door de boom. Bij de Bund deutscher Staudengärtner (Vereniging van Duitse vaste planten tuinders) kunt u gratis concepten krijgen voor het aanleggen van boomperken. Het is ook mogelijk om op dergelijke terreinen te zaaien. Insectvriendelijke bloemenweidemengsels zoals onze Plantura Bijenweide zijn hiervoor bijzonder geschikt. Deze onderhoudsarme bloemenmix bestaat uit meer dan 20 eenjarige en vaste soorten. Let er bij de keuze in het algemeen op dat u insectvriendelijke planten kiest om een meerwaarde voor uw stad te creëren.
beplant straatbed
De coneflower is niet alleen een blikvanger in het straatbed maar ook insectenvriendelijk [Foto: Beekeepx/ Shutterstock.com]

Geschikte planten voor zonnige boombedden zijn bijvoorbeeld:

 • Bijenvriendelijke bodembedekkers: Tapijt flox (Phlox subulata), bloedrode kraanvogel (Geranium sanguineum), muurpeper (Sedum acre)
 • Middelhoge vaste planten: Slangenkruid (Echium vulgare), groot steengewas (Sedum telephium), zonnebloem (Helenium), slangenknoop (Bistorta officinalis), coneflower (Echinacea purpurea), cichorei (Cichorium intybus), Rudbeckia (Rudbeckia), kamille (Anthemis tinctoria), weidesalie (Salvia pratensis), bellflower (Campanula glomerata)

Meer insectvriendelijke bloemen vindt u in ons bijpassende Plantura-artikel.

Plantura Bijenweide
Plantura Bijenweide

Meer dan 20 eenjarige en vaste soorten voor
Bijen, hommels & co, easy care
Bloemendroom in bed, pot & balkonbak

Koop hier!
 • De juiste zorg: Vooral in het begin moet het straatbed regelmatig water krijgen om ervoor te zorgen dat de planten groeien of de zaden uitkomen. Afhankelijk van de behoeften van de plant kunt u na enkele weken minder water geven. Het is raadzaam het watergeven te verdelen onder vrienden of de buurt. Ook moet regelmatig onkruid worden gewied en afval worden verwijderd. In sommige steden is het bemesten van bomen niet toegestaan om ongecontroleerde toevoer van voedingsstoffen te voorkomen. Raadpleeg daarom uw plaatselijke plantsoenendienst alvorens te bemesten.
 • Bescherm het straatbed: Om de boomplak herkenbaar te maken als een perk, is een klein hekje gunstig. Dit moet echter ook met de stad worden besproken, want het is niet overal toegestaan. U kunt ook borden ophangen of aan de boom bevestigen, zonder deze natuurlijk te beschadigen. Vooral in het begin, wanneer de zaden nog niet zijn ontkiemd, kunnen passende borden voorbijgangers tot meer consideratie aanzetten.
Groenten in het straatbed
Zelfs groenten kunnen worden geteeld in bedden midden in de stad [Foto: spiv/ Shutterstock.com]

In één oogopslag: De belangrijkste stappen voor het creëren van een straatbed

 1. Onderzoek naar de regelgeving van de stad
 2. Maak het bed vrij van afval en onkruid.
 3. Grond losmaken en verbeteren
 4. Aangepaste en milieuvriendelijke beplanting plannen
 5. Planten of zaaien
 6. Facultatief: Bescherm boombedding

Een ander idee voor stadstuinieren is een kruidenbed van pallets dat op elk balkon past, hoe klein ook.

Vergelijkbare berichten