Compostbedden profiteren heel gericht van de superieure eigenschappen van compost. Afhankelijk van de structuur en de gebruikte compost kunt u zelfs profiteren van de door verse compost opgewekte warmte, waardoor de oogst wordt vervroegd.

Bed met compost
Compost maakt het snel en gemakkelijk om bedden aan te leggen zonder te hoeven spitten [Foto: Fedor Eremin/ Shutterstock.com]

Compost in de tuin is zeer waardevol. In dit artikel leggen we uit hoe u compost direct kunt integreren bij de aanleg van nieuwe bedden.

Tip: Er zijn verschillen in compost. De grondstoffen en de fase van compostering bepalen hoe voedselrijk of bodemverbeterend een compost is. Afhankelijk daarvan worden composten verschillend gebruikt. In ons speciale artikel leggen wij uit of en hoe de respectieve compost als meststof kan worden gebruikt en wat de termen verse, afgewerkte en gerijpte compost en groenafvalcompost en organische compost betekenen.

Inhoud

 • Compostbed: uitleg en voordelen
  • Compost in het No-Dig Bed
  • Compost in het verhoogde en opgestapelde bed
 • Een compostbed aanleggen: Instructies
  • Een no-dig bed maken met compost
  • Verhoogde bedden maken met een laag compost
 • De juiste beplanting
  • Het planten van No-dig bedden
  • Beplanting van verhoogde bedden

Compostbed: uitleg en voordelen

Compost kan op vele manieren in de tuin worden gebruikt, bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwe bedden. Er wordt een fundamenteel onderscheid gemaakt tussen 2 verschillende soorten gebruik: compost als humusrijk plantsubstraat en compost als geïntegreerde verwarming en latere leverancier van voedingsstoffen.

Compost in het graafbed

In no-dig bedden wordt alleen rijpe compost gebruikt en worden de planten direct in de compost geplaatst.

Rijpe compost is ideaal als plantsubstraat omdat het water en voedingsstoffen uitstekend opslaat. Het levert ook voedsel voor bodemorganismen en mineraliseert op die manier nutriëntenreserves. Ten slotte bevat compost die een warm rottingsproces heeft ondergaan nauwelijks onkruidzaden of ziekteverwekkers, zodat het kan bijdragen tot een lager voorkomen van onkruid in het bed.

Het gebruik van compost in het bed heeft echter soms nadelen. Als er tijdens het composteringsproces iets mis is gegaan, kan de compost ziekteverwekkers en onkruid door de tuin verspreiden. Daarom mag bijvoorbeeld materiaal van zieke planten niet op de compost worden gegooid. Gekochte compost kan ook verontreinigd zijn met verontreinigende stoffen. Bovendien kan het moeilijk zijn om het gehalte aan voedingsstoffen te beoordelen. Dat komt omdat compost een natuurlijk product is met wisselende eigenschappen en de fabrikanten meestal geen precieze informatie verstrekken.

Compostbed met groenten
In niet gegraven bedden met compost worden de planten direct in rijpe compost geplaatst. [Foto: Anelovski/ Shutterstock.com]

Compost in verhoogde en heuvelbedden

Bij het vullen van verhoogde bedden of de aanleg van terpbedden kan vers compostmateriaal dat niet of nauwelijks is afgebroken een laag vormen onder het plantsubstraat. Dit materiaal composteert dan direct in het bed. Omdat bij de afbraak warmte vrijkomt, worden ook de bodem erboven en de planten die erin groeien verwarmd. Een warme bodem zorgt dan weer voor een betere plantengroei en dus voor hogere en vroegere opbrengsten. Bovendien komen grote hoeveelheden voedingsstoffen vrij – hoogproductieve planten voelen zich bijzonder thuis in vers gemaakte compost verhoogde bedden.

Maar niet alles gaat altijd van een leien dakje bij het composteren. Te veel vocht of te weinig lucht, bijvoorbeeld door verdichting, kan het proces belemmeren of volledig tot stilstand brengen. Dit gebeurt ook bij het composteren in een bed. Hier kunt u de compost echter niet losmaken of keren. Compost stort ook in als het gaat rotten. Daarom moeten terpen en verhoogde bedden met compost uiterlijk om de 2 à 3 jaar opnieuw worden aangelegd – als u gebruik wilt maken van het opwarmingseffect zelfs elk jaar.

Compost voor bedden
Bij de terp en het verhoogde bed met verse compost gebruikt men de warmte die tijdens het composteren ontstaat [Foto: Beekeepx/ Shutterstock.com]

Een compostbed aanleggen: Instructies

De procedure voor het creëren van een compostbed hangt af van het type compostbed.

Een no-dig bed maken met compost

Het ideale moment om een compostbed aan te leggen volgens de no-dig methode is in de herfst, maar het kan ook in het vroege voorjaar. We leggen de procedure nader uit in ons speciale artikel over dit onderwerp – maar de eenvoudigste manier om een no-dig bed met compost aan te leggen bestaat uit slechts een paar stappen:

 1. Maai het gazon waar het bed moet komen.
 2. Bedek de grond met karton op een vlakke, dikke, overlappende en eventueel meerlagige manier. Op de lange termijn zullen de planten eronder afsterven en zullen ze niet kunnen doorgroeien in het nieuwe bed. Aangezien karton na verloop van tijd gaat rotten, hoeft u zich geen zorgen te maken over het later verwijderen ervan.

Tip: Gebruik alleen zwart of onbedrukt karton en verwijder alle plakstrips of nietjes. Gecoat materiaal en plastic rotten niet of zeer langzaam en zijn daarom niet geschikt.

Een compostbed aanleggen
De meeste grassen en onkruiden sterven af onder karton [Foto: NayaDadara/ Shutterstock.com]
 1. Een bedrand kan voorkomen dat er onkruid of gras in groeit en maakt tegelijkertijd het vullen gemakkelijker.
 2. Strooi nu ongeveer 15 cm rijpe compost op het karton. Als u dergelijke hoeveelheden in uw eigen tuin niet kunt bereiken, kunt u bijvoorbeeld onze Plantura biologische compost gebruiken. Het garandeert een evenwichtige voedingsstoffenverhouding en vrijheid van onkruidzaden en ziekteverwekkers. Bovendien wordt het duurzaam geproduceerd in Duitsland. U kunt er ook naar vragen bij uw plaatselijke afvalverwerkingskantoor. Daar kun je vaak goede, geteste compost krijgen voor weinig geld – maar je moet wel specifiek vragen hoe lang het al verrot is.
 3. Theoretisch kan het bed nu direct beplant worden. Het is echter beter om het een tijdje te laten rusten in de winter. In het voorjaar zal het karton enigszins verrot zijn, zal de oorspronkelijke vegetatie gedeeltelijk zijn afgestorven en zal de compost enigszins zijn neergeslagen.
 4. Afhankelijk van de mate waarin de compost is ingezakt, kunt u in het voorjaar voor het planten nog een dun laagje compost of compostgrond strooien.
Compostbed met bloemen
Houten stammen kunnen worden gebruikt als rand voor compostbedden [Foto: NeroV/ Shutterstock.com]

Om no-dig bedden jarenlang vruchtbaar te houden, moeten ze goed worden onderhouden. Het is vooral belangrijk om elk jaar een nieuwe laag compost te strooien.

Maak verhoogde bedden met een laag compost

Als u compostbedden wilt aanleggen waar u kunt profiteren van de warmte van de compost, moet u in de late winter of het vroege voorjaar beginnen. Meestal duurt het slechts enkele dagen voordat het composteringsproces en de warmteontwikkeling op gang komen.

Om het zonlicht optimaal te benutten, is een verhoogd of opgestapeld bed van compost ideaal in de lengterichting van het noorden naar het zuiden gericht. Zodra u het gebied hebt voorbereid, kunt u beginnen met het aanbrengen van lagen. Deze verschillen enigszins tussen verhoogde bedden en terpbedden.

Lagen in het verhoogde bed:

 1. 25 – 40 cm dikke takken, stammen of stenen
 2. 15 – 20 cm los, versnipperd vulmateriaal van plantenresten, bladeren en dergelijke
 3. 30 – 40 cm verse compost
 4. 15 – 20 cm plantgrond of rijpe compost

Lagen in het verhoogde bed:

 1. 40 cm gehakte takken en twijgen
 2. 15 cm zode
 3. 15 cm vochtige bladeren of stro
 4. 20 cm stalmest of verse compost
 5. 20 cm tuinaarde en rijpe compost

Ongeacht het type bed moet worden gelet op de juiste samenstelling van het compostmateriaal in de compostlaag. Voor een goede, warme verrotting gebruikt u nauwelijks verrotte verse compost.

Een compostbed bouwen
Hout breekt bijvoorbeeld zeer langzaam af en is daarom niet zo geschikt voor de compostlaag. [Foto: larisa Stefanjuk/ Shutterstock.com]

Aangezien compostbedden voornamelijk in de late winter worden aangelegd, is de keuze van materialen uit de tuin klein. Veel van de materialen die in de winter beschikbaar zijn, zoals bladeren en hout, vergaan zeer langzaam. Keukenresten of de laatste groene oogstresten van de herfst kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt, omdat deze in de meeste gevallen nog niet of nauwelijks zijn verrot. Grotere bladeren of stengels moeten in elk geval worden versnipperd voordat ze aan de compostlaag worden toegevoegd.

Mest, bijvoorbeeld van paarden, hoopt zich ook op in de winter en is vaak uitermate geschikt voor de composteringslaag. Paardenmest is gewoonlijk vrij gemakkelijk te verkrijgen, vraag het maar aan paardeneigenaren in uw omgeving. Wij hebben alles samengevat in een apart artikel over mestbedden.

Tip: Het loof van verschillende bomen verschilt sterk qua afbreekbaarheid en dus qua geschiktheid voor compostbedden. Het gebladerte van bomen zoals elzen (Alnus), Ash (Fraxinus), esdoorn (Acer) en berk (Betula) verrot gemakkelijk en kan daarom in grotere hoeveelheden aan de compostlaag worden toegevoegd. Daarentegen moet men zuinig zijn met bladeren van beuken (Fagus) en eiken (Quercus) of naaldbomen. Om de versnipperende micro-organismen meer oppervlakte te geven om aan te vallen, kunt u de bladeren ook versnipperen met een grasmaaier voordat u ze in lagen legt.

Compost voor compostbed
Niet te veel bladeren en takken mogen direct in het bed worden gecomposteerd. [Foto: Marlon Boenisch/ Shutterstock.com]

Om het composteringsproces op gang te brengen, is eerst wat warmte nodig. Als het verhoogde bed niet op een warme, zonnige plaats staat, kan het composteringsproces op gang worden gebracht met veel warm water.

De compostlaag wordt gevolgd door een plantlaag van 10 tot 15 cm. Hiervoor kan bijvoorbeeld onze Plantura biologische compost of hoogwaardige rijpe compost worden gebruikt. Onze compost is geschikt voor zware telers en komt altijd in dezelfde hoge en veenvrije kwaliteit naar u toe.

Plantura Organische Compost
Plantura Organische Compost

Biologisch, turfvrij & klimaatvriendelijk:
Ook ideaal voor verhoogde bedden,
Zorgt voor een rijke, aromatische oogst

Koop hier!

Helaas kunt u alleen het eerste jaar na de aanleg van het verhoogde of verhoogde bed profiteren van de warmte van het composteringsproces. Na 2 tot 3 jaar moeten ook dit soort bedden weer volledig worden opgebouwd, omdat ze door de afbraak van het organisch materiaal sterk inzakken.

De juiste beplanting

De beplanting van compostbedden verschilt naargelang het een no-dig bed of een verhoogd bed betreft.

Het planten van no-dig bedden

Compostbedden kunnen worden beplant als elk ander bed. Bij het planten van no-dig bedden met compost kunnen in het eerste jaar echter nog geen wortelgroenten worden geteeld omdat het bed te ondiep is en stevig karton in de ondergrond heeft. Denk eraan dat compost vaak zeer rijk is aan voedingsstoffen. Op die manier worden sterke groeiers zoals kool (Brassica) of tomaten (Solanum lycopersicum) kunnen er ook goed in groeien.

Tip: Om te voorkomen dat het no-digbed de hele winter met open grond ligt, kunt u het bedekken met karton of iets dergelijks. Ook invriezende groenbemesters zijn geschikt.

Compostbed
Wortelgroenten kunnen ook groeien in meerjarige no-dig compostbedden [Foto: Galla3000/ Shutterstock.com]

Het beplanten van verhoogde bedden

Als men een verhoogd bed heeft gemaakt met een laag compost, kunnen eerst enkele zeer vroege groenten worden geteeld die koudere temperaturen kunnen verdragen. Door de compost te verwarmen kan men hier een vroege oogst behalen. Bij verhoogde bedden is het ook beter om jonge planten te gebruiken in plaats van zaden, omdat deze gemakkelijk kunnen wegspoelen door het hellende bedoppervlak. Let op de verschillende zones die zich ontwikkelen op verhoogde bedden: Op de dijk is het het droogst en het zonnigst, aan de zijkanten kan het schaduwrijker en natter zijn.

Een compostbed aanleggen
Het beste is om voorgekweekte planten in een verhoogd bed te planten. [Foto: Miriam Doerr Martin Frommherz/ Shutterstock.com]

Tip: Om ervoor te zorgen dat de warmte van de compostverwarming ook bij de groenten blijft, is een koud frame voor verhoogde bedden of het afdekken van verhoogde bedden met vliesdoek een goed idee.

Zodra de eerste groenten zijn geoogst, kunt u vanaf mei hoogproductieve gewassen planten zoals tomaten, komkommers (Cucumis sativus), kool of pompoen (Cucurbita) moeten worden geplant. Deze maken optimaal gebruik van de voedingsstoffen die uit de compost vrijkomen. Zwakke telers moeten, als ze dat al doen, alleen in het eerste jaar als opvolgingsgewas worden geplant. Maar het is beter om nog een jaar te wachten. Het grote aanbod van voedingsstoffen zou hen meer kwaad dan goed kunnen doen.

Een tuinpraktijk die zo weinig mogelijk ingrijpt in de natuur, vergelijkbaar met no-dig bedden, is black box gardening. Hier bespaart de tuinman zich de ingewikkelde taak van het kiezen van de juiste plantplaats en laat hij het werk over aan de planten zelf. Deze tuinierspraktijk wordt echter minder gebruikt in moestuinen en meer voor sier- en huistuinen.

Vergelijkbare berichten