Rotstuinen kunnen variëren in ontwerp en inspanning. Hier vindt u ideeën, instructies en planten voor uw eigen rotstuin.

Planten kweken in een rotstuin
Stenen zijn een belangrijk onderdeel van veel tuinen omdat ze sfeer scheppen [Foto: Ketrin_Ti/ Shutterstock.com]

Als we “rotstuin” horen, denken we vaak direct aan die moderne stenen woestijnen die steeds vaker in Duitse voortuinen opduiken. Het gebruik van veel steen in het tuinontwerp heeft echter een veel langere traditie. De reden daarvoor ligt in de ruige flair en soms ook in de symboliek of zelfs spirituele lading van steen: niet voor niets wordt Jezus beschouwd als de “rots in de branding”, de Indiaanse wereldgeest Manitou leeft ook in steen en de Griekse halfgod Prometheus leert het onwetende volkje hoe je stevige stenen huizen bouwt. Ons omringen met stenen geeft ons een gevoel van stabiliteit en steun – maar de manier waarop we ze gebruiken kan sterk variëren.

Inhoud

 • Een rotstuin aanleggen
  • Rotstuin ontwerp
   • De Europese rotstuin
   • De Japanse Zentuin
   • De grindtuin
 • Een rotstuin ontwerpen
  • Instructies voor een rotstuin
  • Rotstuin planten: de juiste beplanting

Een rotstuin aanleggen

Wij laten u kennismaken met de drie voor ons meest relevante vormen van rotstuinen en gaan vervolgens dieper in op het ontwerp: u vindt hier instructies voor een rotstuin en een selectie van geschikte rotstuinplanten.

Rotstuin ontwerp

Het scala aan mogelijkheden is groot: van de kalkrijke, alpiene rotstuin tot de Japanse zentuin en spaarzame voortuinen met buxusbeplanting, alles wordt rotstuin genoemd. Wij stellen drie belangrijke “steenrijke” varianten voor.

De Europese rotstuin

Rotstuinen maken gebruik van grind en stenen om een bepaalde groep planten een passende plaats te geven. Hier moeten droogteminnende of alpiene planten een geschikte habitat vinden en met hun vaak ongewone, bijna grillige uiterlijk tot hun recht komen. Ondanks het intensieve gebruik van “dood” gesteente, ligt de nadruk hier op de plant. Massieve steenblokken en droge stenen muren zorgen voor structuur en verschillende microklimaten brengen alleen al door hun uiterlijk een bijzondere sfeer over. Een zuidelijke of zuidwestelijke oriëntatie, bij voorkeur op een helling, bevordert verder de droogte en het zonlicht. De planten die in dergelijke tuinen gedijen, worden terecht rotstuinplanten genoemd en omvatten geslachten, soorten en variëteiten van verschillende natuurlijke habitats met vergelijkbare omstandigheden. Grote rotstuinen van dit type zijn ook in Duitsland te vinden, zoals de Rennsteig Garden in Oberhof in het Thüringer Woud en het Alpinum in Rostock.

Stenen poort in de tuin
In de Europese rotstuin ligt de nadruk op de bijzondere planten [Foto: J Walters/ Shutterstock.com]

De Japanse Zentuin

De in de volksmond aangeduide Zen-tuinen Kare-san-sui zijn Japanse rotstuinen. Vertaald betekent “kare-san-sui” “droog landschap”. De tuinen worden echter ook wel Kasansui (“nep landschap”), Fursansui (“oud landschap”) of Arasensui (“droge vijver”). Het is een speciale vorm van Japanse tuinen waarin voornamelijk stenen, grind en rotsen worden gebruikt en, behalve mossen, geen planten. De inrichting van deze tuinen volgt vele regels en patronen: grindgebieden symboliseren water, rotsen moeten zo natuurlijk mogelijk worden gerangschikt en in oneven aantallen – meestal vijf of zeven – worden gegroepeerd. Japanse tuinen zijn vaak zo kunstig aangelegd dat vanuit elk punt in de tuin geheel nieuwe uitkijkpunten met interessante details ontstaan en verschillende associaties – bijvoorbeeld van dieren of mensen – worden opgeroepen door de elementen vakkundig te draperen. Het kunstig structureren van de grindgebieden door middel van harken dient als meditatie en is bedoeld om de andere tuinelementen te benadrukken – handig, het houdt de gebieden vrij van onkruid. Andere Japanse tuinen bevatten ook vaak grindvlakten en rotsen, maar deze zijn meestal accenten of centra in een dicht en beplant totaalconcept. Grote Japanse tuinen zijn te vinden in Duitsland, bijvoorbeeld in de botanische tuin van Augsburg en in Kaiserslautern.

Zen rotstuin met grind in Japan
In Japanse zentuinen staat grind symbool voor water. [Foto: Komwanix/ Shutterstock.com]

De grindtuin

Een moderne grindtuin wordt om andere redenen aangelegd dan de eerder genoemde varianten. Hier worden geen gespecialiseerde planten gekweekt, noch is hier meditatieve ontspanning of artistiek engagement met de elementen steen, plant en water te vinden. De planten worden eenvoudigweg gerealiseerd: zonder vlakverdeling, water, plantvakken en hoogteverschillen worden hier geen speciale microklimaatzones of verschillende visuele assen gecreëerd. Een met grind bedekte plaats wordt versierd met grotere rotsen of schanskorven, vergezeld van solitaire struiken in vormsnoei of grassen. Het eenvoudige ontwerp is een uitdrukking van het verlangen naar orde en weinig werk en komt daarom vooral voor in voortuinen. Deze dienen als boegbeeld voor de bewoner van het huis en een verzorgde indruk is gewenst – alleen zonder de bijbehorende onderhoudsinspanning. Helaas is het niet zo dat een grindtuin voor altijd onderhoudsarm blijft. Het is onvermijdelijk dat biologisch materiaal zoals bladeren of stof in de tuin terechtkomt. Na enige tijd ontstaat zo een perfecte voedingsbodem voor weinig veeleisende wilde kruiden. Nu begint de strijd tegen de groene invasie, die steeds arbeidsintensiever wordt. Na enkele jaren moet het hele gebied tegen hoge kosten worden vernieuwd. Het gebruik van herbiciden op verharde terreinen is verboden en er staan boetes op tot 50.000 euro – ter bescherming van mens, dier, bodem en grondwater.

Een rotstuin ontwerpen

De hierboven beschreven Europese rotstuinen vormen een bijzondere habitat en zijn dus ecologisch zeer waardevol. Ze vormen een niche voor wezens die het graag warm, voedselarm en droog hebben. In tijden van soms overmatige toevoer van meststoffen in ons milieu via afvalwater van landbouwgebieden of via verontreinigd grondwater, zijn voedselarme schrale gebieden zeldzaam geworden en worden zelfs droge gebieden gebruikt voor landbouw of bosbouw en met alle beschikbare middelen bruikbaar gemaakt. Aangepaste specialisten zoals hagedissen, zandbijen, distels, anjers of de zelden gevonden pasquebloem (Pulsatilla vulgaris). Door een natuurlijke rotstuin aan te leggen, creëert u een onderhoudsarme en waardevolle ruimte. Dit hoeft niet uw hele tuin in beslag te nemen – zelfs kleine gebieden kunnen een verschil maken als ze zorgvuldig worden ontworpen.

Kruiden groeien in een stenen spiraal
Zelfs de aanleg van een kleine kruidenspiraal creëert volledig nieuwe zones voor speciale planten [Foto: Marian Klerx/ Shutterstock.com]

Instructies voor een rotstuin

Helaas is het niet voldoende om wat rots te verspreiden en speciale planten aan te schaffen. Een gespecialiseerd bedrijf beschikt over de nodige vaardigheden om een rotstuin professioneel aan te leggen. Als u zelf een iets eenvoudiger versie van een stenen bed wilt maken, gaat u als volgt te werk.

Voorbereiding voor de aanleg van een rotstuin:

 • Kies de juiste locatie: Hij moet de hele dag in de volle zon staan en het liefst op het zuiden. Ruwweg horizontale oppervlakken kunnen goed worden gemodelleerd, maar uitgesproken depressies zijn eerder ongeschikt voor een klassieke rotstuin.
 • Beoordeel de aangrenzende bodem: Het is optimaal als het goed gedraineerd is en weinig voedingsstoffen bevat. Als uw grond in zijn geheel zeer kleiachtig is of de neiging heeft water op te lopen als gevolg van een ondoordringbare minerale laag op grotere bodemdieptes, kan het in ieder geval nodig zijn meer grond te vervangen en een drainagelaag aan te brengen voordat u een rotstuin aanlegt.

Een rotstuin aanleggen in 8 stappen:

 1. Zet op een ruw geschaald plan uiteen welke elementen waar moeten komen. Zo kunt u het aan te schaffen materiaal beter plannen.
 2. Graaf nu 30 tot 50 cm van de ondergrond af over het hele gebied van de toekomstige rotstuin, zodat er een helling naar het zuiden ontstaat. (Deze stap is niet nodig als u al een bijzonder doorlaatbare, voedselarme grond hebt. In dit geval wordt de ondergrond zo diep mogelijk losgemaakt en zo nodig gemodelleerd).
 3. Planten en wortels worden grondig uit het gebied verwijderd.
 4. Om te voorkomen dat omringende beplanting de rotstuin binnendringt, verdient het aanbeveling de zone af te werken met een verharde rand – vergelijkbaar met een maairand.
 5. Om de waterdoorlaatbaarheid te bevorderen kan nu een drainagelaag worden aangebracht. Hiervoor wordt 10 tot 20 cm zand, grind, steenslag of een ander doorlatend materiaal aangebracht. Heuvels of andere vormen kunnen al gemaakt worden. Als u later zeer grote stenen wilt plaatsen, moet u er troggen voor maken.
 6. De ondergrond of drainagelaag kan worden bedekt met een onkruidvlies om wortelonkruiden uit het gebied te weren.
 7. Verspreid nu het plantsubstraat en de grote stenen. De laatste moet ongeveer een derde van de weg in het gebied worden verzonken. Een mengsel van zand, grind, steenslag en aarde, gemengd in ongeveer gelijke verhoudingen, is geschikt als plantsubstraat. U kunt voor het mengen een betonmolen gebruiken als u grote hoeveelheden nodig hebt. Bij het aanbrengen van de ondergrond moet het terrein naar wens worden gemodelleerd.
 8. Tenslotte worden kleinere stenen nu wat oppervlakkiger verdeeld, kunnen droogstenen muurtjes worden gezet en stapstenen worden gedrapeerd, worden kruidenspiralen opgericht of stenen banken geplaatst.
Gele bloemen groeien in de droge stenen muur
Droge stenen muren worden zo genoemd omdat ze droog worden opgetrokken, d.w.z. zonder mortel. [Foto: Persuasivecomm.com/ Shutterstock.com]

Rotstuin planten: de juiste beplanting

Kies bij het planten van de rotstuin planten uit het habitatgebied “rotsplanten” (St). Deze worden verder onderverdeeld in de gebieden “rotssteppen” (FS), ondiepe “rotsmatten” (M), steenvoegen (SF) en muurtoppen (MK). Door planten in dergelijke habitats te verdelen, zijn ze gemakkelijker te gebruiken. U kunt kwekerijen en postorderbedrijven specifiek doorzoeken op de respectieve categorieën en bent er zeker van dat u planten vindt die in uw stenen bed kunnen gedijen. Hieronder vindt u een tabel met voorbeeldplanten voor alle genoemde woonruimtes.

Habitat Beschrijving Planten
Steenplanten (St) Planten voor de habitat “Steenplanten” voelen zich thuis in alle volgende subcategorieën Prickly Nuts (Acaena microphylla),
Lente Adonisbloem (Adonis vernalis),
Kaukasische ganzenpers (Arabis caucasica),
Alpenaster (Aster alpinus),
Lindeaster (Aster amellus),
Dalmatische Bellflower (Campanula portenschlagiana), zilverwortel (Dryas x suendermannii),
Rolwolfsmelk (Euphorbia mysinites),
Paasbloem (Pulsatilla vulgaris subsp. vulgaris)
Rotssteppe (FS) Steenachtig, afgewisseld met rotsen, doorlaatbare en diepe grond Lente Adonis Rose (Adonis vernalis),
Parelmandje (Anaphalis triplinervis),
Gras Kruidnagel (Armeria maritima),
Mediterrane Junkerlelie (Asphodeline lutea),
Alpenaster (Aster alpinus),
Slakweidekruid (Bistorta affinis)
Rotsmatten (M) Vlakke grondlaag over rotsen en grotere stenen Kattenpoot (Antennaria dioica),
Kaukasische ganzenpers (Arabis caucasica),
Alpenaster (Aster alpinus),
Lindeaster (Aster amellus),
Zilverwortel (Dryas x suendermannii),
Zwaardbladige elfkampioen (Inula ensifolia)
Stenen voegen (SF) Voegen tussen stenen in cairns of muren gevuld met weinig substraat. Kaukasisch ganzengras (Arabis caucasica),
Rode wolfsmelk (Centranthus ruber),
Rolwolfsmelk (Euphorbia mysinites),
Tapijtsluier (Gypsophila repens),
Zonnebloem (Helianthemum nummularium)
Muurkroon (MK) Aan de zon blootgestelde, verhoogde positie op muren of stenen. Kaukasische ganzenpers (Arabis caucasica),
Blauw kussen (Aubrieta ‘Pimpelmees),
Rotssteenkers (Aurinia saxatilis),
Tuinveer anjer (Dianthus plumarius),
Zilverwortel (Dryas x suendermannii),
Rolwolfsmelk (Euphorbia mysinites),
Tapijtsluier (Gypsophila repens)

Een geïllustreerde presentatie van onze top 10 rotstuinplanten vindt u hier.

Tip: Wilde kruiden zijn net zo ongewenst in beplante rotstuinen als in schrale grindtuinen, maar ze hebben het veel moeilijker om op te groeien als een gewenste beplanting zich al in het bed heeft verspreid. Je kunt ook een tijdje observeren hoe je kruiden kweekt. Door de speciale omstandigheden die u hebt gecreëerd, kunnen zich interessante, aan de droogte aangepaste rariteiten vestigen in plaats van het klassieke onkruid, zoals de reigersbek (Erodium cicutarium) of de witte lampion (Silene latifolia).

Meer informatie over de rotstuin vindt u ook in dit artikel.

Vergelijkbare berichten