Wat eet de tjiftjaf? Hoe herken je de tjiftjaf van de bosrietzanger? We stellen de zangvogel voor in ons profiel.

Tjiftjaf zittend op een tak
De onopvallende tjiftjaf is een geweldige zanger… [Foto: Marcin Perkowski/ Shutterstock.com]

Hoewel de tjiftjaf (Phylloscopus collybita) is een vrij algemene vogel, die zelden bewust wordt opgemerkt. Dit komt waarschijnlijk door zijn onopvallende uiterlijk, want de zangvogel – ook wel wilgenzanger genoemd – valt niet bijzonder op met zijn kleine, bruingrijze vorm. Maar schijn bedriegt en de tjiftjaf maakt zijn sobere uiterlijk goed met een indringende en zeer gedenkwaardige zang. De onmiskenbare vogelstem leidde ook tot de naamgeving van de gevederde zanger, die letterlijk “zilp-zalp-zilp-zalp” door het bos roept. En niet alleen de Duitstalige landen zijn door de naam beïnvloed – in het Nederlands heet de Tjiftjaf bijvoorbeeld “Tjiftjaf” en in het Engels “Chiffchaff”. Geluidsopnamen van de pregnante zang en verdere interessante informatie over broeden, eten en onderscheid van andere soorten zijn te vinden in de volgende factsheet.

Inhoud

 • Tjiftjaf: profiel
 • Hoe de wilgenzanger te herkennen
  • Hoe klinkt het lied van de tjiftjaf?
  • Hoe herken je de jonge vogels van de Tjiftjaf?
  • Hoe kun je de eieren van de tjiftjaf herkennen?
  • Hoe onderscheidt u de tjiftjaf van de bosrietzanger?
  • Wat is de perfecte habitat voor de tjiftjaf?
  • Waar bouwt de tjiftjaf zijn nest?
  • Wanneer is het broedseizoen van de tjiftjaf?
  • Waar overwintert de tjiftjaf?
 • Steun wilgenzanger: Dit is hoe
  • Voedsel voor de tjiftjaf
  • Welke nestkasten zijn geschikt voor de tjiftjaf?
  • Hoe kunt u de tjiftjaf extra steunen?

Tjiftjaf: profiel

Maat Ongeveer 10 cm.
Gewicht Tot 10 g
Broedseizoen Mei – Juni
Levensduur Tot 5 jaar
Habitat Bossen, parken en tuinen
Voorkeur voor voer Insecten
Bedreigingen Afname van natuurlijke habitat en voedsel

Hoe herken je de wilgenzanger

De tjiftjaf is een vrij kleine zangvogel met een smalle, taps toelopende snavel. De kroon, rug en vleugeldekveren zijn grijsbruin van kleur en contrasteren licht met de bleke onderkant. Het enige onderscheidende kenmerk van de wilgenzanger is de bleke, geelachtige streep over de ogen. Mannelijke en vrouwelijke tjiftjafs zijn visueel niet van elkaar te onderscheiden.

Hoe klinkt het lied van de tjiftjaf?

Het lied van de tjiftjaf, waaraan hij zijn naam ontleent, bestaat uit een twee- of driedelig couplet dat van toonhoogte verandert en zo vaak als gewenst wordt herhaald: “tjiftjaf tjiftjaf tjiftjaf”. Deze eenvoudige vogelroep, die ook vertelt tot welke soort hij behoort, is een uitstekende inleiding tot de akoestische ornithologie. Meer tips voor beginners en vogelliefhebbers vindt u in ons speciale artikel over vogels kijken.

Chiffchaff zang
Met zijn gelijknamige lied verdedigt de tjiftjaf zijn territorium… [Foto: Menno Schaefer/ Shutterstock.com]

U kunt het lied van de tjiftjaf beluisteren in deze opname:

Hoe herken je de jonge vogels van de Tjiftjaf?

Jonge tjiftjafs zijn al kleine versies van hun ouders en daarom heel gemakkelijk te herkennen. In vergelijking met de volwassen dieren is de lichte streep over de ogen echter nog niet volledig ontwikkeld. In het late voorjaar kan men vaak kleine groepen jonge tjiftjafs samen zien zwerven.

Tjiftjafs naast elkaar zittend
De jonge tjiftjafs lijken al op hun ouders [Foto: Pdsfotografie/ Shutterstock.com]

Hoe kun je de eieren van de tjiftjaf herkennen?

Het vrouwtje legt vier tot zes eieren per legsel. Deze zijn ongeveer 15 millimeter groot, wit en bezaaid met fijne zwarte spikkels. De eieren worden gelegd in een bolvormig nest met een zij-ingang, gemaakt van mos en plantendelen en opgevuld met veren.

Hoe onderscheid je de tjiftjaf van de bosrietzanger?

Het risico van verwarring tussen de tjiftjaf en de nauw verwante wilgenmus is groot. De twee soorten zien er vrijwel identiek uit en zijn alleen van dichtbij of met een verrekijker van elkaar te onderscheiden. Het belangrijkste kenmerk is de kleur van de poten, want de tjiftjaf heeft donkere poten terwijl de wilgenmus lichte poten heeft. Een ander punt van onderscheid, dat vaak moeilijker te herkennen en enigszins variabel is, is de kleuring van de wangen en de flanken, die bij de wilgenzanger wat zuiverder wit lijken dan bij de tjiftjaf. Bovendien is de handvleugelprojectie, d.w.z. het deel van de vleugeltip dat zichtbaar is wanneer de vogel in de gevederde stand staat, bij de wilgenzanger langer dan bij de tjiftjaf.

Alvorens het waargenomen dier in detail te onderzoeken, moet men echter eerst letten op eventuele vocalisaties. De zang van de twee soorten kan nauwelijks meer verschillen en is daarom nog steeds het beste onderscheidende kenmerk.

Tjiftjaf zittend op een tak
De wilgenzanger heeft lichte in plaats van donkere poten [Foto: Menno Schaefer/ Shutterstock.com]

Wat is de perfecte habitat voor de tjiftjaf?

De tjiftjaf gebruikt een hele reeks habitats en schuwt menselijke nabijheid niet. Hij komt voor in bossen, parken, tuinen en zelfs geïsoleerde hagen. Het enige belangrijke daarvoor is een goed ontwikkelde struiklaag en dichte begroeiing bij de grond. De tjiftjaf is ook wijdverspreid van lage hoogten tot in het hooggebergte en is geregistreerd in gebieden tot 2000 meter boven de zeespiegel.

Waar bouwt de tjiftjaf zijn nest?

De tjiftjaf bouwt zijn nest in vegetatie dicht bij de grond. Hij gebruikt elke soort haag of struik, zolang ze dicht genoeg zijn om het halfopen nest af te schermen. Door zijn nabijheid tot de grond zou hij anders groot gevaar lopen voor katten en andere roofdieren. Het bolvormige nest, ook wel “ovennest” genoemd, wordt voornamelijk door het vrouwtje gemaakt en vereist veel bouwmateriaal. Binnen vijf dagen vliegt het vrouwtje tot 1500 keer uit om nestmateriaal te zoeken.

Tjiftjaf met materiaal voor nestbouw
Een tjiftjaf heeft veel nestmateriaal nodig [Foto: Mark robert paton/ Shutterstock.com]

Wanneer is het broedseizoen van de tjiftjaf?

Het vrouwtje legt haar eieren meestal begin mei en broedt ze vervolgens 13 tot 15 dagen uit. Daarna vliegen de jonge vogels uit, maar blijven tot 20 dagen afhankelijk van de steun van hun ouders voordat ze zich zelfstandig kunnen voeden. Aangezien de laaggelegen nesten gevoelig zijn voor nestpredatoren, is het verliespercentage van tjiftjafs vrij hoog en daarom volgt er vaak een tweede broedsel.

Waar overwintert de tjiftjaf?

De tjiftjaf ontsnapt aan de koude winters in onze streken en begint daarom vanaf half augustus naar het zuiden te trekken. De vogels overwinteren ofwel in de Middellandse Zee, in Afrika of bij de Perzische Golf. Incidentele exemplaren overwinteren ook in Duitsland, maar de meeste populaties trekken naar het zuiden en keren pas in maart naar ons en hun broedgebieden terug.

Steun wilgenzanger: Dit is hoe

Als u de Tjiftjaf wilt steunen in zijn dagelijkse strijd om middelen, vindt u in de volgende hoofdstukken tips en trucs over voedsel, nestgelegenheid en andere hulp.

Voedsel voor de tjiftjaf

De tjiftjaf is een uitgesproken insecteneter, waarvoor zijn kleine, spitse snavel uitstekend geschikt is. In de herfst en winter worden ook bessen en andere vruchten gebruikt. Als u in de winter extra voedsel wilt aanbieden, moet u dus geen harde granen maar zachte voedselmengsels, meelwormen of fruit aanbieden. U kunt bijvoorbeeld de kleine zangers steunen met ons Plantura strooiselvoer voor wilde vogels. Het strooivoer bestaat uit hoogwaardige zaden, havervlokken en sultana’s en biedt voldoende energie voor koude winterdagen. En hoewel slechts enkele tjiftjafs in Duitsland overwinteren, kunt u met ons strooivoer talrijke andere tuinvogels ondersteunen. Meer tips over de voorkeuren van verschillende vogelsoorten vindt u in ons artikel over “Zelf vogelvoer maken”.

Plantura verspreid voedsel voor wilde vogels
Plantura strooivoer voor wilde vogels

Nestvoer rijk aan vet & eiwit
voor wintervoeding van wilde vogels,
voor versterkte & actieve vogels

Koop hier!

Welke nestkasten zijn geschikt voor de tjiftjaf?

Tjiftjafs zijn vrije broeders en daarom moeilijk te ondersteunen met nestkasten. De typische nestkasten met een invlieggat zijn namelijk meer geschikt voor holenbroeders zoals pimpelmezen, koolmezen of spreeuwen. In plaats daarvan kunt u de tjiftjaf steunen door natuurlijke nestplaatsen te creëren, door heggen niet te veel uit te dunnen en door dichte vegetatie dicht bij de grond te creëren. Een iets andere vorm van nesthulp die wel geschikt is voor vrijbroeders is de takkenzak. Bij deze methode worden bundels twijgen – bij voorkeur van groenblijvende coniferen – in een lus gelegd en worden de uiteinden aan een boomstam bevestigd. Voor de gerichte bevordering van de tjiftjaf moet de takkenzak dicht bij de grond worden geplaatst.

Het voeden van de baby Tjiftjaf in het nest
De tjiftjaf bouwt zijn nest in dichte begroeiing [Foto: Pacotoscano/ Shutterstock.com]

Hoe kunt u de tjiftjaf extra ondersteunen?

Naast de schaarste aan voedsel in de winter hebben veel vogels ook steeds minder voedsel beschikbaar in de zomer door het geleidelijke verlies aan insecten. Dit is een van de redenen voor de eveneens afnemende populatie van onze inheemse zangvogels en treft natuurlijk vooral insecteneters. Als u de bescherming van insecten steunt, steunt u ook onze gevederde vrienden. Gebruik daarom geen chemische sprays in uw tuin, want die bevatten vaak stoffen die giftig zijn voor insecten. Let er in de supermarkt ook op welke teeltmethoden u met uw aankoop wilt ondersteunen. Als u meer leven in uw tuin wilt brengen, kunt u ook een weide met nuttige insecten aanleggen. Met onze Plantura nuttige insectenmagneet creëert u eenvoudig een waar paradijs voor kleine en grote tuinbezoekers.

Plantura Nuttige insectenmagneet
Plantura Nuttige insectenmagneet

Een- en meerjarige soorten voor nuttige insecten
zoals vogels, bijen & co, gemakkelijker te verzorgen
Bloemendroom in bed, pot & balkonbak

Koop hier!

Op warme dagen zijn bijna alle vogels blij met een vogelbadje, dat gemakkelijk kan worden gemaakt van een onderzetter of een ondiepe schaal. Dit zal niet alleen de tjiftjaf bevallen, maar ook de vink, boomklever en co.

Vergelijkbare berichten