Willen clematissen hun volle bloeipracht ontwikkelen, dan is de juiste verzorging noodzakelijk. Wij geven u waardevolle tips over water geven, snoeien en bemesten.

roze clematis montana rubens op een houten schutting
Clematis heeft de juiste verzorging nodig voor zo’n pracht van bloesems [Foto: Carol Blaker/ Shutterstock.com]

Clematis (Clematis) worden beschouwd als perfecte planten voor het vergroenen van een schutting of een huisgevel. Vooral zijn weelderige en buitengewoon mooie bloemen maken de clematis tot een graag geziene gast in de tuin. Hoewel hij als winterhard en gemakkelijk te verzorgen wordt beschouwd, heeft de clematis verzorging nodig om zich in al zijn glorie te tonen. Maar hoe vaak moet je een clematis water geven? En hoe bemest je een clematis op de juiste manier? Deze en andere vragen over de verzorging van clematissen worden in dit artikel beantwoord.

Inhoud

 • Clematis correct water geven
 • Clematis opbinden met klimhulp
 • Bemest clematis
 • Snoeien van clematis
 • Overwinterende clematis

Clematis correct water geven

Clematissen water geven is over het algemeen vrij ongecompliceerd, maar wordt bij de dorstige klimplanten heel vaak noodzakelijk, vooral in de zomer. De planten houden van een constant vochtige bodemomgeving – daarom moet u regelmatig controleren of de clematis water nodig heeft. Vooral bij het kweken in kuipen is het beter om vaker naar de gieter te grijpen, omdat de verdamping bij deze variant hoger is. Geef uw clematis water zodra het oppervlak van het substraat ook maar enigszins is opgedroogd. Uw clematis mag echter nooit in water staan en de ranken met water bevochtigen moet worden vermeden om rotting te voorkomen. De clematis heeft ook in de winter water nodig: als het op vorstvrije dagen droog is, kunt u de plant gerust water geven.

De Clematis water geven
De clematis moet regelmatig water krijgen [Foto: Natalia Greeske/ Shutterstock.com]

Samenvatting Geef clematissen goed water:

 • Hoge waterbehoefte – hoger in potten dan in bedden
 • constant vochtig houden, maar wateroverlast vermijden
 • Geef water zodra het oppervlak van het substraat enigszins is opgedroogd.
 • In de winter water geven op vorstvrije dagen tijdens droge periodes.

Clematis opbinden met klimhulp

De meeste clematissoorten zijn echte klimmers en bereiken soms een hoogte van tien meter of meer. Bij de verzorging van clematis is het daarom bijzonder belangrijk om vroeg genoeg voor een geschikte klimhulp te zorgen. De keuze van de beste klimhulp hangt altijd af van de groeihoogte van de desbetreffende clematis-soort: voor laaggroeiende clematis-soorten zoals de alpenhoutrank (Clematis alpina), is een hekwerk een goede manier om de plant vast te houden. Voor hoger groeiende soorten en variëteiten kunt u een touw of een klimnet gebruiken dat enkele meters omhoog reikt.

Violette clematis met houten klimhulp
De keuze van de optimale klimhulp hangt altijd af van de groeihoogte van de betreffende clematissoort [Foto: StevenRussellSmithPhotos/ Shutterstock.com]

Bemesting van clematis

Clematis combineren groei en bloei in een onvoorstelbare mate. Hun behoefte aan voldoende voedingsstoffen is dan ook groot. Vooral in de groeifase van maart tot augustus moeten clematissen worden bemest. In deze periode hebben de klimmende schoonheden veel fosfaat nodig voor de bloei en kalium om de pas gevormde scheuten te versterken voor de winter. Idealiter gebruikt u een meststof met een langdurige werking voor clematis: Dit maakt een evenwichtige, gelijkmatige bemesting tijdens de groeifase mogelijk. De volgende meststoffen zijn daarom bijzonder geschikt voor clematis:

 • Rijpe compost of mest in combinatie met smeerwortel vloeibare mest
 • Bloemenmeststof met hoog kalium- en fosfaatgehalte

Onze Plantura biologische bloemenmest biedt niet alleen fosfaat en extra kalium. Het bestaat ook bijna uitsluitend uit organische materialen. Dit biedt veel voordelen ten opzichte van minerale meststoffen. Zo worden organische meststoffen op een meer hulpbronbesparende manier geproduceerd, zijn ze onschadelijk voor kinderen en dieren, spoelen ze niet zo snel uit de bodem en ondersteunen ze een gezond bodemleven. Bovendien hebben deze meststoffen een langetermijneffect. Terwijl u bij minerale meststoffen om de twee weken naar de meststof moet grijpen, worden organische meststoffen met langzame afgifte slechts twee tot drie keer per jaar toegediend. Hoe en hoe vaak u de verschillende soorten meststoffen moet gebruiken en hoe u uw clematis moet bemesten, leest u in ons speciale artikel.

Samenvatting Bemesting van Clematis:

 • Onderhoudsbemesting van maart tot augustus
 • Langzaam vrijkomende meststof: Twee tot drie keer per jaar
 • Minerale meststoffen: Om de twee weken in het irrigatiewater
 • U kunt het beste voornamelijk organische meststoffen gebruiken met veel kalium en fosfaat, zoals onze Plantura Organische Bloemenmeststof.
Plantura Organische Bloemenmeststof
Plantura Organische Bloemenmeststof

Effectief effect op lange termijn,
goed voor de bodem, onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

Snij Clematis

Een onmisbaar onderdeel van de verzorging van clematis is het regelmatig snoeien van de plant. Jaarlijks snoeien zorgt ervoor dat de clematis uitgroeit tot een goed vertakte en gezonde plant. Het tijdstip van snoeien hangt af van het type clematis, maar de bloeitijd kan een ruwe leidraad zijn. Vroegbloeiende clematissen en meerbloemige hybriden moeten na de bloei in het voorjaar worden gesnoeid. Vooral meerbloemige soorten profiteren hiervan, omdat het snoeien de tweede bloei ondersteunt. Zomerbloeiende soorten moeten na de bloei in het begin van de winter worden gesnoeid. De scheuten zijn ingekort tot een goede 20 tot 30 centimeter boven de grond. Zo zullen veel nieuwe scheuten ontspruiten. Clematis uitdunnen is altijd nodig als er te weinig licht de binnenkant van de plant kan bereiken. In het ergste geval kan de clematis anders van binnen kaal worden. Om de plant vitaal te houden moet ook om de vier jaar een verjongingssnoei worden uitgevoerd om nieuwe scheutvorming te stimuleren.

De Clematis snoeien
Clematis verzorging omvat ook snoeien [Foto: photowind/ Shutterstock.com]

U kunt meer lezen in ons speciale artikel over “Clematis snoeien”.

Samenvatting Snij Clematis:

 • Jaarlijkse snoei tot 20 à 30 cm
 • Snoei vroegbloeiende en meerbloemige rassen na de bloei in het voorjaar.
 • Knip zomerbloeiende rassen na de bloei in de vroege winter af
 • Uitdunning wordt noodzakelijk wanneer er niet meer genoeg licht naar binnen valt
 • Verjongingssnoei moet ongeveer om de vier jaar plaatsvinden of wanneer de planten kaal worden.
 • Snoei na de eerste bloei bij meervoudig bloeiende hybriden om de tweede bloei te ondersteunen.

Overwinterende clematis

Voor het overwinteren is het belangrijk te weten welke soort clematis u hebt. Er zijn volledig winterharde clematissen – zoals de alpine clematis – die uitstekend geschikt zijn om in het perk te planten, omdat ze niet speciaal hoeven te worden overwinterd. Bij het planten moet er echter op gelet worden dat de clematis op een zo beschut mogelijke plaats komt te staan. Clematis die niet winterhard zijn, hebben daarentegen een winteronderkomen nodig. Je kunt ze het beste in een container planten – Plantura biologische potgrond bijvoorbeeld is hiervoor ideaal. Dit maakt het makkelijker om de clematis te overwinteren. Tegen september/oktober, wanneer de temperaturen kouder worden, kan de plant zijn winterverblijf betrekken. Ook bij het overwinteren van de clematis is de juiste verzorging belangrijk: de temperatuur moet gedurende de hele winter altijd tussen 0 en 10 °C blijven. Geef alleen water zodat de kluit niet volledig uitdroogt. Wintergroene clematissen hebben in de winter ook een beetje licht nodig. Anders kunnen de planten in het donker blijven staan.

Plantura Organische Potgrond
Plantura Organische Potgrond

Biologisch, turfvrij & klimaatvriendelijk:
Voor alle bloeiende planten in potten & in perken,
Zorgt voor weelderige, langdurige bloei, 100% natuurlijk

Koop hier!

Clematis heeft ook buiten verzorging nodig om bijzonder strenge vorst te overleven. Bedek het wortelgebied tijdens de winter gewoon met een laag rijshout om een isolerende laag te creëren die ook de verdamping minimaliseert. De winterharde clematis moet buiten op een beschutte plek overwinteren. Als de clematis in een pot staat, omwikkel hem dan met een luchtdoorlatend vlies of een rietmat en plaats hem op een houten ondergrond. Anders bestaat het risico dat de pot doorvriest, wat aanzienlijke schade aan de clematis kan veroorzaken.

Clematis Alpina met sneeuw
De alpenhoutrank is een volledig winterharde clematis [Foto: moglimoglzahn/ Shutterstock.com]

Samenvatting Clematis overwinteren:

 • Niet winterharde clematis: Overwinteren in een pot in een vorstvrij winterverblijf
 • Winterharde clematis in het bed: bedek het wortelgebied met rijshout
 • Winterharde clematis in een pot: kies een beschutte plek, bedek het wortelgebied met rijshout, omwikkel met vliesdoek of rietmat.

Wilt u ook een clematis in uw tuin? Hoe u dat doet, leest u in ons speciale artikel over “Clematis planten”.

Vergelijkbare berichten