Vloeibare meststoffen zijn er in vele soorten. Hier informeren wij u over ingrediënten en toepassing – en hoe u zelf vloeibare meststof kunt maken.

Toepassing van de Plantura organische meststof voor citrusvruchten en het Middellandse-Zeegebied
Organische meststoffen bevorderen vaak het bodemleven

Over de keuze van een meststof lopen de meningen uiteen – sommigen geven de voorkeur aan vaste, strooibare meststoffen in korrelvorm, zoals onze Plantura organische meststoffen met langzame afgifte, terwijl andere hobbytuiniers zweren bij het gebruik van vloeibare meststoffen. In dit artikel lichten wij de eigenschappen en samenstelling van vloeibare meststoffen toe, evenals de toepassingsgebieden en de verschillen met meststoffen in korrelvorm.

Inhoud

 • Vloeibare meststof: eigenschappen en samenstelling
  • Organische vloeibare meststoffen
  • Minerale vloeibare meststoffen en organische minerale vloeibare meststoffen
 • Voordelen en nadelen van vloeibare meststoffen
 • Aanbrengen van vloeibare kunstmest: Dosering en toepassing
  • Toepassing als bladmeststof
  • Breng vloeibare gazonmest aan
  • Toepassing van vloeibare meststoffen op groenten
  • Aanbrengen van vloeibare bloemenmest
  • Toepassing van vloeibare meststoffen op kamerplanten en groene planten
  • Toepassing op citrusvruchten en mediterrane planten
 • Maak uw eigen vloeibare meststof

Vloeibare meststof: eigenschappen en samenstelling

Vloeibare meststoffen bestaan uit afzonderlijke, zuivere mineralen of een mengsel van voedingsstoffen. Deze kunnen van organische, mineraal-organische of zuiver minerale oorsprong zijn. Vloeibare meststoffen worden meestal via het irrigatiewater toegediend, maar kunnen soms ook als bladmeststof worden toegediend. Dit geldt met name voor micronutriënten zoals ijzer of boor, in de vorm van suspensies in zuivere vorm. Vloeibare meststoffen zijn populair vanwege een aantal voordelen:

 • Snelle doeltreffendheidVloeibare meststoffen worden veel sneller door de planten opgenomen en kunnen daarom ook verlichting bieden bij acute gebreksverschijnselen.
 • Variabele toepassing: Met het irrigatiewater of met de spuitfles als bladbemesting.
 • VoedingsstoffenAfhankelijk van de behoeften van de plant kunnen de voedingsstoffen in zuivere vorm of als een geoptimaliseerde combinatie worden toegepast.

Niet elke vorm van de voedingsstoffen is stabiel of beschikbaar voor planten in vloeibare vorm. Sommige nutriënten moeten worden verwerkt in een zogenaamde chelaatverbinding voor gebruik in vloeibare meststoffen. De speciale samenstelling en de productie en extractie van de voor planten beschikbare voedingsstoffen is ook de reden voor de vaak aanzienlijk hogere prijs in vergelijking met vaste meststoffen.

Verwijdering van vloeibare meststoffenAls u zich van vloeibare meststoffen wilt ontdoen, is de veiligste manier om ze in te leveren bij een inzamelpunt voor verontreinigende stoffen, liefst in hun oorspronkelijke verpakking. Vloeibare meststoffen mogen nooit in de riolering of in andere wateren terechtkomen, aangezien met name sterk geconcentreerde minerale meststoffen een toxisch effect hebben op vele waterorganismen en op het milieu in het algemeen. In het beste geval wordt de vloeibare meststof sterk verdund en worden bedden, struiken en bomen er in kleine doses mee besproeid. Een composthoop met moeilijk afbreekbare materialen, zoals houtsnippers en plantensnippers, heeft ook baat bij een lichte stikstofbemesting, omdat hier tijdens het composteringsproces vaak stikstof wordt vastgelegd.

Organische en minerale meststof
Vloeibare meststoffen kunnen nutriënten van organische of minerale oorsprong bevatten. [Foto: rukawajung/ Shutterstock.com]

Organische vloeibare meststoffen

De grondstoffen voor de productie van vloeibare meststoffen kunnen van verschillende oorsprong zijn. Zo bevatten drijfmest en mest uit de veehouderij grote hoeveelheden bruikbare stikstofverbindingen. Ook reststoffen uit de voedings- of bosbouwindustrie kunnen voedingsstoffen leveren in de vorm van recycleerbare natuurlijke materialen, zoals cacaodoppen of vinasse. In dit geval is de voedingsstof aanwezig in organische verbindingen. Als een vloeibare meststof bestanddelen van gemengde oorsprong bevat, wordt hij een organisch-minerale meststof genoemd. Er zijn ook eenvoudigere en meer diverse mengsels van organische vloeibare meststoffen verkrijgbaar. De grondstoffen van zuiver organische meststoffen bevatten echter meestal veel sporenelementen, zodat zuivere NPK-meststoffen zelden voorkomen onder de organische vloeibare meststoffen.

Onze Plantura organische vloeibare meststoffen worden volledig zonder dierlijke producten geproduceerd en halen hun voedingsstoffen op een grondstofbesparende manier uit restanten van de productie van levensmiddelen, luxe voedingsmiddelen en diervoeders. Plantura Organic Tomato &; Vegetable Fertiliser en Organic Flower &; Balcony Fertiliser zijn puur biologische vloeibare meststoffen, terwijl onze overwegend biologische Plantura Organic Citrus & Mediterranean Fertiliser en Organic Indoor &; Green Plant Fertiliser respectievelijk extra micronutriënten en kaliumsulfaat bevatten.

Biologische tomaten & Groentenmeststof 800 ml
Biologische tomaten- en groentemeststof 800 ml
 • Biologische vloeibare meststof voor tomaten & andere groenten
 • Voor een gezonde groei en een rijke, aromatische oogst.
 • Snelle & gemakkelijke toepassing van water – onschadelijk voor huisdieren & tuindieren.
Naar de Plantura winkel

Minerale vloeibare meststoffen en organisch-minerale vloeibare meststoffen

Een andere mogelijkheid van vloeibare bemesting is het gebruik van minerale voedingsstoffen. Daartoe worden de voedingsstoffen gewonnen uit mijnen of kunstmatig geproduceerd in chemische processen. Ze zijn dan aanwezig in een zeer zuivere vorm. Minerale meststoffen hebben een zeer snel effect dankzij hun directe beschikbaarheid voor planten. Het nadeel is echter dat de voedingsstoffen in minerale vorm het bodemleven niet bevorderen of voeden. Op lange termijn vervuilen de voedingszouten de bodem, verlagen ze de pH-waarde en kunnen ze leiden tot verzilting. Voor de dosering is een zeker instinct nodig, want overbemesting – vooral met snelwerkende minerale meststoffen – kan de wortels ernstig beschadigen. Organisch-minerale vloeibare meststoffen zijn een evenwichtigere combinatie.

Hint: Waarom bevatten vloeibare meststoffen eigenlijk nooit calcium? Hoewel calcium ook een essentiële voedingsstof is, zit het niet in vloeibare combinatiemeststoffen. De reden hiervoor is dat calcium en fosfor elkaar chemisch gezien onweerstaanbaar vinden. Daarom wordt aan vloeibare meststoffen geen calcium toegevoegd. Daarom moet u niet onmiddellijk na de bemesting met een vloeibare fosforhoudende meststof bemesten met calcium, maar moet u de bemesting enkele maanden laten duren. Calcium kan echter worden gekocht als een zuivere voedingsstof voor bladbemesting, wat bijvoorbeeld belangrijk is om bloei eindrot te bestrijden.

Samenvatting: Eigenschappen en samenstelling van vloeibare meststoffen

 • Minerale vloeibare meststoffen worden geproduceerd uit grondstoffen die worden gewonnen in mijnen of geproduceerd in chemische processen. Het resultaat zijn zuivere mestzouten die, als pure stof of in combinatie, zeer snel door de planten worden opgenomen.
 • Organische vloeibare meststoffen bevatten doorgaans naast de hoofdvoedingsstoffen (stikstof, fosfor en kalium) nog andere sporenelementen en bevorderen het bodemleven door de organische verbindingen die zij bevatten. Zij gebruiken vaak recycleerbare reststoffen uit de levensmiddelenindustrie en kunnen daarom vaak als aanzienlijk duurzamer worden aangemerkt. Daarom vertrouwen we bij Plantura ook op zuiver organische of hoofdzakelijk organische vloeibare meststoffen.
Vloeibare meststof in het irrigatiewater
Vloeibare meststof kan gewoon aan het irrigatiewater worden toegevoegd [Foto: DUSAN ZIDAR/ Shutterstock.com]

Voordelen en nadelen van vloeibare meststoffen

Hoewel vloeibare meststoffen veel voordelen hebben, hebben ze ook enkele nadelen ten opzichte van vaste korrelige meststoffen.

Voordelen van vloeibare meststoffen Nadelen van vloeibare meststoffen
Optimale beschikbaarheid van de installatie Gevaar van overbevruchting bij verkeerde dosering, want volledig direct beschikbaar
Gebruik als vloeibare meststof of bladmeststof Relatief duur in vergelijking met vaste meststoffen
Gemakkelijker te doseren dan vaste meststoffen omdat de afgiftesnelheid niet in aanmerking hoeft te worden genomen Geen effect op lange termijn, frequentere toepassing in lage dosering noodzakelijk
Bevatten vaak aanvullende sporenelementen Sommige nutriënten komen nooit in combinaties voor, bijvoorbeeld calcium en fosfor.
Bij gebruik met irrigatiewater vervalt één stap Geen inbreng van organisch materiaal voor humusvorming
Snelle behandeling mogelijk bij acuut nutriëntentekort Geen volledige vervanging voor volledige organische bemesting

ConclusieAl met al is de keuze tussen vloeibare en korrelvormige meststoffen dus vooral een kwestie van persoonlijke voorkeur. Vloeibare meststoffen kunnen gewoon via de besproeiing worden toegediend, maar moeten vaak worden gebruikt (meestal om de één à twee weken). Bij korrelmeststoffen met een langdurig effect zijn twee bemestingen per seizoen meestal voldoende, maar de korrels moeten in de grond worden gewerkt. Als vuistregel geldt daarom dat vloeibare meststoffen meer worden aanbevolen voor pot- en balkonplanten, terwijl korrelmeststoffen de beste keuze zijn voor planten in perken.

Aanbrengen van vloeibare kunstmest: Dosering en toepassing

Zo verschillend als de samenstelling van vloeibare meststoffen is, zo verschillend zijn ook hun toepassingsgebieden. Vloeibare meststoffen kunnen als bladmeststof op het gebladerte worden gegoten of gesproeid. Hieronder geven wij u een overzicht van vloeibare bemesting voor gazons, groente- en bloeiende planten, groene en kamerplanten en citrusplanten.

Toepassing als bladbemesting

Planten kunnen veel voedingsstoffen alleen via het blad opnemen en zo rechtstreeks in de stofwisseling van het blad opnemen. Jongere bladeren nemen de voedingsstoffen het snelst op. Bladbemesting kan op bijna alle planten worden toegepast. Bladeren die erg behaard zijn of bedekt met een dikke waslaag absorberen de voedingsoplossing echter veel slechter. In het algemeen is de concentratie van nutriënten bij bladbemesting zo laag dat het alleen zinvol is in het geval van micronutriënten zoals boor, zink of ijzer en in het geval van acute deficiëntieverschijnselen.

Bladbemesting mag alleen plaatsvinden bij temperaturen tussen 10 °C en 25 °C, wanneer het metabolisme van de plant niet wordt geremd door koude of hitte. U mag ook geen bladbemesting geven als de plant in direct zonlicht staat of erg droog is, omdat dit kan leiden tot verbranding. Dagen met een bewolkte hemel of de avonduren zijn het beste. Een lage concentratie van de meststofoplossing vanaf het begin biedt ook een goede bescherming tegen deze schade. Vul de meststofoplossing in een sproeier en maak de bladeren van de plant gelijkmatig en slechts in die mate nat dat de suspensie niet afdruipt.

Frambozenplant met gebrek
Bij een acuut tekort aan stikstof of sporenelementen, zoals ijzer in dit geval, kan bladbemesting nuttig zijn. [Foto: Sarah2/ Shutterstock.com]

Breng vloeibare gazonmest aan

Naast meststoffen in korrelvorm die met een strooier worden toegediend, worden in de handel vaak vloeibare minerale meststoffen voor gazons aangeboden. Het bemesten van gazons via het irrigatiesysteem heeft echter aanzienlijke nadelen. Bemesting in een waterige oplossing bemest niet alleen de grond, maar ook de bladeren. De opname van voedingsstoffen is dus zeer snel en eventuele tekorten worden snel verholpen. De toepassing moet echter vaak worden herhaald om het gazon het hele seizoen van voldoende voedingsstoffen te voorzien. Het tweemaal per jaar toedienen van een vaste gazonmeststof betekent hier een aanzienlijk lagere uitgave van tijd en geld. Het uitsluitend toedienen van vloeibare meststoffen aan gazons is in geen geval een permanente oplossing. Ook is het risico van uitspoeling aanzienlijk groter bij vloeibare meststoffen op grote oppervlakten. Wij adviseren daarom vooral organische meststoffen met langzame afgifte in vaste vorm te gebruiken, zoals onze Plantura organische gazonmest.

Gebruik van vloeibare meststoffen op groenten

De toepassing van vloeibare meststoffen op tomaten (Solanum lycopersicum) en andere groenten is een goed alternatief voor granulaatbemesting, vooral voor de teelt in containers of balkonbakken. De plantcontainers zijn vaak te klein om tot het einde van het seizoen voldoende voedingsstoffen uit de plantgrond alleen te halen. Door granulaat in de vaak zwaar gewortelde planten te werken, wordt het wortelstelsel van de planten vaak beschadigd. Speciale mengsels voor groenten bevatten vaak hogere concentraties kalium om de droogtebestendigheid en de vruchtkwaliteit te verbeteren. Sporenelementen zijn gewoonlijk in voldoende hoeveelheden aanwezig in verse groeimedia en hoeven niet te worden toegevoegd.

Onze puur biologische Plantura Organic Tomato & Vegetable Fertilizer is geschikt voor alle groenteplanten met een verhoogde behoefte aan kalium – naast tomaten bijvoorbeeld ook voor paprika’s (Capsicum annuum), pompoen (Cucurbita), komkommer (Cucumis sativus) of courgettes (Cucurbita pepo subsp. pepo convar. giromontiina). Het wordt ongeveer eenmaal per week aangebracht in een dosering van 15 tot 25 ml per 5 l irrigatiewater en voorziet groenteplanten op betrouwbare wijze van de belangrijkste voedingsstoffen.

Kat naast Plantura Tomaten- en groentemeststof
Onze biologische Plantura Biologische Tomaten &; Groentenmeststof is geschikt voor vele soorten groenten en is onschadelijk voor huisdieren en tuindieren.

Vloeibare bloemenmeststof toepassen

Eenjarige zomerbloemen groeien en bloeien in korte tijd en hebben vaak zo’n groot aantal bloemen dat ze afhankelijk zijn van regelmatige bemesting om in bloei te blijven. Kort voor en tijdens de bloeiperiode van petunia (Petunia), leeuwenbek (Antirrhinum), zinnia (Zinnia elegans) en Co. moet je dus beginnen met bemesten. Hetzelfde geldt voor vaste bloeiende struiken en kuipplanten zoals oleander (Nerium oleander), sierlelie (Agapanthus), struikmargriet (Argyranthemum frutescens), hibiscus (Hibiscus) of asters (Aster): Ze hebben al een goede basisvoorziening nodig, wat het uitlopen in het voorjaar bevordert. Om voldoende middelen te hebben voor de meestal weelderige bloemen kan vanaf het begin van de zomer vloeibare bloemenmest worden gebruikt, vooral voor grote planten in kleine bakken. Een organische vloeibare meststof, zoals onze Plantura organische bloemen & balkonmeststof, is ideaal voor het bemesten van bloeiende planten in balkonbakken, kuipen en ook in perken. Het bestaat uit zuiver biologisch geproduceerde, dierproefvrije stoffen en is daarom bijzonder grondstofbesparend en milieuvriendelijk.

Plantura Bloem- en Balkonmeststof
Biologische vloeibare meststoffen zijn ideaal voor de onderhoudsbemesting van balkonbakken en bloeiende vaste planten in potten.

Breng vloeibare meststof aan op kamerplanten en groene planten

Kamerplanten hebben vaker bemesting nodig dan hun collega’s op het bed, omdat zij slechts een zeer beperkte voorraad voedingsstoffen vinden in hun kleine bodemvolume. Voor potplanten is vloeibare bemesting via het irrigatiewater vaak de enige manier om essentiële voedingsstoffen te leveren buiten het verpotten om. Onze voornamelijk biologische Plantura Organic Indoor & Green Plant Fertilizer levert stikstof en kalium voor een grote verscheidenheid aan kruiden, maar ook palmen en andere kamerplanten. Bovendien bevorderen de micro-organismen die het bevat de gezondheid van de planten.

Plantura Organische Meststof voor Indoor & Groene Planten
Een hoofdzakelijk organische meststof voor kamerplanten kan worden gebruikt voor de meeste groene planten en ook voor palmen.

TipDe toepassing van vloeibare meststoffen op sierheesters en haagplanten in de tuin is meestal niet nodig. Tenzij er een acuut tekort aan voedingsstoffen is, is bemesting in vaste vorm hier de betere optie. Bij het bemesten van houtige gewassen raden wij aan hoofdzakelijk organische meststoffen te gebruiken om het bodemleven te bevorderen en te zorgen voor een langzamere, maar meer langdurige en zachte afgifte van voedingsstoffen. Hooggedoseerde, onmiddellijk beschikbare minerale meststoffen kunnen zelfs schadelijk zijn voor houtachtige planten: De plotseling gestimuleerde, snelle groei leidt tot zachte scheuttoppen en dus tot vatbaarheid voor zuigende insecten en vorst.

Toepassing voor citrusvruchten en mediterrane planten

Citrusplanten (Citrus) en andere mediterrane planten zoals de olijf (Olea europaea) hebben een verhoogde behoefte aan micronutriënten, vooral ijzer (Fe). Als de voedingsstof ontbreekt, ontstaat gemakkelijk ijzergebreks-chlorose, waarbij de jongste bladeren en scheutpunten geel worden. Onze Plantura Organic Citrus & Mediterranean Rim Fertilizer bevat daarom naast de hoofdvoedingsstoffen en ijzer ook borium, mangaan en molybdeen. Zo worden uw mediterrane planten tijdens het groeiseizoen tussen maart en oktober optimaal voorzien van alle belangrijke voedingsstoffen. Omdat wij om het milieu geven, zijn de verpakkingen van onze vloeibare meststoffen gemaakt van 95 % gerecycled plastic (HDPE), met uitzondering van de doseerdop.

Plantenbouillon van kruiden
Plantaardige bouillons en dips kunnen worden gemaakt van verschillende wilde kruiden en verhogen zelfs de weerstand van de plant. [Foto: Martina Unbehauen/ Shutterstock.com]

Tip: Natrium is eigenlijk geen essentiële voedingsstof voor planten. Er zijn echter planten die dringend behoefte hebben aan natrium – deze worden halofyten genoemd. Zij omvatten bijvoorbeeld de strandaster (Aster tripolium), de strandweegbree (Plantago maritima) en diverse zure en zoete grassen (Cyperaceae en Poaceae).

Zelf vloeibare meststof maken

Het toevoegen van voedingsstoffen in vloeibare vorm is geen nieuw idee: het maken van plantenjukken en -extracten voor gebruik als plantenversterker is een zeer oude praktijk. Bovendien is het zeer verheugend dat sommige bewoners van onze tuinen, die als “onkruid” worden beschouwd, zo toch een waardevolle bijdrage kunnen leveren. De brandnetel (Urtica) kan met weinig moeite gefermenteerd worden tot een voedingsrijke bouillon. Deze vloeibare brandnetelmest kan in een verhouding van 1:10 tot 1:20 met regenwater worden verdund als meststof of in onverdunde vorm worden gesproeid als plantversterkend middel en biologisch insecticide. Heermoes (Equisetum), smeerwortel (Symphytum officinale) en andere wilde kruiden kunnen worden verwerkt tot vloeibare plantenmeststoffen. Uien (Allium cepa) en knoflook (Allium sativum) kan ook worden gebruikt voor drijfmest om planten te beschermen tegen schimmels en insecten.

Om plantenslurry te maken, hakt u eerst de plantendelen grof. Deze worden dan in een afsluitbare bak, zoals een emmer, geplaatst en gevuld met regenwater. De verzegelde, toekomstige vloeibare mest wordt nu op een warme plaats gezet en begint daar te gisten. Na een paar weken is het klaar. Dit is te herkennen aan het feit dat de vloeistof nauwelijks plantendelen bevat en een donkerbruine, heldere kleur heeft gekregen.

Langzaam vrijkomende meststoffen in korrelvorm zijn een alternatief voor vloeibare meststoffen. Hoewel deze niet zomaar via het irrigatiewater kunnen worden aangebracht, zijn ze gedurende enkele maanden doeltreffend. Alles over langzaam vrijkomende meststoffen vindt u in ons speciale artikel.

Vergelijkbare berichten