Slakken zijn vaak ongevraagd ongedierte in de ogen van tuineigenaren. Sommige soorten zijn echter zelfs nuttig voor de tuin en mogen daarom in geen geval worden verjaagd. De volgende informatie laat zien wat belangrijk is bij het onderscheid tussen nuttige en schadelijke slakkensoorten.

Inhoudsopgave

Nuttige slakken in de tuin

Nuttige slakken zijn alle slakken die niet van gezond groen houden. Deze slakkensoorten voeden zich eerder met dode plantenresten en ruimen zo uw tuin op. Sommige nuttige slakken eten ook de eitjes van schadelijke slakken of zelfs hele volwassen slakken.

De drie bekendste nuttige slakkensoorten zijn:

 • Romeinse slakken
 • Tuinlint Slakken
 • Slak

Het is niet altijd gemakkelijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen nuttige insecten en ongedierte, aangezien de overgangen bijna vloeiend zijn. In principe kan worden gezegd dat alle schelpslakken tot de ongevaarlijke weekdieren behoren, aangezien zij belangrijke functies overnemen in het kader van afbraakprocessen en slakkenbestrijding.

Romeinse slak

Romeinse slak (Helix pomatia)
Romeinse slakken kunnen tot acht jaar in het wild leven, en zelfs tot 20 jaar in gevangenschap.

De Romeinse slak (Helix pomatia) staat ook bekend als de grootste inheemse landslak en is herkenbaar aan zijn karakteristieke slakkenhuis. De diameter van hun slakkenhuis kan tot vijf centimeter zijn als ze oud zijn. Omdat Romeinse slakken tot de bedreigde diersoorten behoren, zijn ze beschermd.

Wist je dat?
Wijngaardslakken maken hun schelpen van kalk, en daarom komen ze vooral voor in kalkrijke grond.

Het dieet van Romeinse slakken bestaat voornamelijk uit:

 • verlepte planten
 • zacht voedsel
 • Eierlegsels van naaktslakken

Alleen in zeer nette tuinen zonder tuinafval kan de slak sappig groen eten.

Onze expert tip:
Als u dode plantendelen of tuinafval in uw tuin laat liggen, zullen Romeinse slakken zich aangetrokken voelen en spoedig uw tuin bezoeken.

Tuinlint Slak

Tuinbonslak (Cepaea hortensis)
Kenmerkend zijn de één tot vijf donkerbruine spiraalbanden van verschillende breedte op de schelp van de tuinlintslak.

De één tot drie centimeter grote tuinlint-slak (Cepaea hortensis) is ook bekend als de witbeklint-slak of tuinlint-slak. Visueel lijkt hij sterk op de bosbandslak, die een donkere bek heeft, terwijl die bij deze soort licht is.

Zijn belangrijkste voedselbron bestaat uit algen en mos. Ernstige schade aan gewassen is uiterst zeldzaam. Lege slakkenhuizen worden vaak door wilde bijen gebruikt als broedplaats.

Slak

Tijgerslak (Limax maximus)
Behoren tot de nuttige insecten in de tuin: slakken eten onder andere andere slakkensoorten en hun nakomelingen.

Al met al zijn er verschillende soorten slakken, die alle behoren tot een ongevaarlijke en tegelijkertijd nuttige groep slakken. Het is echter alleen de tijgerslak (Limax maximus), die als cultufolder in de huistuin te vinden is. Kenmerkend voor deze slakkensoort is het donkergrijze luipaardpatroon. Het lichaam zelf is lichtgrijs tot bruinachtig van kleur.

Slakken voeden zich voornamelijk met bestanddelen die in elke halfnatuurlijke tuin te vinden zijn. Deze omvatten bijvoorbeeld:

 • Algen
 • Korstmossen
 • Champignons
 • Carrion
 • Dood plantenmateriaal

Meer informatie: Korstmossen op bomen: waar gaat het om?

Wist je dat?
De tijgerslak jaagt zelfs op de Spaanse slak om hem en zijn eieren op te eten. Zelfs een beet van de tijgerslak kan fataal zijn voor de Spaanse slak.

Aangezien volwassen tijgerslakken een totale lengte van ongeveer 20 cm kunnen bereiken, worden ze ook wel “grote slakken” genoemd. Deze slakkensoort is nachtdier en wordt daarom overdag zelden in de tuin aangetroffen.

Onze expert tip:
Als je specifiek tijgerengelen in je tuin wilt hebben, kun je ze nu ook online of in gespecialiseerde winkels kopen.

Schadelijke slakken in de tuin

Slakken worden algemeen beschouwd als het meest vraatzuchtige ongedierte in de tuin. Deze reputatie is vooral te danken aan slakken zonder schaal. De drie schadelijkste slakkensoorten zijn de Spaanse slak, de tuinslak en de veldslak.

Spaanse slak

Spaanse Wegslak (Arion vulgaris)
Een belangrijke plaag in de landbouw en in de huis tuin: de Spaanse slak

De Spaanse slak kan worden herkend (Arion vulgaris) door zijn rode tot roodbruine uiterlijk en een totale lengte van acht tot twaalf centimeter. Hij is goed beschermd tegen uitdroging en lichtinval en kent weinig natuurlijke vijanden.

In tegenstelling tot zijn naam komt de Spaanse slak niet uit Spanje, maar behoort hij tot een Midden-Europese soort. Hij wordt vaak de kapucijnerslak, de grote slak of de Lusitaanse slak genoemd.

Als Duitslands meest voorkomende slakkensoort is de Spaanse Wegschnecke ook bekend als de Landplage. Zijn dieet omvat alle bovengrondse plantendelen, want de Spaanse slak is helemaal niet kieskeurig.

Spaanse slak

Tuinwegslak (Arion hortensis)
De tuinpadslak lijkt sterk op de gewone paddenslak, die ook wijdverspreid is…

De tuinpadslak kan worden herkend (Arion hortensis) door hun donkergrijze tot zwarte uiterlijk en een gemiddelde lengte van vier centimeter. Op de rug zijn ook gele pigmenten zichtbaar, die meestal fijn verdeeld zijn. Bijzonder opvallend is de laterale band, die gescheiden is van een lichte lengtestreep en lateraal als een donkere streep loopt.

Deze naaktslak vindt zijn oorsprong in de slakkenfamilie en wordt vaak de “gewone tuinslak” genoemd. Hun favoriete voedsel zijn voornamelijk wortels en wortelgroenten. Behalve in tuinen voelt de tuinslak zich ook thuis in velden en parken.

Veldslak

Naaktslak (Agriolimacidae)
De genetisch gemodificeerde veldslak, een ondersoort van veldslakken, kan aanzienlijke schade aanrichten © Michal Maňas – Wikimedia | CC BY 2.5

Als veldslakken (Agriolimacidae) zijn verschillende soorten nachtslakken die in tuinen of velden leven en als planteneters duidelijke schade aanrichten. Deze omvatten bijvoorbeeld:

 • Grijze veldslak (Deroceras agreste)
 • Genetisch gemodificeerde slak (Deroceas retriculatum)
 • Onderste kielslak (Tandonia budapestensis)

Alle veldslakken zijn voornamelijk nachtdieren en geven de voorkeur aan vochtig weer. Natuurlijke vijanden van de veldslak zijn padden, egels, mollen, lijsters, spreeuwen en kippen.

Meer informatie: Biologische bestrijding van slakken

Boek en producttips over slakken

Vergelijkbare berichten