Elke tuineigenaar wil een mooi, gezond gazon. Afhankelijk van het seizoen kunnen zich echter verschillende gazonziekten voordoen, die in de meeste gevallen merkbaar zijn door lelijke verkleuringen of kale plekken. Wij leggen uit hoe u de meest voorkomende gazonziekten zo vroeg mogelijk kunt herkennen en effectief kunt behandelen, zodat uw gazon snel weer prachtig groen is.

Inhoudsopgave

Oorsprong en behandeling van gazonziekten

De meeste gazonziekten worden veroorzaakt door een gebrek aan of onjuiste toevoer van voedingsstoffen. Slechte beluchting van de bodem en de wortels, onevenwichtige bewatering, verkeerd maaien van het gazon of zelfs het weer kunnen ook gazonziekten veroorzaken.

Vaak is het een schimmelaantasting in de meest uiteenlopende vormen. Maar ook ongedierte kan het gazon aantasten. Laat één ding duidelijk zijn: Profylaxe en behandeling zijn vergelijkbaar voor bijna alle schimmelziekten van het gazon.

  • Zorg voor voldoende beluchting van de bodem, bijvoorbeeld door (half)jaarlijks te verticuteren of te beluchten. Schuur de ondergrond indien nodig.
  • Verwijder bladeren en grove mestresten zodat de grassprieten voldoende licht en zuurstof krijgen.
  • Maai regelmatig en kort het gras in tot maximaal 1/3 van de bladlengte.
  • Mulch om voedingsstoffen terug te geven aan het gras via het fijne grasmaaisel.
  • Zorg voor een optimale besproeiing van de gazons of door gebruik te maken van een besproeiingscomputer en daarop aangesloten sproeiers.
  • Gebruik voor nieuwe gazons en herinzaaiingen alleen gazonsoorten van hoge kwaliteit die geschikt zijn voor het gebied. Gebruik bijvoorbeeld schaduwgras in gebieden met weinig zonlicht.
  • Geef de grond zo nodig extra voedingsstoffen door een evenwichtige bemesting.

Ook interessant:

  • 5 deskundige tips voor een gezonder gazon
  • Gazons schuren: Tips over hoe te handelen en het juiste zand

Rode punt

Gazonziekte rode top
Als het gazon is aangetast met een roze tot roodachtige, naaldachtige schimmelgroei, is er sprake van rode puntziekte.

Een van de bekendste gazonziekten is rode spitsmuis. Als het gazon zwaar is aangetast, kan het in het ergste geval zelfs helemaal afsterven. Bij een normaal verloop van de ziekte herstelt het aangetaste gazondeel zich echter snel.

Symptomen van rode spitsmuis

Roodpuntigheid is te herkennen aan de roze tot roodachtige, naaldachtige schimmelkluwen die zich over de top van de halmen verspreidt. In het gevorderde stadium kunnen de halmen aan elkaar kleven door de schimmelklitten. De ziekte begint met kleine, bruinachtige vlekken in het gazon. Het komt vooral voor wanneer het gazon een tekort aan stikstof heeft, verkeerd is besproeid of niet is bemest. Overmatig (atmosferisch) vocht kan ook de oorzaak zijn van rode puntjes.

Bestrijding van de spitsmuis

Om de schimmelaantasting in de eerste plaats te voorkomen, adviseren wij een gazonmeststof met stikstof en kalium om een eventueel tekort aan voedingsstoffen te compenseren. Met behulp van een verticuteermachine of beluchter kunt u de grond extra losmaken en zorgen voor een betere beluchting.

Bovendien moeten blad- of mestresten worden verwijderd, bijvoorbeeld met een bladzuiger, omdat deze het gazon extra zuurstof en licht ontnemen. Langere grassprieten zijn ook minder gevoelig voor rode punt, dus u moet uw gazon niet te kort maaien.

Type ziekte Schimmelinfectie
Seizoen Aantasting het hele jaar door
overwegend maart tot oktober
bij temperaturen tussen 5 en 30 °C
Symptomen Geelachtige tot bruinachtige grassprieten
roze tot roodachtige paddenstoelkluwen
Controle Maaisel en bladeren verwijderen
verticuteren / beluchten
Gebruik gazonmest die stikstof en kalium bevat

Sneeuwschimmel

Gazonziekte Sneeuwschimmel
Sneeuwschimmel is in het voorjaar meestal te herkennen aan de bruine vlekken en kringen

Sneeuwschimmel is ook een schimmelziekte. Het komt voornamelijk voor in het koelere seizoen (in de lente of de herfst) en kan zich goed ontwikkelen bij een buitentemperatuur van 10 °C.

Symptomen van sneeuwschimmel

Als het gazon door deze schimmelziekte is aangetast, verschijnen er kleine, donkerbruine of oranje vlekken in het gazon. Na verloop van tijd worden deze groter en verspreiden zich. Daarnaast kun je sneeuwschimmel ook herkennen aan het natte gras, dat bedekt is met een laagje slijm.

Bestrijding van sneeuwschimmel

Sneeuwschimmel kan alleen overleven bij temperaturen tot 20 graden Celsius. Hij sterft bij hogere buitentemperaturen. Het is raadzaam het gazon daarna te verticuteren en de kale plekken opnieuw in te zaaien. Deze schimmelziekte kan ook worden voorkomen met voldoende licht en lucht en een goede zaadkwaliteit.

Meer informatie over deze gazonziekte vindt u in de gids Sneeuwschimmel: Wintertips voor uw gazon.

Type ziekte Schimmelinfectie
Seizoen voornamelijk september tot maart
meestal zichtbaar in het voorjaar
Symptomen donkerbruine of oranje ronde vlekken
eerst 3 tot 4 cm groot, later tot 30 cm
Controle Vanaf 20 °C geneest het gazon zichzelf
Verticuteren en nieuw gazon inzaaien
Zorg voor voldoende beluchting
Bemesten indien nodig

Heksenringen / Feeënringen

Gazonziekte Heksenringen / Feeënringen
Paddestoelkringen op het gazon duiden op heksenkringen

De zogenaamde heksenringen of feeënringen worden ook veroorzaakt door een schimmelziekte. Er zijn drie verschillende verschijningsvormen, maar ze verschillen alleen wat betreft het vormingsproces. De profylactische maatregelen en de controlemethoden zijn identiek.

Symptomen van heksenkringen

Alle drie de soorten zijn te herkennen aan een ronde verkleuring op het gazon. s Nachts schieten de schimmels ook uit de grond in een cirkelvormig patroon. Als de schimmelaantasting verschijnt, is het helaas niet zo gemakkelijk te verwijderen. De oorzaak van het optreden van de ziekte is te wijten aan een voedselarme bodem, dus moet u eerst een bodemanalyse uitvoeren. Zo kun je erachter komen wat de toestand van de grond is en welke voedingsstoffen er zijn opgeslagen. Zo kunt u nagaan hoe vaak bemesting van het gazon nodig is.

Controle van heksenringen

Om de gazonziekte heksenkringen te voorkomen, kunt u het gazon het beste beluchten met behulp van een verticuteermachine. Als u het gebied niet regelmatig verticuteert, kunnen de voedingsstoffen niet meer worden opgenomen en wordt de ontwikkeling van heksenkringen aanzienlijk bevorderd.

Als de schimmelziekte al is opgetreden, is het raadzaam de schimmels te weken met water en te bedekken met zand. Soms helpt het ook om het mycelium op te splitsen met behulp van een graafvork. In het ergste geval moet u de grond tot een diepte van 30 cm verwijderen en vervangen.

Type ziekte Schimmelinfectie
Seizoen Plaag het hele jaar door
Symptomen Heksenring Type 1: donkergroene ringen waarop kleine schimmels groeien, grassen in de ringzone sterven af
Heksenring type 2: donkergroene ringen met verhoogde schimmelgroei, grassen overleven
Heksenring type 3: verhoogde ringvormige schimmelgroei zonder turfschade
Controle Het gazon beluchten met een verticuteermachine en daarna zand aanbrengen
Intensieve bewatering van paddenstoelencirkels
Verdeel waterdoorlatend mycelium
Evenwichtig bemesten
Vervang de grond in het laatste geval

Wortelziekte / Pythiumrot

Gazonziekte Wortelziekte/Fytiumrot
Door de wortelziekte zakken de bladen af en ontstaan er verzonken plekken.

Wortelbrand, ook Pythiumziekte genoemd, treft vooral nieuw gazonzaad; goed ontwikkelde gazons worden zelden door deze gazonziekte aangetast. Wortelrot wordt veroorzaakt door droogte, overmatige bemesting of gazonvilt. Het kan echter ook worden veroorzaakt door graszaad dat al voor het zaaien besmet was.

Symptomen van wortelbrand

Je herkent de ziekte aan de hangende sprieten en de bruine verkleuring van de wortelhals. Bovendien zijn op het gazon vaak verzonken plekken zichtbaar.

Bestrijding van wortelziekte

Om dit effectief te kunnen voorkomen zijn hoogwaardig zaad en een uitgebalanceerde bemesting essentieel voor nieuwe aanplant of herinzaai. Bovendien moet de bodem doorlatend zijn en optimaal bewaterd.

Type ziekte Schimmelinfectie
Seizoen hoofdzakelijk van mei tot september
bij hoge vochtigheid en temperatuur
Symptomen de aangetaste gebieden zijn bleek en licht gezonken
donkere wortelhals
wit mycelium is zichtbaar als het vochtig is
Controle Gebruik alleen zaad van hoge kwaliteit
Evenwichtig bemesten
Verticuteren en schuren indien nodig
Zorg voor optimale irrigatie

Bladvlekkenziekte

Gazonziekte Bladvlekkenziekte
Bladvlekkenziekte is herkenbaar aan de witgele tot bruine vlekken op de halmen

Bladvlekkenziekte is een andere schimmelziekte die vaak grassen aantast die lijden onder slechte omstandigheden, sterk verdicht zijn of wat ouder zijn. De oorzaak is aanhoudend vocht, slechte bemesting of een te laag gemaaid gazon. Gelukkig veroorzaakt deze gazonziekte niet veel schade.

Symptomen van bladvlekkenziekte

Bladvlekkenziekte is herkenbaar aan de witgele tot bruine of zelfs olijfgroene vlekken op de bladeren. De grootte is variabel.

Bestrijding van bladvlekkenziekte

Zorg voor voldoende beluchting van de bodem door regelmatig, niet te diep te maaien en te verticuteren. Ook een gecontroleerde bemesting kan helpen. Droogte en overbewatering moeten worden vermeden om bladvlekkenziekte te voorkomen. Besproeiingscomputers helpen de watertoevoer naar gazons te optimaliseren.

Type ziekte Schimmelinfectie
Seizoen Maart tot mei of augustus tot oktober
bij temperaturen tussen 10 en 30 °C
Symptomen witgele, bruine of olijfgroene vlekken op de halmen
Controle Kort het gras regelmatig in tot maximaal 1/3 met een grasmaaier
Verticuteer de grond en zorg voor voldoende beluchting
Gecontroleerd bemesten
Vermijd droogte en te veel water

Echte meeldauw

Gazonziekte echte meeldauw
Poedervormige meeldauw produceert een witte, wattenachtige coating op de bladeren

Deze gazonziekte treedt meestal op bij gazons die in de schaduw liggen en te diep gemaaid zijn. Echte meeldauw wordt ook bevorderd door warm, vochtig weer en de daaruit voortvloeiende wateroverlast.

Symptomen van echte meeldauw

Poederachtige meeldauw is te herkennen aan witte vlekken op de bovenkant van de bladeren, die eerst op watten lijken en later uitgroeien tot een wit laagje.

Bestrijding van echte meeldauw

Meeldauw kan het best worden bestreden door de lichtomstandigheden in het gazon te verbeteren. Bomen en struiken kunnen bijvoorbeeld worden verwijderd of op zijn minst worden uitgedund. Bij de aanplant van nieuwe gazons moeten speciale schaduwgazons worden gebruikt die weinig licht en zon aankunnen. De grasmaaier moet worden ingesteld op een hogere maaihoogte en het gebied moet één of twee keer per jaar worden geverticuteerd.

Type ziekte Schimmelinfectie
Seizoen Plaag het hele jaar door
bij temperaturen tussen 0 en 30 °C
Symptomen witte, wattenachtige vlekken op de bovenkant van de halmen
witte coating verder
Controle de lichtomstandigheden moeten worden verbeterd
Gebruik speciale schaduwgrasmatten
Maai het gazon niet te kort (max. 1/3)
Verticuteren of beluchten van het gazon

Vergelijkbare berichten