Honingbijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van veel bloeiende, fruit- en groenteplanten. In uw eigen tuin presenteren ze zich niet alleen als welkome nuttige insecten, maar produceren ze ook honing en bijenwas. We geven tips om een succesvolle hobbyimker te worden.

Inhoudsopgave

Bijen houden in uw eigen tuin

Het uitsterven van bijen en soorten is al enkele jaren bekend. Niet uitsluitend, maar ook daardoor besluiten steeds meer mensen, waaronder tuinliefhebbers en hobbytuinders, om honingbijen te gaan houden (Apis) in je eigen tuin. In principe kan iedereen die een eigen tuin of een dakterras heeft, hobby-imker worden.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, voelen bijen zich niet alleen op het platteland, maar ook in stedelijke gebieden zeer op hun gemak. Terwijl plattelandsgebieden vaak vervuild zijn met pesticiden, blijven bijen in stedelijke gebieden daarvan gespaard. Tegelijkertijd vinden ze in inheemse tuinen vaak een grotere diversiteit aan planten en bloemen dan op landbouwgrond die met monoculturen wordt bebouwd.

Wie bijen in de tuin een thuis biedt, ondersteunt niet alleen de biodiversiteit. Bovenal bestuiven de insecten de tuinplanten en zorgen zo voor een rijke oogst. Tegelijkertijd kunnen ervaren hobbyimkers ook honing en bijenwas uit hun eigen productie halen.

Waarop moet worden gelet bij het houden van honingbijen in uw eigen tuin?

Bijen vliegen naar een bijenkorf
Een bijenkolonie mag ook in woongebieden worden gehouden, mits dit niet te veel schade voor de buurt oplevert.

Bijenhouden is geen hobby die zomaar voorbij gaat. Degenen die besluiten bijen te houden, investeren niet weinig moeite en nemen de verantwoordelijkheid op zich voor veel levende wezens. Tijdens de zomermaanden kan een bijenkolonie tot 60.000 bijen bevatten.

Hoewel de insecten volkomen ongevaarlijk en vredelievend lijken, zullen ze hun korf verdedigen als ze een bedreiging waarnemen. Een goede behandeling van de bijen is dus essentieel om een harmonieuze coëxistentie in de tuin thuis mogelijk te maken.

In principe kan iedereen hobby-imker worden zonder speciale kwalificaties. Bovendien is het houden van bijen toegestaan zonder officiële vergunning. Tuinders moeten alleen bij het plaatselijke veterinaire bureau informeren of een vergunning vereist is voor het desbetreffende woongebied alvorens de stap naar het houden van bijen te zetten.

Zelfs als er geen specifieke kwalificaties vereist zijn, worden verdere opleiding en lidmaatschap van een imkersvereniging aanbevolen. Hier kunnen nieuwkomers niet alleen ideeën uitwisselen, maar ook advies krijgen van ervaren imkers. Bovendien zijn de bijen via het lidmaatschap verzekerd.

Meer informatie “

Moet het houden van bijen worden geregistreerd?

Iedereen die bijen heeft aangeschaft, moet ze officieel registreren bij het veterinaire bureau. Volgens de federale verordening inzake epidemieën moeten het aantal en de locatie van alle bestaande bijenvolken worden geregistreerd. De reden hiervoor is het voorkomen van ziekten en epidemieën zoals Amerikaans vuilbroed. De registratie gebeurt altijd met een gezondheidscertificaat van het bijenvolk en moet door elke verantwoordelijke imker worden gedaan.

Meer informatie “

Wanneer kunt u bijen houden in uw eigen tuin?

Als je bijen in je eigen tuin wilt houden, moet je voldoende ruimte hebben. Idealiter is het perceel niet kleiner dan 200 vierkante meter, en zelfs groter als er drie of meer bijenvolken zijn. Om onenigheid in de buurt te voorkomen, moeten toekomstige hobbyimkers ook informatie uitwisselen met hun buren en bijenkasten plaatsen op een afstand van ongeveer drie meter van het naburige pand.

Om het bijenvolk op de juiste soort te kunnen houden, moet het een bijna natuurlijke tuin vinden met een grote verscheidenheid aan planten. Dit biedt de insecten een gevarieerd voedselaanbod, waarbij bloeiende planten van het vroege voorjaar tot het late najaar hun bloemen moeten laten zien. Een bijenbak of een tuinvijver maken de bij-vriendelijke tuin compleet.

Meer over dit onderwerp:

  • Een bijenvriendelijke tuin aanleggen: planten en andere tips
  • Tips voor een dier- en insectvriendelijke tuin

Lees meer “

Welke uitrusting heeft een hobby-imker nodig?

Uitrusting voor de bijenteelt
Als u in uw eigen tuin wilt bijenhouden, hebt u de juiste uitrusting nodig

Om met bijenteelt te beginnen, heb je de juiste uitrusting nodig. De basis is een bijenkorf, ook wel bijenkorf genoemd, die dient als woning voor de bijenkolonie. Meestal is het een houten kistje met een klein ingangsgat en idealiter een scharnierend deksel. Binnenin zitten houten frames waarin de bijen hun honingraten bouwen.

De bijenkorf kan met de hand worden gebouwd of kant-en-klaar worden gekocht in een speciaalzaak. Het is belangrijk dat het alleen gifvrije materialen bevat. Imkerverenigingen en ervaren imkers kunnen nauwkeurige tips en adviezen geven over de ideale grootte en afwerking.

Naast de bijenkorf behoort een volledig functioneel imkerpak met imkerhoed en handschoenen tot de uitrusting. Om aan de bijenkorf te kunnen werken, heb je geschikt bijenteeltgereedschap nodig, zoals een bijenbeitel, bijenbezem en rookmachine. Als u de honing van uw bijen wilt oogsten, hebt u ook een honingzuiger, een honingemmer en honingpotten voor het bottelen nodig. Last but not least mag natuurlijk het bijenvolk zelf niet ontbreken, dat vaak kan worden gekocht bij ervaren imkers of via de imkersvereniging.

Lees meer “

Wat moet in aanmerking worden genomen voor een op de soort afgestemde bijenteelt?

Bijen op een honingraat
Voor beginners worden cursussen bijenteelt aanbevolen, waarin de nodige basiskennis voor het houden van bijen op soort wordt bijgebracht.

Professionele imkers vermenigvuldigen hun bijen tijdens het zwermseizoen tussen mei en juni. De kolonies splitsen zich en zenden zwermen uit die zich op andere plaatsen vestigen. Deze periode is dus ideaal om in de bijenteelt te stappen en een kolonie bijen aan te schaffen.

Daarnaast hebben amateur-imkers ook uitgebreide kennis en vergaande expertise nodig om hun bijenvolken soortgericht te houden. De grootste uitdaging van de bijenteelt is dus het gezond houden van het eigen bijenvolk. Talrijke besmettelijke ziekten en plagen, waaronder de varroamijt, vormen een bedreiging voor honingbijen. Alleen wie goed bekend is met de bijenteelt kan een besmetting vooraf voorkomen.

Voor iedereen die met bijenteelt wil beginnen en honingbijen in eigen tuin wil houden, is het daarom raadzaam lid te worden van een imkersvereniging en ideeën uit te wisselen met ervaren imkers. Adviezen en cursussen van bijvoorbeeld bijeninstituten of plaatselijke verenigingen van de Duitse bijenhoudersvereniging zorgen voor belangrijke specialistische kennis. Dit stelt hobbyimkers in staat om op een soorteigen manier bijen te houden en vormt de basis voor een gezond bijenvolk waar tuiniers en hobbytuinders lang plezier van kunnen hebben.

Lees meer “

Vergelijkbare berichten