Veel tuiniers gebruiken graag vloeibare gazonmest. Wij laten zien waarom dit minder geschikt is voor gazonbemesting, ondanks het gebruiksgemak.

Vloeibare meststof voor gazons
Het bemesten van het gazon met vloeibare meststoffen heeft enkele gevaren [Foto: Iryna Inshyna/ Shutterstock.com]

Het gazon is het middelpunt van veel tuinen en wordt beschouwd als bewijs van de min of meer groene vingers van de eigenaar. Een gazon dicht, groen en onkruidvrij houden is immers een ware kunst. Het zou makkelijker moeten zijn met vloeibare gazonmeststoffen, die we in dit artikel onder de loep nemen.

Vloeibare meststoffen voor gazons zijn al enige tijd op de markt en beloven een laag arbeidsverbruik en snelle effecten. Wij leggen de effecten en varianten van vloeibare meststoffen voor gazons uit en wijzen op belangrijke voor- en nadelen en alternatieven.

Inhoud

 • Vloeibare meststof voor gazons: Effect en toepassing
 • Vloeibare meststof voor gazons in vergelijking
  • Nadelen van minerale vloeibare meststof voor gazons
  • Nadelen van organische vloeibare meststof voor gazons
 • Alternatieven voor vloeibare gazonmest

Vloeibare meststof voor gazons: Effect en toepassing

Zeer weinig mensen weten dat planten hun voedingsstoffen zowel via de wortels als via alle bovengrondse plantenorganen kunnen opnemen. Bij contact met water zwelt de opperhuid van de plant en ontstaan microscopisch zichtbare poriën. Hierdoor bereikt de voedingsoplossing de membranen van de bovenste cellaag en wordt door hen geabsorbeerd. Vloeibare meststoffen maken bemesting op twee manieren mogelijk: enerzijds brengen zij voedingsionen in een waterige oplossing in de bodem, anderzijds fungeren zij als bladmeststof. In beide gevallen is de opname sneller dan bij welke andere bemestingsmethode dan ook. Aangezien alle bemeste voedingsstoffen echter binnen zeer korte tijd beschikbaar zijn, kunnen slechts zeer kleine hoeveelheden worden bemest om overbemesting te voorkomen. Dit kan met name gebeuren als het toegenomen zonlicht leidt tot verdamping van het watergehalte van de meststofoplossing direct na de bladbemesting. U kunt hier ook meer lezen over het overbemesten van gazons. Voedingsstoffen die niet snel door planten worden opgenomen, spoelen ook heel gemakkelijk ongebruikt uit naar diepere bodemlagen.

Blad met druppel
De beschermende waslaag van het blad zwelt op met vocht en kan voedingsstoffen opnemen [Foto: Ian Dyball/ Shutterstock.com]

Vloeibare meststof voor gazons in vergelijking

De klassieke, minerale vloeibare meststoffen bevatten alle voedingsstoffen van een vaste gazonmeststof opgelost in vloeistof en komen met een bijzonder snelle, stofarme en gelijkmatige verdeling. Aan seizoensgebonden pieken in de vraag moet worden voldaan met een snelle, krachtige bemesting. In feite leidt de toepassing van sterk geconcentreerde stikstof echter helaas tot een plotselinge groeispurt, met zachte stengels die gevoelig zijn voor schimmels en droogte. Enkele dagen tot weken na de toepassing neemt het effect af en moet de bemesting worden herhaald.

Andere vloeibare gazonmeststoffen worden aangeprezen als “langdurig” en zijn tot 50 dagen werkzaam. Dit is mogelijk omdat stikstof aanwezig is in de vorm van ureum. Dit kan door micro-organismen in de bodem worden omgezet in voor planten beschikbaar ammonium. Door de activiteit van andere organismen die het enzym urease bezitten, wordt ureum echter omgezet in gasvormig ammoniak. Hierdoor gaat de bemeste stikstof verloren in het milieu. Bovendien leidt de bemesting met ureum tot een verhoging van de pH-waarde. Een dergelijke waarde bevordert dan weer de omzetting van voor planten beschikbaar ammonium in ammoniak. Daarom raden wij het gebruik van vloeibare meststoffen die ureum bevatten af, aangezien het effect daarvan door de meeste particuliere tuinbezitters niet kan worden beoordeeld.

Biologische vloeibare meststof voor gazons
Organische vloeibare meststoffen kunnen bij verkeerd gebruik ook leiden tot stikstofuitspoeling [Foto: Martina Unbehauen/ Shutterstock.com]

Tip: Alleen het gebruik van zogenaamde ureaseremmers in de formulering van de meststof voorkomt de uitgassing van ammoniak. Hun aanwezigheid wordt echter niet vermeld door de fabrikanten van meststoffen.

Er zijn ook vloeibare gazonmeststoffen op biologische basis verkrijgbaar. Als zuiver plantaardige en fosfaatarme meststoffen zijn ze bedoeld om snel voedingsstoffen te leveren zonder de vaak zeer fosfaatrijke tuingrond te vervuilen. De organische stof die ze bevatten, zorgt voor een dikke consistentie en een sterke geur, omdat het vloeibare mest van planten is.

Ten slotte zijn er vloeibare meststoffen die plantenhormonen en aminozuren adverteren in plaats van voedingsstoffen. Ze bevatten meestal zeewierextracten, die al eeuwenlang worden gebruikt als een zachte bron van voedingsstoffen. De plantenhormonen die erin zitten moeten de groei van scheuten en wortels stimuleren. Aangezien de websites van de fabrikanten echter geen precieze informatie geven over de hormoonconcentratie die bepalend is voor het effect, moet de gebruiker zelf de doeltreffendheid controleren.

Tip: Vloeibare meststoffen mogen niet worden verward met vloeibare onkruidverdelgers, die vaak ook als “vloeibare meststoffen” worden aangeprezen.

Nadelen van minerale vloeibare meststof voor gazons

Helaas wegen veel nadelen zwaarder dan de voordelen van minerale vloeibare meststoffen, die wij u hieronder willen toelichten.

Gazon in doorsnede
Een investering in de kwaliteit van de bodem is altijd ook een investering in de gezondheid van het gazon. [Foto: Lukas Gojda/ Shutterstock.com]
 1. In vergelijking met vaste meststoffen is de werkingsduur zeer beperkt.
 2. De toepassing leidt tot een hobbelige groei, de halmen zijn vaak niet bestand tegen ziekten, hitte of koude.
 3. De hoge nutriëntenconcentraties kunnen gemakkelijk leiden tot overbemesting bij een onjuiste dosering.
 4. De stikstofvorm ureum is voor leken moeilijk te beoordelen en leidt gemakkelijk tot een verlies aan stikstof voor het milieu en een verlies aan voordeel voor de betalende klant.
 5. De chemische formulering zorgt ervoor dat de voedingsstoffen die het bevat zoveel mogelijk in oplossing worden gehouden. Dit betekent ook dat ze zich niet aan bodemdeeltjes kunnen hechten. De volgende zware regenbui kan ze naar diepere grondlagen spoelen, waar ze onbereikbaar zijn voor de vrij korte graswortels. Uiteindelijk kunnen ze in het grondwater terechtkomen en zo natuurlijke gebieden eutrofiëren.
 6. De vaak kleine verpakkingen zijn te danken aan een betere toepasbaarheid, maar leiden tot zeer hoge prijzen per bemeste vierkante meter.
 7. Net als vaste minerale gazonmeststoffen voegen vloeibare meststoffen geen organisch materiaal toe en leiden dus bij herhaalde toepassing tot een verlies aan bodemkwaliteit. Bovendien kan de toepassing de bodemchemie verstoren en onbedoeld de pH-waarde beïnvloeden.
Het gazon wordt besproeid met vloeibare meststof
Het gebruik van vloeibare minerale meststoffen leidt gemakkelijk tot overbemesting [Foto: Bildagentur Zoonar GmbH/ Shutterstock.com]

Nadelen van organische vloeibare meststof voor gazons

Ook al zijn organische meststoffen meestal te verkiezen boven minerale, organische vloeibare meststoffen voor gazons zijn zelden nuttig. Ook voor hen geldt dat de nutriëntenconcentratie in ongunstige verhouding staat tot de prijs. Door de vloeibare vorm is het gehalte aan organische vaste stof uiterst laag. Hoge stikstofgehaltes kunnen in feite worden uitgespoeld, zoals gebeurt met drijfmest en vloeibare mest in de landbouw. Positieve aspecten zijn de sporenelementen en het vaak lage fosforgehalte. Fosfaten zijn gewoonlijk in voldoende hoeveelheden aanwezig in tuingrond, maar zijn niet beschikbaar voor planten. Door actief bodemleven en de juiste verzorging van de bodem kunnen ze echter weer beschikbaar komen.

Alternatieven voor vloeibare gazonmeststoffen

Een snelle en effectieve gazonbemesting is de wens van veel gazoneigenaren. Maar zoals zo vaak het geval is in de natuur, zou geduld een grote deugd moeten zijn voor gazons: abrupte groei, plotselinge toevoer van voedingsstoffen en veranderingen in de bodemchemie zijn nauwelijks in het belang van het gazon met een permanent gewas. Alleen een acuut en zeer ernstig tekort aan voedingsstoffen in een gazon zou een reden zijn om een vloeibare meststof te gebruiken. In ons overzichtsartikel over het bemesten van gazons worden belangrijke symptomen van gazongebreken beschreven.

Plantura Organische Gazonmeststof en Herfst Gazonmeststof
Voornamelijk organische gazonmeststoffen in korrelvorm, zoals onze Plantura Organische Gazonmeststof, zorgen voor een gezond bodemleven.

Veel waardevoller zijn goed presterende bodems met een goede opslagcapaciteit voor voedingsstoffen, een sterk watervasthoudend vermogen en een goede beluchting. Met de juiste verzorging kan een dergelijke bodem ervoor zorgen dat uw gazon ook in de winter donkergroen blijft, in het voorjaar zonder startbemesting uitloopt en slechts twee of drie keer per jaar bemest hoeft te worden. Om een dergelijke toestand te bereiken is de inbreng van vaste organische stoffen essentieel. Het kan worden gebruikt om humus op te bouwen, voedt een gezond bodemleven en levert voedingsstoffen op een gelijkmatige en milieuvriendelijke manier. Zogenaamde organische gazonmeststoffen zijn soms zelfs geschikt voor het herstel van stammen van nuttige micro-organismen in extreem verarmde bodems. Tot de biologische gazonmeststoffen behoren ook onze voornamelijk biologische Plantura Biologische Gazonmeststof en onze biologische Plantura Biologische Herfst Gazonmeststof.

Wij hebben hier algemene informatie over het onderwerp gazonmest voor u samengevat.

Plantura Organische Gazonmeststof
Plantura Organische Gazonmeststof

Vitaal, weelderig groen gazon,
Goed voor de bodem,
onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!
Organische Herfst gazonmeststof 10,5 kg (zak)
Organische Herfst gazonmeststof 10,5 kg (zak)
 • Ideaal voor gazonbemesting van juli tot oktober
 • Zorgt voor maximale winterhardheid & snelle regeneratie in het voorjaar
 • Diervrije organische slow-release meststof – onschadelijk voor huisdieren & tuindieren.
Naar de Plantura winkel

Vergelijkbare berichten