Het schoonmaken van nestkastjes is een belangrijke taak die elk jaar in uw eigen tuin moet worden uitgevoerd. Zo kunt u ervoor zorgen dat de gevederde bewoners met weinig moeite gezond blijven.

Nestkast op de boom
Meestal zijn de nestkasten aan bomen bevestigd [Foto: Barry Blackburn/ Shutterstock.com]

Als een nestkast onbezet is, is het essentieel om het oude nest te verwijderen en de kast schoon te maken voordat de volgende dieren er hun intrek nemen. Hoe u te werk moet gaan en waarom dit het beste jaarlijks kan gebeuren, wordt in dit artikel uitgelegd.

Inhoud

  • Moet je nestkastjes schoonmaken?
  • Wanneer moet je nestkasten schoonmaken?
  • Hoe nestkastjes schoonmaken

Moet je nestkastjes schoonmaken?

Er zijn twee goede redenen om de nestkast schoon te maken:

  • Ten eerste wordt het oude, verlaten nest niet door de dieren zelf opgeruimd, maar bouwen de volgende bewoners er gewoon hun nieuwe broedplaats op. Daardoor is het volgende broedsel altijd dichter bij het invlieggat en kunnen roofdieren gemakkelijker jagen.
  • Ten tweede zijn er naast vuil altijd parasieten en ziekteverwekkers in de nestkast, die het komende jaar het broedsel in gevaar kunnen brengen.
Kat bij nestkast
Katten loeren ook bij nestkastjes om prooi te bemachtigen [Foto: Klimek Pavol/ Shutterstock.com]

Wanneer moet je nestkasten schoonmaken?

Nestkasten moeten in het algemeen tussen twee broedsels in worden schoongemaakt. In de winter kan de doos echter ook gebruikt worden door andere gasten zoals vleermuizen, slaapmuizen en bepaalde insecten. Goede momenten om de nestkasten schoon te maken zijn daarom ofwel tussen half september en half oktober, voordat de dieren zich vestigen voor de winter, ofwel in het vroege voorjaar, nadat de overwinterende dieren zijn vertrokken.

Tip: Om uw nestkastje extra aantrekkelijk te maken en de volgende bewoners te helpen voedsel te vinden, kunt u vogelvoederhuisjes in de buurt van het kastje plaatsen. Er moet echter een zekere afstand worden bewaard zodat de broedsters niet worden gestoord door de drukte van de voederbak. Dergelijk voedsel is rijk aan eiwitten en bevat ook kleine zaden die gemakkelijk door jonge vogels kunnen worden gegeten. Ons Plantura kwaliteitsvoer voor alle seizoenen heeft bijvoorbeeld deze zeer geschikte zaden. Het kan worden gelegd ongeacht het seizoen.

Plantura All-Season voer voor wilde vogels
Plantura jaarrond voedsel voor wilde vogels

Eiwitrijk vogelvoer voor het hele jaar
voor alle graan- en zachtvoerders,
ondersteunt vogelouders & hun nakomelingen

Koop hier!

Hoe te handelen bij het schoonmaken van nestkasten

Voordat u het nestkastje verwijdert, moet u eerst een tijdje observeren of er geen dier in en uit gaat. Als dit is uitgesloten, klop dan nogmaals voorzichtig bij het verwijderen van de doos als waarschuwing. Als er nog bewoners in uw nestkast zitten, is het raadzaam het dier ongemoeid te laten en het op een later tijdstip schoon te maken.
Het schoonmaken van het nestkastje moet buiten gebeuren om te voorkomen dat ongedierte naar binnen wordt gehaald. Het is raadzaam om bij het schoonmaken handschoenen en eventueel zelfs een mondkapje te dragen om het stof en mogelijke ziekteverwekkers niet in te ademen. Als er zich een dode vogel in het nestkastje bevindt, moet deze samen met het nest worden verwijderd en bij het huishoudelijk afval worden gedaan.

  • Oud nest verwijderen: Na het openen van het nestkastje kan het oude nest in zijn geheel worden verwijderd.
  • Veeg het resterende vuil weg: Gebruik een handborstel om de resterende losse onderdelen en het vuil uit te vegen. Let ook op de hoeken en de zijwanden.
  • Spoelen met waterDeze stap hoeft alleen te worden uitgevoerd als er sprake is van een zichtbare parasietenplaag, zware vervuiling of als er een dode vogel wordt gevonden. Afspoelen met warm water of eventueel met een beetje sodaloog is voldoende. Gebruik nooit chemische reinigings- of ontsmettingsmiddelen. Deze kunnen de dieren schaden. Daarna moet het nestkastje goed drogen.
  • De nestkast opnieuw bevestigen: Hang het nestkastje terug aan de boom op een hoogte van 2 tot 3 meter en gericht naar het oosten. Zo zijn de vogels beschermd tegen sterke weersomstandigheden en tegen jagers zoals katten en marters.
De nestkast schoonmaken
Eens per jaar moet de nestkast worden schoongemaakt [Foto: sonnee101/ Shutterstock.com]

TipNiet alleen het nestkastje, maar ook het vogelhuisje kan een plaats worden waar ziekten worden verspreid. Een goede en regelmatige reiniging van het vogelhuisje is daarom ook van groot belang.

Nestkasten zijn er in verschillende uitvoeringen, waaronder holennestkasten, halve holennestkasten en gierzwaluwkasten. Zij verschillen voornamelijk in de diameter van het ingangsgat en in de afmetingen van de doos. Zo zijn ze gericht op welke vogel welk nest bouwt. Sommige hebben ook speciale functies: Zo hoeven de nesten van zwaluwen en gierzwaluwen niet te worden verwijderd. Deze vogelsoorten hergebruiken hun nesten en verbeteren ze zelfs.

Als u voor nog meer nestgelegenheid in uw tuin wilt zorgen, kunt u ook zelf een nestkastje bouwen. Alles waarmee u rekening moet houden, wordt uitgelegd in ons artikel.

Vergelijkbare berichten