Hoe zien vrouwelijke Boommussen eruit, hoe zien jonge Boommussen eruit? En hoe kun je Huis- en Boommussen uit elkaar houden? Ontdek alles wat u moet weten in ons profiel.

Boommussen op een muur
Veldmussen worden (helaas) steeds zeldzamer… [Foto: Vishnevskiy Vasily/ Shutterstock.com]

Hoewel mussen over het algemeen tot de bekendste zangvogels behoren, weten maar weinig mensen dat er eigenlijk twee soorten bekend zijn onder de term “mus”. Naast de huismus, die vaak voorkomt in steden en nederzettingen (Passer domesticus), is er ook de wat schuwere en zeldzamere boommus (Passer montanus). De boommus is erg gevoelig voor verstoring en heeft daarom te lijden onder de toenemende industrialisatie van de landbouw. Terwijl de boommus ooit bekend stond als een plaag omdat zijn voorliefde voor granen ervoor zorgde dat mensen hun oogst verloren, is hij tegenwoordig zo zeldzaam geworden dat hij op de Rode Lijst van broedvogels in Duitsland staat. Hoe u de boommus duidelijk kunt herkennen, onderscheiden van de huismus en ondersteunen, vindt u in ons grote boommusprofiel.

Inhoud

 • Boommussen: profiel
 • Hoe herken je de Boommus
  • Wat is het verschil tussen huismussen en boommussen?
  • Hoe klinkt het lied van de veldmussen?
  • Hoe herken je een Boommuskuiken?
  • Hoe herken je eieren van de boommus
  • Aan welke habitat geeft de veldmus de voorkeur?
  • Waar bouwt de boommus zijn nest?
  • Wanneer broedt de boommus?
  • Waar overwintert de boommus?
 • Ondersteuning van veldmussen: Dit is hoe
  • Wat eet de veldmus?
  • Welke nestkasten zijn geschikt voor boommussen?
  • Hoe kunt u de Boommus extra steunen?

Boommussen: profiel

Maat Ongeveer 14 cm
Gewicht Tot 25 g
Broedseizoen April – Juli
Levenslang Tot 8 jaar
Habitat Halfopen landschappen, bosranden, landbouwgrond
Voedsel Zaden en knoppen, bladluizen en andere insecten
Bedreigingen Verlies van habitat, verstoring door landbouwmachines

Hoe herken je de Boommus

De Boommus wordt gekenmerkt door bruin en zwart gestreepte vleugeldekveren en een uniforme grijze onderkant. Zijn kop is versierd met een chocoladebruine kap, terwijl zijn stralend witte gezichtsveren worden onderbroken door een zwarte keelvlek en eveneens zwarte wangvlekken. Vrouwelijke en mannelijke boommussen zijn visueel niet van elkaar te onderscheiden.

Wat is het verschil tussen huismussen en boommussen?

Huis- en veldmussen hebben hetzelfde bruinzwarte verenkleed en grijze buik. De verschillen zijn te vinden in het hoofdgebied. Terwijl de boommus een roestbruine kap heeft, is die van de huismus grijs. Passend hierbij zijn de wangen van de huismus ook grijs en monochroom – de donkere wangvlekken van de veldmus ontbreken, omlijst door sneeuwwitte veren.

Huismus op tak
De huismus kan van de boommus worden onderscheiden door de grijze kleur van zijn wangen en pet. [Foto: Jgade/ Shutterstock.com]

Hoe klinkt het lied van de boommus?

De boommus heeft een nogal monotoon lied dat bestaat uit een eindeloos repeterend “tsjirpen”. Het getjilp lijkt sterk op de vogelstem van de huismus, die echter wat hoger en vriendelijker klinkt dan die van de boommus.

In de volgende opname kunt u horen hoe de zang van de boommus klinkt:

Hoe herken je een Boommus kuiken?

Jonge Boommussen zijn al duidelijk als zodanig herkenbaar – met hun bruinzwarte vleugels, grijze buik, donkere kap en aangegeven keelvlek. De kap van de jonge vogels is echter nog niet zo mooi roestbruin als die van de volwassen dieren, maar een beetje vuil grijsbruin. Bovendien missen de jonge vogels de typische wangvlekken.

Boommus zittend jong
Jonge veldmussen missen nog de donkere wangvlek [Foto: stmilan/ Shutterstock.com]

Hoe herken je eieren van de boommus

De eieren van de Boommus zijn ongeveer 2 cm groot, lichtgrijs van kleur en zeer dicht versierd met fijne bruine vlekken die zich groeperen aan de stompe pool van het ei. Het vrouwtje legt tussen vier en zes eieren per legsel in een nest van bladeren en twijgen, opgevuld met fijne haren en veren.

Aan welke habitat geeft de veldmus de voorkeur?

Boommussen houden van halfopen landschappen, bosranden en nederzettingen met aaneengesloten landbouwvelden. Enerzijds hebben ze open weiden en velden nodig waar ze graan kunnen zoeken en anderzijds oude boomopstanden met holtes waar ze hun kroost kunnen grootbrengen.

Waar bouwt de boommus zijn nest?

Als holenbroeders geven boommussen de voorkeur aan natuurlijke boomholten, muurspleten of andere grotachtige structuren. Ze houden ook van nestkastjes in parken of tuinen. Goede nestplaatsen worden vaak meerdere jaren achtereen gebruikt. Boommussen zijn ook zeer sociale vogels. Ze broeden meestal in losse kolonies, die kunnen bestaan uit wel 50 broedparen, en reizen ook graag in kleinere en grotere groepen buiten het broedseizoen.

Boommus in een holte
Boommussen zijn holenbroeders [Foto: Pavel Mikoska/ Shutterstock.com]

Wanneer broedt de Boommus?

Boommussen zijn uitgesproken monogame dieren. Als een paar elkaar eenmaal gevonden heeft, blijven ze elkaar trouw voor het leven. Het broedseizoen van de boommussen begint in april en kan zich uitstrekken tot in juli, afhankelijk van het aantal broedsels. Tijdens deze periode zijn tot drie broedsels per paar mogelijk. Na een broedperiode van maximaal 14 dagen komen de kleine kuikens uit, die blind en veerloos als zogenaamde nestjongen worden geboren. Pas na een ontwikkelingsperiode van maximaal 20 dagen, waarin de kuikens 24 uur per dag door de ouders worden gevoed, verlaten de kleine veldmussen het nest. Daarna worden ze een tijdje door het mannetje van voedsel voorzien, terwijl het vrouwtje al bezig is met de voorbereiding van het volgende broedsel.

Waar overwintert de boommus?

Onze inheemse veldmussen overwinteren in hun broedgebieden en vluchten daarom niet naar het zuiden. De mussen kunnen dus het hele jaar door in losse groepen foeragerend in velden en weilanden worden waargenomen. Het is ook de moeite waard uw verrekijker tevoorschijn te halen bij het vogelvoederhuisje om een of twee veldmussen te zien tussen de vaker aanwezige huismussen.

Boommussen bij de vogelvoederbak
In de winter kunnen veldmussen ook steeds weer worden waargenomen bij de voederhuisjes [Foto: Anton MirMar/ Shutterstock.com]

Ondersteuning van veldmussen: Dit is hoe

De veldmussen, die inmiddels zeer zeldzaam zijn geworden, zijn afhankelijk van onze steun. Leer in de volgende hoofdstukken hoe u van uw tuin een mussenparadijs kunt maken.

Wat eet de boommus?

Boommussen zijn hartstochtelijke graaneters. Ze gebruiken gras-, kruiden- of zelfs graanzaden, die ze bij voorkeur van de grond of rechtstreeks van de stengels rapen. Soms eten ze echter ook blad- en bloemknoppen of bessen. In de eerste dagen na het uitkomen worden de jonge vogels ook gevoed met kleine insecten.

Als u de mussen in strenge winters extra voedsel wilt aanbieden, kunt u gemengd graanvoer aanbieden. Geschikt is bijvoorbeeld ons Plantura strooivoer, dat bestaat uit hoogwaardige en rijke ingrediënten en veel energie levert voor koude winterdagen.

Plantura verspreid voedsel voor wilde vogels
Plantura strooivoer voor wilde vogels

Nestvoer rijk aan vet & eiwit
voor wintervoeding van wilde vogels,
voor versterkte & actieve vogels

Koop hier!

Welke nestkasten zijn geschikt voor Boommussen?

Als u een nestkastje in uw tuin wilt plaatsen, bent u bij de boommus precies aan het juiste adres. Als holenbroeders nestelen de kleine vogels bij voorkeur in volledig afgesloten woningen – zogenaamde volledige holtenkasten. Hoe je van zo’n kastje gemakkelijk een geweldig knutselproject kunt maken, lees je in ons artikel “Zelf een nestkastje bouwen”. Voor een boommus moet zo’n doosje een enkel, rond invlieggat van 28 mm diameter hebben. En aangezien mussen koloniebroeders zijn en dus niet graag alleen broeden, is het zinvol om meerdere nestkasten in de directe omgeving te plaatsen.

Boommus bij de nestkast
Boommussen nemen graag nestkasten in [Foto: R. Maximiliane/ Shutterstock.com]

Hoe kun je de boommus extra ondersteunen?

Net als andere boerenlandvogels worden veldmussen bedreigd door de toenemende intensivering van de landbouw. Dus wanneer u winkelt, let dan op welke landbouwmethoden u wilt steunen en denk ook aan onze kleine mussen.

Naast bijvoederen aan het vogelvoederhuisje kan ook het natuurlijke voedselaanbod worden vergroot – door een assortiment vogelvriendelijke kruiden of andere praktische planten voor vogels.

Veel andere tuinvogels zijn ook blij met zo’n voedselaanbod. Als u nieuwsgierig bent geworden, waarom leert u dan niets over andere soorten, zoals de Europese serin of de boerenzwaluw?

Vergelijkbare berichten