In veel EU-landen (bijv. Duitsland) werd de verordening inzake de harmonisatie van zaden kritisch bekeken en uiteindelijk in de hele EU verworpen.

Zaad
Zaden zijn zeer divers van kleur en vorm [Foto: Cr3ativ3 Pixel/ Shutterstock.com]

De EU-zaadverordening, die eigenlijk in de ijskast is gezet en als mislukt is bestempeld, is sinds 2014 van tafel. Maar de vraag blijft open of er van de kant van de EU nieuwe wetswijzigingen zijn gepland in de richting van meer uniforme en strengere rasvoorschriften. Aangezien de eerste Europese zaaizaadverordening al zeer ondoorzichtig was, zou een EU-zaaizaadverordening 2.0 al in de maak kunnen zijn.

Wat was de EU-zaadverordening?

Naast de inhoudelijke doelstellingen was de nieuwe verordening inzake zaden vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat alleen de EU-verordening in elk land van de EU rechtsgeldig zou zijn. De nationale wetten zouden dan ongeldig zijn geworden en moeten wijken voor de eisen van de EU. In wezen zou de nieuwe verordening een strengere rassenregistratie hebben betekend, wat tot meer bureaucratie en duurdere rasgoedkeuringen zou hebben geleid.

Vooral oude rassen, die geen economische betekenis meer hebben, zouden op deze manier bedreigd zijn. Omdat de verplichte registratie van deze rassen gewoonweg te duur zou zijn, bestond het gevaar dat veel rassen gewoon zouden verdwijnen en er slechts enkele, moderne rassen zouden worden geteeld. Naast de verarming van de diversiteit aan rassen werd ook gevreesd dat grote veredelingsbedrijven zoals Monsanto of Bayer hun monopoliepositie verder zouden kunnen uitbreiden. Kleine veredelingsbedrijven zouden nauwelijks in staat zijn geweest de nieuwe hindernissen bij de goedkeuring van rassen te financieren. Hoewel er ook uitzonderingen zouden zijn voor kleine kwekers en hobbytuinders, waren deze deels meer dan vaag geformuleerd.

Zaden van de zonnebloem
De zaden van de zonnebloem zijn zeer gemakkelijk te verkrijgen [Foto: patoouu pato/ Shutterstock.com]

De Europese regelgeving voor zaden is voorlopig mislukt

Nadat het voorstel voor een nieuwe EU-zaadverordening in mei 2013 was gepubliceerd, werd het met kritiek ontvangen. Naast vele milieuverenigingen, politici en andere niet-gouvernementele organisaties hebben ook veel landbouwers zich tegen de nieuwe EU-verordening uitgesproken. De campagne tegen de EU-zaadverordening heeft eindelijk vruchten afgeworpen. In maart 2014 verwierp het Europees Parlement het voorstel van de Europese Commissie duidelijk met 650 tegen 15 stemmen. De verordening is dus voorlopig van tafel en de oude juridische situatie blijft van kracht.

In Duitsland bijvoorbeeld is het in de handel brengen van nieuwe rassen geregeld bij de Duitse zaaizaadverordening en de wet op het in de handel brengen van zaaizaad. Zijn deze wetten misschien ook overbodig en moeten rasgoedkeuringen überhaupt gecontroleerd worden? Wij vinden het absoluut juist om nieuwe rassen te testen. Naast weerstand, opbrengst en betere aanpassing aan klimaatextremen moeten nieuwe rassen immers ook veilig zijn. In een particuliere tuin kan het gemakkelijk gebeuren dat een kweekpompoen en een sierpompoen elkaar ongemerkt kruisen. Het nieuw gecreëerde ras kan dan opnieuw het potentieel dodelijke cucurbitacine produceren. Met een commercieel gekweekt ras kunt u er zeker van zijn dat dit gif niet wordt geproduceerd.

Zaden op de markt
De keuze aan zaden voor uw eigen tuin is gelukkig zeer groot [Foto: RogerMechan/ Shutterstock.com]

Het valt nog te bezien of de oude wetten van kracht blijven of dat de EU-Commissie in de nabije toekomst een nieuwe impuls zal geven. In ieder geval zullen wij de kwestie op de voet blijven volgen en u op de hoogte houden.

Vergelijkbare berichten