In veel tuinen worden vaak pesticiden gebruikt tegen ongedierte. We laten zien waarom pesticiden niet in de tuin moeten worden gebruikt.

Dode bijen op tafel
Bijen kunnen bepaalde pesticiden opnemen en daaraan sterven [Foto: Perutskyi Petro/ Shutterstock.com]

Pesticiden, ook gewasbeschermingsmiddelen genoemd, omvatten alle stoffen die worden gebruikt om planten te beschermen en schadelijke organismen te doden. Zij werken als insecticiden en acariciden tegen insecten en mijten, als fungiciden tegen schimmelziekten en als herbiciden tegen onkruid.

Niet alleen de landbouwindustrie, maar ook particulieren en gemeenten maken gebruik van de chemische stoffen. Wij willen u hier uitleggen waarom het gebruik ervan in huis-tuinen bijzonder gevaarlijk is voor het milieu en de tuinders en strikt taboe zou moeten zijn.

Geen controle van pesticiden

De landbouwers moeten hun kennis van de wetten en effecten van de middelen aantonen alvorens deze aan te kopen en toe te passen met de gewasbeschermingsdeskundigheid. Deze bijscholing moet om de drie jaar worden herhaald. Tuiniers daarentegen kunnen gewoon giftige bestrijdingsmiddelen kopen in de dichtstbijzijnde bouwmarkt zonder enige achtergrondkennis. Vaak geldt ook thuis het principe “veel helpt veel” en wordt meer dan de aanbevolen dosis toegepast. Daardoor komen er vaak resten van het bestrijdingsmiddel in de bodem en het grondwater terecht – soms zelfs op groenten en fruit. Van veel pesticiden is bewezen dat zij schade toebrengen aan bodemorganismen en waterdieren. Het mogelijk kankerverwekkende ingrediënt glyfosaat en sommige bijenbeschadigende neonicotinoïden worden ook nog steeds aangetroffen in bestrijdingsmiddelen voor huis-tuinen. Het is moeilijk te zeggen hoeveel van de giftige stoffen jaarlijks in huis-tuinen worden gebruikt. De BUND gaat uit van ongeveer 500 ton per jaar, andere bronnen spreken van aanzienlijk grotere hoeveelheden.

Onvoorspelbare gevolgen van pesticiden

Pesticiden worden niet alleen in grote hoeveelheden in de landbouw gebruikt. Ook in huis-tuinen en gemeenten wordt rijkelijk gebruik gemaakt van chemicaliën tegen insecten en onkruid. Het is bekend dat dit vaak niet alleen schadelijke insecten treft, maar ook nuttige insecten. Toch worden de chemicaliën vaak gezien als een snelle oplossing voor een hinderlijk probleem. Op lange termijn weet niemand welk effect het gebruik van deze vaak milieubelastende stoffen heeft op onze ecosystemen in de tuinen en op de kwaliteit van ons water. In de politiek lopen de meningen hierover uiteen. Onlangs werden slechts drie van de voor bijen schadelijke neonicotinoïden in het Europees Parlement verboden – en alleen voor gebruik buitenshuis. Vanaf september 2019 zal Frankrijk alle vijf bijenschadelijke neonicotinoïden landelijk verbieden, waarmee het een stap verder gaat dan de EU en Duitsland. Ook de onkruidverdelger glyfosaat staat nog steeds ter discussie. Het herbicide, dat door de WHO als potentieel kankerverwekkend is geclassificeerd, werd in 2017 nog steeds goedgekeurd in de EU, ondanks langdurige debatten en duidelijke invloed van de pesticidenindustrie.

Lieveheersbeestje op tak met bladluizen
Lieveheersbeestjes voeden zich met onze bladluizen [Foto: encierro/ Shutterstock.com]

Alternatieven voor pesticiden

Veel tuiniers zien vaak geen ander alternatief dan snel naar de verdelgingsspray te grijpen. Maar u kunt zich ook ontdoen van onkruid door het gewoon met de hand uit te trekken. Als dat te vervelend is, kunt u proberen mulch tussen de planten te strooien om het onkruid te onderdrukken. Een andere manier om uw planten biologisch en natuurlijk te beschermen is bijvoorbeeld het maken van een afkooksel: tegen veel plagen, zoals bladluizen, zijn afkooksels en plantenextracten nuttig, die enerzijds de plant helpen versterken en anderzijds het kleine ongedierte verdrijven zonder giftige stoffen in het milieu te brengen.

Nuttige insecten zoals lieveheersbeestjes en zweefvlieglarven verdelgen ook een ongelooflijk aantal van onze plagen. Als je voor hen zorgt, zorg je indirect voor de bladluizenplaag. In een functionerend ecosysteem zorgen kleinere plagen sowieso voor zichzelf. In plaats van een “probleem” snel met chemische middelen op te lossen, zouden we eerder naar de oorsprong moeten zoeken. Meestal ligt het aan de manier waarop we met de natuur omgaan, de manier waarop we onze tuin verzorgen en de planten die we in onze eigen tuin gebruiken. In een gemengde cultuur en een insectenvriendelijke omgeving is er van nature vaak helemaal geen behoefte aan pesticiden. Bij bijzonder zware aantastingen, zoals bijvoorbeeld vaak het geval is bij de buxusboorder, zijn er naast chemische bommen ook natuurlijke producten van biologische oorsprong, zoals onze Plantura-boordervrije XenTari.®die tegelijkertijd doeltreffend, selectief en duurzaam is. Het ingrediënt wordt geproduceerd door een bacterie, Bacillus thuringiensisgeproduceerd.

Plantura Borer Vrij XenTari®
Plantura Borer Vrij XenTari®

Uiterst effectief tegen de buxusboorder, stopt onmiddellijk met eten, 100% biologisch en vriendelijk voor nuttige insecten.

Koop hier!

Ook andere natuurlijke producten zoals neemolie, plantenbouillon of steenmeel produceren geen toxische residuen en kunnen zonder meer in de eigen tuin worden gebruikt.

Als u meer wilt weten over natuurlijke ongediertebestrijding, kunt u hier meer informatie vinden.

Vergelijkbare berichten