Wilt u weten hoe u huismussen en boommussen van elkaar kunt onderscheiden en hoe u vrouwelijke en jonge huismussen kunt herkennen? Lees dan ons profiel over de mus.

Huismussen zitten naast elkaar
Huismussen zijn sociaal [Foto: Rudmer Zwerver/ Shutterstock.com]

De huismus of huismus (Passer domesticus) is een van onze bekendste zangvogels. De kleine, bruine kerels zijn echte cultuurvolgers en hebben zich uitstekend aangepast aan de menselijke leefomgeving. Ze flaneren in nederzettingen en steden en fluiten vrolijk van de daken – dat is het bekende beeld. Maar in feite zijn de dingen niet meer zo goed voor onze kleine huismussen. Sinds enkele jaren neemt de vogelpopulatie zo sterk af dat de soort nu op de waarschuwingslijst van de Rode Lijst staat. Hier vindt u hoe u de huismus in uw eigen tuin kunt ondersteunen en alles wat u verder over de kleine zangvogel moet weten.

Inhoud

 • Huismus: Profiel
 • Hoe herken je de huismus
  • Hoe klinkt het lied van de huismus?
  • Waarin verschillen vrouwelijke en mannelijke huismussen?
  • Hoe herken je een jonge huismus?
  • Hoe zien eieren van huismussen eruit?
  • Welke habitat verkiest de huismus?
  • Waar bouwt de huismus zijn nest?
  • Wanneer is het broedseizoen van de huismus?
  • Waar overwintert de huismus?
 • Het ondersteunen van de huismus in de tuin: Dit is hoe
  • Wat eten huismussen?
  • Welke nestkasten zijn geschikt voor huismussen?
  • Hoe kun je de huismus extra ondersteunen?

Huismus: profiel

Maat Ongeveer 14 – 15 cm
Gewicht Ongeveer 30 g
Broedseizoen Maart – Augustus
Levenslang Tot 14 jaar
Habitat Overal waar ook mensen zijn
Voedselvoorkeur Zaden, knoppen en insecten
Bedreigingen Afname van habitat en voedsel

Hoe herken je de huismus

De huismus is te herkennen aan zijn compacte vorm en de typische sterke snavel. De rug en vleugeldekveren van de vogel zijn bruinzwart gestreept en de onderkant is grijs. De kruin en wangen van de huismus zijn ook grijs. De soort is alleen te verwarren met de boommus. Deze onderscheidt zich van de huismus door een chocoladebruine kruin en kleine zwarte vlekjes op de wangen.

Bericht: Er is trouwens geen verschil tussen “mus” en “mus”. De twee termen verwijzen naar dezelfde groep vogels. De wetenschappelijk correcte term is echter “mus”.

Huismus op hek
Huismussen behoren tot de bekendste zangvogels

Hoe klinkt het lied van de huismus?

Het lied van de huismussen bestaat uit een onvermoeibare “chilp”, die voortdurend wordt uitgevoerd vanaf een hoog standpunt. Dus de mussen fluiten niet alleen letterlijk van de daken. Bij opwinding of gevaar laten de huismussen ook wilde kreten horen: “Tscherret-herett”.

Een geluidsopname van het lied van de huismus vindt u hier:

Waarin verschillen vrouwelijke en mannelijke huismussen?

Vrouwelijke huismussen zijn niet zo opvallend als de mannetjes. Terwijl een bruine rugstreep de bleke wangen van de mannetjes omlijst, is het gezicht van de vrouwtjes bijna uniform grijs. Bovendien is de keel van de mannetjes versierd met een zwarte streep die doorloopt in een min of meer grote borstvlek. Dit kenmerk ontbreekt ook bij de vrouwelijke exemplaren.

Bericht: Overigens dient de zwarte borstvlek van de mannetjes als statussymbool. Zijn grootte houdt verband met de gevechtskracht van het mannetje en dus ook met zijn dominantie over anderen. In gewone kleding – buiten het broedseizoen – is de borstvlek echter kleiner en lijken de mannetjes wat onopvallender.

Vrouwtje Huismus naast mannetje
Vrouwelijke huismussen (rechts) zijn veel duidelijker dan de mannetjes [Foto: Steve Byland/ Shutterstock.com]

Hoe herken je een jonge huismus?

Jonge huismussen zijn het evenbeeld van hun moeders. Zelfs de jonge mannetjes vertonen nog geen van de typische kenmerken. Jonge huismussen veranderen echter vrij vroeg in hun volwassen verenkleed. Minder dan acht weken na het uitkomen verliezen ze hun jeugdige uiterlijk en glanzen ze in hun voltooide verenkleed voordat de winter begint.

Huismus jonge vogel op hek
Jonge huismussen lijken op de vrouwtjes [Foto: Rob Christiaans/ Shutterstock.com]

Hoe zien eieren van huismussen eruit?

Huismussen leggen drie tot zes eieren per nest. Deze zijn ongeveer 1,5 centimeter groot, hebben een witte of grijze grondkleur en zijn bezaaid met bruine spikkels. De eieren worden gelegd in een bolvormig, rommelig nest van stengels, twijgen, bladeren en andere beschikbare materialen. De nestholte is bovendien opgevuld met zachte veren.

Huismus eieren in het nest
Huismussen leggen 3 tot 6 eieren [Foto: Alan B. Schroeder/ Shutterstock.com]

Welke habitat verkiest de huismus?

Als uitgesproken cultuurvolgers komen Huismussen bijna alleen voor in de buurt van menselijke nederzettingen. Landbouwgebieden met aangrenzende velden waar de kleine mussen naar zaden kunnen zoeken zijn het beste. Bovendien zijn er veel oude gebouwen op het platteland waar de mussen holen en nissen kunnen vinden om te broeden. Maar ook in grote steden zijn huismussen te vinden, die in gevels en klimplanten broeden.

Waar bouwt de huismus zijn nest?

Huismussen zijn zeer creatief in het kiezen van een nestplaats. In de natuur nestelen ze vooral in boomholten of oude spechten- of zwaluwnesten. Als culturele opvolgers nestelen ze tegenwoordig echter vooral in nissen in gebouwen of muren, onder dakpannen of in nestkasten. De grootte van het nest hangt af van de beschikbare holte en kan sterk variëren. Van tijd tot tijd worden ook vrijstaande nesten gebouwd. Huismussen broeden ook graag in kleinere kolonies.

Huismusbroed op een dak
Huismussen broeden echt overal [Foto: Marut Sayannikroth/ Shutterstock.com]

Wanneer is het broedseizoen van de huismus?

Het broedseizoen van de huismus begint in maart en kan tot laat in augustus duren. Gedurende deze periode kan een broedpaar tot vier broedsels grootbrengen. De eieren worden ongeveer twee weken na het leggen bebroed. Bij koude temperaturen kan de incubatietijd echter langer zijn. Na het uitkomen worden de jonge vogels ongeveer 14 dagen in het nest gevoed. Daarna verlaten de kleine mussen het nest, maar worden nog steeds voorzien van voedsel. Na nog eens twee weken zijn ze volledig onafhankelijk.

Waar overwintert de huismus?

Huismussen zijn standvogels. Dit betekent dat ze ook de winter in hun broedgebied doorbrengen en zich nooit ver van hun territorium verwijderen. In de winter verzamelen de vogels zich soms in grote zwermen om samen naar voedsel te zoeken.

Huismus in de winter
Huismussen overwinteren ook bij ons [Foto: Maslov Dmitry/ Shutterstock.com]

Hint: Overigens vormen huismussen levenslange verbintenissen. Als een broedpaar elkaar eenmaal gevonden heeft, blijven ze jarenlang bij elkaar en keren ze vaak elk jaar naar dezelfde nestplaats terug.

Het ondersteunen van de huismus in de tuin: Dit is hoe

De toenemende afname van huismussen is alarmerend. Door renovatie van oude gebouwen en nieuwbouw zijn er steeds minder nestmogelijkheden voor de vogels. En de voedselvoorziening wordt ook minder. Lees hier hoe u huismussen in uw eigen tuin kunt steunen.

Wat eten huismussen?

Als je wilt helpen door ze voedsel te geven, is de vraag: Wat eten de mussen? De kleine huismussen voeden zich voornamelijk met zaden. Het hele jaar door kan men ze in kleine troepen zien foerageren in de velden. Maar ze gebruiken ook bladknoppen en kleinere insecten. Vooral tijdens het grootbrengen van hun jongen verzamelen de mussen voornamelijk insecten, omdat de eiwitten die deze bevatten belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de jonge vogels.

Huismus met voedsel
Vooral in het broedseizoen jagen huismussen ook graag op insecten

Als u in de winter een voederstation voor de vogels wilt opzetten, kunt u het beste kiezen voor klassiek graanvoer. Zonnebloempitten en andere zaden worden gemakkelijk geaccepteerd. Maar de mussen minachten de meelwormen ook niet. Een goede keuze voor wintervoeding is ons Plantura strooivoer voor wilde vogels met veel hoogwaardige zaden die veel energie leveren voor het koude seizoen.

Plantura strooivoer voor wilde vogels
Plantura verspreid voedsel voor wilde vogels

Nestvoer rijk aan vet & eiwit
voor wintervoeding van wilde vogels,
voor versterkte & actieve vogels

Koop hier!

Welke nestkasten zijn geschikt voor huismussen?

Huismussen accepteren graag nestkasten. Klassieke nestkasten met een ronde opening aan de voorkant zijn geschikt voor hen. Dit toegangsgat moet 32 mm breed zijn. Aangezien huismussen koloniebroeders zijn en zich graag in kleinere groepen verzamelen, is het een goed idee om in de onmiddellijke omgeving verschillende nestkasten te plaatsen.

Tip: Je kunt zo’n nestkastje gemakkelijk zelf bouwen en er een leuk knutselproject voor het hele gezin van maken.

Huismus in nestkast
Nestkasten worden ook graag geaccepteerd [Foto: Matthias Meckel/ Shutterstock.com]

Hoe kun je de huismus extra ondersteunen?

Tijdens het broedseizoen zijn huismussen voor hun voedsel in toenemende mate afhankelijk van insecten. Vermijd daarom chemische sprays, die niet alleen het insectenaanbod verminderen, maar ook de vogels via de voedselketen kunnen vergiftigen. U kunt ook nieuw leven in uw huis brengen door een insectenvriendelijke tuin aan te leggen. Het creëren van een bloemenweide, bijvoorbeeld met onze Plantura nuttige insectenmagneet, biedt ook nieuw leefgebied voor een verscheidenheid aan kleine tuinbewoners en maakt ook onze gevederde vrienden gelukkig.

Plantura Gunstige Insectenmagneet
Plantura Gunstige Insectenmagneet

Een- en meerjarige soorten voor nuttige insecten
zoals vogels, bijen & co, gemakkelijker te verzorgen
Bloemendroom in bed, pot & balkonbak

Koop hier!

Overigens zijn vaste planten bijzonder nuttig als ze pas na de winter worden teruggesnoeid. De zaden van distel, slangenkruid of wilde kardoen en de insecten die in de stengels overwinteren, zijn natuurlijke voedselbronnen voor vogels.

Overigens genieten ook tal van andere vogelsoorten, zoals de kwikstaart of de huiszwaluw, van een levendige en scharrelende tuin.

Vergelijkbare berichten