Of het nu gaat om het verbranden van tuinafval, het aanleggen van een romantisch haardvuur of het stoken van een vreugdevuur – er zijn talloze redenen om een vuur te willen maken in uw eigen tuin. De wetgever stelt echter regels vast over wat onder welke voorwaarden is toegestaan en verboden. Wij vatten de belangrijkste regelingen samen.

Inhoudsopgave

Voordat u een vuur in uw tuin aansteekt, moet u zich op de hoogte stellen van de wettelijke regels en voorschriften. U moet namelijk in principe rekening houden met bouwvoorschriften en maatregelen van de brandweer voor vaste haarden en kampvuren. Bovendien zijn er verschillende voorschriften, afhankelijk van de staat en de gemeente, over wanneer bepaalde soorten vuur voor welke doeleinden zijn toegestaan of een vergunning vereisen. Er is geen uniforme regeling.

Is open vuur in de tuin toegestaan?

Zogenaamde “open vuren” zijn in de meeste gemeenten verboden. Voor andere, gesloten haarden in de tuin gelden vaak strenge voorschriften. Voordat u een vuur in de tuin aansteekt, moet u daarom altijd vooraf bij de verantwoordelijke gemeente of stad informeren wat is toegestaan en aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Onwetendheid is geen excuus, en overtredingen kunnen zware straffen tot gevolg hebben.

Meer informatie “

Waar moet ik op letten bij open haarden in de tuin?

Open haarden in de tuin
Open haarden zijn in het algemeen verboden in de tuin en vereisen een aparte vergunning

De haard moet gesloten zijn en de bodem en de omgeving moeten brandvrij zijn. Alleen natuurlijke, onbehandelde materialen die vrij zijn van schadelijke stoffen mogen worden verbrand. Het vuur mag nooit onbeheerd worden achtergelaten om te voorkomen dat het zich uitbreidt.

In droge zomermaanden, wanneer het lange tijd niet geregend heeft, moet u vuur in de tuin helemaal vermijden. Het gevaar van ongewenste brand door rondvliegende vonken is dan zeer groot.

Ook het gebruik van brandversnellers is verboden. Afgezien van de schadelijke ingrediënten worden elk jaar talrijke ernstige ongevallen geregistreerd, waarvan sommige met ernstige brandwonden. Bovendien is het risico groot dat een met versneller aangestoken brand snel uit de hand loopt en zich ver buiten de bedoelde ruimte verspreidt. Brandweeroperaties zijn dan ook niet ongewoon om te voorkomen dat de brand overslaat naar gebouwen en de omgeving.

Lees meer “

Wat zijn de voorwaarden voor branden in de tuin?

Afhankelijk van het soort vuur dat u in uw eigen tuin wilt maken, heeft uw gemeenschap, gemeente of stad bepaalde tijden en andere vereisten waaraan moet worden voldaan. Voor gesloten haarden zoals vuurkorven is geen vergunning nodig, maar voor vreugdevuren op de grond of het verbranden van tuinafval is dat meestal wel het geval. Deze brengen verdere voorschriften met zich mee, waaronder de inachtneming van verschillende minimumafstanden.

Meer informatie “

Welke afstanden moeten worden aangehouden voor tuinbranden?

In de regel controleert de dienst openbare orde de plaatselijke omstandigheden alvorens een vuurvergunning in de tuin te verlenen. Een van de belangrijkste criteria is de minimumafstand tot openbare plaatsen, wegen en trottoirs en tot gebouwen, bossen en buren. Indien deze vereiste afstanden niet in acht kunnen worden genomen, is een open vuur in het algemeen verboden en kan geen vergunning worden verwacht. De volgende minimumafstanden zijn vereist:

  • 50 meter tot gebouwen
  • 50 meter tot openbare plaatsen, wegen en trottoirs
  • 100 meter van de bossen
  • 10 meter tot naburig pand

Als zonder toestemming een vuur in de tuin wordt aangestoken en ook de minimumafstanden niet in acht worden genomen, kunnen zware boetes worden opgelegd.

Meer informatie “

Voor welke haarden in de tuin is geen vergunning nodig?

Voor gesloten haarden is geen vergunning nodig
De eenvoudigste manier om een vuur in de tuin te maken is met een gesloten, vergunningsvrije vuurplaats

Als u alleen een gezellige haard wilt voor romantische avonden in de tuin, raden wij u aan een vuurschaal of een vuurkorf te kopen. Volgens de Federal Immission Control Act zijn dit zogenaamde installaties waarvoor geen vergunning nodig is. In deze speciale haarden mogen echter alleen brandstoffen worden verbrand die daarvoor bestemd zijn, zoals natuurlijk hout in stukken of geperste houtbriketten. Als er andere soorten afval in worden verbrand, begaat u een administratieve overtreding.

Vuurschalen en vuurkorven zijn er in verschillende maten, materialen en ontwerpen. Kies een model met kleine openingen om te voorkomen dat er sintels doorheen vallen. Hulpstukken en deksels verminderen ook rondvliegende vonken. In principe moet de plaats waar de haard wordt opgesteld vlak zijn en de omgeving brandvrij. Houd ook voldoende afstand tot tuinhuisjes of brandbare bomen en struiken.

Lees meer “

Mag ik tuinafval verbranden?

Het verbranden van tuinafval is slechts in enkele gemeenten toegestaan. In de regel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan om een vrijstelling voor de verbranding van tuinafval te verkrijgen. Volgens de Wet gesloten kringloop van afvalstoffen heeft de recycling van moestuinafval namelijk voorrang op de verwijdering. En zelfs als het verbranden van groenafval in uw district is toegestaan, moet u het vuur van tevoren aankondigen en toestemming krijgen.

Als het voor u redelijk is om het via de organische afvalbak, gemeentelijke inzamelpunten voor groenafval of recyclingcentra te verwijderen, is het onwaarschijnlijk dat een vrijstelling zal worden verleend.

Meer informatie “

Op welke momenten is het toegestaan om tuinafval te verbranden?

Als het in uw gemeente is toegestaan of u hebt zelfs een ontheffing gekregen om tuinafval op uw privéterrein te verbranden, voorziet de wet daarvoor in een vaste termijn. Dit is meestal tussen de maanden april en oktober en soms tussen 8.00 en 18.00 uur.

Zorg ervoor dat u de sintels ’s nachts niet onbeheerd achterlaat. Dit is ook verboden. Als uit de onbeheerde sintels een nieuwe brand ontstaat of iemand erdoor gewond raakt op een vrij toegankelijk terrein, bent u persoonlijk aansprakelijk voor materiële schade en persoonlijk letsel. Na het branden kunt u de sintels het beste met voldoende water doven voordat u het terrein verlaat.

Lees meer “

Is het toegestaan om hout te verbranden op eigen terrein?

Hout en bladeren mogen niet zomaar in de tuin worden verbrand
Terwijl in een gesloten haard alleen klompenhout is toegestaan, mogen in principe geen bladeren worden verbrand.

Hout hoopt zich in veel tuinen op als afval – vooral in de lente en de herfst wanneer bomen en struiken worden gesnoeid. Voor veel tuinbezitters is een vuurtje in eigen tuin vaak de gemakkelijkste manier om van grote hoeveelheden hout af te komen. Het is echter in heel Duitsland bij wet verboden om nat en vervuild hout, verse takken en triplex in de tuin te verbranden.

Met verontreinigende stoffen verontreinigd hout omvat vooral hout dat is behandeld met chemicaliën, zoals impregneerglazuur of vernis. Dit is bijvoorbeeld te vinden in afgebroken tuinhekken of tuinhuisjes. Vanwege de dreigende milieuvervuiling en de sterke rookontwikkeling krijgt u geen toestemming van de autoriteiten.

De enige mogelijkheid is het drogen van klonterige houtsnippers gedurende enkele jaren, die u dan in een gesloten haard kunt verbranden.

Meer informatie “

Mogen stapels bladeren in de tuin worden verbrand?

In de herfst kunnen zich massa’s bladeren ophopen. De snelste methode is ze op een hoop te verzamelen met een bladzuiger of blazer en ze in de tuin in brand te steken om het afvalprobleem op te lossen. Maar net als bij nat hout verbiedt de wet dit in heel Duitsland. Dit produceert ook veel rook, wat niet alleen als hinderlijk kan worden ervaren in de buurt, maar ook leidt tot een hoge CO2-uitstoot. Luchtverontreiniging is dus de belangrijkste reden voor het verbod op het verbranden van bladeren in de tuin.

Overigens geldt hetzelfde voor papier in welke vorm dan ook. Of het nu gaat om stapels verzameld oud papier of documenten die ze willen vernietigen.

Meer informatie “

Zijn kampvuren op de grond toegestaan?

Een vreugdevuur aansteken in de tuin
Vreugdevuren op de grond zijn over het algemeen verboden (links) – in plaats daarvan moet de haard omsloten of ommuurd zijn (rechts)

Veel tuinbezitters associëren een kampvuur in hun tuin met gezelligheid, warmte en romantiek. Er zij op gewezen dat klassieke vreugdevuren op de grond niet zijn toegestaan zonder toestemming van de gemeente. Deze moeten worden ingesloten als een haard. Vuurkorven, vuurschalen, vuur in barbecues en ommuurde haarden met een diameter van minder dan één meter zijn echter wel toegestaan, aangezien zij niet als open vuur worden beschouwd. Hiervoor is zelfs geen aparte vergunning nodig.

U moet er echter wel rekening mee houden dat u ook moet voldoen aan de verplichting inzake milieubescherming en de hindervrije behandeling van de buurt. Het verbranden van giftige stoffen, sterke rook en onaangename geuren kunnen redenen zijn die de dienst openbare orde het recht geven u te verbieden gesloten haarden in uw tuin te hebben.

Lees meer “

Problemen met de buren vermijden

Of u nu een aparte vergunning heeft of een gesloten tuinhaard, rekening houden met de buurt geldt voor beide. Voordat u begint, moet u rekening houden met het weer, want harde wind kan leiden tot rook- en stankoverlast, waarbij getroffen buren het recht hebben om te stoppen. Dit kan leiden tot intrekking van de vergunning en onmiddellijke blussing van de brand.

Kies daarom een dag met zo weinig mogelijk wind voor uw vuur in de tuin. Bovendien heeft de ervaring geleerd dat het altijd nuttig is de buren vooraf in te lichten en ten minste hun mondelinge toestemming te verkrijgen. Een attente benadering van de buurt is altijd raadzaam.

Vergelijkbare berichten