Steeds weer lees je over veengronden en dergelijke. Maar wat is turf precies en hoe wordt het geproduceerd? Wij onthullen of u turf in de tuin nodig hebt en waarom u er spaarzaam mee om moet gaan.

Turf voor het drogen op hopen
Bij het plaggenproces wordt het veen in zogenaamde plaggen gesneden en gedroogd. [Foto: John And Penny/ Shutterstock.com]

Turf is nog steeds het basismateriaal voor veel potgronden. We leggen uit wat turf eigenlijk is, hoe het wordt geproduceerd en tegelijkertijd willen we een blik werpen op de nabije toekomst. Want turf wordt straks in de tuinbouw nog maar in kleine hoeveelheden gebruikt om het klimaat en waardevolle ecosystemen te beschermen.

“Inhoud

  • Wat is turf?
  • Hoe wordt turf gevormd?
  • Turf in de tuin: gebruik & alternatieven

Wat is turf?

Turf is een vorm van humusdat in hoogveen wordt gevormd uit dode moerasplanten door het gebrek aan zuurstof onder water en de zure pH-waarde. Turf bestaat uit van onvolledig ontbonden en bewaarde plantenrestenvooral van sphagnum mossen (Sphagnum).

Omdat er verschillende soorten veengebieden zijn, kan turf ook verschillen in zijn eigenschappen. Veen uit vennen is sterk zuur tot basisch (pH 3,2 tot 7,5), sterk vergaan en rijk aan voedingsstoffen. Hoogveen daarentegen is sterk zuur (pH 2,5 tot 3,5), relatief minder goed afgebroken en arm aan voedingsstoffen.

Alleen turf uit hoogveen wordt gebruikt voor tuinieren. Oude zwarte turf zit meters diep in de bodem verborgen. Het is fijn en plantendelen zijn nauwelijks herkenbaar. In de bovenste lagen van het hoogveen bevindt zich jonger wit veen. De structuur van de nauwelijks vergane planten is nog goed te herkennen.
Vanwege zijn gunstige eigenschappen kan hoogveen perfect worden gebruikt voor plantgrond. Helaas zijn de winning en het gebruik ervan echter schadelijk voor het milieu, zowel regionaal als mondiaal – daarom is turf in de tuin een klimaat- en soortendoder.

Een stuk turf wordt in de hand gehouden
In zwak tot matig vergaan veen zijn nog plantenvezels te zien. [Foto: IRINA ORLOVA/ Shutterstock.com]

Tip: Sommige lezers herinneren zich misschien: Voordat turf in potgrond werd gebruikt, werd het verbrand voor verwarming of gebruikt als strooisel in dierenstallen.

Hoe wordt turf geproduceerd?

Veen wordt gevormd door de ophoping van niet of nauwelijks ontbonden organisch materiaal in afwezigheid van zuurstof in met water verzadigde veengebieden.

Het begin van veenvorming in hoogvenen dateert van ongeveer 12.000 jaar geleden. Omdat veengebieden veel regenwater opslaan of ook door grondwater worden gevoed, zijn ze verzadigd met water. Onder deze omstandigheden kunnen de meeste ontbindende organismen niet of slecht leven en hun werk doen. Daarom hoopt zich in de loop van de tijd een steeds dikkere laag plantaardig materiaal op in veengebieden. Dit wordt nog versterkt door de vaststelling van een zeer hoge zuurgraad in sommige moerassoorten. Omdat dit afgezette plantaardige materiaal grotendeels uit koolstofverbindingen bestaat, worden veengebieden terecht beschouwd als enorme en belangrijke CO2-Peat is de term die wordt gebruikt voor opslagfaciliteiten die kooldioxide uit de atmosfeer halen. Wanneer turf wordt gebruikt, komt het echter weer vrij – waardoor het broeikaseffect wordt aangewakkerd.

Dikke veenlagen in het veen
In de loop der millennia zijn de turflagen in het veen steeds dikker geworden… [Foto: Stephen Barnes/ Shutterstock.com]

Turf in de tuin: gebruik & alternatieven

Turf wordt al tientallen jaren in de tuinbouw gebruikt. Omdat het fysische en chemische eigenschappen heeft die zeer bevorderlijk zijn voor de groei van planten, was het lange tijd niet voor te stellen dat plantgronden zonder zouden zijn.

Door de gunstige verdeling van de poriën kan hij dus veel water opslaanzonder dat de wortels van planten lijden onder zuurstofgebrek. Bovendien zijn De pH-waarde is zeer laag en kan gemakkelijk worden aangepast aan de behoeften van elke plant met behulp van kalk. Als het droog is, is het vrij licht, waardoor het gemakkelijk te vervoeren is. En last but not least, het is zeer laag in voedingsstoffen. Het nutriëntengehalte kan dus ook individueel worden aangepast aan de te telen planten. Het is ook populair in veenbedden vanwege zijn hoge zuurgraad: Onder andere rododendrons (Rhododendron), hortensia’s (Hortensia), skimmia’s (Skimmia japonica), lavendelheide (Pieris japonica) en bosbessen of bosbessen (Vaccinium) erg veel van het planten met turf.

Maar turf wordt schaars: volgens de huidige prognoses kunnen de wereldwijde turfreserves nog maar enkele decennia in onze behoeften voorzien. Bovendien komen bij de winning van turf – hoe voorzichtig deze ook wordt uitgevoerd – grote hoeveelheden kooldioxide in de atmosfeer terecht. De volledige afschaffing of ten minste een sterke vermindering van het gebruik ervan is dan ook een zinvolle doelstelling met betrekking tot klimaatverandering. Daarom zijn wij niet de enigen die zich richten op een ommekeer op het gebied van potgronden met onze veenvrije en veengereduceerde Plantura-grond in biologische kwaliteit. Ook professionele tuinders en natuurlijk milieuverenigingen en Duitse en Europese natuurbeschermers hebben dit erkend: Turfvrije en turfgereduceerde potgronden zijn de toekomst en veengronden moeten zo snel mogelijk tot het verleden behoren.

Turfvrije of turfgereduceerde bodems kunnen worden gemengd uit zeer verschillende componenten: Houtvezels, compost, zand, kleimineralen, diverse kokosmaterialen, perliet en xylitol in de juiste verhouding gemengd kunnen net zo goed aan de behoeften van onze planten voldoen als turf. Kokospulp (ook cocopeat, dusKokosnoot Veen bijvoorbeeld) heeft een zeer vergelijkbare water- en luchtcapaciteit als turf. Kleimineralen en compost zorgen voor een goede opslagcapaciteit voor voedingsstoffen en perliet zorgt voor een goede structurele stabiliteit.

Tip: U kunt trouwens ook zelf turfvrije potgrond mengen: Als je compost hebt, leggen we hier uit hoe het mengen van compostgrond werkt.

Vergelijkbare berichten