De meeste mensen kennen honingbijen, maar hoe zit het met wilde bijen? In feite zijn het de onopvallende wilde bijen die een grote waarde hebben voor onze natuur.

Wilde bij
Vooral wilde bijen worden met uitsterven bedreigd [Foto: Betty Shelton/ Shutterstock.com]

De bijensterfte ligt al jaren op ieders lippen. Maar bij bijen denken veel mensen alleen aan de bekende honingbij – over wilde bijen hoor je daarentegen zelden iets. Toch zijn het de inheemse wilde bijensoorten die vaak bijzonder bedreigd worden. Daar zijn vele redenen voor, variërend van een afname van hun habitat tot onvoldoende voedselaanbod en het gebruik van pesticiden. Maar waarom zijn wilde bijen zo belangrijk? En hoe kunt u de bedreigde wilde bijensoorten steunen? Dat vertellen we je in het artikel van vandaag.

Inhoud

 • Wilde bijen identificeren: Welke soorten wilde bijen zijn er?
 • Levenscyclus van wilde bijen
  • Waar leven wilde bijen?
  • Hoe leven wilde bijen?
  • Hoe lang leven bijen?
 • Nesten van wilde bijen
  • Waar nestelen wilde bijen in de natuur?
  • Wanneer nestelen wilde bijen?
  • Hoe nestelen wilde bijen?
  • Hoe bouwen wilde bijen hun nesten?
 • Maken wilde bijen honing?
 • Kunnen wilde bijen steken?
 • Waarom zijn bijen belangrijk in de tuin?
 • Vestiging en ondersteuning van wilde bijen
  • Nestgelegenheid creëren en in stand houden
  • Voedselvoorziening creëren
  • Afzien van sproeien

Wilde bijen identificeren: Welke soorten wilde bijen zijn er?

Wat voor soort insect is het? Je hebt jezelf deze vraag waarschijnlijk wel eens gesteld. In feite is het niet zo gemakkelijk om wilde bijen te identificeren: Alleen al in Duitsland leven meer dan 550 verschillende soorten wilde bijen. Wilde bijen omvatten alle bijensoorten van de superfamilie Apoidea geteld, behalve de gedomesticeerde honingbijen. Daarom zijn er grote verschillen in uiterlijk en grootte tussen de individuele bijen. De kleinste wilde bij (de zandsteppebij) is slechts 4 mm groot, terwijl de blauwe bosbij, de grootste wilde bij, een indrukwekkende 2,8 cm bereikt. Hoe herken ik wilde bijen? Ondanks hun grote variabiliteit kun je in principe aan een paar punten zien of het een bij of een ander insect is.

Wilde bijen herkennen gemakkelijk gemaakt:

 • Bijen hebben een driedelig lichaam.
 • Hun kop heeft twee duidelijk zichtbare, lange antennes.
 • De twee paar vleugels van de bijen zitten middenachter en vast aan het middelste lichaamssegment. Ze bestaan uit een transparante vleugelhuid, die doorweven is met duidelijk zichtbare aderen.
 • Bijen vertonen vaak een lichte pubescence.
 • Men kan bijen observeren die stuifmeel of nectar verzamelen.
Blauwe Houtbij
De blauwe bosbij wordt beschouwd als de grootste bijensoort in Duitsland [Foto: Eileen Kumpf/ Shutterstock.com]

Wilde bijen en honingbijen: Vaak is het niet zo gemakkelijk te onderscheiden of je naar een wilde bij of een honingbij kijkt. Maar als je goed kijkt, kun je twee verschillen ontdekken tussen klassieke honingbijen en wilde bijen: De werksters van honingbijen hebben meestal uitstekende haren op hun grote samengestelde ogen – bij wilde bijen komt dit alleen voor bij kegelbijen. Bovendien ontbreekt bij de honingbij de uitloper op de splinter van de achterpoten, die bij inheemse wilde bijensoorten altijd aanwezig is.

Honingbij
Honingbijen hebben meestal uitstekende haren op hun grote samengestelde oog [Foto: Daniel Prudek/ Shutterstock.com]

Levenscyclus van wilde bijen

Zo verschillend als de verschillende soorten wilde bijen eruit zien, zo verschillend zijn ook hun levenswijzen. Naast de klassieke foerageerbijen, die zich voeden met nectar en stuifmeel, zijn er ook zogenaamde koekoeksbijen, die de nesten van andere bijensoorten binnensluipen en de nakomelingen doden en de voorraden opeten. Het is dan ook niet eenvoudig om algemene uitspraken te doen over de levenscyclus van wilde bijen. Toch hebben wij de meest gestelde vragen over dit onderwerp verzameld en beantwoord.

Waar leven wilde bijen?

Wilde bijen behoren tot de soortenrijkste groepen in het insectenrijk en zijn bijna wereldwijd verspreid. Talrijke inheemse wilde bijensoorten zijn ook thuis in Duitsland. De habitat van wilde bijen kan er heel anders uitzien: Naast rijk gestructureerde bosranden, boomgaarden en grasland gebruiken sommige wilde bijen ook droge stenen muren, steengroeven en steilranden of randen van waterlopen als habitat. Veel inheemse wilde bijensoorten zijn sterk gespecialiseerd, zodat ze alleen voorkomen in habitats met bijzondere kenmerken.

Rode metselbij
De rode metselbij is relatief flexibel in zijn locatiekeuze [Foto: Jaco Visser/ Shutterstock.com]

Tip: Wilde bijen vestigen zich graag in de buurt van een geschikt voedselaanbod. Daarom is het aanleggen van een wilde bloemenweide een goede eerste stap om deze fascinerende insecten aan te moedigen. U kunt bijvoorbeeld een gevarieerde en lang bloeiende weide creëren met onze Plantura nuttige insectenmagneet. die meer dan 20 verschillende kniehoge bloemen bevat.

Hoe leven wilde bijen?

Het is moeilijk om algemene uitspraken te doen over de manier waarop wilde bijen leven, omdat wilde bijen eigenlijk in vier verschillende levenswijzen kunnen worden onderverdeeld. Solitaire bijen, ook wel heremietbijen genoemd, bouwen hun nest zonder de hulp van soortgenoten en zorgen ook alleen voor hun broedsel. In elk nest woont dus slechts één vrouwtje, dat in haar eentje de 4-30 broedcellen verzorgt. Sociale bijen daarentegen doen meer denken aan de klassieke levenswijze van honingbijen zoals veel mensen die kennen. Hier leven de bijen samen in gemeenschappen en hebben ze nauwe banden met elkaar. Afhankelijk van de soort wilde bij, kunnen deze gemeenschappen enkele bijen of enkele duizenden individuen tellen en een hiërarchie van verschillende strengheid hebben. Tussen de solitaire en de sociale bijen staan de gemeenschappelijke wilde bijen. Hier leven twee of meer vrouwtjes van dezelfde generatie vaak samen in een nest, maar verzorgen uitsluitend hun eigen broedcellen. De laatste levenswijze is die van de eerder genoemde koekoeksbijen – deze nestelen zich in de nesten van andere bijen en stelen daar de voorraden.

Gehoornde metselbij
Veel wilde bijen, waaronder de gehoornde metselbij, leven als solitaire dieren… [Foto: HWall/ Shutterstock.com]

Hoe lang leven bijen?

De meeste inheemse wilde bijensoorten in Duitsland zijn zogenaamde eencelligen. Dit betekent dat er slechts één generatie per jaar is. Vaak leven de volwassen bijen slechts zo’n vier tot zes weken – zij gebruiken deze tijd voor de voortplanting en het maken van broedcellen met de nodige voedselvoorraad voor hun kroost. De larven van de wilde bijen overwinteren dan goed beschermd in hun nest, waar ze de volgende lente als volwassenen uitkomen en zich opnieuw voortplanten.

Nesten van wilde bijen

Nesten van wilde bijen lijken in principe op die van de ons bekende honingbijen: Het basiselement van elk nest van wilde bijen zijn de broedkamers, die, strikt van elkaar gescheiden door tussenschotten, dienen als plaats voor de ontwikkeling van een bij van ei tot volwassene. Bij nader onderzoek van het nest van wilde bijen valt echter onmiddellijk op dat er ook hier veel verschillen zijn. Afhankelijk van de wilde bijensoort verschillen wilde bijennesten dus niet alleen in grootte, maar ook in architectuur, keuze van de nestplaats en gebruikte materialen.

Nest van wilde bijen
Het type wilde bijennest hangt sterk af van de wilde bijensoort [Foto: Bildagentur Zoonar GmbH/ Shutterstock.com]

Waar nestelen wilde bijen in de natuur?

Inheemse wilde bijensoorten zijn min of meer gespecialiseerd in hun keuze van nestplaatsen – dit betekent dat verschillende wilde bijen hun nesten alleen bouwen op plaatsen met soortspecifieke kenmerken. Deze nestplaatsen kunnen er heel verschillend uitzien: Veel wilde bijen bouwen hun nest in de grond, terwijl andere wilde bijen gebruik maken van boomstammen of plantenstengels. Er zijn ook nestplaatsen in holtes van stenen of rotsen en slakkenhuizen bekend. Als er in de omgeving geen geschikte plek beschikbaar is, accepteren sommige wilde bijensoorten ook een nesthulp voor wilde bijen.

Zandbijennest in de grond
Zandbijen gebruiken vaak de grond als nestplaats [Foto: HWall/ Shutterstock.com]

Wanneer nestelen wilde bijen?

In tegenstelling tot de honingbij, die zich bijna het hele warme seizoen voortplant, nestelen wilde bijen vaak maar één keer per jaar. Onmiddellijk na het uitkomen van de wilde bijen begint de paartijd, die meestal onmiddellijk gevolgd wordt door het broedseizoen. Wanneer dit precies begint, hangt sterk af van de wilde bijensoort: grofweg worden wilde bijen, afhankelijk van hun voorkomen, ingedeeld in lente-, vroegzomer-, middenzomer- en herfstsoorten. De broedtijd kan echter ook enkele weken naar voren of naar achteren worden verschoven als gevolg van het weer.

Hoe nestelen wilde bijen?

De manier waarop wilde bijen hun nesten bouwen hangt sterk samen met de keuze van de nestplaats. Wilde bijennesten in de grond worden vaak door de bijen zelf gegraven. Veel bijensoorten knagen ook hun eigen tunnels in stengels en rot hout. Andere inheemse wilde bijensoorten maken het zichzelf gemakkelijker en gebruiken reeds bestaande holtes in de bodem, in rotsen of in hout. Vrijstaande nesten zijn bijzonder fascinerend – deze worden vaak door de bijen zelf gebouwd van hars of minerale of plantaardige mortel op een geschikte plaats.

Mortierbij in nest
De mortelbij bouwt vrijstaande nesten van minerale mortel [Foto: Bildagentur Zoonar GmbH/ Shutterstock.com]

Hoe bouwen wilde bijen hun nesten?

Niet alleen moet de juiste nestplaats worden gevonden, het nest moet ook van binnenuit worden gebouwd. Veel wilde bijensoorten bekleden hun broedcellen bovendien van binnenuit met een afscheiding uit hun buik- of speekselklier. Andere bijensoorten daarentegen gebruiken zand, klei of kleine stenen en plantendelen om hun nest van binnenuit te bouwen. Plantenspecie is ook een populaire grondstof voor het bouwen van de cellen in het nest. Hommels, zoals de ons bekende honingbij, zijn een bijzondere weg ingeslagen: met hun buikklieren produceren zij een speciale was die wordt gebruikt voor de celbouw.

Bladsnijderbij die een blad draagt
Snijbijen gebruiken plantaardig materiaal om hun nesten te bouwen [Foto: Yuttana Joe/ Shutterstock.com]

Maken wilde bijen honing?

Wanneer men het over wilde bijen heeft, wordt vaak de vraag gesteld of wilde bijen ook honing maken. Vaak wordt deze vraag met nee beantwoord, maar in feite komt dit antwoord niet helemaal overeen met de waarheid: hommels, die ook tot de wilde bijen behoren, produceren inderdaad honing – maar in zulke kleine hoeveelheden dat ze niet nuttig zijn voor de mens.

Kunnen wilde bijen steken?

Zuiver fysiek gezien kunnen de meeste bijensoorten steken. Het risico van steken is voor wilde bijen echter vaak veel kleiner dan voor honingbijen. Vooral solitaire bijen zijn minder bereid om te steken, omdat zij alleen verantwoordelijk zijn voor de broedzorg – steken en dus het verlies van het eigen leven zijn voor de bijen dus alleen denkbaar als laatste redmiddel. Bijen die in een grote kolonie leven, zoals honingbijen, steken daarentegen vaker omdat ze vaak een agressievere nestverdediging hebben.

Wilde bij
Wilde bijen zijn over het algemeen vreedzamer dan honingbijen [Foto: Wirestock Creators/ Shutterstock.com]

Waarom zijn bijen belangrijk in de tuin?

Net als honingbijen zijn wilde bijen vanwege hun rol als bestuivers onmisbaar voor de biodiversiteit. In feite zijn wilde bijen nog belangrijker in deze rol dan honingbijen: Door hun specialisatie op bepaalde plantensoorten vormen zij een belangrijke sleutel tot de instandhouding van veel inheemse plantensoorten, omdat zij zich door evolutionaire processen precies daaraan hebben aangepast. Maar veel cultuurplanten worden ook bestoven door bijen, waaronder wilde bijen. Dit zorgt niet alleen voor de voortplanting van onze gekweekte planten, maar heeft ook gevolgen voor de oogst. En nogmaals, er zijn planten die alleen door wilde bijen bestoven kunnen worden: Wist u dat tomaten bijvoorbeeld niet of moeilijk door honingbijen kunnen worden bestoven? Aangezien het stuifmeel zeer stevig in de stuifmeelzakjes vastzit, moeten deze door trillingen worden losgeschud – dit gebeurt het best door de hommel, een van de wilde bijen.

Wilde bij op een bloem
Wilde bijen vervullen belangrijke taken in de tuin [Foto: Dirk Daniel Mann/ Shutterstock.com]

Dus door wilde bijen in de tuin te hebben, kun je niet alleen de diversiteit in stand houden, maar ook je eigen oogst verbeteren. Bovendien vliegen wilde bijen, in tegenstelling tot honingbijen, veel vroeger en ook in slechtere omstandigheden: Honingbijen beginnen pas te vliegen als de temperatuur 12 °C bereikt, en ze blijven ook liever in hun nest als het regent of waait. Veel wilde bijensoorten vliegen daarentegen veel eerder; de gehoornde metselbij kan bijvoorbeeld al bij 4 °C worden waargenomen. Vooral in koudere jaren zijn vroege bloeiers daarom vooral afhankelijk van de bestuivingsdiensten van wilde bijen.

Vestiging en ondersteuning van wilde bijen

De voortdurende sterke achteruitgang van talrijke wilde bijensoorten baart veel mensen zorgen, wilde bijen zijn immers onmisbaar voor ons ecosysteem. Met name de achteruitgang van geschikte habitats of het gebrek aan geschikte voedselplanten zorgen ervoor dat het aantal bijen gestaag afneemt. Gelukkig kunnen tuineigenaren veel doen om dit tegen te gaan: Door kleine veranderingen in de tuin aan te brengen, kan men deze aantrekkelijk maken als habitat, wilde bijen vestigen en zo actief deelnemen aan het behoud van wilde bijen.

Nestgelegenheid creëren en in stand houden

Een probleem waarmee veel wilde bijensoorten te kampen hebben, is dat ze geen geschikte nestplaats meer kunnen vinden. Het is hier bijzonder belangrijk om de natuurlijke nestgelegenheid te behouden: Dood hout, droge muren en pithy stengels zijn geweldige nestplaatsen voor veel bijen en moeten daarom in de tuin worden bewaard. Kleine, onbegroeide horizontale plekken met lössleem of stuifzand worden ook dankbaar aanvaard door wilde bijen. Een ander goed alternatief is het creëren van nestgelegenheid voor wilde bijen, bijvoorbeeld zandlenzen, hopen dood hout of wilde bijenhotels in de tuin. Maar pas op – niet elk op de markt aangeboden hulpmiddel om wilde bijen te nestelen is daadwerkelijk geschikt. Kijk daarom goed wanneer je er een koopt.

TipLaat de stengels van vaste planten in de winter staan tot de planten in het voorjaar rijp zijn – deze dienen als nestplaats voor veel wilde bijen.

Dood hout als broedhulp
Dood hout wordt door veel bijen gebruikt als nestplaats en moet daarom in de tuin worden bewaard. [Foto: Yuttana Joe/ Shutterstock.com]

Voedselvoorziening creëren

Bijna nog belangrijker dan een nesthulp zijn geschikte voedselplanten als u wilde bijen in uw tuin wilt vestigen. Aangezien de meeste wilde bijen zich voeden door stuifmeel en nectar te verzamelen, is het belangrijk om geschikte voedselplanten voor wilde bijen aan te bieden. Het is belangrijk op te merken dat veel soorten wilde bijen zich specialiseren in bepaalde plantensoorten, waardoor inheemse planten in de eerste plaats geschikt zijn als wilde bijenplanten. Om zoveel mogelijk verschillende soorten aan te spreken, is het daarom de moeite waard om een brede selectie van voederplanten voor wilde bijen aan te bieden. Gemengde bloemzaden voor wilde bijen, zoals onze Plantura nuttige insectenmagneet, zijn hiervoor zeer geschikt: De verschillende planten met verschillende bloeitijden bieden een bijzonder breed voedselspectrum.

TipWilde hoekjes in de tuin zijn een geweldige manier om schuilplaatsen en voedingsmogelijkheden voor wilde bijen te creëren. Tussen dood hout en inheemse wilde planten voelen de bijen zich thuis.

Plantura nuttige insectenmagneet
Plantura Gunstige Insectenmagneet

Een- en meerjarige soorten voor nuttige insecten
zoals vogels, bijen & co, gemakkelijker te verzorgen
Bloemendroom in bed, pot & balkonbak

Koop hier!

Afzien van sproeien

Het feit dat steeds meer wilde bijen uitsterven, wordt vaak in verband gebracht met de bespuitingen. Veel chemische sprays doden niet alleen ongedierte, maar hebben ook een negatief effect op nuttige insecten zoals wilde bijen. Om wilde bijen te beschermen is het daarom raadzaam geen chemische sprays en meststoffen in de tuin te gebruiken, maar nuttige alternatieven of biologische ongediertebestrijding. Informatie over de schadelijkheid voor nuttige insecten is te vinden in het veiligheidsinformatieblad of de bijsluiter van de respectieve gewasbeschermingsmiddelen.

Wilt u meer weten over bijenbescherming in de tuin? Veel meer nuttige informatie over dit onderwerp vindt u in ons artikel 10 tips voor een bijenparadijs in uw eigen tuin.

Vergelijkbare berichten