Bijen zijn belangrijke helpers in de tuin. Wij laten zien welke beschermende maatregelen (inclusief bijenteelt) u kunt nemen om de bijen te ondersteunen.

Bij zit op madeliefje
Bijen zijn van enorm belang voor de plantenwereld [Foto: Jack Hong/ Shutterstock.com]

We horen veel over de honingbij, omdat het een van de economisch belangrijkste landbouwhuisdieren is. Een derde van de wereldbevolking wordt uitsluitend gevoed door de bestuivingsdiensten van de bij. En van alles zijn de mensen, die zo afhankelijk van hen zijn, hun grootste vijand. Wij maken hen het leven moeilijk door hen te vergiftigen, ziekten wereldwijd te verspreiden en hun habitat te vernietigen. U vraagt zich waarschijnlijk af wat dit met uw tuin te maken heeft. Best veel eigenlijk, want vooral als hobbytuinder heb je het in de hand om effectieve maatregelen te nemen tegen de heersende bijenvijandige omstandigheden. Waarom bijen belangrijk zijn in de tuin, hoe je op een kleine ruimte eilanden van bescherming voor de gestreepte insecten kunt creëren, welke planten bijzonder geschikt zijn en hoe je zelfs zelf met bijenhouden kunt beginnen, leggen we uit in onze bijenartikelen.

Inhoud

 • Waarom bijen belangrijk zijn in de tuin
 • Bescherming van bijen in de tuin
 • Plantenselectie voor bijen
 • Wat zijn bij-vriendelijke planten?
  • 1. aantal bloemen en bloeitijd
  • 2. productie van nectar en stuifmeel
  • 3. toegankelijkheid
  • 4. plantaardige oorsprong
 • Natuur in de tuin voor Bijen en Co.
 • Hobby-imker worden

Bijen in de tuin

Het is bewezen dat zowel honingbijen als wilde bijen een bijna onschatbare bijdrage leveren aan de instandhouding van onze ecosystemen en onze landbouwproductie. Daarom moet niemand het onze nijvere vrienden moeilijker willen maken dan het nu al is door het huidige gebruik van ons landschap. Door de co-evolutie van planten en bijen zijn er nauwelijks tuinplanten die bijen daadwerkelijk afschrikken of zelfs permanent verjagen. Toch zijn er planten die bijzonder geschikt zijn voor bijen. Wij laten u er onder andere kennis mee maken, leggen uit wat deze nijvere helpers eigenlijk doen en geven u tips hoe u ze als hobbytuinder kunt ondersteunen.

Waarom bijen belangrijk zijn in de tuin

Honingbijen waren ooit thuis in vele tuinen en op de meeste boerderijen. Door hun bestuiving zorgden ze voor goede oogsten, leverden ze was en honing voor eigen gebruik en waren ze belangrijke instandhouders van een soortenrijk cultuurlandschap. Nog niet zo lang geleden waren er 2,5 miljoen bijenvolken in Duitsland – nu is er nog geen derde en de algemene tendens is dalend. Deze cijfers weerspiegelen rechtstreeks de veranderingen die de afgelopen decennia in de landbouw hebben plaatsgevonden. Onder het motto “groeien of wijken” werd het kleurrijke mozaïek van het kleinschalige cultuurlandschap omgevormd tot enorme monocultuurgebieden. Boerderijen werden gespecialiseerde fabrieken met een hoog gebruik van pesticiden. De bijen, die deel uitmaakten van de kringloopeconomie van elke boerderij, verloren hun plaats. Wat overbleef waren de hobbyimkers (tegenwoordig 95 procent van de imkers) en enkele grote professionele imkers. Diverse en kleinschalige gestructureerde tuinen en steden werden belangrijker als toevluchtsoorden voor bijen. Van hieruit blijven de bezige insecten – onder de juiste omstandigheden – hun waardevolle diensten verlenen.

Wij hebben voor u in ons speciale artikel hier verzameld welke immense diensten bijen daarnaast leveren en waarom bijen zinvol zijn in de tuin.

Bescherming van bijen in de tuin

Met bijen bedoelen we vooral honingbijen en de talrijke soorten wilde bijen. Er zijn bijna 700 bijensoorten in Midden-Europa, waarvan een derde als bedreigd wordt beschouwd. Reden genoeg om betrokken te raken bij de bescherming van deze dieren. Als imker bent u natuurlijk direct betrokken bij het voortbestaan van uw eigen honingbijen, maar als tuinierende “gastheer” kunt u uw tuin of balkon ook bijenklaar maken met onze tips. De sleutel is de juiste keuze van planten en het natuurlijke ontwerp van de tuin. Bovendien moeten chemische bestrijdingsmiddelen in particuliere tuinen te allen tijde worden vermeden.

Een bijenkorf in de groene tuin
Een kleine bijenkast of bijvriendelijke planten in uw eigen tuin – zo ondersteunt u de insecten [Foto: Indre Pau/ Shutterstock.com]

Plantenselectie voor bijen

Voor bijen is het belangrijk dat er gedurende het hele groeiseizoen altijd iets in bloei staat. Dit betekent: het is het mengsel dat telt. Maar niet alle bloeiende planten helpen de bijen. Planten met lange bloembuizen zijn bijvoorbeeld vaak gespecialiseerd in vlinders en motten. En sommige planten met ruwe bladeren kunnen alleen worden bestoven door bepaalde soorten hommels die met de juiste frequentie zoemen als ze vliegen. Dubbele bloemen kunnen er prachtig uitzien, maar ze zijn meestal steriel en praktisch waardeloos voor insecten. Sommige van de exotische planten kunnen dienen als voedselbron voor inheemse bijen, maar worden gewoonlijk bezocht door een zeer beperkt aantal soorten, als ze al worden bezocht. Sommige zijn bijvoorbeeld aangepast aan bestuiving door vogels in hun oorspronkelijke habitat en schitteren met een lange-golf kleurfrequentie die zelfs door insecten niet wordt waargenomen. Naast de kleur moet ook de bloemvorm in aanmerking worden genomen: onder de exoten zijn de minder gespecialiseerde planten, zoals die met schijfbloemen (bv. zonnebloemen), waardevoller voor inheemse soorten.

Tip: Bijenvriendelijke zaadmengsels zoals Plantura Bee Pasture bevatten verschillende soorten bloemen en kruiden die de nuttige insecten voorzien van nectar en stuifmeel.

Plantura Bijenweide
Plantura Bijenweide

Meer dan 20 eenjarige en vaste soorten voor
Bijen, hommels & co, gemakkelijk te verzorgen
Bloemendroom in bed, pot & balkonbak

Koop hier!

Wat zijn bij-vriendelijke planten?

Bijenvriendelijke planten worden in vakjargon bijenweiden of bijenvoedselplanten genoemd. Een plant kan een waardevolle voedselbron voor bijen worden door aan verschillende criteria te voldoen:

1. aantal bloemen en bloeiduur

Als een plant bijzonder lang of overvloedig bloeit, biedt hij gewoon een bijzonder grote voedselbron. Dit feit alleen is echter waardeloos; een uitgesproken bloei is alleen nuttig voor bijen in combinatie met een voldoende productie van nectar en stuifmeel.

2. productie van nectar en stuifmeel

Sommige cultivars van onze tuinplanten zijn beïnvloed in hun bloemvorm om minder meeldraden en carpels te produceren en in plaats daarvan meer sierblaadjes. Hoe meer dubbel een bloem is, hoe minder nectar en stuifmeel ze produceert – zelfs tot volledige steriliteit. Bovendien zijn er natuurlijk zuivere windbestoven planten die van nature geen nectar produceren.

dubbele bloemen
Bloemen met dubbele bloemen, zoals deze dahlia’s, bieden geen voedsel voor bijen. [Foto: suprabhat/ Shutterstock.com]

3. toegankelijkheid

De bloemvorm van een plant kan meer of minder gespecialiseerd zijn. De co-evolutie van insecten en planten heeft soms geleid tot zeer gespecialiseerde vormen. Om zoveel mogelijk bestuivers tevreden te stellen, is een breed scala aan verschillende planten optimaal.

4. plantaardige oorsprong

Om onze inheemse insectenwereld te bevorderen, zijn inheemse planten natuurlijk het meest geschikt. Onze insecten hebben zich aangepast aan hun kenmerken wat betreft bloeitijd, nectarkwaliteit en bloemvorm.

Planten voor bijen komen voor in alle plantengroepen. Planten waar bijen dol op zijn zijn te vinden op plaatsen in de schaduw, gedeeltelijke schaduw of in de zon en tussen eenjarige zomerbloeiers en vaste planten, heesters en houtachtige planten. Omdat het aanbod zo groot is, kan gelukkig bijna iedereen iets doen om bijen en insecten te helpen. Zowel in de balkonbak als in de grote tuin zijn er veel planten die bijen kunnen aantrekken en voeden. Optimaal worden de planten zo gekozen dat er gedurende het hele groeiseizoen ten minste één voedselbron is – d.w.z. dat er altijd iets bloeit. Deze wens is meestal ook verenigbaar met de wensen van de uitvoerende tuinman.

Wij hebben de beste bijenvriendelijke planten voor uw tuin hier voor u samengevat.

Natuur in de tuin voor bijen en co.

Er wordt al veel bereikt als een beetje wildernis de tuin mag veroveren. De buren pikken het wel als je wat onkruid laat uitbloeien. Schlampert (zoals ze in Oostenrijk zouden zeggen) is mooi: vooral wilde bijen zijn afhankelijk van de aanwezigheid van bouwmaterialen en nestplaatsen zoals die in een bijna-natuurlijke tuin te vinden zijn: Stengels, klei, zand, takken en warme open stukken grond vormen de perfecte basis. Variatie is het toverwoord. Insectenhotels kunnen zorgen voor insectvriendelijke structuren in een kleine ruimte. Voeg een bijendrinkbak toe en de bijentuin is klaar. Tip: Als u over voldoende ruimte beschikt, zal de plaatselijke imkervereniging zeker bereid zijn een standplaats voor een of twee kolonies in uw tuin ter beschikking te stellen.

Gedetailleerde instructies voor een bijenparadijs in uw eigen tuin vindt u hier.

Hobby-imker worden

Als u nu de smaak te pakken hebt gekregen en het zelf wilt proberen, informeren wij u hieronder over de belangrijkste voorwaarden daarvoor en de praktijk van de bijenteelt.

Imker gaat met zijn vinger over de honingraat
Bijen kunnen ook zonder lange opleiding worden gehouden [Foto: grafvision/ Shutterstock.com]

Voorwaarden voor de bijenteelt

In het begin is het belangrijk om duidelijk te zijn over de voorwaarden voor het houden van bijen: Weet u hoe bewerkelijk de bijenteelt is in tijden van grote insectensterfte? Wil je een goede honingopbrengst of heb je genoeg aan pekimkerij? Zijn er allergieën voor bijengif in uw familie? Heeft u voldoende tijd en bent u bereid een aanzienlijk bedrag te investeren in de aankoop? Steunt je familie je? Ben je fysiek in staat om zware lasten te tillen? Vervolgens moet u duidelijk maken waar de bijen zich bevinden. Zijn er genoeg voedergewassen? Is er een opslagruimte en een aparte afzuigruimte die voldoet aan de hygiënevoorschriften? Dit zijn vragen waar je zeker in het begin aan moet denken.

Deskundige ondersteuning

Je hoeft niet meteen een hele stage te lopen, maar je zult het niet helemaal zonder hulp kunnen. Bezoek een imkersvereniging in de buurt die u in het begin kan steunen. Want het maakt een groot verschil als je een ervaren imker aan je zijde hebt. Zo betaalt u minder om te leren en kunt u ernstige beginnersfouten vermijden die u snel het plezier in de bijenteelt zouden ontnemen. Informeer naar cursussen die u door het hele bijenjaar leiden, basiskennis bijbrengen en u de bijen direct op de stand laten zien. In de vereniging wordt u ook geholpen bij het kiezen van een werkwijze en een behandelingsmethode tegen de varroamijt. Het juiste moment voor alle voorbereidingen in het bijenjaar is ook niet eenvoudig om aan het begin uit te zoeken. Goed georganiseerde verenigingen bestellen gezamenlijk materialen en vergemakkelijken zo ook deze hindernis. Ten slotte vind je in de club misschien andere jonge imkers met wie je de krachten kunt bundelen. Het is gewoon leuker samen.

Hoe u een succesvolle hobbyimker kunt worden, wordt uitvoerig behandeld in een speciaal artikel dat u hier kunt vinden.

Vergelijkbare berichten