Als u een nieuw gazon wilt aanleggen, kunt u kiezen tussen handig graszoden of zaaien. Wanneer is welke methode de juiste beslissing?

Groen gazon
Of het nu gaat om opgerolde zoden of zaaien – uiteindelijk wilt u een mooi gazon [Foto: Yuri Snegur/ Shutterstock.com]

Inhoud

 • Een gazon aanleggen: De planning
 • Wanneer het gazon aanleggen?
 • Een gazon aanleggen: Duur totdat het gazon in gebruik is
 • Gazon inzaaien: kosten, voor- en nadelen
  • Inzaaien van gazons: kosten en andere voordelen
  • Graszoden zaaien: nadelen
 • Gazon zaaien: het juiste gazonzaad kiezen
 • Gazon zaaien: korte handleiding
 • Graszoden leggen: kosten, voordelen en nadelen
  • Zoden leggen: Voordelen
  • Zoden leggen: Nadelen
 • Graszoden leggen: korte instructies
 • TurfQuick grasmat als alternatief

Een gazon aanleggen: De planning

De aanleg van een gazon moet goed en zo ver mogelijk van tevoren worden gepland. Idealiter wordt de grond in de herfst voor het planten bewerkt met een grondfrees of omgespit met een spitvork. Ook moeten, wanneer het gazon is aangelegd, alle werkzaamheden in de tuin die een jong gazon zouden belasten, worden voltooid. Zodra de fruitbomen zijn geplant, bedden, paden of tuinvijvers zijn aangelegd en nieuwe gebouwen al zijn bepleisterd en geschilderd, kunt u aan de slag.

Afhankelijk van de grondsoort en de vlakheid van uw perceel zijn er vervolgens verdere bodemvoorbereidingen nodig. Bij zware bodems moet bijvoorbeeld drainage worden aangelegd, terwijl het bij sterk verdichte bodems raadzaam is om in het jaar voordat het gazon wordt aangelegd een groenbemester te planten. En als de grond erg ongelijk is, kunt u deze het beste (professioneel) egaliseren voordat u het gazon aanlegt. Al deze soms vrij inspannende werkzaamheden moeten worden verricht zowel vóór het inzaaien van het gazon als vóór het leggen van de graszoden.

Wanneer graszoden leggen?

De beste groeiomstandigheden voor de meeste gazongrassen zijn bij temperaturen van 10 tot 25 °C. Ook moet voor voldoende vocht worden gezorgd. Voor zowel het inzaaien als het aanleggen van afgewerkte gazons is het vroege najaar of, als alternatief, het voorjaar dus de beste tijd. Kiemend zaad en jonge zaailingen zijn gevoeliger voor het weer en daarom moet het zaaien goed worden gepland wat het weer betreft. Gezaaide graszoden mogen niet uitdrogen tot ze ontkiemen, wat tot vier weken kan duren, en verdragen droge periodes veel slechter dan opgerolde graszoden. Samenvattend kan worden gesteld dat het tijdstip voor het leggen van zoden iets flexibeler kan worden gekozen dan de zaaidatum voor gazonzaad.

Gazononderhoud in het jaar in overzicht
In ons overzicht laten we zien welke gazononderhoudsmaatregelen wanneer in het jaar moeten worden genomen.

Bij de keuze voor rolzoden is het belangrijk te bedenken dat rolzoden een levende plant zijn die niet lang bewaard wil blijven. Idealiter komt de zode 36 uur na het afleggen bij de zodenproducent in contact met uw tuinaarde. Koop of bestel uw graszoden daarom pas nadat u alle voorbereidingen voor de bodem hebt afgerond.

Graszoden leggen: Duur tot het gazon klaar is voor gebruik

Bij het zaaien van gazonzaad kan het tot vier weken duren voordat het zaad ontkiemt. De ontwikkeling van de jeugd verloopt meer of minder snel, afhankelijk van temperatuur en vochtigheid. Het kan enkele maanden duren voordat het ingezaaide gazon een gesloten grasmat heeft en bestand is tegen grotere belastingen. De installatie van graszoden daarentegen verandert een bruin grondoppervlak binnen één dag in een zachtgroen grastapijt met een mooie, dichte grasmat. Na slechts twee tot drie weken is het gazon stevig geworteld in de grond en kan dan al met mate worden gebruikt. De tijd die wordt bespaard tot het gazon volledig belast is in vergelijking met het inzaaien van het gazon bedraagt uiteindelijk ongeveer drie maanden.

Gazons zaaien: kosten, voor- en nadelen

Het zelf inzaaien van gazons kan met de hand gebeuren of met behulp van een graszaaimachine of een (kunstmest)strooier.

Inzaaien van gazons: kosten en andere voordelen

De meest overtuigende reden om gazonzaad te zaaien zijn de kosten. Zelfs voor grote oppervlakten kunt u zaad van zeer hoge kwaliteit vinden voor minder dan 50 euro. Strooiwagens kunnen vaak worden geleend van tuinclubs of gekocht voor ongeveer 20 euro. Een ander voordeel van zelf zaaien is de vrije keuze (of eventuele individuele combinatie) van zaden. Afhankelijk van het gewenste gebruik kunnen zeer slijtvaste, mooie siergrassen of aan de schaduw aangepaste zaadmengsels worden geselecteerd. Onder dit laatste valt bijvoorbeeld ons Plantura Schaduwgazon.

Plantura Schaduwgazon
Plantura Schaduwgazon

Premium gazonzaad voor nieuwe aanplant:
Schaduwbestendig & sterke kieming,
optimaal voor schaduwrijke tuinen,
beschermt tegen mos & onkruid

Koop hier!
Gazon wordt met de hand gezaaid
Afhankelijk van het gebruik en de ligging van het gazon moet het juiste zaad worden gekozen [Foto: Dean Clarke/ Shutterstock.com]

Gazon zaaien: nadelen

Een gelijkmatige verdeling van het gazonzaad is voor amateurs bijna onmogelijk om met de hand te bereiken. Als echter niet de optimale hoeveelheid zaad wordt aangebracht, kan dit op den duur leiden tot een oneffen gazon. Zowel een te lage als een te hoge zaaddichtheid kan negatieve gevolgen hebben voor de groei van het gazon. Dit probleem kan echter zeker worden opgelost met een goed afgestelde strooier. Een ander, vaak doorslaggevend nadeel van het inzaaien van gazons is de lange tijd tussen de aanleg en de bruikbaarheid van het gazon. Vooral bij de bouw van een nieuw huis is een gazon dat snel gebruikt kan worden, bijvoorbeeld als speelplaats voor kinderen, vaak gewenst. Indien echter op het ideale tijdstip (vroege herfst) gezaaid, zal het gazon na regeneratie in het late voorjaar slechts matig bestand zijn tegen stress. Het gazon heeft wat meer tijd nodig voordat het veilig gebruikt kan worden.

Zaadverdeler voor het inzaaien van gazons
Zaaien van voor de plaats aangepaste zaden [Foto: photowind/ Shutterstock.com]

Gazon zaaien: het juiste gazonzaad kiezen

De keuze van het juiste gazonzaad heeft een bijzondere betekenis. Want noch met de grondbewerking, noch met het daaropvolgende, jarenlange onderhoud kunt u zoveel invloed op uw gazon uitoefenen als met de keuze van de grassen – het zaad dus. Daarom moet de keuze en aankoop van het juiste zaad zorgvuldig worden overwogen en misschien de extra euro of twee waard zijn. Afhankelijk van het gebruik van het gazon varieert de samenstelling van de grassen in een gazon. Grassen die bedoeld zijn voor een speel- en gebruiksgazon moeten immers tegen meer stress bestand zijn dan siergrassen. Ook zijn er grassoorten die het beter doen in de schaduw dan andere. Het is belangrijk dat u een Regel Zaden Koop mengsel. Dit zegel is getest en belooft dus kwaliteit wat betreft kiemkracht en de juiste samenstelling van verschillende grassoorten. Al onze Plantura gazonzaden dragen dit zegel. Een overzicht van welk gazontype wanneer zinvol is, vindt u hier.

Plantura Play & Sport Turf
Plantura Play & Sport Turf

Premium gazonzaad voor nieuwe aanleg:
Zeer veerkrachtig & robuust, ideaal voor de
Huis tuin met kinderen & dieren,
Zeer kiemkrachtig

Koop hier!

Gazons inzaaien: een korte gids

Het gebruik van een strooier maakt het gemakkelijker om het gazonzaad nauwkeurig te verspreiden.

 1. Bereid uw grond tijdig (bij voorkeur in de vorige herfst) voor op het inzaaien van het gazon.
 2. Leg een laken of doek neer en rijd er bij wijze van test met de strooier overheen. Vul de strooiwagen en rijd, afhankelijk van de breedte van uw toestel, zo ver dat het stuk folie waarover u rijdt overeenkomt met één vierkante meter.
 3. Giet nu het zaad uit de folie in een bakje en weeg het. Afhankelijk van hoe ver uw resultaat afwijkt van de aanbeveling van de hoeveelheid per vierkante meter van uw zaadmengsel, past u de zaadsterkte van de strooiwagen aan.
 4. Na het zaaien wordt het gazonzaad zeer licht in de grond geharkt (niet dieper dan één cm). Vervolgens worden de zaden goed in contact gebracht met de grond en extra beschermd tegen vogels door met treeplanken over het gazon te lopen. In tegenstelling tot rollen is er bij grotere voetplanken (ca. 25 x 35 cm) geen gevaar voor bodemverdichting.
 5. Na het zaaien zorgt een continue toevoer van vocht ervoor dat het kiemproces begint en continu doorgaat. De grond mag echter ook niet onder water staan, omdat anders de zuurstofvoorziening van de zaden in gevaar komt. Bij droog weer is het raadzaam om twee tot drie keer per dag ongeveer 10 tot 15 minuten water te geven. Gebruik de fijnste irrigatiestand (bijvoorbeeld van een sproeier) zodat de gelijkmatig verdeelde zaden niet worden weggespoeld door een harde waterstraal.
Kruiselings aanbrengen van gazonzaad als leidraad
Om ervoor te zorgen dat uw gazon mooi dik groeit, moet u het gazonzaad kruislings aanbrengen

Meer gedetailleerde instructies over het inzaaien van gazons vindt u hier.

Graszoden leggen: kosten, voordelen & nadelen

Graszoden, ook wel ready turf genoemd, worden op speciale, vaak zanderige tot licht lemige cultuurgronden gestrooid en idealiter een jaar lang onderhouden. De meestal hoogwaardige zaadmengsels, die in optimale dichtheid worden gezaaid, alsmede de perfecte toevoer van water en voedingsstoffen leiden tot een dichte, onkruidvrije grasmat van het gazon. Na ongeveer een jaar wordt het gazon met speciale apparatuur ongeveer anderhalf tot twee cm onder het bodemoppervlak afgepeld, zodat een groot deel van het wortelvilt overblijft. Meestal worden dunne stroken van ongeveer 50 cm breed en anderhalf tot tweeënhalve meter lang als tapijten opgerold.

Graszoden leggen: Voordelen

Zoden leggen is in vele opzichten verleidelijk. Het grootste voordeel van graszoden is waarschijnlijk dat ze snel kunnen worden gebruikt. Ongeveer twee tot drie weken na de aanleg zijn de graszoden al beloopbaar. De meestal hoge kwaliteit is een andere reden om voor graszoden te kiezen. Graszoden van hoge kwaliteit zijn vrij van onkruid, de dichtheid van het gras is ideaal en er zijn geen beschadigde plekken. Bovendien zijn graszoden minder gevoelig voor droogte dan ingezaaide graszoden en kunnen daarom flexibeler worden aangelegd wat de timing betreft. Als zich na het leggen van de graszoden onverwacht droge of koelere weersomstandigheden voordoen, kunnen de uitgerolde zoden dit gemakkelijker aan dan jonge graszaailingen.

Graszoden leggen
Graszoden zijn het handige alternatief voor het inzaaien van gazons [Foto: Olga Kuzyk/ Shutterstock.com]

Graszoden leggen: Nadelen

Vaak wordt het leggen van graszoden geassocieerd met het probleemloos aanschaffen en direct uitrollen op een vrij stuk grond. Uitrollen, water geven en klaar. Dit is een groot misverstand, want een langdurig mooi, onkruid- en mosvrij en veerkrachtig gazon heeft ook altijd een goede, op zijn best licht zanderige, licht zure bodem nodig die water en lucht goed laat circuleren. Om deze voorwaarden te scheppen voor de aanleg van het gazon, is enige voorbereiding van de bodem nodig, zowel bij het leggen van de graszoden als bij het zaaien van het gazonzaad. Helaas vallen deze vaak nogal bewerkelijke taken, zoals het afgraven of frezen, egaliseren en egaliseren of draineren van de grond, niet weg wanneer voor graszoden wordt gekozen. Het vaak genoemde argument dat graszoden leggen gemakkelijker en handiger is dan zaaien is dus deels een mythe en geldt hooguit voor het minder intensieve water geven na het leggen van de zoden.

Het grootste nadeel van de keuze voor graszoden zijn waarschijnlijk de kosten. Deze zijn vele malen hoger dan de kosten van het zelf zaaien van graszoden. Naarmate het aantal vierkante meters toeneemt, dalen de kosten, maar ze bedragen nog steeds ongeveer 10 euro per vierkante meter voor tuinen van gemiddelde grootte. Om de kosten te drukken bieden veel graszodenproducenten aan om de opgerolde graszoden zelf op te halen. Voor kleine gebieden is dit gemakkelijk mogelijk met een ruim voertuig. Vergeet bij grotere oppervlakken echter niet dat de rollen nogal wat ruimte innemen en ook vrij zwaar zijn door de grond, die in tot twee cm dik wortelvilt zit. Met tot 20 kg voor 1 m2 Het zelf ophalen van graszoden is niet noodzakelijk ontspannen boven een bepaalde hoeveelheid.

De grond egaliseren voor graszoden
Maak de grond goed vlak om rimpelingen te voorkomen [Foto: Luca Pape/ Shutterstock.com]

Graszoden leggen: korte instructies

Om na het leggen van de graszoden een vlak gazonoppervlak te verkrijgen waarbij de verbindingspunten tussen de rijen graszoden zo onzichtbaar mogelijk zijn, hebben wij hier enkele tips voor u samengevat.

 1. Eerst moet de grond goed worden voorbereid, net als bij het zaaien van graszoden. Afhankelijk van de grondsoort en de pH-waarde ervan moeten verschillende maatregelen worden genomen.
 2. Voordat u de graszoden koopt, meet u zo nauwkeurig mogelijk de oppervlakte van uw toekomstige gazon.
 3. Vergelijk aanbiedingen van internet en uit uw regio. Lokale producenten hebben meestal gunstiger leveringsvoorwaarden en door de kortere transportroute is de graszode vaak verser. Aangezien de samenstelling van het zaad het belangrijkst is voor een mooi en veerkrachtig gazon op lange termijn, is het de moeite waard om goed na te denken over de combinatie van grassen. Hoge percentages Duits raaigras (Lolium perenne) en het beemdgras (Poa pratensis) spreken voor een goede combinatie en een slijtvaste speel- en gebruiksgrasmat.
 4. Tenzij u de grasmatten hebt gekocht met een installatieservice, zult u ze zelf moeten uitrollen. Je begint de eerste rij te leggen aan een zo lang en recht mogelijke rand. U rolt de zoden voorwaarts uit, d.w.z. u betreedt niet het geprepareerde terrein, maar de reeds uitgerolde zoden.
  Tip: Het is het beste om te werken met voetplanken (ongeveer 25 x 35 cm groot). Zo belast u afzonderlijke stukken grasmat niet en verbetert u tegelijkertijd het grondcontact van de reeds gelegde graszoden.
  De aangrenzende rijen zijn nauw verbonden met de bestaande rijen, zodat er geen voegen of overlappingen ontstaan. Voor hoeken, bochten en andere oneffenheden kunnen de zoden gemakkelijk op maat worden gesneden. Ten slotte wordt de grasmat opnieuw belopen, haaks op de legrichting met de loopvlakken om de graswortels in contact te brengen met de grond.
 5. Pas gelegde graszoden mogen niet uitdrogen totdat de wortels stevig in de grond zitten en water uit de grond kunnen opnemen. Als gedurende de eerste 14 dagen na de aanleg regelmatig water wordt gegeven, zal de grasmat meestal zeer snel groeien. Na ongeveer 14 dagen kan het gazon al worden betreden en vanaf een lengte van ongeveer 8 cm kan het dan voor het eerst tot ongeveer 4 cm worden gemaaid.
Gazon half gelegd
Leg de zoden zo snel mogelijk [Foto: Prokopenko Viacheslav/ Shutterstock.com]

TurfQuick grasmat als alternatief

Een ander alternatief voor het inzaaien van gazons en het leggen van graszoden is de “TurfQuick” gazonmat. In tegenstelling tot grasmatten zijn de grassen in de grasmat nog niet levend. Je kunt het zien als de zaadlinten die vaak gebruikt worden in de groenteteelt. Qua tijd is de grasmat vergelijkbaar met ingezaaide graszoden, omdat de zaden in de mat eerst moeten ontkiemen en dan langzaam groeien. Een voordeel van zaaien is de ideale zaaddichtheid van het zaad in de mat. De gelegde mat beschermt het gazonzaad tegen wind en vogelpredatie. Onkruid kan minder snel en sterk door de mat heen groeien. Qua prijs is de gazonmat aanzienlijk duurder dan zaaigoed: voor 50 vierkante meter betaalt u ongeveer 170 euro.

Floragard Gazonzand
Na het verticuteren en voor het egaliseren van oneffenheden, lbelucht het gazon en verbetert de waterdoorlaatbaarheid, eVerhoogt de veerkracht.
*in samenwerking met Floragard
Koop hier!
Floragard Gazonzand

Vergelijkbare berichten